Относительно особенностей определения стоимости строительства и ремонта при выполнении работ хозяйственным способом


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 7/123 від 23.03.98<br> м.Київ<br> <br> vd980323 vn7/123<br> <br> Щодо особливостей визначення вартості будівництва та<br> ремонту при виконанні робіт господарським способом<br> <br> Чинний "Порядок визначення вартості будівництва, ремонту<br>житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та<br>благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури і<br>містобудування" (ДБН IV-16-98, частина II) установлює правила<br>визначення вартості будівництва та ремонту при підрядному,<br>господарському і змішаному способі їх здійснення.<br> Визначення вартості будівництва та ремонту господарським<br>способом проводиться з урахуванням наступного:<br> 1. Норма накладних витрат при виконанні будівельно-монтажних<br>робіт застосовується в розмірі, затвердженому для господарського<br>способу організації вищого рівня, до сфери управління якої<br>організація - виконавець робіт належить. За відсутності<br>затвердженої норми накладних витрат застосовується норма як для<br>інших міністерств і відомств.<br> 2. Норма накладних витрат на ремонтно-будівельні роботи, що<br>виконуються на об'єктах житла, соціальної сфери, комунального<br>призначення та благоустрою, приймається в розмірі 6,3 відсотків (в<br>цінах 1984 року) та 7,4 відсотків (в цінах 1997 року).<br> 3. Планові нагромадження приймаються згідно з пунктами 2.2.,<br>2.3. і 3.5. ДБН IV-16-98, частина II. У випадку, коли прибуток від<br>будівельної (ремонтної) діяльності господарським способом не<br>планується, планові нагромадження в локальних кошторисах не<br>враховуються.<br> 4. Базисна кошторисна вартість будівельних,<br>ремонтно-будівельних і монтажних робіт, що визначена в цінах 1984<br>року без врахування планових нагромаджень, перераховується в<br>базисні ціни 1997 року шляхом застосування галузевих індексів, які<br>наведені в додатках 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д до ДБН IV-16-98, частина<br>II, та знижуючих коефіцієнтів при:<br> - будівництві - 0,8;<br> - ремонті - 0,92.<br> 5. Кошти на будівництво тимчасових будівель і споруд<br>визначаються кошторисним розрахунком на підставі відповідних даних<br>проекту організації будівництва про необхідність в таких спорудах.<br> 6. Порядок обчислення маси накладних, лімітованих та інших<br>витрат уточнюється залежно від конкретних умов та строків<br>виконання робіт.<br> 7. Договірні ціни і відомість вартості будівництва (ремонту)<br>можуть складатися спрощено (без заповнення деяких рядків).<br> <br> Перший заступник Голови А.В.Беркута<br>