Относительно оформления права собственности на объекты недвижимого имущества, на которые отсутствуют акты принятия их в эксплуатацию


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА,<br> АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> <br> Л И С Т<br> <br> 23.03.1999 N 12/5-126<br> <br> Уряду Автономної Республіки<br> Крим, обласним державним<br> адміністраціям, Київській<br> та Севастопольській міським<br> державним адміністраціям,<br> органам місцевого<br> самоврядування<br> <br> <br> Щодо оформлення права власності на об'єкти<br> нерухомого майна, на які відсутні акти<br> прийняття їх в експлуатацію<br> <br> <br> Держбуд України, розглянувши листи підприємств та організацій<br>щодо порядку оформлення права власності на об'єкти нерухомого<br>майна, на які відсутні акти прийняття їх в експлуатацію,<br>повідомляє наступне.<br> <br> Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.92 N 449<br>( <A HREF="6208">449-92-п</A> ) "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів державного замовлення". Згідно з цим<br>Положенням закінчені будівництвом (реконструкцією, реставрацією)<br>та підготовлені до експлуатації згідно з затвердженим проектом<br>об'єкти повинні прийматися в експлуатацію державними приймальними<br>комісіями.<br> <br> Зазначеною постановою ( <A HREF="6208">449-92-п</A> ) встановлено, що порядок<br>прийняття в експлуатацію об'єктів недержавного замовлення<br>визначається Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, Київською<br>та Севастопольською міськими держадміністраціями за погодженням<br>Держбудом.<br> <br> У відповідності до цієї постанови ( <A HREF="6208">449-92-п</A> ) місцевими<br>органами влади в свій час були розроблені та затверджені, за<br>погодженням Держбудом, Положення про прийняття в експлуатацію<br>закінчених будівництвом об'єктів недержавної власності (по всіх<br>регіонах України), державними технічними комісіями.<br> <br> Враховуючи викладене вище, Комітет вважає за доцільне<br>проводити оформлення свідоцтва про право власності по об'єктах,<br>які були закінчені будівництвом після 5 серпня 1992 року і на цей<br>час не прийняті в експлуатацію (які експлуатуються або не<br>експлуатуються) тільки при наявності актів прийняття їх в<br>експлуатацію відповідними комісіями - державними приймальними або<br>державними технічними. По об'єктах, що збудовані до 5 серпня 1992<br>року, тобто до прийняття Урядом України документу, яким<br>встановлено порядок прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів, при їх реєстрації для оформлення права<br>власності одним з документів є висновок про технічний стан будинку<br>(будівлі), що складається бюро технічної інвентаризації (до<br>врегулювання цього питання законодавчими на нормативними актами).<br> <br> Перший заступник Голови Комітету Г.І.Онищук</FONT></PRE><br>