МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

06.08.2008 N 358


Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіонбуду


Відповідно до листа Міністерства юстиції України від
25.06.2008 р. N 24-16/94 "Щодо проведення перевірки стану
додержання законодавства про державну реєстрацію
нормативно-правових актів", керуючись Положенням про Міністерство
регіонального розвитку та будівництва України, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 р. N 750
( 750-2007-п ), Н А К А З У Ю:

1. Внести до наказу Мінрегіонбуду від 26.01.2008 р. N 45
( v0045661-08 ) "Про затвердження Порядку розроблення, прийняття
та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм"
такі зміни:
- у п. 2.2 Порядку виключити слова "інші суб'єкти нормування
та стандартизації";
- наказ доповнити пунктом 4 такого змісту: "4. Доручити
Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій
протягом року розробити проект державного стандарту України на
основі Порядку розроблення, прийняття та опублікування
регламентних технічних умов і будівельних норм";
- пункт 4 наказу вважати пунктом 5.

2. У пункті 2 наказу Мінрегіонбуду від 13.03.2008 року N 124
( v0124661-08 ) "Про виконання наукових розробок із нормування та
стандартизації у сфері будівництва у 2008 році" слово "типові"
замінити словом "примірні".

Міністр В.С.Куйбіда