Относительно статуса, которые имеют дирекции из строительства предприятий


<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ<br> ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Л И С Т<br> <br> N 8/5-341 від 18.12.98<br> м.Київ<br> <br> vd981218 vn8/5-341<br> <br> <br> Щодо статусу, який мають дирекції з будівництва підприємств<br> <br> У зв'язку із запитами, що виникають з приводу статусу, який<br>мають дирекції з будівництва підприємств, Держбуд України<br>роз'яснює.<br> Згідно з нормативними актами, що регламентують будівельну<br>діяльність, при здійсненні будівництва підприємств, інших об'єктів<br>виробничого призначення, а також великих об'єктів невиробничого<br>призначення, що будуються за індивідуальними проектами, функції<br>замовника будівництва виконують дирекції з будівництва (далі -<br>Дирекція), що створюються міністерствами, відомствами або іншими<br>органами, яким згідно з чинним законодавством надане таке право.<br> Дирекція може створюватись як окрема юридична особа, так і у<br>складі юридичної особи як відокремлений структурний підрозділ<br>діючого підприємства (у разі реконструкції і розширення діючих<br>підприємств, а також будівництва, реконструкції і розширення<br>окремих об'єктів цих підприємств, власного будівництва<br>будівельно-монтажних організацій, будівництва об'єктів<br>господарським способом).<br> Дирекція будівництва розпоряджається коштами і майном,<br>виділеними на фінансування капітальних вкладень, а також усіма<br>матеріальними цінностями, що обліковуються на балансі капітального<br>будівництва, з метою виконання своїх основних функцій - замовника<br>будівництва відповідного підприємства чи об'єкту.<br> Структуру і штат Дирекції встановлює орган, який прийняв<br>рішення щодо її створення.<br> Дирекція з будівництва підприємств, що здійснюється за<br>рахунок державних капітальних вкладень, утримується за рахунок<br>коштів, передбачених зведеним кошторисним розрахунком вартості<br>будівництва на весь період будівництва в межах лімітів на<br>утримання служби замовника, що встановлюються Держбудом України.<br> У разі перевищення нормативних термінів будівництва орган, що<br>прийняв рішення щодо створення Дирекції, має вирішити питання щодо<br>чисельності персоналу Дирекції та коштів на його утримання.<br> Після завершення будівництва об'єкта та затвердження в<br>установленому порядку Акта про прийняття об'єкта в експлуатацію<br>дирекція з будівництва ліквідується за рішенням органу, що прийняв<br>рішення щодо створення Дирекції.<br> Виходячи з викладеного, до функцій Дирекції не входить<br>здійснення фінансово-господарської діяльності з метою отримання<br>прибутку, а кошти та майно, виділені на фінансування капітальних<br>вкладень, якими Дирекція розпоряджається відповідно до покладених<br>на неї функцій, не належать їй на правах повного господарського<br>відання і не можуть використовуватися на свій розсуд (на<br>поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва<br>тощо).<br> Разом з тим, згідно з чинним законодавством, замовник<br>будівництва може надавати на договірних засадах послуги замовника<br>іншим підприємствам і організаціям незалежно від форм власності та<br>окремим громадянам. Кошти, отримані від надання цих послуг, можуть<br>бути використані замовником на свій розсуд, в т.ч. на поповнення<br>обігових коштів, технічне переозброєння виробництва тощо.<br> Право на здійснення замовником такої діяльності, що має на<br>меті отримання доходів, повинно бути зареєстроване у встановленому<br>законодавством порядку, за наявності дозволу на це органу, що<br>утворив юридичну особу - замовника (дирекцію з будівництва).<br> <br> Перший заступник Голови А.В.Беркута<br>