Про затвердження державних будівельних норм

Наказ від 16 березня 2009 р. № 111

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 26.02.2009 № 17 наказую:

1. Затвердити з наданням чинності з 01.10.2009 ДБН В.2.3-22-2009 «Мости та труби. Основні вимоги проектування».

2. З набранням чинності ДБН В.2.3-22-2009 «Мости та труби. Основні вимоги проектування» вважати такими, що втратили чинність глава 1 та додатки В, М, ψ ДБН В.2.3-14:2006 «Мости та труби. Правила проектування».

3. ДП «Укрархбудінформ» (В.М. Чеснок):

3.1. Забезпечити видання та розповсюдження ДБН В.2.3-22-2009 за умови дотримання вимог статті 19 Закону України від 17.05.2001 № 2408-ІІІ «Про стандартизацію» про спрямування коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації, розвиток науково-технічної бази.

3.2. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники державних будівельних норм одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів».

4. Супровід ДБН В.2.3-22-2009 доручити АТЗТ «Київсоюзшляхпроект», базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В. Беркуту.

Міністр

Василь КУЙБІДА