________________

(місце видання)

____________________________________________________________

(повне найменування підприємства із зазначенням підпорядкованості)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ _______________________

(посада роботодавця і

_____________________________

найменування підприємства)

_________________ № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ № __________

ПІД ЧАС ВЕТЕРИНАРНИХ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ

РОБІТ ТА ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ ТВАРИН

1. Загальні положення

1.1. В даній примірній інструкції викладені вимоги безпеки під час виконання ветеринарного обслуговування й лікування тварин, проведення діагностичних досліджень, санітарних робіт: при обробці тварин шляхом обприскування, у механізованих купальних ваннах, в газових камерах та при інших способах обробки сільськогосподарських тварин дезінфекційними й дезінсекційними засобами у рідкій, сипкій та аерозольній формах. Наведено вимоги безпеки також для працівників, які зайняті проведенням ветеринарної дезинфекції, дезінвазії, дезінсекції і дератизації (далі – санітарні заходи), для операторів штучного осіменіння тварин, ветеринарного санітара, для працівників, які виконують допоміжні роботи під час масових ветеринарних і санітарних заходів.

1.2. Виконуйте тільки ту роботу, яка вам доручена відповідним нарядом (крім екстремальних та аварійних ситуацій), не передоручайте її іншим особам.

1.3. Не приступайте до роботи у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп’яніння, у хворобливому або стомленому стані.

1.4. Погоджуйте з керівником виробничої дільниці чітке визначення меж вашої робочої зони, не допускайте перебування сторонніх осіб у робочій зоні.

1.5. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту повинні відповідати умовам і характеру виконуваної роботи. Упевніться, що вони не мають пошкоджень, елементів, які звисають, не прилягають і можуть бути захоплені деталями, що обертаються або рухаються. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати розміру працюючого, застосовуватися в справному, чистому стані за призначенням і зберігатися в спеціально відведених та обладнаних місцях з дотриманням санітарних правил.

1.6. Протягом роботи слідкуйте за самопочуттям. При появі стомленості, сонливості, раптової болі припиніть виконання роботи, використайте медичні препарати з аптечки першої допомоги або зверніться по допомогу до присутніх осіб.

1.7. Виконуйте правила пожежовибухобезпеки, не допускайте використання пожежного інвентарю для інших цілей.

1.8. Не наступайте на кришки люків, перекриття канав, не упевнившись у їх надійності. Переходьте через траншеї по містках із перилами.

1.9. Не сідайте, не кладіть одяг на захисні кожухи й огородження небезпечних вузлів машин і обладнання.

1.10. Під час виконання робіт на працівників можуть діяти небезпечні та шкідливі виробничі фактори.

1.10.1. Фізичні небезпечні і шкідливі фактори:

– машини і механізми, що рухаються;

– рухомі частини виробничого обладнання;

– підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

– підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

– підвищений рівень шуму на робочому місці;

– підвищена або знижена вологість повітря;

– підвищена або знижена рухомість повітря;

– підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може пройти через тіло людини;

– підвищена напруженість електричного поля;

– відсутність або недостатність природного світла;

– недостатня освітленість робочої зони;

– гострі краї, задирки і шорсткість на поверхнях конструкцій, інструменту і обладнання.

1.10.2. Біологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори включають такі біологічні об’єкти:

– патогенні мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, гриби, найпростіші) і продукти їх життєдіяльності;

– макроорганізми (рослини і тварини).

1.10.3. Психофізіологічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

– нервово-психічні перевантаження – емоційні перевантаження;

– фізичні перевантаження – статичні, динамічні.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Проведення санітарних заходів

2.1.1. Визначте порядок проведення санітарних заходів, перевірте справність обладнання.

2.1.2. На відстані не менше від об’єкта, де проводяться роботи небезпечними препаратами, виставте попереджувальні написи: “Небезпечно – отруєно”, “Вхід заборонено”, “Обережно! Отруйні речовини”.

2.1.3. Надіньте спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

2.1.4. Перед дезинфекцією приміщень упевніться, що проходи не захаращені кормами, інвентарем, транспортними засобами, сторонніми предметами.

2.1.5. Звільніть приміщення від тварин, відключіть електроенергію. Відключення повинен виконати спеціаліст-електрик.

2.1.6. Перевірте герметичність з’єднань фланців, штуцерів, справність манометра апаратури для санітарної обробки території, приміщень, тварин. Запобіжні клапани повинні бути відрегульовані на робочий тиск і опломбовані.

2.1.7. Перевірте наявність і комплектність аптечки першої (долікарської) допомоги. В ній обов’язково повинні бути речовини для нейтралізації дезінфекційних засобів, що застосовуватимуться.

2.1.8. Місце роботи забезпечте чистою водою, милом, рушником.

2.1.9. Препаратів для проведення санітарних обробок беріть у кількості, необхідній на одну робочу зміну.

2.1.10. Готуйте розчин дезінфекційних засобів у відведеному для цієї мети місці.

2.1.11. Негайно прибирайте розлиті на підлогу горючі та інші матеріали. Прибирання розлитих кислот і лугів, приготування дезінфекційних розчинів виконуйте у протигазах із коробкою марки “В”.

2.1.12. При обробці тварин огляньте робоче місце: газову камеру для обробки коней, механізовані ванни, купальні установки і душові камери для купання овець. Перевірте двері, ворота й стінки.

2.1.13. Включіть освітлення. Переконайтеся, що робоче місце достатньо освітлено.

2.1.14. Перевірте, щоб підлога у приміщенні, поверхні робочих площадок були чистими, не слизькими, без вибоїн і нерівностей, проходи й площадки не захаращені.

2.1.15. Переконайтеся у міцності й справності прив’язі, упорного бруса, а також пристроїв, які забезпечують герметичність газової камери для обробки коней.

2.1.16. Постійно контролюйте й підтримуйте хід технологічного процесу. Своєчасно повідомляйте черговому електрику, слюсарю чи керівнику робіт про виявлені порушення.

2.2. Проведення ветеринарних і лікувальних робіт

2.2.1. Надіньте спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

2.2.2. Переконайтеся, що до місця обробки тварин або проведення лікувально-профілактичних заходів забезпечені зручні підходи, розколи, станки для фіксування тварин справні.

2.2.3. Погодьте свої дії з іншими працівниками, які беруть участь в заходах.

2.2.4. Переконайтеся у наявності й комплектності аптечки першої допомоги.

2.2.5. Перевірте наявність мила та рушника біля рукомийника.

2.2.6. Не працюйте на несправній машині (обладнанні), не користуйтеся несправним інструментом, інвентарем і пристроями.

2.2.7. Перед проведенням ректального дослідження тварин змащуйте настойкою йоду під нігтями й вінчики пальців. Садна, порізи, подряпини необхідно покрити колодієм або лейкопластиром. У господарствах, неблагополучних по туберкульозу або бруцельозу, ректальне дослідження проводьте тільки в акушерській рукавичці.

2.2.8. Перед дослідженням коней на сап не забудьте надіти захисні окуляри, які щільно прилягають до очниць.

2.3. Штучне осіменіння тварин

2.3.1. Надіньте спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

При роботі з рідким азотом штани не заправляйте в чоботи, рукавиці повинні легко зніматися.

2.3.2. Зверніть увагу на справність ізоляції проводів, штепсельних вилок і електричних розеток. Переконайтеся, що робоче місце добре освітлене.

2.3.3. Включіть вентиляцію і переконайтеся в її справності.

2.3.4. Перевірте наявність у приміщенні аптечки першої (долікарської) допомоги, води, мила і рушника біля умивальника.

2.3.5. Огляньте станок для штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (для взяття сперми). Переконайтеся, що елементи станка не мають пошкоджень і гострих частин. Перевірте міцність і безпечність фіксуючих пристроїв станка.

2.3.6. Перевірте наявність і переконайтеся в справності приладів, інструменту і устаткування, розташуйте їх так, щоб було зручно і безпечно працювати з ними.

2.3.7. Огляньте посудини Дьюара і переконайтеся в їх справності. Ознакою порушення герметичності посудини Дьюара є утворення на його поверхні інею. Пошкоджену посудину Дьюара необхідно звільнити від сперми, яка зберігається в ній, і рідкого азоту, а потім поставити на відігрівання протягом не менше 3 діб в ізольоване приміщення з вентиляцією. Не допускається знаходження людей у приміщенні, у якому проводиться відігрівання посудин Дьюара.

2.3.8. Рукав і лійки, призначені для заливання рідкого азоту в посудини Дьюара, повинні бути без механічних ушкоджень, чисті і зберігатися до наступного використання в чистих чохлах.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Проведення санітарних заходів

3.1.1. При обробці приміщень не допускайте розсіювання аерозолю за межі оброблюваного приміщення. Обробляйте аерозолями приміщення з навітряного боку, через вікно чи отвір у стіні.

3.1.2. При обробці стін приміщення остерігайтеся, щоб струмінь розчину не потрапив на оголений провід електромережі, що може призвести до ураження електричним струмом.

3.1.3. Не заходьте в зону, оброблену отруйними й сильнодіючими речовинами. Не вживайте їжу під час роботи з дезінфекційними засобами, хімікатами і бактеріальними препаратами.

3.1.4. При використанні установок із двигунами внутрішнього згорання забезпечте видалення відпрацьованих газів за межі приміщення.

3.1.5. При використанні машин і обладнання, що працює під тиском, слідкуйте за показаннями манометра, не допускаючи підвищення тиску вище, ніж вказано в паспорті.

3.1.6. Роботи по внесенню порошкових дезінфекційних засобів проводьте в безвітряну погоду або при слабкому вітрі, починаючи з навітряного боку ділянки, що обробляється.

3.1.7. При дератизації принади з антикоагулянтами і гостродіючими засобами готуйте у приміщенні з вентиляцією, витяжною шафою чи на відкритому повітрі.

3.1.8. Агресивні рідини у скляній тарі переносьте у корзинах із двома ручками. Простір між тарою і корзиною заповнюється стружкою.

3.1.9. При санітарно-профілактичних обробках тварин починайте й закінчуйте роботу за вказівкою керівника робіт.

3.1.10. При підході до тварин обов’язково окликніть їх спокійним, владним голосом. Тварин не можна дражнити, бити, різко осаджувати назад і повертати. Жорстоке поводження із тваринами може викликати у них захисний рефлекс і вони травмують вас.

3.1.11. Не заходьте один, без напарника і без засобів самозахисту у секції з тваринами.

3.1.12. При відв’язуванні тварин будьте обережними й уважними. При підході до неспокійних та битливих тварин будьте особливо обережними, за необхідністю використовуйте батіг або інші засоби самозахисту.

3.1.13. Не гуртуйте тварин для обробки з різних секцій, різного віку й статі.

3.1.14. При виганянні тварин з приміщень та секцій двері й ворота повністю відкрийте й зафіксуйте. Не знаходьтеся у цей час на шляху тварин.

3.1.15. Не допускайте скупчення або зустрічної прогонки тварин у проходах, дверних прорізах, розколах або біля них, для того щоб виключити давку й травмування тварин (особливо овець під час подачі їх до ванни).

3.1.16. Для обробки тварин застосовуйте тільки дозволені спеціальні середньо - і малотоксичні пестициди за вказівкою ветеринарного спеціаліста. Перевищувати концентрацію препаратів у робочих дезінфекційних (дезінсекційних) розчинах, емульсіях і аерозолях не дозволяється.

3.1.17. Не залишайте поблизу тварин ємності з шкідливими речовинами та інші предмети, які можуть бути перевернуті, відкинуті тваринами і травмувати вас.

3.1.18. Під час обприскування тварин відлякуючими речовинами для захисту від гнусу не допускайте попадання препаратів у годівниці, автонапувалки.

3.1.19. Під час обробки коней у газовій камері дотримуйтеся таких заходів безпеки:

– попередньо відкрийте двері, провентилюйте газову камеру від газу згорілої сірки;

– надійно встановіть фіксуючий брус перед перегородкою з отвором для голови коня;

– заведіть коня у камеру, утримуючи його за вуздечку;

– надійно прив’яжіть коня за допомогою вуздечки й спеціальної шлеї;

– поправте відкидні герметизуючі пристрої на шиї коня;

– зачиніть вхідні двері у газову камеру;

– під час підтримування вогню у топці для згорання сірки виконуйте встановлені вимоги пожежної безпеки;

– в аварійних ситуаціях (при збільшенні концентрації сірчаного газу у камері) застосовуйте протигаз із відповідною фільтруючою коробкою.

3.1.20. Під час обробки великої рогатої худоби у стійлах, секціях, розколах використовуйте обприскувальну систему переривчастої дії, що забезпечує нормальне дихання тварин і виключає можливе попадання великих доз препаратів у дихальні органи тварин.

Слідкуйте, щоб термін обприскування тварин розчинами й емульсіями акарицидів не перевищував указаний в інструкціях для цих видів робіт.

3.1.21. Під час купання овець у механізованих ваннах, купальних установках і душових камерах дотримуйтеся таких заходів безпеки:

– взуйте гумові чоботи, одягніть фартух бавовняний з кислотостійким просочуванням, респіратор РУ-60М із коробкою марки “В”, рукавиці (рукавички) гумові;

– під час подавання овець у ванну не допускайте їх групового скидання у дезінфекційний розчин;

– слідкуйте, щоб тривалість повного занурення овець у розчин, емульсію, суспензію ванни не перевищувала 1–2 с, час перебування тварин у ванні – не більше 1 хв., у душових камерах – не більше 3 хв.;