МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ

Л И С Т

06.08.2008 N 22/7-2350


Щодо терміну притягнення
до адміністративної відповідальності


(Витяг)

Статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) встановлено, що адміністративне стягнення
може бути накладено не пізніше як через два місяці з дня вчинення
правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня
його виявлення.

В адміністративному праві розрізняють продовжувані і триваючі
адміністративні правопорушення наступним чином.

Так, продовжуваним адміністративним проступком називають ряд
ідентичних проступків, які вчиняються неодноразово з однаковою
метою, формою вини, тими ж суб'єктами і які складають у сукупності
єдине правопорушення (наприклад, дрібне розкрадання державного або
колективного майна).

Проте триваючими адміністративними проступками є проступки,
пов'язані з тривалим, неперервним невиконанням обов'язків,
передбачених правовою нормою (наприклад, самовільне будівництво
будинків або споруд), вони припиняються або виконанням
регламентованих обов'язків, або притягненням винної у невиконанні
особи до відповідальності. Дуже часто такі правопорушення є
наслідками протиправної бездіяльності.

Тобто, триваючі правопорушення характеризуються тим, що
особа, яка вчинила якісь певні дії чи бездіяльність, перебуває
надалі у стані безперервного продовження цих дій (бездіяльності).
Ці дії безперервно порушують закон протягом якогось часу. Iноді
такий стан продовжується значний час і увесь час винний
безперервно скоює правопорушення у вигляді невиконання покладених
на нього обов'язків.

Отже, обчислювати термін притягнення до адміністративної
відповідальності при триваючому правопорушенні необхідно з того
моменту, коли посадовій особі інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю стало відомо про факт скоєння
адміністративного правопорушення, передбаченого статтями 79-1, 96,
96-1, 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ).

Вісник Держархбудінспекції
2008, 09-10, N 5