МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.05.102-2003

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПОРЯДОК

ВИЗНАЧЕНЯ ВАРТОСТІ РЕМОНТУ

І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

(ОЕП «ГРІФРЕ»)

Київ 2006

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

Державним підприємством «Львівське конструкторське бюро»

3 ВИКОНАВЦІ

Лошак О. С., Цар Г. С., Пулькас Л. Г.

4 ПОГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України, Чех С.М.

Директором Департаменту електроенергетики Мінпаливенерго України, Улітіч Ю.І.

Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України (Держбуд України), лист № 7/3-1180 від 01.12.2003, Беркута А. В.

Об'єднанням енергетичних підприємств «ГРІФРЕ», Хайдурова Г. П.

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказом Міністерства палива та енергетики України № 770 від 22 грудня 2003 p., Єрмілов С. Ф.

6 НА ЗАМІНУ

«Порядок визначення вартості ремонту та технічного обслуговування електричних мереж за однорівневою системою ціноутворення. Київ, 2002 p.», який був затверджений наказом Мінпаливенерго України № 660 від 20.12.2001

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ

Після змін Держбуду України

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКA3

«22» грудня 2003 рокум. Київ№ 770

Про затвердження галузевого нормативного документа «Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж та програмного комплексу»

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

03150, м. Київ-150, вул. Димитрова, 24 тел. 244-39-92, факс 227-23-35

01.12.03 №7/3-1180

На № 32-01/5-2258 від 08.10.03

Міністерство палива

та енергетики України

Про погодження «Порядку визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж»

Держбуд України, в межах своїх повноважень, розглянув «Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж», направлений листом Мінпаливенерго України від 08.10.2003 № 32-01/5-2258, і погоджує зазначений порядок, скоригований в робочому порядку за зауваженнями Комітету.

З питань щодо розміру показників для визначення загальновиробничих та адміністративних витрат та прибутку рішення приймається Мінпаливенерго України.

Одночасно повідомляємо, що кодування відомчих кошторисних норм Міністерства палива та енергетики у програмних комплексах повинно починатися з літери «Т».

Перший заступник

Голови Комітету А.В. Беркута

ЗМІСТ

1. Загальні положення6

2 Система ціноутворення6

3. Порядок складання кошторисної документації8

4. Визначення кошторисної вартості10

5. Правила визначення загальновиробничих витрат14

Додатки

Додаток А Перелік чинних відомчих “Норм часу…”17

Додаток Б Усереднені показники для розрахунку загальновиробничих витрат18

Додаток В Форма кошторису на виконання ремонтних робіт підрядним способом19

Додаток Г Форма кошторису на виконання ремонтних робіт господарським способом20

Затверджено

Наказом Міністерства

палива та енергетики України

від 22 грудня 2003 р. № 770

ГНД 34.05.102-2003

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ

РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Чинний від 2004-01-22

1. Загальні положення

 1. Галузевий нормативний документ «Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж (надалі Порядок) встановлює основні правила складання кошторисної документації та визначення вартості ремонту і технічного обслуговування (надалі ТО) електричних мереж на об'єктах підприємств електричних мереж, відповідно до нормативних актів Держбуду України, визначених документом – Державні будівельні норми України. Порядок визначення вартості будівництва та реконструкції будівель та споруд (ДБН Д.1.1-1-2000) з Доповненням № 3, затвердженим наказом Держбуду України від 01.07.2002 № 80 та введеним в дію з 01.06.2002, Зміною № 2, затвердженою наказом Держбуду України від 17.06.2003 № 85 та введеною в дію з 01.07.2003.
 2. Порядок носить обов'язковий характер при визначенні вартості ремонту обладнання, що здійснюється за рахунок коштів державних підприємств, та підприємств, що мають державну частку в статутному фонді.
 3. Порядок має рекомендаційний характер при визначенні вартості ремонту, що здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, і його застосування обумовлюється контрактом (договором).

1.4Порядок поширюється на господарський, підрядний та змішаний спосіб здійснення ремонтних робіт.

 1. Кошторисна вартість ремонту – це прогнозована сума коштів, необхідних для виконання ремонтних робіт і ТО обладнання електричних мереж, яка обчислюється на основі чинних відомчих кошторисно-нормативних документів Міністерства палива та енергетики України.
 2. Кошторисна документація, розроблена згідно з положеннями цього Порядку, в подальшому використовується як інвесторська кошторисна документація, а також для взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт.

2 Система ціноутворення

2.1 Система ціноутворення вартості проведення ремонту і технічного обслуговування (далі – ТО) електричних мереж базується на нормативно-розрахункових показниках і поточних цінах трудових та матеріально-технічних ресурсів.

Нормативними показниками є відомчі та державні ресурсні елементні кошторисні норми.

На підставі цих норм, коригуючих коефіцієнтів до них і поточних цін на трудові та матеріально-технічні ресурси визначаються прямі витрати з проведення ремонту і ТО обладнання електричних мереж.

Решта витрат, які розраховуються у вартості ремонту і ТО електричних мереж, визначаються не за нормами, а розрахунково.

До таких належать витрати:

 • на виконання робіт у зимовий період;
 • на виконання робіт у літній період;
 • на виконання робіт в умовах відмінних від звичайних;
 • на доставку бригади до місця роботи і назад;
 • на доставку спеціальних машин та механізмів до місця роботи і назад;
 • загальновиробничі витрати;
 • кошторисний прибуток;
 • адміністративні витрати;
 • податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості ремонту.

2.2 Ресурсні елементні кошторисні норми застосовуються як первинні кошторисні нормативи, призначені для визначення нормативної кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання ремонтних робіт і ТО електричних мереж, визначення прямих витрат у вартості ремонту, а також для розроблення поточних одиничних розцінок.

2.3До ресурсних елементних кошторисних норм на ремонт і ТО електричних мереж належать:

 • діючі відомчі Норми часу-розцінки на ремонт і ТО електричних мереж, що наведені у додатку А;
 • загальнодержавні ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів РКНЕМ (ДБН Д 2.7-2000) Держбуду України.

Зазначені відомчі ресурсні елементні кошторисні Норми на ремонт і ТО обладнання електричних мереж містять у своєму складі показники трудовитрат, часу роботи спеціальних машин та механізмів, а також витрати матеріалів, виробів.

Правила застосування відомчих Норм при визначенні трудових і матеріально-технічних ресурсів для проведення ремонту і ТО електричних мереж, перелік умов, відмінних від звичайних і коригуючі коефіцієнти до них, наведені відповідно в їх загальних частинах.

Правила визначення прямих витрат у вартості ремонту і ТО наведено в розділі 4 цього Порядку.

2.4Кошторисні норми трудомісткості робіт, що виконуються робітниками-ремонтниками, кваліфікаційні розряди робітників-ремонтників, які наведені у відомчих Нормах та поточна вартість людино-години відповідного розряду застосовується як нормативно-розрахункова база для визначення заробітної плати робітників-ремонтників.

Правила визначення кошторисної заробітної плати робітників-ремонтників наведено в розділі 4 цього Порядку.

2.5Нормативно-розрахунковою базою для визначення вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів, є:

 • кошторисні норми часу роботи спеціальних машин та механізмів на роботи, наведені у відомчих нормах;
 • кошторисні норми ресурсів, необхідних для роботи спеціальних машин та механізмів, наведені в загальнодержавних ресурсних кошторисних нормах експлуатації машин і механізмів (РКНЕМ);
 • поточні ціни машино-години, що розраховуються на підставі загальнодержавних ресурсних кошторисних норм експлуатації машин та механізмів;

-поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси.

Правила визначення кошторисної вартості експлуатації спеціальних машин та механізмів, кошторисної зарплати робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин і механізмів, наведені в розділі 4 цього Порядку.

2.6Кошторисні норми витрат матеріалів, виробів, що наведені у відомчих нормах, та поточні ціни на них застосовуються як нормативно-розрахункова база для визначення вартості матеріально-технічних ресурсів.

Правила визначення вартості матеріально-технічних ресурсів наведено в розділі 4 цього Порядку.

2.7Кошторисна нормативна трудомісткість робіт, що наведена у відомчих нормах, враховує трудовитрати робітників – ремонтників і робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів, а також трудовитрати працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, є нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної трудомісткості ремонту, що здійснюється в звичайних умовах виконання робіт (плюсова температура довкілля, помірний вітер до 10 м/сек).

Якщо виконання ремонтних робіт і ТО обладнання електричних мереж проводиться в зимовий період, в літній період, або в умовах, відмінних від звичайних (робота під наведеною напругою, піски, зоране поле, бездоріжжя, територія міст, гірські схили і тощо) трудовитрати робітників-ремонтників, робітників, зайнятих в управлінні та обслуговуванні спеціальних машин та механізмів, норми часу роботи спеціальних машин та механізмів на виконання відповідних робіт коригуються на підставі коефіцієнтів, наведених у загальних частинах відповідних відомчих норм.

Якщо до однієї роботи одночасно застосовуються декілька коригуючих коефіцієнтів, останні перемножуються.

 1. Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат можуть також слугувати розцінки на ремонт і ТО електричних мереж, складені на основі відомчих ресурсних елементних кошторисних норм, поточних цін на матеріали, вироби, поточної ціни машино-години спеціальних машин та механізмів і поточної вартості людино-години відповідного розряду.
 2. У разі відсутності у відомчих ресурсних елементних кошторисних нормах окремих видів робіт нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат можуть також слугувати загальнодержавні ресурсні елементні кошторисні норми – Державні будівельні норми України. (ДБН Д.2.2-33-99) Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Лінії електропередач, (ДБН Д.2.3-8-99) Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування. Електротехнічні установки та інші.

3. Порядок складання кошторисної документації

 1. На виконання робіт з ремонту і ТО електричних мереж складаються локальні кошториси.
 2. Локальні кошториси є первинними кошторисними документами і складаються на роботи з ремонту і ТО на підставі проектно-технічної документації, робочих креслень, та обсягів робіт, що визначаються з відомостей дефектів, складених під час оглядів, на кожний електричний об'єкт, обладнання (повітряна лінія напругою 0,4-20 кВ, повітряна лінія напругою 35-150 кВ, повітряна лінія напругою 220-750 кВ, або її обслуговуюча частина; кабельна лінія напругою 0,4-35 кВ; трансформаторна підстанція напругою 6-20/0,4 кВ; розподільний пункт напругою 6-20 кВ; обладнання електричних підстанцій напругою 35 кВ – 750 кВ; і т.ін.), що потребує ремонту та технічного обслуговування.
 3. Локальні кошториси складаються за поточним рівнем цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за формами, наведеними в додатках В, Г цього Порядку.
 4. Під час складання локальних кошторисів, застосовуються:
 • відомчі ресурсні елементні кошторисні норми на ремонт і ТО електричних мереж;
 • загальні частини відомчих ресурсних елементних кошторисних норм;
 • загальнодержавні ресурсні кошторисні норми експлуатації машин і механізмів;

-поточна вартість людино-години робітників-ремонтників відповідних розрядів;

 • поточні ціни на перевезення вантажів для ремонту;
 • поточна вартість машино-години експлуатації спеціальних машин та механізмів, в тому числі поточна вартість людино-години робітників, зайнятих управлінням спеціальними машинами та механізмами;
 • поточні ціни на матеріали, вироби, конструкції, обладнання,
 • правила визначення загальновиробничих витрат;
 • правила визначення кошторисного прибутку;
 • правила визначення адміністративних витрат;