Про затвердження офіційних видавців нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України

Наказ від 8 грудня 2003 р. № 207

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 56 „Про делегування повноважень щодо стандартизації у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів”, відповідно до п.3 „Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів”, затвердженого спільним наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24.02.03 № 27/12, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 06.03.03 № 185/7506, рішення колегії Держбуду України від 29 серпня 2003 р. № 59, з метою вдосконалення нормативного забезпечення будівельного комплексу України наказую:

1. Затвердити офіційними видавцями нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів з урахуванням існуючої практики Державне підприємство „Укрархбудінформ”, науково-виробничу фірму „Інпроект” та Український науково-дослідний центр економіки будівництва (Екобуд).

2. Офіційним видавцям забезпечити виконання покладених на них функцій згідно із зазначеним „Порядком видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів”.

3. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович), Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (П.Губень), Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова) постійно надавати методичну допомогу офіційним видавцям згідно з тематичною направленістю, а також забезпечити своєчасну передачу затверджених нормативних документів для їх видання та розповсюдження офіційними видавцями Держбуду України.

4. Офіційному видавцю нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів ДП „Укрархбудінформ” (В.Чеснок) до 01.02.04 підготувати для розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України зведений перелік нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.04), що діють на території України.

5. Офіційним видавцям НВФ „Інпроект” та НДЦ „Екобуд” до 15.01.04 передати в ДП „Укрархбудінформ” необхідну інформацію для підготовки зведеного переліку.

6. Рішення Держбуду України та центральних органів виконавчої влади, правонаступником яких є Держбуд України, щодо видання та розповсюдження нормативних документів та переліків нормативних документів діють у частині, що не суперечать цьому наказу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету О.Бондаренка.

Голова Комітету

В. Череп