Кодекс 92-IV. Таможенный кодекс Украины


МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ<br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 38-39, ст.288 )<br> <br> { Із змінами, внесеними згідно із Законами<br> N 291-IV ( <A HREF="120000">291-15</A> ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 4, ст.32<br> - набирає чинності з 01.01.2003 року<br> N 348-IV ( <A HREF="137546">348-15</A> ) від 24.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст.51<br> N 1344-IV ( <A HREF="149603">1344-15</A> ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 <br> N 1495-IV ( <A HREF="158482">1495-15</A> ) від 17.02.2004, ВВР, 2004, N 19, ст.276<br> N 1766-IV ( <A HREF="185489">1766-15</A> ) від 15.06.2004, ВВР, 2005, N 3, ст.77<br> N 1970-IV ( <A HREF="172729">1970-15</A> ) від 01.07.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.9 <br> N 2285-IV ( <A HREF="185750">2285-15</A> ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162<br> N 2505-IV ( <A HREF="193971">2505-15</A> ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,<br> ст.267<br> N 2596-IV ( <A HREF="202386">2596-15</A> ) від 31.05.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.348<br> N 3151-IV ( <A HREF="224443">3151-15</A> ) від 30.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.93<br> N 3235-IV ( <A HREF="225532">3235-15</A> ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,<br> ст.96 - зміни діють у 2006 році<br> N 3269-IV ( <A HREF="228020">3269-15</A> ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 15, ст.130<br> N 3397-IV ( <A HREF="241186">3397-15</A> ) від 07.02.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.195 }<br> <br> { Зміни по Закону N 359-V ( <A HREF="271503">359-16</A> ) від 16.11.2006<br> будуть внесені після його опублікування }<br> <br> <br> { Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини<br> тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня<br> 2005 року згідно із Законом N 1344-IV ( <A HREF="149603">1344-15</A> ) від<br> 27.11.2003 }<br> <br> { Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини<br> тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня<br> 2006 року згідно із Законами N 2285-IV ( <A HREF="185750">2285-15</A> ) від<br> 23.12.2004, N 2505-IV ( <A HREF="193971">2505-15</A> ) від 25.03.2005 }<br> <br> { Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини<br> тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з моменту<br> набуття Україною членства у Світовій організації торгівлі<br> згідно із Законом N 3235-IV ( <A HREF="225532">3235-15</A> ) від 20.12.2005 }<br> <br> <br> <br> Митний кодекс України визначає засади організації та<br>здійснення митної справи в Україні, регулює економічні,<br>організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності<br>митної служби України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту<br>економічних інтересів України, створення сприятливих умов для<br>розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб'єктів<br>підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення<br>додержання законодавства України з питань митної справи.<br> <br> <a name="RI"></a>Розділ I<br> <br> ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="G1"></a>Глава 1<br> <br> ОСНОВИ МИТНОЇ СПРАВИ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Визначення основних термінів і понять<br> <br> У цьому Кодексі наведені нижче терміни і поняття вживаються у<br>такому значенні:<br> <br> 1) валютні цінності:<br> <br> валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів,<br>казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в<br>обігу та є законним платіжним засобом на території України, а<br>також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але<br>підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;<br> <br> іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,<br>казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним<br>платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а<br>також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але<br>підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу;<br> <br> платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,<br>купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,<br>чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та<br>банківські документи), виражені у валюті України, в іноземній<br>валюті або банківських металах;<br> <br> банківські метали - золото, срібло, платина, метали<br>платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно<br>до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат<br>якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;<br> <br> 2) ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію<br>України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної<br>території України - сукупність дій, пов'язаних із переміщенням<br>товарів і транспортних засобів через митний кордон України у<br>відповідному напрямку;<br> <br> 3) вільний обіг - розпорядження без митного контролю товарами<br>і предметами, пропущеними через митний кордон України; ( Пункт 3<br>статті 1 в редакції Закону N 3151-IV ( <A HREF="224443">3151-15</A> ) від 30.11.2005 )<br> <br> 4) громадяни - фізичні особи: громадяни України, іноземці,<br>особи без громадянства;<br> <br> 5) декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює<br>декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються<br>через митний кордон України;<br> <br> 6) декларація митної вартості - заява особи митному органу за<br>встановленою формою відомостей щодо митної вартості товарів, які<br>переміщуються через митний кордон України чи по відношенню до яких<br>змінюється митний режим;<br> <br> 7) експрес-перевізник - транспортна або<br>транспортно-експедиційна компанія, створена відповідно до чинного<br>законодавства України, що здійснює прискорене перевезення<br>міжнародних вантажів та має всесвітню мережу з системою<br>центральних та регіональних сортувальних станцій, комп'ютерну<br>мережу відстеження проходження таких вантажів протягом усього часу<br>доставки від відправника до одержувача;<br> <br> 8) зона митного контролю - місце, визначене митними органами<br>в пунктах пропуску через митний кордон України або в інших місцях<br>митної території України, в межах якого митні органи здійснюють<br>митні процедури;<br> <br> 9) зона спрощеного митного контролю - частина зони митного<br>контролю з належним технічним та інформаційним обладнанням для<br>здійснення контролю у спрощеному порядку;<br> <br> 10) контрафактні товари - товари, що містять об'єкти права<br>інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію<br>України або вивезення з цієї території призводить до порушення<br>прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства<br>України та міжнародних договорів України, укладених в<br>установленому законом порядку;<br> <br> 10-1) комерційні умови - сукупність умов, за яких<br>здійснюється комерційна операція (умови поставки товарів за<br>правилами "Інкотермс", переходу ризиків, здійснення оплати товару,<br>вплив на вартість різних чинників, таких як кількість одиниць<br>товару в партії товару, репутація на ринку, партнерство,<br>сезонність тощо); ( Статтю 1 доповнено пунктом 10-1 згідно із<br>Законом N 3269-IV ( <A HREF="228020">3269-15</A> ) від 22.12.2005 )<br> <br> 11) культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної<br>культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове<br>значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні<br>відповідно до законодавства України;<br> <br> 12) митна декларація - письмова заява встановленої форми, яка<br>подається митному органу і містить відомості щодо товарів і<br>транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон<br>України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення;<br> <br> 13) митне забезпечення - одноразові номерні<br>запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки<br>та інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами<br>для відображення та закріплення результатів митного контролю та<br>митного оформлення;<br> <br> 14) митне оформлення - виконання митним органом дій<br>(процедур), які пов'язані із закріпленням результатів митного<br>контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через<br>митний кордон України, і мають юридичне значення для подальшого<br>використання цих товарів і транспортних засобів;<br> <br> 15) митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються<br>митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення<br>додержання норм цього Кодексу, законів та інших<br>нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних<br>договорів України, укладених в установленому законом порядку;<br> <br> 16) митний режим - сукупність норм, встановлених законами<br>України з питань митної справи, що залежно від заявленої мети<br>переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон<br>України визначають порядок такого переміщення та обсяг митних<br>процедур, які при цьому здійснюються;<br> <br> 17) митні органи - спеціально уповноважені органи виконавчої<br>влади в галузі митної справи, на які відповідно до цього Кодексу<br>та інших законів України покладено безпосереднє здійснення митної<br>справи;<br> <br> 18) митні правила - встановлений законодавством України<br>порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний<br>кордон України;<br> <br> 19) митні процедури - операції, пов'язані із здійсненням<br>митного контролю за переміщенням товарів і транспортних засобів<br>через митний кордон України, митного оформлення цих товарів і<br>транспортних засобів, а також із справлянням передбачених законом<br>податків і зборів;<br> <br> 20) нерезиденти - громадяни, які мають постійне місце<br>проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово<br>перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти<br>підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи<br>(філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами<br>України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до<br>законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та<br>інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб<br>та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані<br>на території України дипломатичні представництва, консульські<br>установи, торговельні та інші офіційні представництва іноземних<br>держав, міжнародні організації та їх філії, що мають дипломатичні<br>привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних<br>організацій і фірм, які не здійснюють підприємницьку діяльність<br>відповідно до законодавства України;<br> <br> 21) особи - юридичні та фізичні особи;<br> <br> 22) перевізник - особа, зареєстрована як суб'єкт<br>підприємницької діяльності, яка в установленому законом порядку, з<br>використанням належних їй або найманих нею транспортних засобів<br>переміщує товари через митний кордон України або здійснює<br>перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, між<br>митними органами на території України;<br> <br> 23) переміщення товарів через митний кордон України у<br>вантажних відправленнях - переміщення товарів через митний кордон<br>України при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також інших<br>операцій, пов'язаних із ввезенням товарів на митну територію<br>України, вивезенням товарів за межі митної території України або<br>переміщенням їх митною територією України транзитом. При<br>переміщенні товарів через митний кордон України у вантажних<br>відправленнях оформляється вантажна митна декларація;<br> <br> 24) переміщення товарів через митний кордон України у<br>міжнародних поштових відправленнях - переміщення товарів через<br>митний кордон України в упакованих та оформлених відповідно до<br>вимог актів Всесвітнього поштового союзу та Правил користування<br>послугами поштового зв'язку листах, бандеролях, спеціальних мішках<br>з позначкою "М", дрібних пакетах, поштових посилках, відправленнях<br>прискореної пошти з позначкою "EMS", які приймаються до<br>пересилання за межі України, доставляються в Україну або<br>переміщуються територією України транзитом підприємствами<br>поштового зв'язку;<br> <br> 25) переміщення товарів через митний кордон України у<br>міжнародних експрес-відправленнях - переміщення товарів та інших<br>предметів, належним чином упакованих, що перевозяться<br>експрес-перевізником будь-яким видом транспорту з метою доставки<br>одержувачу у визначений термін;<br> <br> 26) переміщення товарів через митний кордон України у<br>несупроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон<br>України товарів, що належать громадянам, окремо від цих громадян<br>або уповноважених ними осіб з оформленням багажних документів;<br> <br> 27) переміщення товарів через митний кордон України у ручній<br>поклажі - переміщення через митний кордон України товарів, що<br>належать громадянам, у пасажирських відділеннях (салонах)<br>транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені<br>ними особи, без оформлення багажних документів;<br> <br> 28) переміщення товарів через митний кордон України у<br>супроводжуваному багажі - переміщення через митний кордон України<br>товарів, що належать громадянам, у багажних відділеннях<br>транспортних засобів, якими прямують ці громадяни або уповноважені<br>ними особи, з оформленням багажних документів;<br> <br> 29) підприємство - будь-яка юридична особа, а також<br>громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення<br>юридичної особи;<br> <br> 30) посадові особи підприємств - керівники та інші працівники<br>підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або<br>тимчасово виконуваних ними трудових (службових) обов'язків<br>відповідають за виконання вимог, встановлених цим Кодексом,<br>законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також<br>міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними<br>в установленому законом порядку;<br> <br> 31) посадові особи представництв іноземних держав та<br>міжнародних організацій - акредитовані в Україні: глави<br>дипломатичних представництв та члени дипломатичного персоналу,<br>посадові особи консульських установ, представники іноземних держав<br>при міжнародних організаціях, посадові особи міжнародних<br>організацій;<br> <br> 32) право інтелектуальної власності, суб'єкти права та<br>об'єкти права інтелектуальної власності - розуміються у значенні,<br>визначеному законами з питань інтелектуальної власності;<br> <br> 33) предмети - особисті речі, товари, транспортні засоби та<br>окремі номерні вузли до них, що переміщуються через митний кордон<br>України;<br> <br> 34) представництво іноземної фірми - акредитована в<br>установленому законодавством порядку в Україні особа, яка на<br>підставі відповідних належним чином оформлених повноважень<br>представляє в Україні інтереси юридичної особи - нерезидента;<br> <br> 35) пропуск товарів і транспортних засобів через митний<br>кордон України - дозвіл митного органу на переміщення товарів і<br>транспортних засобів через митний кордон України з урахуванням<br>заявленої мети такого переміщення після проведення митних<br>процедур;<br> <br> 36) резиденти - громадяни, які мають постійне місце<br>проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово<br>перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької<br>діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії,<br>представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність<br>відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням на її<br>території; дипломатичні представництва, консульські установи,<br>торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном,<br>які мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і<br>представництва підприємств-резидентів за кордоном, що не<br>здійснюють підприємницької діяльності;<br> <br> 37) спеціально виготовлене сховище (тайник) - сховище,<br>виготовлене з метою незаконного переміщення товарів через митний<br>кордон України, а також обладнані і пристосовані з цією ж метою<br>конструктивні ємності та предмети, які попередньо піддавалися<br>розбиранню, монтажу тощо;<br> <br> 38) судно каботажного плавання - судно, яке без заходу до<br>портів інших держав здійснює каботажні перевезення між портами<br>України, а також судно флоту рибного господарства, яке здійснює<br>рибогосподарську діяльність у межах Азово-Чорноморського басейну;<br> <br> 39) товари - будь-яке рухоме майно (у тому числі валютні<br>цінності, культурні цінності), електрична, теплова та інші види<br>енергії, а також транспортні засоби, за винятком транспортних<br>засобів, що використовуються виключно для перевезення пасажирів і<br>товарів через митний кордон України;<br> <br> 40) транспортні засоби - будь-які засоби авіаційного,<br>водного, залізничного, автомобільного транспорту, що<br>використовується виключно для перевезення пасажирів і товарів<br>через митний кордон України;<br> <br> 41) уповноважена особа - особа, яка на підставі договору або<br>належно оформленого доручення, виданого власником товарів і<br>транспортних засобів, наділена правом вчиняти дії, пов'язані з<br>пред'явленням цих товарів і транспортних засобів митним органам<br>для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх<br>через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися<br>зазначеними товарами і транспортними засобами.<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Митна політика<br> <br> Митна політика - це система принципів та напрямів діяльності<br>держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та<br>безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів<br>регулювання зовнішньої торгівлі.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Митна справа<br> <br> Порядок переміщення через митний кордон України товарів і<br>транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням<br>та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та<br>оформлення, боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил,<br>спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять митну<br>справу.<br> <br> Митна справа є складовою зовнішньополітичної і<br>зовнішньоекономічної діяльності України. У митній справі Україна<br>додержується визнаних у міжнародних відносинах систем класифікації<br>та кодування товарів, єдиної форми декларування експорту та<br>імпорту товарів, митної інформації, інших міжнародних норм і<br>стандартів.<br> <br> Засади митної справи, у тому числі розміри податків і зборів<br>та умови митного обкладення, спеціальні митні зони і митні режими<br>на території України, перелік товарів, експорт, імпорт та транзит<br>яких через територію України забороняється, визначаються виключно<br>законами України та цим Кодексом.<br> <br> Кабінет Міністрів України організовує та забезпечує<br>здійснення митної справи відповідно до цього Кодексу та інших<br>законів України, а також міжнародних договорів, укладених в<br>установленому законом порядку, координує діяльність спеціально<br>уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі<br>митної справи, інших органів виконавчої влади при вирішенні<br>питань, що стосуються митної справи.<br> <br> Безпосереднє керівництво митною справою покладається на<br>спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в<br>галузі митної справи.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Принципи митного регулювання<br> <br> Митне регулювання здійснюється на основі принципів:<br> <br> 1) виключної юрисдикції України на її митній території;<br> <br> 2) виключної компетенції митних органів України щодо<br>здійснення митної справи;<br> <br> 3) законності;<br> <br> 4) єдиного порядку переміщення товарів і транспортних засобів<br>через митний кордон України;<br> <br> 5) системності;<br> <br> 6) ефективності;<br> <br> 7) додержання прав та охоронюваних законом інтересів фізичних<br>та юридичних осіб;<br> <br> 8) гласності та прозорості.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Митна територія України<br> <br> Територія України, зайнята сушею, територіальне море,<br>внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови,<br>установки і споруди, що створюються у виключній морській<br>економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція<br>України, становлять єдину митну територію України.<br> <br> Території спеціальних митних зон, розташованих в Україні,<br>вважаються такими, що знаходяться поза межами митної території<br>України, крім випадків, визначених законами України.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Митний кордон України<br> <br> Межі митної території України є митним кордоном України.<br>Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за<br>винятком меж території спеціальних митних зон. Межі території<br>спеціальних митних зон становлять митний кордон України.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Законодавство України з питань митної справи<br> <br> Законодавство України з питань митної справи складається з<br>Конституції України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), цього Кодексу, законів України<br>та інших нормативно-правових актів з питань митної справи, виданих<br>на основі та на виконання Конституції України, цього Кодексу та<br>законів України.<br> <br> Якщо міжнародним договором України, укладеним в установленому<br>законом порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені<br>цим Кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору.<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Прапор та розпізнавальний знак митної служби<br> України<br> <br> Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації,<br>морські та річкові судна, які перебувають у їх розпорядженні,<br>мають свій прапор. Автотранспортні засоби і повітряні судна, що<br>перебувають у розпорядженні митних органів, спеціалізованих митних<br>установ та організацій, мають розпізнавальний знак.<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Особливості набрання чинності законами та іншими<br> нормативно-правовими актами з питань митної справи<br> <br> Закони України з питань митної справи набирають чинності<br>через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не<br>передбачено самим законом, але не раніше дня їх офіційного<br>опублікування.<br> <br> Інші нормативно-правові акти з питань митної справи набирають<br>чинності через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо<br>інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного<br>опублікування. У разі якщо такі нормативно-правові акти не будуть<br>офіційно опубліковані, вони не набирають чинності.<br> <br> Офіційним опублікуванням закону та іншого<br>нормативно-правового акта з питань митної справи вважається його<br>опублікування в одному з періодичних видань, визначених<br>законодавством України як офіційні. Датою офіційного опублікування<br>нормативно-правового акта вважається дата виходу в світ<br>відповідного номера того офіційного видання, в якому зазначений<br>акт було опубліковано раніше, ніж в інших офіційних виданнях.<br> <br> Строки набрання чинності законами та іншими<br>нормативно-правовими актами з питань митної справи, визначені<br>днями, починаються з 0 годин дня, наступного за датою офіційного<br>опублікування закону або іншого нормативно-правового акта, і<br>закінчуються о 24 годині останнього дня відповідного строку.<br> <br> Якщо строк набрання чинності законом або іншим<br>нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено<br>вказівкою на день його офіційного опублікування, цей закон або акт<br>вважається чинним з 24 години зазначеного дня.<br> <br> Якщо строк набрання чинності законом або іншим<br>нормативно-правовим актом з питань митної справи визначено<br>вказівкою на конкретну дату, цей закон або акт вважається чинним з<br>0 годин зазначеної дати.<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Особливості дії законодавства з питань митної<br> справи у часі<br> <br> При здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів<br>і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон<br>України, застосовуються виключно нормативно-правові акти, чинні на<br>день прийняття митної декларації митним органом України.<br> <br> У випадках, коли чинним законодавством передбачена можливість<br>проведення митних процедур без подання декларації, застосовується<br>законодавство, чинне на день здійснення таких процедур.<br> <br> Закони, які пом'якшують або скасовують відповідальність за<br>порушення митних правил, передбачені цим Кодексом, мають зворотну<br>силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання<br>цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють<br>відповідальність за такі правопорушення, зворотної сили не мають.<br> <br> Провадження у справах про порушення митних правил ведеться на<br>підставі законодавства, що діє під час розгляду справи про<br>правопорушення.<br> <br> <a name="G2"></a>Глава 2<br> <br> СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ<br> МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Здійснення митної справи<br> <br> Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні<br>органи України.<br> <br> Митні органи, реалізуючи митну політику України, виконують<br>такі основні завдання:<br> <br> 1) виконання та контроль за додержанням законодавства України<br>з питань митної справи;<br> <br> 2) захист економічних інтересів України;<br> <br> 3) забезпечення виконання зобов'язань, передбачених<br>міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених<br>в установленому законом порядку;<br> <br> 4) сприяння захисту інтелектуальної власності учасників<br>зовнішньоекономічних зв'язків, інших юридичних та фізичних осіб;<br> <br> 5) застосування відповідно до закону заходів тарифного та<br>нетарифного регулювання при переміщенні товарів через митний<br>кордон України;<br> <br> 6) здійснення митного контролю та митного оформлення товарів<br>і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон<br>України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;<br> <br> 7) контроль за дотриманням правил переміщення валютних<br>цінностей через митний кордон України;<br> <br> 8) здійснення спільно з іншими уповноваженими органами<br>державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів<br>і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків державних<br>інтересів на зовнішньому ринку;<br> <br> 9) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та<br>пасажиропотоку через митний кордон України;<br> <br> 10) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;<br> <br> 11) розвиток міжнародного співробітництва у галузі митної<br>справи;<br> <br> 12) ведення митної статистики;<br> <br> 13) ведення Української класифікації товарів<br>зовнішньоекономічної діяльності;<br> <br> 14) здійснення верифікації (встановлення достовірності)<br>сертифікатів походження товарів з України.<br> <br> Органи державної влади, Президент України в межах своїх<br>повноважень, визначених Конституцією України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) та<br>законами України, здійснюють керівництво митною справою та<br>контроль за діяльністю митних органів України.<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Митна служба України<br> <br> Митна служба України - це єдина загальнодержавна система, яка<br>складається з митних органів та спеціалізованих митних установ і<br>організацій.<br> <br> Митними органами є спеціально уповноважений центральний орган<br>виконавчої влади в галузі митної справи, регіональні митниці,<br>митниці.<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Спеціально уповноважений центральний орган<br> виконавчої влади в галузі митної справи<br> <br> Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в<br>галузі митної справи утворюється, реорганізовується та<br>ліквідовується Президентом України за поданням Прем'єр-міністра<br>України.<br> <br> Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в<br>галузі митної справи спрямовує, координує та контролює діяльність<br>митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій щодо<br>виконання законодавства України з питань митної справи, в межах<br>своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх<br>виконання.<br> <br> Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в<br>галузі митної справи є юридичною особою і здійснює свою діяльність<br>відповідно до Конституції України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), цього Кодексу,<br>законів України та інших нормативно-правових актів.<br> <br> Спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої<br>влади в галузі митної справи підпорядковані регіональні митниці,<br>митниці, спеціалізовані митні установи та організації.<br> <br> Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в<br>галузі митної справи очолює керівник, який призначається на посаду<br>та звільняється з посади Президентом України в порядку,<br>встановленому Конституцією України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ).<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Регіональна митниця<br> <br> Регіональна митниця є митним органом, який на території<br>закріпленого за ним регіону в межах своєї компетенції здійснює<br>митну справу та забезпечує комплексний контроль за додержанням<br>законодавства України з питань митної справи, керівництво і<br>координацію діяльності підпорядкованих йому митниць та<br>спеціалізованих митних установ і організацій.<br> <br> Регіональна митниця є юридичною особою і здійснює свою<br>діяльність відповідно до законодавства України та положення, яке<br>затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального<br>органу виконавчої влади в галузі митної справи.<br> <br> Створення, реорганізація та ліквідація регіональних митниць<br>здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади в галузі митної справи.<br> <br> Керівник регіональної митниці призначається на посаду та<br>звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого<br>центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Митниця<br> <br> Митниця є митним органом, який безпосередньо забезпечує<br>виконання законодавства України з питань митної справи, справляння<br>податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну<br>службу України.<br> <br> Митниця є юридичною особою і здійснює свою діяльність<br>відповідно до законодавства України та положення, яке<br>затверджується наказом спеціально уповноваженого центрального<br>органу виконавчої влади в галузі митної справи.<br> <br> Митниця підпорядковується регіональній митниці та спеціально<br>уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі<br>митної справи або спеціально уповноваженому центральному органу<br>виконавчої влади в галузі митної справи безпосередньо.<br> <br> Створення, реорганізація та ліквідація митниць здійснюються<br>спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в<br>галузі митної справи.<br> <br> Митниця діє в межах території, що визначається спеціально<br>уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної<br>справи.<br> <br> У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон<br>України та на інших об'єктах чи територіях із значним обсягом<br>зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости на<br>правах структурного підрозділу митниці.<br> <br> Керівник митниці призначається на посаду та звільняється з<br>посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу<br>виконавчої влади в галузі митної справи.<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Митний пост<br> <br> Для забезпечення виконання регіональними митницями та<br>митницями завдань, визначених цим Кодексом та іншими законами<br>України, можуть створюватися митні пости.<br> <br> Митний пост є структурним підрозділом регіональної митниці,<br>митниці, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення<br>товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний<br>кордон України.<br> <br> Митні пости створюються в міру необхідності у населених<br>пунктах, на залізничних станціях, в аеропортах, морських та<br>річкових портах та інших об'єктах, розташованих у зоні діяльності<br>регіональної митниці, митниці.<br> <br> Типове положення про митний пост затверджується наказом<br>спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в<br>галузі митної справи.<br> <br> Створення, реорганізація та ліквідація митних постів<br>здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади в галузі митної справи за поданням відповідної<br>регіональної митниці, митниці. Керівник митного поста<br>призначається на посаду і звільняється з посади керівником<br>спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в<br>галузі митної справи.<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Спеціалізовані митні установи та організації<br> <br> У межах бюджетних коштів, передбачених для утримання митної<br>служби України, виключно для забезпечення виконання завдань,<br>покладених на митні органи, відповідно до цього Кодексу та законів<br>України в митній службі України можуть створюватися<br>експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітичні, кінологічні<br>спеціалізовані установи та освітні організації.<br> <br> Створення, реорганізація та ліквідація спеціалізованих митних<br>установ та організацій здійснюються спеціально уповноваженим<br>центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи в<br>межах повноважень, визначених цим Кодексом та законами України.<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Митні лабораторії<br> <br> У митній службі України створюються Центральна митна<br>лабораторія, яка є спеціалізованою митною установою, і митні<br>лабораторії, які є структурними підрозділами регіональних митниць,<br>митниць.<br> <br> Центральна митна лабораторія здійснює науково-методичне<br>керівництво митними лабораторіями.<br> <br> Центральній митній лабораторії, митним лабораторіям надається<br>право на здійснення експертної діяльності в межах питань,<br>віднесених до компетенції митної служби.<br> <br> Створення, реорганізація та ліквідація Центральної митної<br>лабораторії і митних лабораторій здійснюються спеціально<br>уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної<br>справи.<br> <br> Положення про Центральну митну лабораторію та положення про<br>митні лабораторії затверджуються наказами спеціально<br>уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі<br>митної справи.<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Митна варта<br> <br> Митна варта - спеціальні підрозділи митних органів,<br>призначені для боротьби з порушеннями митних правил, охорони<br>територій, будівель, споруд та приміщень митних органів, охорони<br>та супроводження товарів і транспортних засобів, забезпечення<br>охорони зон митного контролю.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Організація митної варти<br> <br> Митна варта діє на основі цього Кодексу та положення, яке<br>затверджується спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади в галузі митної справи.<br> <br> Керівництво підрозділами митної варти здійснює керівник<br>спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в<br>галузі митної справи, а в регіональних митницях і митницях -<br>відповідно керівники цих митних органів.<br> <br> Особовий склад митної варти може забезпечуватися зброєю та<br>спеціальними засобами, транспортом, радіо- і телефонним зв'язком,<br>а також спорядженням відповідно до цього Кодексу, законів України<br>та інших нормативно-правових актів.<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Завдання митної варти<br> <br> Завданнями митної варти є:<br> <br> 1) здійснення заходів, пов'язаних із виявленням, розкриттям,<br>припиненням, профілактикою порушень митних правил, запобіганням<br>таким порушенням;<br> <br> 2) охорона будинків, споруд, приміщень митних органів та<br>інших об'єктів митної інфраструктури, зон митного контролю від<br>будь-яких протиправних посягань;<br> <br> 3) фізичний захист співробітників митних органів, інших осіб,<br>а також товарів, які перебувають у зоні митного контролю, від<br>протиправних дій;<br> <br> 4) локалізація разом з іншими органами конфліктних ситуацій у<br>зоні діяльності митних органів;<br> <br> 5) участь у ліквідації наслідків катастроф, аварій,<br>стихійного лиха та екологічного забруднення в зоні діяльності<br>митних органів.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Права митної варти<br> <br> Для здійснення визначених у статті 21 цього Кодексу завдань<br>підрозділи митної варти мають право:<br> <br> 1) розташовувати тимчасові пости, пересуватися будь-якими<br>ділянками місцевості і водного простору в межах митної території<br>України, а в межах контрольованого прикордонного району - за<br>погодженням з відповідними органами охорони державного кордону<br>України;<br> <br> 2) затримувати та проводити в установленому цим Кодексом<br>порядку огляд товарів, транспортних засобів і громадян, які<br>перетинають митний кордон України у пунктах пропуску;<br> <br> 3) проводити за рішенням керівника спеціально уповноваженого<br>центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або<br>його заступника, керівника регіональної митниці (митниці) або його<br>заступника у встановленому цим Кодексом порядку огляд та переогляд<br>оформлених митними органами транспортних засобів і товарів, у тому<br>числі тих, що переміщуються транзитом через територію України;<br> <br> 4) супроводжувати та охороняти товари, які перебувають під<br>митним контролем, у тому числі ті, що переміщуються через<br>територію України транзитом;<br> <br> 5) запрошувати осіб до митних органів для з'ясування обставин<br>порушення митних правил. У невідкладних випадках з'ясування<br>обставин і первинне документування такого порушення можуть<br>здійснюватися в інших придатних для цього місцях.<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Розміщення підрозділів митної варти<br> <br> Підрозділи митної варти розміщуються, як правило, в місцях<br>розташування регіональних митниць і митниць.<br> <br> За рішенням керівника спеціально уповноваженого центрального<br>органу виконавчої влади в галузі митної справи особовий склад,<br>транспорт, озброєння та спеціальні засоби підрозділів митної варти<br>у разі оперативної необхідності можуть бути тимчасово переміщені в<br>інші регіони України поза місцем основного розміщення.<br> <br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Майно, фінансування та матеріально-технічне<br> забезпечення митних органів, спеціалізованих<br> митних установ та організацій<br> <br> <br> Майно митних органів, спеціалізованих митних установ та<br>організацій є державною власністю. Управління цим майном здійснює<br>Кабінет Міністрів України в порядку, встановленому законом.<br> <br> Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та розвиток<br>інфраструктури митної служби України здійснюються за рахунок<br>Державного бюджету України.<br> <br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Земельні ділянки, службові та побутові<br> приміщення, обладнання та засоби зв'язку митних<br> органів, спеціалізованих митних установ та<br> організацій<br> <br> Земельні ділянки для службових потреб, у тому числі для<br>створення зон митного контролю, надаються митним органам,<br>спеціалізованим митним установам та організаціям у постійне<br>користування відповідно до Земельного кодексу України ( <A HREF="88763">2768-14</A> ).<br>Попереднє відшкодування власникам земель їх вартості та збитків,<br>відшкодування землекористувачам збитків, завданих вилученням<br>земель, здійснюється відповідно до закону.<br> <br> У разі якщо митне оформлення товарів і транспортних засобів<br>здійснюється митними органами безпосередньо на територіях або в<br>приміщеннях підприємств, зазначені підприємства, незалежно від<br>форми власності та підпорядкування, зобов'язані надавати митним<br>органам у тимчасове користування відповідні службові та побутові<br>приміщення, а також необхідне обладнання та засоби зв'язку на<br>договірних засадах.<br> <br> <a name="G3"></a>Глава 3<br> <br> ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ<br> УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ<br> ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, А ТАКОЖ<br> З ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ГРОМАДЯНАМИ<br> <br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Взаємовідносини митних органів,<br> спеціалізованих митних установ та організацій<br> та їх посадових осіб з іншими органами державної<br> влади, органами місцевого самоврядування, а також<br> з підприємствами та громадянами<br> <br> Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації та<br>їх посадові особи при виконанні покладених на них завдань<br>взаємодіють з іншими органами державної влади, органами місцевого<br>самоврядування, а також з підприємствами та громадянами в порядку,<br>встановленому законодавством.<br> <br> У відносинах з митними органами інтереси підприємств та<br>громадян можуть представляти митні брокери та інші особи на<br>підставі відповідного договору, укладеного з підприємством, або<br>нотаріально посвідченої довіреності (доручення), виданої<br>громадянином.<br> <br> У разі виявлення під час здійснення митних процедур<br>працівниками митних органів ознак злочинів керівник митного органу<br>чи особа, яка його заміщує, повідомляє про це відповідні<br>правоохоронні органи або органи охорони державного кордону<br>України.<br> <br> Органи охорони державного кордону України та правоохоронні<br>органи повідомляють митним органам про виявлені порушення митних<br>правил або контрабанду.<br> <br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Взаємовідносини митних органів з іншими<br> органами державної влади, що здійснюють контроль<br> під час переміщення товарів через митний кордон<br> України<br> <br> Товари, що переміщуються через митний кордон України, крім<br>митного контролю можуть підлягати санітарно-епідеміологічному,<br>ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному, екологічному<br>контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей. Митні<br>органи взаємодіють з органами державної влади, що здійснюють<br>зазначені види контролю, в порядку, встановленому законодавством<br>України.<br> <br> Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний<br>кордон України, завершується тільки після здійснення встановлених<br>законодавством України необхідних для цього товару видів контролю,<br>зазначених у частині першій цієї статті.<br> <br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Взаємодія митних органів з органами виконавчої<br> влади та Національним банком України<br> <br> Митні органи взаємодіють з органами виконавчої влади в межах<br>повноважень, встановлених цим Кодексом та законами України.<br> <br> Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в<br>галузі митної справи подає Міністерству фінансів України звіт про<br>надходження до Державного бюджету України коштів від податків і<br>зборів, справляння яких згідно із законодавством покладено на<br>митні органи.<br> <br> Митні органи інформують Національний банк України та<br>відповідні фінансові органи України про перерахування ними коштів<br>до Державного бюджету України.<br> <br> Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між<br>митними та іншими органами виконавчої влади України щодо<br>справляння податків, зборів та інших обов'язкових платежів<br>встановлюється Конституцією України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ), цим Кодексом<br>та іншими законами України.<br> <br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Взаємовідносини митних органів, спеціалізованих<br> митних установ та організацій з органами місцевого<br> самоврядування і місцевими державними<br> адміністраціями<br> <br> Місцеві державні адміністрації та органи місцевого<br>самоврядування сприяють діяльності митних органів, спеціалізованих<br>митних установ та організацій і взаємодіють з ними в межах<br>повноважень, встановлених законами.<br> <br> <a name="G4"></a>Глава 4<br> <br> ІНФОРМУВАННЯ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ<br> <br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Інформування щодо правил переміщення товарів<br> і транспортних засобів через митний кордон України<br> <br> Митні органи зобов'язані інформувати заінтересованих осіб про<br>митні правила, норми та умови переміщення товарів і транспортних<br>засобів через митний кордон України.<br> <br> <a name="S31"></a>Стаття 31. Інформація щодо нормативно-правових актів та<br> судових рішень з питань митної справи<br> <br> Інформація про нормативно-правові акти з питань митної справи<br>(назва акта, його основні положення, інформація про опублікування)<br>безоплатно надається митними органами заінтересованим особам на їх<br>запит.<br> <br> Судові рішення стосовно митної справи загального характеру,<br>що набрали законної сили, підлягають офіційному опублікуванню у<br>порядку, встановленому законом України.<br> <br> Стислі довідки щодо основних положень актів законодавства<br>України з питань митної справи розміщуються для загального<br>ознайомлення в місцях розташування митних органів.<br>( Стаття 31 в редакції Закону N 3269-IV ( <A HREF="228020">3269-15</A> ) від<br>22.12.2005 )<br> <br> <a name="S32"></a>Стаття 32. Надання текстів нормативно-правових актів та<br> консультування з питань митної справи<br> <br> Митні органи, спеціалізовані митні установи та організації<br>можуть надавати заінтересованим особам, у тому числі на платній<br>основі, консультації з питань митної справи, а також тексти<br>опублікованих нормативно-правових актів із зазначених питань.<br> <br> Порядок надання текстів нормативно-правових актів та<br>консультацій з питань митної справи визначається законодавством<br>України та цим Кодексом. Види консультацій, в тому числі платних,<br>що можуть надаватися митними органами, а також розміри плати за їх<br>надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S33"></a>Стаття 33. Відповідальність за недостовірну інформацію<br> <br> За недостовірність наданої інформації з питань митної справи<br>посадові особи митних органів, спеціалізованих митних установ та<br>організацій несуть відповідальність, передбачену законом.<br> <br> <a name="G5"></a>Глава 5<br> <br> МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ПИТАНЬ МИТНОЇ СПРАВИ<br> <br> <a name="S34"></a>Стаття 34. Участь України у міжнародному співробітництві<br> з питань митної справи<br> <br> Україна бере участь у міжнародному співробітництві з питань<br>митної справи.<br> <br> У митній справі Україна додержується загальновизнаних у<br>міжнародній практиці систем класифікації та кодування товарів,<br>митних режимів, митної статистики, інших загальноприйнятих у<br>світових митних відносинах норм і стандартів, а також забезпечує<br>виконання міжнародних договорів України з питань митної справи,<br>укладених в установленому законом порядку.<br> <br> <a name="S35"></a>Стаття 35. Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого<br> центрального органу виконавчої влади в галузі<br> митної справи<br> <br> Міжнародна діяльність спеціально уповноваженого центрального<br>органу виконавчої влади в галузі митної справи спрямовується і<br>координується Президентом України та Кабінетом Міністрів України.<br> <br> Проведення переговорів та консультативної роботи, пов'язаної<br>з підготовкою міждержавних, міжурядових і міжвідомчих угод з<br>питань митної справи, може здійснюватися спеціально уповноваженим<br>центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи за<br>дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України в обсязі<br>наданих відповідно до закону повноважень.<br> <br> <a name="S36"></a>Стаття 36. Зв'язки спеціально уповноваженого центрального<br> органу виконавчої влади в галузі митної справи з<br> міжнародними митними організаціями<br> <br> Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в<br>галузі митної справи представляє Україну у Всесвітній митній<br>організації, інших міжнародних митних організаціях.<br> <br> Міжнародне співробітництво в галузі митної справи<br>здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом<br>виконавчої влади в галузі митної справи за погодженням з<br>Міністерством закордонних справ України.<br> <br> <a name="S37"></a>Стаття 37. Міжнародне співробітництво в галузі митної<br> справи<br> <br> Відповідно до міжнародних договорів, укладених в<br>установленому законом порядку, митними органами України спільно з<br>митними органами суміжних держав може здійснюватися:<br> <br> 1) створення спільних пунктів пропуску на митному кордоні<br>України;<br> <br> 2) проведення спільного контролю у пунктах пропуску на<br>митному кордоні України;<br> <br> 3) узгоджене застосування процедур митного контролю, митного<br>оформлення та взаємне визнання документів, що використовуються<br>митними органами для здійснення митних процедур;<br> <br> 4) проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання,<br>виявлення і припинення контрабанди та порушень митних правил;<br> <br> 5) проведення інших спільних одноразових чи постійних заходів<br>з питань, що відповідно до цього Кодексу та інших актів<br>законодавства України належать до компетенції митних органів.<br> <br> <a name="S38"></a>Стаття 38. Підтримання оперативного зв'язку між митними<br> органами України і митними органами суміжних<br> іноземних держав<br> <br> З метою вирішення невідкладних питань щодо пропуску товарів і<br>транспортних засобів, виявлення та припинення контрабанди і<br>порушення митних правил, забезпечення законності і правопорядку в<br>пунктах пропуску через митний кордон України керівнику<br>регіональної митниці, керівнику митниці та їх заступникам<br>надається право проведення робочих зустрічей з представниками<br>митного органу суміжної іноземної держави.<br> <br> Про час, умови і мету таких зустрічей керівник митного органу<br>або його заступник інформує керівника відповідного органу охорони<br>державного кордону України.<br> <br> Порядок проведення таких зустрічей визначається положенням,<br>затвердженим Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено<br>міжнародним договором України, укладеним в установленому законом<br>порядку.<br> <br> <a name="S39"></a>Стаття 39. Взаємодія митних органів України з митними та<br> іншими органами іноземних держав, а також з<br> міжнародними організаціями<br> <br> Взаємодія митних органів України з митними та іншими<br>уповноваженими органами іноземних держав, а також з міжнародними<br>організаціями з питань, пов'язаних з провадженням у справах про<br>контрабанду та порушення митних правил, здійснюється митними<br>органами України в порядку, передбаченому міжнародними договорами<br>України, укладеними в установленому законом порядку.<br> <br> <a name="RII"></a>Розділ II<br> <br> МИТНИЙ КОНТРОЛЬ<br> <br> <a name="G6"></a>Глава 6<br> <br> ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ<br> <br> <a name="S40"></a>Стаття 40. Здійснення митного контролю<br> <br> Митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби,<br>що переміщуються через митний кордон України.<br> <br> Митний контроль передбачає проведення митними органами<br>мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення додержання<br>законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур<br>та порядок їх застосування визначаються відповідно до цього<br>Кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних<br>договорів України, укладених в установленому законом порядку.<br> <br> Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у<br>пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється<br>цілодобово відповідно до типових технологічних схем пропуску через<br>державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та<br>повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються<br>Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S41"></a>Стаття 41. Форми митного контролю<br> <br> Митний контроль здійснюється безпосередньо посадовими особами<br>митних органів шляхом:<br> <br> 1) перевірки документів та відомостей, необхідних для такого<br>контролю;<br> <br> 2) митного огляду (огляду та переогляду товарів і<br>транспортних засобів, особистого огляду громадян);<br> <br> 3) обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються<br>через митний кордон України;<br> <br> 4) усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;<br> <br> 5) перевірки системи звітності та обліку товарів, що<br>переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності,<br>достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів,<br>які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів<br>через митний кордон України;<br> <br> 6) огляду територій та приміщень складів тимчасового<br>зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних митних зон,<br>магазинів безмитної торгівлі та інших місць, де знаходяться або<br>можуть знаходитися товари і транспортні засоби, що підлягають<br>митному контролю, чи провадиться діяльність, контроль за якою<br>покладено на митні органи законом;<br> <br> 7) використання інших форм, передбачених цим Кодексом та<br>іншими законами України з питань митної справи.<br> <br> Порядок здійснення митного контролю визначається Кабінетом<br>Міністрів України відповідно до норм цього Кодексу.<br> <br> <a name="S42"></a>Стаття 42. Вибірковість митного контролю<br> <br> Під час проведення митного контролю митні органи самостійно<br>визначають форму та обсяг контролю, достатні для забезпечення<br>додержання законодавства України з питань митної справи та<br>міжнародних договорів України, укладених в установленому законом<br>порядку, контроль за дотриманням яких покладено на митні органи.<br> <br> <a name="S43"></a>Стаття 43. Тривалість перебування під митним контролем<br> <br> Товари і транспортні засоби перебувають під митним контролем<br>з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним<br>режимом.<br> <br> У разі ввезення на митну територію України товарів і<br>транспортних засобів митний контроль розпочинається з моменту<br>перетинання ними митного кордону України.<br> <br> У разі вивезення за межі митної території України митний<br>контроль розпочинається з моменту пред'явлення товарів і<br>транспортних засобів для митного оформлення та їх декларування в<br>установленому цим Кодексом порядку.<br> <br> Тривалість перебування товарів і транспортних засобів під<br>митним контролем на території зони митного контролю у пункті<br>пропуску на митному кордоні України встановлюється відповідно до<br>технологічної схеми пропуску через митний кордон осіб, товарів і<br>транспортних засобів.<br> <br> Митний контроль закінчується:<br> <br> у разі ввезення на митну територію України - після здійснення<br>у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних<br>засобів, що переміщуються через митний кордон України;<br> <br> у разі вивезення за межі митної території України - після<br>здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і<br>транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України,<br>за винятком митних режимів, які передбачають перебування під<br>митним контролем протягом усього часу дії митного режиму.<br> <br> <a name="S44"></a>Стаття 44. Строки пред'явлення митному органу товарів і<br> трансп