Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 196-10:2008 Методи випробування

цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементах (EN 196-10:2006, IDT)

Наказ від 16 грудня 2008 р. № 610

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 29 травня 2008 року № 60 наказую:

1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2009 року національний стандарт ДСТУ Б EN 196-10:2008 Методи випробування цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементах (EN 196-10:2006, IDT), розроблений Державним підприємством «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ»

2. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Д.В. Барзилович) передати до ДП „Укрархбудінформ” як фондоутримувача сформовану справу національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 305/10585.

3. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):

3.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.

3.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).

3.3. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.02 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» і спільним наказом Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24.02.2004 № 27/12.

4. Супровід ДСТУ Б EN 196-10:2008 «Методи випробування цементів. Частина 10. Визначення вмісту водорозчинного хрому (VI) в цементах (EN 196-10:2006, IDT)» доручити Державному підприємству «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ» як базовій організації з науково – технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду від 15.06.2004 № 96.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр

Василь КУЙБІДА