Об инвестировании жилья военнослужащим


<br> <br> ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ<br> <br> N 7185/10/15-0417 від 16.06.98<br> м.Київ<br> <br> vd980616 vn7185/10/15-0417<br> Державним податковим адміністраціям<br> в Автономній Республіці Крим,<br> областях, мм.Києві та Севастополі<br> <br> Про інвестування житла військовослужбовцям<br> ( Із змінами, внесеними згідно з документом Державної<br> податкової адміністрації<br> N 7917/10/15-2217 ( <A HREF="46054">v7917225-98</A>) від 02.07.98 )<br> <br> Державна податкова адміністрація України надсилає до відома<br>та керівництва в роботі постанову Кабінету Міністрів України від<br>27 квітня 1998 року N 568 ( <A HREF="41111">568-98-п</A> ) "Про методологію визначення<br>цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку<br>на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що<br>інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та<br>членів їх сімей і порядок бюджетного контролю за використанням<br>коштів, спрямованих на будівництво такого житла".<br> Прошу звернути увагу, що згідно з пунктом 22.3 статті 22<br>Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про<br>оподаткування прибутку підприємств" ( 639/97-ВР ), передбачено, що<br>зменшення податкового зобов'язання платника податку на прибуток<br>враховуються в разі здійснення ним інвестування у будівництво<br>житла для військовослужбовців у вигляді коштів або матеріальних<br>активів. Тобто Законом не передбачено відшкодування інвестицій,<br>здійснених у вигляді векселя. Проте постанова Кабінету Міністрів<br>України, що надсилається, містить механізм інвестування у<br>вексельній формі. В зв'язку із зазначеним Державна податкова<br>адміністрація України звернулась до Кабінету Міністрів України з<br>проханням привести у відповідність до чинного законодавства пункти<br>зазначеної постанови і вилучити з неї положення, пов'язані з<br>вексельною формою інвестування.<br> Враховуючи викладене, до остаточного вирішення цього питання<br>при здійсненні відшкодування податком на прибуток внесених<br>інвесторами інвестицій, вексельну форму інвестування слід приймати<br>лише по векселях, оформлених до 01.07.97 по яких до 01.07.97<br>відбулося фактичне їх погашення.<br> Крім зазначеного прошу зосередити увагу на виконанні пунктів<br>13, 15, 18 постанови. Мова йде про додаткові угоди, які<br>приймаються в межах інвестиційних угод, що були укладені до 1<br>липня 1997 року, по яких були проведені фактичні витрати. Тобто ці<br>додаткові угоди уточнюють в якому вигляді чи готової будівельної<br>продукції (квартир, частини будинків), чи в обсягах<br>будівельно-монтажних робіт, коштах буде завершуватись інвестування<br>попередньо укладених інвестиційних угод. Інвестиції можуть<br>спрямовуватися лише на завершення будівництва житла для<br>військовослужбовців та членів їх сімей, розпочатого до 1 липня<br>1997 року.<br> На виконання пункту 11 постанови, зобов'язую вжити заходи<br>щодо складання реєстрів угод, що відповідають вимогам пункту 22.3<br>Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про<br>оподаткування прибутку підприємств" ( 639/97-ВР ), визначити<br>загальну суму інвестицій по регіонах і надати до 6 липня 1998 року<br>інформацію до Головного управління прямих податків за формою, що<br>додається.<br> При підготовці реєстру до уваги приймаються додаткові угоди<br>про уточнення обсягів інвестицій або номенклатури активів, які<br>укладаються у разі потреби протягом місяця після введення в дію<br>постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року<br>N 568 ( <A HREF="41111">568-98-п</A> ).<br> <br> Заступник Голови Г.М.Оперенко<br> Таблиця 1<br> Дані про реєстр інвестицій на побудову<br> житла для військовослужбовців<br> <br> тис.грн.<br>—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br>Код|Назва| Станом на 01.07.97 р. | Підлягає | Додаткові угоди<br>об-|обла-|————————————————————————————————| відшко- |———————————————————————————————————————————————<br>ла-|сті |Інвестори,|Фактично | Фактично | дуванню |Всього | Сума фактично отриманих<br>сті| |що мали |внесено | відшко- | |інвестицій|<br> | |право на |інвестицій| довано | | |<br> | |пільгу | | | | |<br> | |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|————————————————————————————————————<br> | |кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кіль-|сума|кош-|матері-|послугами|квар- |век-<br> | |кість| |кість| |кість| |кість| |кість| |тами|алами |буд.мон- |тирами|селя-<br> | | | | | | | | | | | | | |таж.робіт| |ми<br>———|—————|—————|————|—————|————|—————|————|—————|————|—————|————|————|———————|—————————|——————|——————<br> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17<br>———|—————|—————|————|—————|————|—————|————|—————|————|—————|————|————|———————|—————————|——————|——————<br> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0<br>—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————<br> <br> Голова облдержподатадміністрації<br> в ______________________ області (підпис)<br> <br>( Таблиця 1 із змінами, внесеними згідно з документом Державної<br>податкової адміністрації N 7917/10/15-2217 ( <A HREF="46054">v7917225-98</A>) від<br>02.07.98 )<br>