3.4.4 Робота з вантажопідйомними механізмами здійснюється у присутності працівника, відповідального за безпечне виконання робіт вантажопідйомними механізмами.

3.4.5 Всі демонтажні і монтажні роботи проводяться з використанням запобіжних пояг-'в, окрім нульової відмітки.

3.4.6 Вантажопідйомні механізми можуть бути допущені до підйому і переміщення тільки тих вантажів, маса? яких не перевищує їхню вантажопідйомність.

3.4.7 Підйом деталей та вузлів виконувати в два прийоми. Спочатку вантаж піднімається на висоту 200-400мм, перевіряється надійність стропування, дія гальм, стійкість, а потім - на необхідну висоту.

3.4.8 Під час керування вантажопідйомними механізмами з підлоги, повинен бути забезпечений вільний прохід для особи, яка керує ними.

3.4.9 Місце проведення робіт з підйому та переміщення вантажів повинно бути під час роботи освітлено. За умови недостатньої освітленості, коли машиніст крана погано розрізняє сигнали стропальника (сигнальника) чи вантаж, що переміщується, робота крана повинна бути припинена.

3.4.10 Вимоги безпеки під час виконання робіт з підйому і переміщення вантажів вантажопідйомними механізмами.

3.4.10.1 На місці виконання робіт не повинні знаходитися працівники, які не мають прямого відношення до роботи, що виконується. ,

3.4.10.2 Стропування вантажу здійснюється стропами які відповідають масі Шантажу, що піднімається, з урахуванням кількості гілок і кута їх нахилу до вертикалі; стропи загального призначення слід підбирати так, щоб кут між їх гілками не перевищував 90°.

3.4.10.3 Стропи повинні бути випробувані і мати бирку з вказаними номером, вантажопідйомністю і датою випробувань.

3.4.10.4 Під час застосування багатогілкової схеми стропування необхідно стежити за тим, щоб гілки стропів не перехльостувались.

3.4.10.5 Між стропами і гострими кутами металоконструкцій встановлюється прокладка з гуми або дерева.

3.4.10.6 За відсутності даних про положення центру тяжіння вантажу, він повинен бути визначений шляхом пробних підвішувань.

3.4.10.7 Всі команди кранівнику з підіймання, опускання і переміщення вантажів подаються стропальником або особою, відповідальною за безпечне виконання робіт вантажопідйомними механізмами, який має при собі посвідчення.

3.4.10.8 Перед підійманням вантажу треба переконатися, що на ньому немає сторонніх або не закріплених предметів.

3.4.10.9 Не допускаються роботи з підіймання, переміщення і опускання вантажу, якщо під ним знаходяться люди. Стропальник може знаходитись біля вантажу при його підійманні чи опусканні, якщо вантаж знаходиться на висоті не більше їм від рівня майданчика, на якому стоїть стропальник.

3.4.10.10 Під час переміщення вантажу в горизонтальному напрямку він повинен бути піднятий на 500мм вище предметів, які можуть зустрітися на його шляху.

3.4.10.11 Опускати вантаж дозволяється лише на призначене для цього місце, де виключається можливість його падіння, перекидання або сповзання. На місце встановлення вантажу повинні бути заздалегідь укладені відповідного розміру і міцності підкладки для того, щоб стропи або ланцюги могли бути легко і без пошкоджень витягнуті з під вантажу.

3.4.10.12 Після закінчення роботи або під час перерви в роботі вантаж не повинен залишатися у підвішеному стані.

3.4.11 Під час роботи вантажопідйомного крана або машини не допускається:

3.4.11.1 Підіймання вантажу, що знаходиться в хиткому положенні або вантажу, який підвішений за один ріг дворогого гака.

3.4.11.2 Підіймання і переміщення вантажу з людьми, які знаходяться на ньому. Підіймання людей вантажопідйомними кранами і виконання робіт допускається за умови використання для цього спеціальних люльок.

3.4.11.3 Підіймання вантажу засипаного землею або примерзлого до землі, закладеного іншими вантажами, укріпленого болтами або залитого бетоном.

3.4.11.4 Підтягання вантажу по землі, підлозі або рейкам крюком крана при похилому положенні вантажних канатів.

3.4.11.5 Звільнення за допомогою вантажопідйомних кранів і машин затиснених вантажів, стропів, канатів або ланцюгів.

3.4.11.6 Вирівнювання, виправлення і притримування руками вантажу, який піднятий або переміщується. Вантажі під час переміщення необхідно утримувати від розгойдування і переміщення за допомогою гнучких відтяжок і довгомірних гаків.'

3.4.11.7 Перебування в автомашині людей при розвантаженні та завантаженні конструкцій і устаткування з автомашини.

3.5 Вимоги безпеки під час проведення вогневих робіт.

3.5.1 До вогневих робіт відносяться виробничі операції, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, які супроводжуються іскроутворенням, нагрівом і можуть викликати займання (електро- і газозварювання (різка), бензогазорізка та ін.).

3.5.2 Вогневі роботи виконуються тільки після отримання наряду -допуску на виконання тимчасових вогневих робіт і узгодження його з відповідними службами підприємства-замовника та представником пожежної охорони.

3.5.3 Місце проведення вогневих робіт повинне бути очищене від горючих речовин (ГР) і матеріалів.

3.5.4 Горючі матеріали, що знаходяться в зоні ведення вогневих робіт, повинні бути* захищені екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу або политі водою.

3.5.5 Технологічне устаткування,' на якому проводяться вогневі роботи, повинно бути відключене від діючих комунікацій.

3.5.6 Проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних приміщеннях повинен бути встановлений ретельний контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення експрес - аналізів.

3.5.7 Під час перерв в роботі зварювальна апаратура повинна відключатися, в т.ч. від електромережі, шланги від'єднуватися і звільнятися від горючих рідин і газів, а в паяльних лампах тиск повинен бути повністю стравлений.

3.5.8 Під час проведення вогневих робіт не допускається:

3.5.8.1 Приступати до роботи на несправній апаратурі.

3.5.8.2 Допускати до вогневих робіт осіб, що не мають кваліфікаційних посвідчень і не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і щорічну перевірку знань з отриманням спеттіального посвідчення.

3.5.8.3 Користуватися одягом і рукавицями зі слідами масел, жирів, бензину, гасу та інших горючих речовин.

3.5.8.4 Зберігати в місцях ведення вогневих робіт одяг, горючі речовини та інші горючі предмети і матеріали.

3.5.8.5 Стикання електричних кабелів з балонами із стисненим або зрідженим газом.

3.5.8.6 Відігрівати замерзлі ацетиленові генератори, трубопроводи, вентилі, редуктори та інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розжареними предметами.

3.5.8.7 Стикання кисневих балонів, редукторів та 'іншого зварювального устаткування з різними маслами, а також промасленим одягом або дрантям.

3.5.8.8 Переносити балони з газами на плечах і руках.

3.5.8.9 Зберігати і транспортувати балони з газами без запобіжних ковпаків, що нагвинчуються на їх горловину.

3.5.8.10 Проводити продування шлангів для горючих газів киснем, а кисневих шлангів горючими газами і взаємозамінювати шланги при роботі.

3.5.8.11 Користуватися шлангами, довжина яких перевищує 30м, а при виконанні монтажних робіт - 40м (застосування шлангів завдовжки більше 40м дозволяється у виняткових випадках, з письмового дозволу посадовця, що видав наряд-допуск на виконання робіт).

3.5.8.12 Перекручувати, заламувати або затискати шланги які підводять газ, або пальне до різака.

3.5.8.13 Використовувати кисневі шланги для підведення бензину або гасу до різака.

3.5.9 Устаткування для ручного зварювання повинна бути забезпечена рубильником або контактором (для підключення джерела зварювального струму до розподільної цехової мережі), покажчиком величини зварювального струму, запобіжником в первинному ланцюзі та обмежувачем струму холостого ходу.

3.5.10 З'єднання зварювальних кабелів слід проводити за допомогою обпресовуваннм' зварювання, паяння або спеціальних затисків. Підключення електропроводів дь електродоутримувача, виробу, що зварюється та зварювального апарату виконується за допомогою мідних кабельних наконечників, які скріплені болтами і шайбами.

3.5.11 Кабелі підключені до зварювальних апаратів, розподільних щитів та іншого устаткування, а також до місць зварювальних робіт, повинні бути надійно ізольовані і в необхідних місцях захищені.

3.5.12 Кабелі (електропроводи) електрозварювальних машин повинні знаходитись від трубопроводу кисню на відстані не менше 0,5м, а від трубопроводу ацетилену та інших пальних газів - не менше їм.

3.5.13 Установка електрозварювання на весь час роботи повинна бути заземлена.

3.5.14 Електродоутримувачі та електроди, що використовуються при зварюванні, повинні бути заводського виготовлення.

3.6. Вимоги безпеки під час роботи на висоті.

3.6.1 Робочі місця і проходи до них на висоті 1,3м і більше повинні бути захищені тимчасовими огорожами.

3.6.2 Під час роботи на висоті робітники повинні бути забезпечені запобіжними поясами і страхувальними канатами, які повинні бути заздалегідь випробувані і мати бирку із вказаними номером поясу і датою проведення наступного випробування.

3.6.3 Місце закріплення повного карабіна повинно бути вказане виконавцям робіт.

3.6.4 Під час виконання робіт у два або декілька ярусів, обов'язкова наявність між ними надійних перекриттів.

3.6.5 Риштування, площадки підмостки щодня перед початком зміни повинні бути оглянуті.

3.6.6 Місця підіймання робітників на риштування, площадки, засоби підмощування повинні бути огороджені.

3.6.7 Не допускається скидання будь-яких предметів з висоти. У разі виробничої необхідності скидання предметів може бути дозволене керівником ремонту і проводитися у присутності безпосереднього керівника робіт. Для запобігання потрапляння робітників в небезпечну зону, на безпечній відстані від місця скидання виставляються сигнальники. Місце скидання повинно бути огороджене та вивішений плакат «Небезпечно. Прохід заборонений».

3.7 Вимоги безпеки під час роботи з ручним інструментом.

3.7.1 Механізований інструмент повинен бути справний і застосовуватися за призначенням.

3.7.2 Ручний електрифікований інструмент не повинен мати пошкоджень ізоляції, бути заземленим. При виявленні будь-яких несправностей, роботи з електроінструментом повинні бути припинені.

3.7.3 Для перенесення і зберігання інструменту, працюючі на висоті робітники повинні бути забезпечені індивідуальними сумками.

3.7.4 Не допускається робота інструментом з електроприводом на приставних драбинах.

3.7.5 Ручний інструмент повинен відповідати вимогам безпечного виконання робіт.

3.7.5.1 Молотки повинні бути насаджені на рукоятки овального перетину, виготовлені з міцних порід дерева, і розклинені металевими завершеними клинами. На бойках не повинно бути тріщин, задирок, скосів.

3.7.5.2 Гайкові ключі повинні відповідати розміру гайок, робочі поверхні ключів не повинні мати пошкоджень. Нарощувати ключі іншими предметами не допускається.

3.7.5.3 Зубила, керни не повинні мати збитих і скошених бойків, гострих граней.

3.7.6 Суміщення отворів повинно проводитись тільки конусними оправками.

3.7.7 Всі працюючі з ручним інструментом повинні бути забезпечені захисними окулярами з небитким склом.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1 Після закінчення роботи ремонтний персонал зобов'язаний:

4.1.1 За допомогою комутаційного апарату знеструмити електрозварювальні апарати, зібрати в бухти зварювальні кабелі.

4.1.2 Перекрити подачу горючих рідин і газів та звільнити від них газополуменеву апаратуру, а в паяльних лампах повністю стравити тиск.

4.1.3 Все устаткування і апаратуру, що використовувалась при ремонтних роботах, необхідно здати в місця зберігання.

4.1.4 Привести в порядок місце ремонтних робіт - прибрати непотрібні конструкції, пристосування, залишки матеріалів, електродів, сміття.

4.1.5 Зняті під час ремонту огородження, заземляючи пристрої, кришки отворів встановити на місце і надійно закріпити.

4.1.6 Ретельно перевірити місце проведення ремонтних робіт на відсутність займання. У пожежонебезпечних місцях організувати спостереження за місцем ведення вогневих робіт на протязі 2-х годин після їх закінчення.

4.1.7 Провести огляд і перевірку якості робіт, що виконувались, знайдені дефекти негайно усунути.

4.2 Повідомити відповідальну особу про всі недоліки і порушення вимог безпеки, що мали місце під час виконання робіт.

4.3 Вивести робочий персонал із зони ремонту.

4.4 Оформити закриття наряд - допуску з відміткою часу закінчення ремонту.

4.5 У разі випробування відремонтованого устаткування оформити двосторонній акт випробування та приймання.

4.6 Здати «жетон-бирку» на відремонтоване устаткування.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. Персонал, зайнятий на роботах з ремонту пульпопроводів та жолобів, повинен знати ознаки і причини виникнення аварійних ситуацій та вміти їх ліквідувати.

5.2 Основними ознаками аварійних ситуацій при виконанні ремонтних робіт у пульпопроводах та жолобах є: підвищений вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони, руйнування металоконструкцій, що ремонтуються та пожежі.

5.3 Всі роботи з ліквідації аварійних ситуацій необхідно виконувати згідно з планом вокалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС), розробленим у відповідності до вимог Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ДНАОП 0.00-4.33-99).

5.4 У разі виникнення аварійної ситуації* працівник зобов'язаний:

5.4.1 Припинити роботу.

5.4.2. Негайно оповістити про аварію керівника та відповідальну особу.

5.4.3 Приступити до ліквідації (локалізації) аварійної ситуації наявними засобами (згідно ПЛАС).

5.4.4 Вжити заходів для виведення людей на безпечну відстань від місця аварії.

5.4.5 При необхідності викликати на місце аварії аварійно-рятувальні служби (пожежну, медичну, газорятувальну і т.ін.).