О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-21:2008 "Конструкції домов и сооружений. Стояки железобетонные для опор контактной сети железных дорог. Технические умови"


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 25.12.2008 N 645 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-21:2008 "Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічні умови" ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва N 277 ( v0277661-09 ) від 08.07.2009 ) З метою удосконалення нормативної бази у будівельномукомплексі України та на підставі рішення Науково-технічної радиМінрегіонбуду від 11 грудня 2008 року N 175 ( vr175661-08 )Н А К А З У Ю: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2010 року рокунаціональний стандарт ДСТУ Б В.2.6-21:2008 "Конструкції будинків іспоруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць.Технічні умови", розроблений Державним науково-досліднимінститутом будівельних конструкцій.( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстварегіонального розвитку та будівництва N 277 ( v0277661-09 ) від08.07.2009 ) 2. Надати ДСТУ Б В.2.6-21:2008 статус регламентних технічнихумов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від20.12.2006 N 1764 ( 1764-2006-п ) "Про затвердження Технічногорегламенту будівельних виробів, будівель та споруд". 3. Вважати таким, що втратив чинність, ДСТУ Б В.2.6-21-2000(ГОСТ 19330-99) "Конструкції будинків і споруд. Стоякизалізобетонні для опор контактної мережі залізниць. Технічніумови" з 1 січня 2011 року. 4. ДСТУ Б В.2.6-21:2008 "Конструкції будинків і споруд.Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць.Технічні умови" та ДСТУ Б В.2.6-21-2000 (ГОСТ 19330-99)"Конструкції будинків і споруд. Стояки залізобетонні для опорконтактної мережі залізниць. Технічні умови" вважати нормативнимидокументами паралельної дії на території України на термін з1 січня 2010 року по 31 грудня 2010 року.( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерстварегіонального розвитку та будівництва N 277 ( v0277661-09 ) від08.07.2009 ) 5. Управлінню технічного регулювання у будівництві(Барзилович Д.В.): 5.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.6-21:2008 до Перелікурегламентних технічних умов і будівельних норм, відповідністьвимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічногорегламенту будівельних виробів, будівель та споруд. 5.2. Передати до ДП "Укрархбудінформ" як фондоутримувачасформовану справу зазначеного національного стандарту відповіднодо Положення про Фонд нормативних документів у сферахмістобудування, будівництва та промисловості будівельнихматеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 N 41( z0305-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України16.03.2005 за N 305/10585. 6. ДП "Укрархбудінформ" (Чеснок В.М.): 6.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеногонаціонального стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004. 6.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеногонаціонального стандарту відповідно до замовлень за умовивикористання коштів, одержаних від реалізації стандарту, навиконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічноїбази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію") ( 2408-14 ). 6.3. Надати обов'язкові безоплатні типографського виданняпримірники зазначеного національного стандарту одержувачам,визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002N 608 ( 608-2002-п ) "Про порядок доставляння обов'язковихпримірників документів" і спільним наказом ДержспоживстандартуУкраїни та Держбуду України від 24.02.2003 N 27/12 ( z0185-03 ). 7. Супровід ДСТУ Б В.2.6-21:2008 "Конструкції будинків іспоруд. Стояки залізобетонні для опор контактної мережі залізниць.Технічні умови" доручити Державному науково-дослідному інститутубудівельних конструкцій як базовій організації з науково-технічноїдіяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказуДержбуду України від 23.06.2004 N 135 ( v0135509-04 ). 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першогозаступника Міністра А.В.Беркуту. Міністр В.Куйбіда