Об утверждении ориентировочного плана заседаний президиума научно-технического совета на II квартал в 2007 году


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 11.05.2007 N 12<br> <br> <br> Про затвердження<br> орієнтовного плану засідань<br> президії науково-технічної ради<br> на II квартал 2007 року<br> <br> <br> З метою організації роботи науково-технічної ради<br>Міністерства регіонального розвитку та будівництва України<br>Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Затвердити орієнтовний план засідань президії<br>науково-технічної ради Міністерства на II квартал 2007 року згідно<br>з додатком.<br> <br> 2. Керівникам структурних підрозділів, членам президії<br>науково-технічної ради, які визначені відповідальними виконавцями,<br>забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях<br>президії науково-технічної ради.<br> <br> 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Міністра Кужель О.В.<br> <br> Міністр В.Яцуба<br> <br> <br> Додаток<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> України<br> 11.05.2007 N 12<br> <br> <br> ОРIЄНТОВНИЙ ПЛАН<br> засідань президії науково-технічної ради<br> Мінрегіонбуду України<br> на II квартал 2007 року<br> <br>------------------------------------------------------------------------------<br>¦ N ¦Питання, що виносяться на¦ Відповідальні за ¦Термін подання ¦<br>¦ з/п ¦ розгляд ¦ підготовку ¦ матеріалів ¦<br>¦----------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ Засідання 31 травня ¦<br>¦----------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ 1. ¦Про розгляд проектів ¦Управління ціноутворення, ¦ 25 ¦<br>¦ ¦будівництва, які ¦експертизи та контролю ¦ травня ¦<br>¦ ¦затверджуються Кабінетом ¦вартості у будівництві ¦ ¦<br>¦ ¦Міністрів України: ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦- проект "Розширення та ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦реконструкції центральних¦ ¦ ¦<br>¦ ¦каналізаційних очисних ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦споруд Лівого берега ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(ЦОС-1) м. Запоріжжя "; ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦- ТЕО будівництва ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦парогазової ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦електростанції потужністю¦ ¦ ¦<br>¦ ¦30-50 МВт" у м. Болграді ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Одеської області. ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 2. ¦Про погодження проекту ¦Управління ціноутворення, ¦ 25 ¦<br>¦ ¦розпорядження Кабінету ¦експертизи та контролю ¦ травня ¦<br>¦ ¦Міністрів України "Про ¦вартості у будівництві ¦ ¦<br>¦ ¦затвердження проекту та ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦титулу будови будівництва¦ ¦ ¦<br>¦ ¦нової штучної ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦злітно-посадкової смуги у¦ ¦ ¦<br>¦ ¦комунальному підприємстві¦ ¦ ¦<br>¦ ¦"Міжнародний аеропорт ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦"Донецьк" ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 3. ¦Про розгляд пропозицій ¦Управління ¦ 25 ¦<br>¦ ¦щодо експериментального ¦архітектурно-конструктивних¦ травня ¦<br>¦ ¦проектування ¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦ ¦50-поверхового ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦багатофункціонального ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦комплексу "Брама" в ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦кварталі вулиць ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Плеханова, Харківської, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Глинки, Миронова в ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦м. Дніпропетровськ ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 4. ¦Про заходи щодо ¦Управління ¦ 25 ¦<br>¦ ¦проведення робіт з ¦архітектурно-конструктивних¦ травня ¦<br>¦ ¦підтвердження придатності¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦ ¦конструкцій нової ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦архітектурно-будівельної ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦системи безригельного ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦каркаса на основі ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦"КУБ-2,5" для ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦застосування у ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівництві ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 5. ¦Про проекти ¦Управління ¦ 25 ¦<br>¦ ¦ДСТУ Б.В.1.1.-...200х: ¦архітектурно-конструктивних¦ травня ¦<br>¦ ¦- "Захист від пожежі. ¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦ ¦Споруди та фрагменти ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівель. Метод ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦натуральних вогневих ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦випробувань. Загальні ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦вимоги."; ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦- "Захист від пожежі. ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Балки. Метод ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦випробовування на ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦вогнестійкість"; ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦- "Захист від пожежі. ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Перегородки. Метод ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦випробовування на ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦вогнестійкість."; ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦- "Захист від пожежі. ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Колони. Метод ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦випробовування на ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦вогнестійкість."; ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦- "Захист від пожежі. ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Перекриття та покриття. ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Метод випробовування на ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦вогнестійкість." ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 6. ¦Про розгляд проекту ¦Управління технічного ¦ 25 ¦<br>¦ ¦ДБН В.2.3...-200х ¦регулювання у будівництві ¦ травня ¦<br>¦ ¦"Споруди транспорту. ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Норми відведення ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦земельних ділянок для ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівництва ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦реконструкції ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦автомобільних доріг." ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 7. ¦Про коригування плану ¦Відділ наукового розвитку ¦ 25 ¦<br>¦ ¦фінансування ¦ ¦ травня ¦<br>¦ ¦науково-дослідних та ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦проектно-конструкторських¦ ¦ ¦<br>¦ ¦робіт, які плануються ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦фінансувати у 2007 році ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ Розглядається у робочому порядку ¦<br>¦----------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ 8. ¦Про розгляд проектів ¦Управління технічного ¦ 25 ¦<br>¦ ¦Технічних свідоцтв ¦регулювання у будівництві ¦ травня ¦<br>¦ ¦підтвердження придатності¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівельних виробів для ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦застосування в ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівництві (за ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦надходженням) ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 9. ¦Про розгляд проектів ¦Управління технічного ¦ 25 ¦<br>¦ ¦технічних умов та ¦регулювання у будівництві ¦ травня ¦<br>¦ ¦проектів змін технічних ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦умов на продукцію ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівельного призначення ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 10. ¦Про розгляд проектів ¦Управління ціноутворення, ¦ 25 ¦<br>¦ ¦стандартів організацій ¦експертизи та контролю ¦ травня ¦<br>¦ ¦України або відомчих ¦вартості у будівництві ¦ ¦<br>¦ ¦ресурсних норм та їх ¦Управління технічного ¦ ¦<br>¦ ¦погодження (за ¦регулювання у будівництві ¦ ¦<br>¦ ¦надходженням) ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 11. ¦Про проект ДСТУ ¦Управління ¦ 25 ¦<br>¦ ¦"Iнженерне обладнання ¦архітектурно-конструктивних¦ травня ¦<br>¦ ¦будинків і споруд. ¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦ ¦Сміттєпроводи житлових і ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦громадських будинків. ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Загальні технічні умови" ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ Засідання 28 червня ¦<br>¦----------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ 12. ¦Про розгляд проектів ¦Управління ціноутворення, ¦ 22 ¦<br>¦ ¦будівництва, які ¦експертизи та контролю ¦ червня ¦<br>¦ ¦затверджуються Кабінетом ¦вартості у будівництві ¦ ¦<br>¦ ¦Міністрів України: ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦- проект "Завершення ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівництва Ташлицької ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦ГАЕС" ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 13. ¦Про розгляд проекту ¦Управління планування та ¦ 22 ¦<br>¦ ¦комплексної забудови ¦забудови територій ¦ червня ¦<br>¦ ¦острова Зміїний ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 14. ¦Про проект ДСТУ ¦ ¦ 22 ¦<br>¦ ¦"Вогнезахисні покриття ¦Управління ¦ червня ¦<br>¦ ¦для будівельних несучих ¦архітектурно-конструктивних¦ ¦<br>¦ ¦металевих конструкцій. ¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦ ¦Метод визначення ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦вогнезахисної здатності" ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 15. ¦Про проект ¦Управління ¦ 22 ¦<br>¦ ¦ДСТУ Б.В.1.1-....-200х ¦архітектурно-конструктивних¦ червня ¦<br>¦ ¦"Повітроводи. Методи ¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦ ¦випробовування на ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦вогнестійкість." ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 16. ¦Про проект ДСТУ ¦Управління ¦ 22 ¦<br>¦ ¦"Будівельні матеріали. ¦архітектурно-конструктивних¦ червня ¦<br>¦ ¦Блоки з ніздрюватого ¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦ ¦бетону стінові дрібні" ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 17. ¦Про затвердження проектів¦Управління технічного ¦ 22 ¦<br>¦ ¦державних будівельних ¦регулювання у будівництві ¦ червня ¦<br>¦ ¦норм (за надходженням) ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 18. ¦Про прийняття проектів ¦Управління технічного ¦ 22 ¦<br>¦ ¦національних стандартів ¦регулювання у будівництві ¦ червня ¦<br>¦ ¦(за надходженням) ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 19. ¦Про проект ¦Управління ¦ 22 ¦<br>¦ ¦ДСТУ Б.В.2.5-хх:2007 ¦архітектурно-конструктивних¦ червня ¦<br>¦ ¦"Поквартирне ¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦ ¦теплопостачання житлових ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будинків з ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦теплогенераторами на ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦газовому паливі з ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦закритою камерою згорання¦ ¦ ¦<br>¦ ¦з колективними димоходами¦ ¦ ¦<br>¦ ¦і димохідними системами. ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦Загальні технічні умови."¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 20. ¦Про проект Положення про ¦Державна ¦ 22 ¦<br>¦ ¦порядок надання дозволу ¦архітектурно-будівельна ¦ червня ¦<br>¦ ¦на виконання будівельних ¦інспекція ¦ ¦<br>¦ ¦робіт ¦ ¦ ¦<br>¦----------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ Розглядається у робочому порядку ¦<br>¦----------------------------------------------------------------------------¦<br>¦ 21. ¦Про призначення статусу ¦Управління технічного ¦ 22 ¦<br>¦ ¦базової організації з ¦регулювання у будівництві ¦ червня ¦<br>¦ ¦науково-технічної ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦діяльності у сферах ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівництва, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦промисловості, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦будівельних матеріалів, ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦архітектури і ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦містобудування (за ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦надходженням) ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 22. ¦Про розгляд та погодження¦Управління ціноутворення, ¦ 22 ¦<br>¦ ¦усереднених показників ¦експертизи та контролю ¦ червня ¦<br>¦ ¦термінів корисного ¦вартості у будівництві ¦ ¦<br>¦ ¦використання будівельних ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦машин і механізмів ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 23. ¦Зміни до ДБН В.2.6.-14-95¦Управління ¦ 22 ¦<br>¦ ¦"Покриття будинків і ¦архітектурно-конструктивних¦ червня ¦<br>¦ ¦споруд" ¦та інженерних систем ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 24. ¦Про розгляд проектів ¦Управління ціноутворення, ¦ 22 ¦<br>¦ ¦стандартів організації ¦експертизи та контролю ¦ червня ¦<br>¦ ¦України або відомчих ¦вартості у будівництві, ¦ ¦<br>¦ ¦ресурсних кошторисних ¦Управління технічного ¦ ¦<br>¦ ¦норм та їх погодження (за¦регулювання ¦ ¦<br>¦ ¦надходження) ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 25. ¦Про розгляд проектів ¦Управління технічного ¦ 22 ¦<br>¦ ¦Технічних умов та Змін до¦регулювання у будівництві ¦ червня ¦<br>¦ ¦технічних умов (за ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦надходженням) ¦ ¦ ¦<br>¦------+-------------------------+---------------------------+---------------¦<br>¦ 26. ¦Про розгляд проектів ¦Управління технічного ¦ 22 ¦<br>¦ ¦Технічних свідоцтв ¦регулювання у будівництві ¦ червня ¦<br>¦ ¦придатності будівельних ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦виробів для застосування ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦в будівництві (за ¦ ¦ ¦<br>¦ ¦надходженням) ¦ ¦ ¦<br>------------------------------------------------------------------------------<br> <br> Начальник Відділу<br> наукового розвитку Л.Котов</FONT></PRE><br>