ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 7/7-115 від 16.02.2001

Щодо визначення вартості виконаних
пусконалагоджувальних робіт
в I кварталі 2001 року

На численні запити підрядних організацій та організацій
замовників щодо визначення вартості виконаних
пусконалагоджувальних робіт в I кварталі 2001 року до отримання
учасниками будівництва ресурсних елементних кошторисних норм на
пусконалагоджувальні роботи (РЕКНпн) (ДБН Д.2.6-2000) Держбуд
України повідомляє.
Вартість обсягів виконаних у I кварталі 2001 року
пусконалагоджувальних робіт визначається на підставі положень
розділу 3 "Тимчасових методичних рекомендацій щодо особливостей
визначення вартості будівництва в I півріччі 2001 року" за
винятком п. 3.2.2.1 з урахуванням таких особливостей:
Трудовитрати пусконалагоджувального персоналу при виконанні
робіт визначаються шляхом застосування до прямих витрат, наведених
у затверджених Держбудом СРСР і введених в дію з першого січня
1984 року міжгалузевих цінниках на пусконалагоджувальні роботи,
коефіцієнтів за додатком до цього листа.
Для розрахунку заробітної плати середній розряд робіт для
ланки пусконалагоджувального персоналу приймається на рівні
шостого розряду за розрядами робіт у будівництві.

Голова Комітету В.М.Гусаков
Додаток
до листа Держбуду України
від 16.02.2001 N 7/7-115

Усереднені коефіцієнти переходу від прямих витрат,
які наведені у міжгалузевих цінниках на
пусконалагоджувальні роботи, до трудовитрат
пусконалагоджувального персоналу,
що виконує відповідні роботи

------------------------------------------------------------------
| | Усереднені коефіцієнти |
| Найменування цінника | переходу від прямих |
| | витрат, які наведені у |
| | міжгалузевих цінниках на |
| | пусконалагоджувальні |
| | роботи, до трудовитрат |
| | пусконалагоджувального |
| | персоналу, що виконує |
| | відповідні роботи |
|-------------------------------------+--------------------------|
| 1 | 2 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N 1. Електротехнічні пристрої | 0,6 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N 2. Автоматизовані системи | 0,65 |
| управління | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N З. Системи вентиляції і | 0,7 |
| кондиціонування повітря | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N 4. Підйомно-транспортне | 0,9 |
| устаткування | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N 5. Металообробне устаткування | 0,5 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N 6. Холодильні і компресорні | 0,7 |
| установки | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N 7. Теплосилове устаткування | 0,6 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N 8. Деревообробне устаткування | 0,8 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|N 9. Споруди водопостачання і | 0,7 |
| каналізації | |
------------------------------------------------------------------
Надруковано: Державний комітет будівництва, архітектури та
житлової політики України. Збірник офіційних документів та
роз'яснень "Ціноутворення у будівництві" N 8, лютий, 2001 р.,
К.: "Інпроект".