КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 жовтня 1999 р. N 1853
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1999 р. N 825

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до пункту 3 Положення про порядок надання пільгового
довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня
1999 р. N 825 ( 825-99-п ) "Про вдосконалення організаційної та
фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому
будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 887), такі зміни:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
"молода сім'я - подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не
перевищує 30 років, або неповна сім'я, в якій мати (батько) віком
до 30 років";
2) абзац третій виключити.
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28