МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 27.03.2009 N 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2009 р. за N 358/16374 Про затвердження Змін до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури З метою приведення у відповідність до статті 15 ЗаконуУкраїни "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Зміни до Типового положення проархітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноваженихмісцевих органах містобудування та архітектури, затвердженогонаказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва Українивід 14.05.2007 N 15 ( z0564-07 ), зареєстрованого в Міністерствіюстиції України 31.05.2007 за N 564/13831, що додаються. 2. Управлінню планування забудови територій (Сіленко М.В.): - забезпечити подання наказу на державну реєстрацію доМіністерства юстиції України; - довести до відома інформацію про затвердження зазначенихЗмін і надати необхідну методичну допомогу місцевим органаммістобудування та архітектури. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникаМіністра Негоду В.А. Міністр В.Куйбіда ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 27.03.2009 N 126 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 квітня 2009 р. за N 358/16374 ЗМІНИ до Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури ( z0564-07 ) 1. Главу 2 викласти в такій редакції: "Рада розглядає містобудівну та проектну документацію,нормативно-правові акти у сфері містобудування та архітектури зметою надання консультативних порад і професійних рекомендаційвідповідному спеціально уповноваженому місцевому органумістобудування та архітектури. Обов'язковому розгляду на засіданні ради підлягаютьмістобудівна документація, архітектурні рішення проектів об'єктівархітектури, розташованих в історичній частині міст, в історичнихареалах, на магістралях та площах загальноміського значення,проекти висотних будівель та споруд.". 2. Пункт 5.7 глави 5 доповнити абзацом третім такого змісту: "Результати розгляду містобудівної документації та проектівбудівництва об'єктів оформлюються протоколом засіданняархітектурно-містобудівної ради та мають рекомендаційнийхарактер.". Начальник Управління планування забудови територій М.В.Сіленк