О налоге на добавленную стоимость


<br> <br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 734/11/16-1120-26 від 27.01.98<br> м.Київ<br> <br> vd980127 vn734/11/16-1120-26<br> Акціонерному товариству<br> "Київміськбуд"<br> 252010, м.Київ,<br> вул.Суворова, 4/6<br> Державній податковій адміністрації<br> в м.Києві<br> <br> Про податок на додану вартість<br> <br> Державна податкова адміністрація України розглянула ваш лист<br>від 15.12.97 N 6-1782 щодо звільнення від сплати податку на додану<br>вартість робіт по будівництву житла і повідомляє наступне.<br> Відповідно до підпункту 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 Закону<br>України від 03.04.97 N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість"<br>від податку на додану вартість звільнені операції з виконання<br>робіт (вартість робіт) з будівництва житла, що здійснюються за<br>рахунок коштів фізичних осіб, та передачі такого житла у власність<br>таким фізичним особам.<br> При цьому відповідно до роз'яснення комітету з питань<br>фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України від<br>24.10.97 N 06-10/782 фізичні особи повинні здійснювати<br>перерахування коштів будівельним організаціям з належних таким<br>фізичним особам банківських рахунків або у безготівковому порядку<br>через банківські установи. У разі якщо фізичні особи купують житло<br>у будівельних організацій за готівку або здійснюють виплати з<br>анонімних банківських рахунків, запроваджених Президентом України,<br>то у цьому випадку вартість робіт з будівництва житла підлягає<br>оподаткуванню податком на додану вартість незалежно від того, чи<br>була здійснена така оплата у готівковому або анонімному вигляді<br>повністю, чи частково.<br> Згідно з пунктом 7.4.2 статті 7 вказаного Закону при<br>виконанні робіт по будівництву житла за рахунок коштів фізичних<br>робіт суми податку сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням<br>товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу<br>валових витрат виробництва (обігу) даних робіт, та основних фондів<br>і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться<br>відповідно до складу валових витрат виробництва (обігу) та на<br>збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до<br>податкового кредиту не включаються.<br> Стосовно проектно-вишукувальних робіт, проектних та<br>пуско-налагоджувальних робіт, технічного та авторського нагляду,<br>проведення контрольно-геодезичної зйомки, одержання дозволу на<br>будівництво, здійснення радіаційного контролю, то по даних роботах<br>вищезазначеним Законом звільнення від податку на додану вартість<br>не передбачено, і для виконання робіт по будівництву житла вони<br>купуються з урахуванням податку, вартість яких, збільшена на суму<br>податку на додану вартість, включається до вартості пільгового<br>об'єкту.<br> <br> Заступник Голови О.І.Шитря<br>