4.7.6 у разі несправності апаратури СБОТ на шляху прямування і відмови кнопки "Відкл." на пульті сигналізації машиніст зобов'язаний скористатися кнопкою аварійного вимикання, розміщеною на електронному блоці "ШВ" у стійці апаратури.

4.8. У разі необхідності огляду і ремонту обладнання, розташованого на даху ТРС, на електрифікованому перегоні машиніст повинен:

4.8.1 запросити по радіозв'язку в енергодиспетчера допомогу працівників району контактної мережі, які повинні прибути з пристосуваннями для заземлення контактної мережі;

4.8.2 опустити струмоприймачі (для електровозів, електропоїздів);

4.8.3 перевести реверсивну рукоятку в нейтральне положення і вийняти ключі блокування пульта управління. Ключі повинні перебувати в машиніста на весь час огляду та ремонту;

4.8.4 загальмувати ТРС автоматичним та ручним гальмами. У разі необхідності підкласти під колеса гальмові башмаки.

4.9. Контактну мережу повинні заземлювати працівники району контактної мережі за наказом енергодиспетчера.

4.10. Про зняття напруги і заземлення контактної мережі працівник району контактної мережі видає машиністові довідку із зазначенням часу вимкнення та заземлення контактної мережі.

До одержання довідки підніматися на дах ТРС не дозволяється.

4.11. У разі пошкодження обладнання, розташованого на даху електропоїзда, і неможливості подальшого прямування необхідно опустити всі струмоприймачі, пошкоджену секцію від'єднати від мережі електроживлення, повітряні крани струмоприймача моторного вагона цієї секції перевести в положення "Ручне".

5. Вимоги до утримання тягового рухомого складу

5.1. На ТРС, що експлуатується, повинні бути створенні безпечні і нешкідливі умови праці.

З цією метою періодично повинна проводитись атестація робочих місць за умовами праці згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 N 442 (НПАОП 0.00-6.23-92).

За результатами атестації на залізницях повинні розроблятися заходи щодо приведення ТРС у відповідність до вимог нормативно-правових актів з охорони праці і, в першу чергу, щодо неперевищення граничнодопустимих рівнів шуму, вібрації, напруженості електромагнітних полів, дотримання норм освітленості, мікроклімату, вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

5.2. Терміни приведення ТРС, що експлуатується, до вимог ГОСТ 12.2.056-81 погоджуються в установленому порядку Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

5.3. Кожний тип ТРС повинен бути укомплектований справними засобами колективного захисту працівників, що забезпечують безпеку обслуговувального персоналу: блокувальними і огороджувальними пристроями, заземленням, захисними кожухами тощо.

5.4. Блокувальні пристрої, стан заземлення, справність огороджень необхідно перевіряти після всіх видів ТО і поточного ремонту та під час кожного приймання (здавання) ТРС.

5.5. Не дозволяється приймати в експлуатацію та експлуатувати ТРС з несправностями, що загрожують безпеці руху і порушують вимоги охорони праці, пожежної безпеки і, в першу чергу, якщо пошкоджені або відсутні:

блокувальні пристрої дверей (штор) ВВК, шаф, ящиків, панелей пульта управління, легкознімних огороджень електричних машин з напругою вище 42 В змінного струму і вище 110 В постійного струму;

заземлення металевих кожухів електрообладнання;

огородження конструкцій для кріплення струмопровідних частин;

ізоляція електропроводів;

огородження механічного обладнання;

прилади сигналізації про наявність напруги у ВВК;

діелектричні рукавички і килимки;

штанги для заземлення первинної обмотки тягового трансформатора (для ТРС змінного струму);

ізолювальні штанги для вимикання роз'єднувачів тягових двигунів;

знаки безпеки та попереджувальні написи;

несправні або відсутні системи пожежної сигналізації і пожежогасіння (якщо рухомий склад був ними обладнаний), несправні або відсутні первинні засоби пожежогасіння.

5.6. На ТРС, що експлуатується, повинні бути нанесені написи та знаки безпеки праці:

5.6.1 напис "Не відчиняти при піднятому струмоприймачі" наноситься на дверях і знімних щитах ВВК, на розміщених поза ВВК ящиках електричних апаратів і на стінках щитів вимірювальних приладів; на панелях пульта управління, що не мають блокування в колах управління струмоприймачів з напругою вище 42 В змінного струму і 110 В постійного струму;

5.6.2 напис "Не підніматися на дах без заземлення контактного проводу" наноситься на кришках люків чи біля люків і сходів, що ведуть на дах електровозів і електропоїздів;

5.6.3 знак "Обережно! Електрична напруга" відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 наноситься на кришках колекторних люків, на остовах допоміжних машин, розміщених поза ВВК, а також на дверях і щитах ВВК, панелях пульта управління, що не мають блокувань у колах управління струмоприймачів;

5.6.4 напис "Увага! Небезпечне місце" наноситься на кожухах апаратів і пристроїв високої напруги, ізольованих від кузова електропоїзда;

5.6.5 напис "Не підніматися на дах під контактним проводом" наноситься біля сходів, що ведуть на дах тепловозів і дизель-поїздів;

5.6.6 знак "Забороняється користуватися відкритим вогнем" відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 наноситься на кришках акумуляторних відділень (ящиків);

5.6.7 напис "Обтирання локомотива дизельним паливом забороняється" наноситься на паливних баках тепловозів і дизель-поїздів.

5.7. Дозволяється заміняти напис "Не відчиняти при піднятому струмоприймачі" на щитах і дверцятах, які неможливо відчинити без інструменту, на знак "Обережно! Електрична напруга" відповідно до ГОСТ 12.4.026-76.

5.8. Дозволяється не наносити знак "Обережно! Електрична напруга" на електричних машинах з напругою нижче 42 В змінного струму і 110 В постійного струму.

5.9. У тамбурах МВРС наносяться знаки та написи відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 про заборону паління.

5.10. Написи та знаки безпеки праці необхідно відновлювати після кожного ремонту і в разі потреби між ремонтами.

5.11. На ТРС кожухи електричних приладів, апаратів і корпусів допоміжних машин, до яких можливий дотик обслуговувального персоналу, повинні бути заземлені.

На електропечі електроопалення і електрокалорифери МВРС повинні бути встановлені захисні кожухи, які заземлюються на корпус вагона.

5.12. На кожному ТРС повинні бути такі засоби індивідуального та колективного захисту:

діелектричні рукавички на напругу вище 1000 В (по одній парі на кожного працівника локомотивної бригади);

діелектричні килимки (у кожній кабіні локомотива);

штанги для заземлення первинної обмотки тягового трансформатора (тільки для ТРС змінного струму - одна на секцію локомотива);

штанги ізолювальні для вимикання роз'єднувачів тягових двигунів (одна на секцію локомотива);

ізолювальні протигази (для кожного члена локомотивної бригади);

три пари шумоізолювальних навушників (на тепловозах і дизель-поїздах).

5.13. ТРС повинен бути забезпечений установками пожежогасіння, вогнегасниками і пожежним обладнанням за встановленими нормами.

5.14. Наявність і стан інструменту і засобів індивідуального захисту необхідно перевіряти під час кожного ТО, під час поточних ремонтів, а також під час приймання і здавання ТРС локомотивними бригадами.

5.15. Засоби індивідуального захисту необхідно періодично випробовувати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

5.16. Дозволяється проводити випробування засобів захисту раніше встановленого терміну під час чергових ремонтів ТРС.

Не дозволяється застосовувати засоби захисту без відмітки про випробування.

У локомотивному депо повинен бути встановлений порядок обліку засобів захисту, а також їх зберігання, видавання і випробування.

5.17. Секція багатосекційного локомотива, що використовується для маневрової або поїзної роботи, повинна бути обладнана додатковим прожектором ззаду.

5.18. Механізм розчеплення з вагоном на маневрових локомотивах повинен приводитися в дію з кабіни локомотива.

5.19. Бокові вікна, вхідні двері в кабіну повинні бути в справному стані, мати ущільнення (надійні фіксатори і замки).

5.20. Подушки сидіння крісла, механізм установки висоти сидіння, підлокітники повинні бути у справному стані.

Крісло повинно мати надійну фіксацію з підлогою кабіни і регулюватися з урахуванням індивідуальних антропометричних характеристик працівника.

5.21. Вікна кабіни повинні мати скло без тріщин і механічних пошкоджень.

На випадок руйнування скла лобового вікна кабіни машиніста на шляху прямування на ТРС повинен бути спеціальний щит для закриття отвору, що виник.

5.22. Склоочисники кабіни повинні утримуватися в справному стані.

У вимкненому положенні вони не повинні заважати локомотивній бригаді вести спостереження.

5.23. На ТРС, обладнаному склообігрівачами і склообмивачами, повинна забезпечуватися їх надійна робота.

Склообмивачі необхідно систематично промивати.

5.24. Лобові вікна кабіни повинні бути оснащені справними сонцезахисними екранами відповідно до вимог ГОСТ 12.2.056-81.

5.25. На кабінах з обох боків зовні перед боковими вікнами повинні бути встановлені дзеркала заднього виду.

5.26. Перед відсувними вікнами кабіни треба встановити поворотні запобіжні вітрові щитки, а над вікнами - жолобки для стоку дощової води (для маневрових локомотивів - козирки завширшки 100 - 150 мм).

5.27. Системи загального і місцевого освітлення кабіни, пульта і машинного відділення повинні бути в справному стані, працювати в установлених режимах і мати необхідне число електроламп і ковпачків світлофільтрів.

Не дозволяється довільна заміна арматури джерел світла, світлофільтрів, а також застосування електричних ламп іншої, ніж передбачено паспортом ТРС, потужності.

5.28. Стійка апаратури дистанційного управління СБОТ повинна мати підсвічування від загального освітлення машинного відділення.

Швидкостеміри і швидкостемірні стрічки повинні мати додаткове підсвічування.

5.29. Підлога, стіни і стеля кабіни і машинного відділення після ремонту чи ТО повинні бути відновлені, ущільнені, особливо в місцях уведення трубопроводів і органів управління.

5.30. Для підлоги кабіни необхідно застосовувати лінолеум, який відповідає вимогам ДСТУ 4493:2005, ГОСТ 12.2.056-88.

5.31. У кабіні машиніста магістральних локомотивів не повинно бути розрідження повітря при зачинених вікнах і дверях.

5.32. Відкриті частини опалювальних пристроїв, що мають температуру вище +45° C, повинні бути огороджені.

Опалювальні пристрої повинні бути обладнані регуляторами температури.

5.33. Установки кондиціювання повітря опалювально-вентиляційних пристроїв на ТРС необхідно утримувати у справному стані.

5.34. На ТРС, обладнаному системами автоматичної підтримки температури повітря, при роботі опалювально-вентиляційної установки і кондиціонера температура повітря в кабіні повинна підтримуватися взимку в межах +22 ±2° C, а влітку - +24 ±2° C.

Якщо температура зовнішнього повітря вище +35° C, температура в кабіні ТРС повинна бути на 10 - 12° C нижче температури навколишнього повітря.

5.35. Час досягнення заданого значення температури повітря в кабіні після увімкнення кондиціонера не повинен перевищувати 12 хвилин.

5.36. На ТРС, обладнаному тільки опалювально-вентиляційними установками, улітку повинна бути забезпечена подача в кабіни локомотива зовнішнього повітря.

5.37. Люки і дефлектори природної вентиляції повинні регулюватися, мати надійне ущільнення і не пропускати холодне повітря узимку.

5.38. Кольорове оформлення агрегатів і елементів ТРС, що впливає на безпеку праці та руху, повинно бути виконане відповідно до ГОСТ 12.2.056-81.

5.39. Шафа для одягу повинна мати необхідне число гачків. У кабінах, не обладнаних шафами для одягу, повинна бути вішалка з полицею для головних уборів і гачками для верхнього одягу.

5.40. Для зберігання продуктів харчування локомотивних бригад у кабіні ТРС повинен бути холодильник.

5.41. У кабіні машиніста повинні бути місця (або гнізда) для розміщення двох термосів.

5.42. ТРС, що має в колах управління напругу 42 В і вище, повинен бути оснащений для підігрівання їжі спеціальною електроплиткою з розеткою для її підключення, що встановлена у спеціально обладнаному місці, закріплена і має відповідну пам'ятку щодо безпечної експлуатації.

5.43. Санітарний вузол (умивальник, унітаз) на ТРС слід утримувати у чистоті та періодично піддавати дезінфекції.

Баки з водою повинні мати пристрої для обігрівання.

5.44. У місцях екіпірування ТРС на ПТОЛ або станціях, в місцях відправлення поїздів необхідно вчасно та регулярно заповнювати баки водою.

5.45. На новозбудованому ТРС повинні бути екологічно чисті туалети.

5.46. У кабіні машиніста повинні бути встановлені дві попільнички.

5.47. У кабіні ТРС повинне бути спеціальне місце для зберігання аптечки з набором медикаментів для надання першої допомоги. В аптечці повинна бути відповідна інструкція з правил надання першої допомоги.

5.48. Маневрові локомотиви, призначені для обслуговування одним машиністом, повинні бути обладнані другим пультом управління, який дозволяє здійснювати:

екстрене гальмування;

екстрену зупинку дизеля;

зміну напряму руху локомотива;

зміну швидкісного режиму дизеля;

подачу піску під колісні пари.

Додатково повинні бути встановлені:

манометр тиску повітря в гальмових циліндрах;

кнопки управління переднім і заднім автозчепами;

кран допоміжного гальма;

пульт управління радіостанцією;

світлова сигналізація зменшення навантаження.

5.49. Зазначені прилади і сигналізатори повинні бути розташовані на другому пульті управління чи переносному пульті дистанційного управління локомотивом.

Зовні, на даху з обох боків кабіни, повинні бути встановлені світильники з оранжевими світлофільтрами для сигналізації місцезнаходження машиніста і дзеркала зворотного виду.

Увімкнення відповідного світильника повинно бути автоматичним при зміні пульта управління, а дзеркала повинні забезпечувати огляд зони маневрової роботи локомотива.