СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Житлові будинки

ЗБІРНИКУКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІВІДТВОРЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0016:2009

Київ 2009

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО:

Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві – ДП ДНДІАСБ Мінрегіонбуду України

За участю:

Української Асоціації бюро технічної інвентаризації «Укртехінвентаризація»

РОЗРОБНИКИ:

В.Чуб, к.т.н. (керівник розробки),О.Андреєва, Л.Богатикова, В.Єгоров, Н.Каткова, В.Кірюшин, к.т.н., Т.Лисюк, Л.Макаренко,Н.Сніцар, Г.Шульга

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від „_07_” _02_ 2009 р. № 31

3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Ввести в дію з 01.07.2009р.

4. ЗАРЕЄСТРОВАНО:

Державне підприємство „Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” від „_04_” _03__2009 р. № 32595752/1860

З М І С Т

С.

1. Сфера застосування1

2. Нормативні посилання1

3. Терміни та визначення понять2

4. Порядок визначення вартості заміщення (відтворення) та оціночної вартості багатоповерхових житлових будинків і їх частин

4.1Загальні положення8

4.2Інформаційні показники і принципи їх побудови13

4.3Порядок визначення площі забудови, будівельного об’єму, загальної площі житлового будинку і площі окремих його частин15

4.4Система поправок на відмінність оцінюваних будинків від об’єктів-аналогів17

4.5Визначення вартості заміщення (відтворення) багатоповерхових жилих будинків і їх частин 23

4.6Прикінцеві положення32

4.7Приклади визначення вартості заміщення (відтворення) та інвентаризаційної вартості багатоповерхових житлових будинків і їх частин34

5. Збірник об’єктів-аналогів багатоповерхових житлових будинків,їх частин та елементів

Технічна частина55

5.1Житлові будинки з повнометражними квартирами58

5.2Житлові будинки з малометражними квартирами237

5.3Гуртожитки263

5.4Підвали і паркінги272

5.5Конструктивні елементи і види робіт283

5.6Окремі частини і елементи житлових будинків325

Додаток А.Класифікація житлових будинків залежно від якості житлата наявного інженерного обладнання332

Додаток Б.Перелік скорочень найменувань основних будівельних матеріалів333

Додаток В.Інформаційний покажчик об’єктів-аналогів таелементів житлових будинків334

СТАНДАРТ

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Житлові будинки

ЗБІРНИКУКРУПНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ВАРТОСТІ ВІДТВОРЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Чинний від 2009-хх-хх

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює порядок визначення вартості заміщення (відтворення) багатоповерхових житлових будинків, в тому числі малометражних і спеціальних та гуртожитків різних форм власності, а також їх частин (секцій, окремих квартир, вбудованих приміщень, підвалів і паркінгів).

Цей стандарт застосовується для визначення оціночної вартості під час проведення технічної інвентаризації на дату оцінки на основі укрупнених показників вартості будинків-аналогів різних поколінь та їх елементів.

Стандарт поширюється на підприємства та організації житлово-комунального господарства

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

ДБН В.2.2 – 15 – 2005 Житлові будинки. Основні положення.

ДБН В.2.2 – 9 – 99 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.1.1 – 12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України

ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд

СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234. 0015:2009 Правила визначення фізичного зносу житлових будинків

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому Стандарті, та визначення позначених ними понять.

Терміни

Визначення

Посилання

Балкон

Виступаюча з площини стіни фасаду обгороджена площадка, що служить для відпочинку влітку

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Вартість відтворення

Поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта, що є ідентичною копією об’єкта оцінки

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Вартість заміщення

Поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення або придбання нового об’єкта подібного об’єкту оцінки, який може бути йому задовільною заміною

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Горище

Простір між поверхнею покриття (даху), зовнішніми стінами і перекриттям верхнього поверху

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Структурні елементи будинку (квартири)

Конструкції, їх сполучення та технічне обладнання, що складає будинок і призначені для виконання заданих функцій

Житло І категорії (комерційне)

Житло з нормованими нижніми і ненормованими верхніми межами площ квартир та одноквартирних житлових будинків (чи котеджів), які забезпечують рівень комфорту проживання не нижче за мінімально допустимий

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Еркер

Частина приміщення, що виступає за площину фасаду, частково чи повністю засклена

Житло II категорії (соціальне)

Житло з нормованими нижніми і верхніми межами площ квартир та житлових кімнат гуртожитків відповідно до чинних санітарних норм, які забезпечують мінімально допустимий рівень комфорту проживання

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Житлові будинки

Земельні поліпшення, призначені для проживання людей

Відповідно Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна»

Житловий будинок секційного типу

Будинок, що складається з однієї або декількох секцій

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Терміни

Визначення

Посилання

Житловий будинок коридорного (галерейного) типу

Будинок, у якому квартири (або кімнати гуртожитків) мають виходи через загальний коридор (галерею) не менше ніж на двоє сходів

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Житловий осередок гуртожитку

Група житлових кімнат, об'єднаних підсобними приміщеннями загального користування

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Загальна площа квартири (житлового будинку)

Сумарна площа житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з відповідним коефіцієнтом

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Знос (знецінення)

Втрата вартості майна порівняно з вартістю нового подібного майна

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Знос фізичний (знецінення будинку)

Втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів

Знос функціональний

Знос пов’язаний з невідповідністю функціональних (споживчих) характеристик об’єкта оцінки даному виду майна

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Знос економічний (зовнішній)

Знос, зумовлений впливом соціально-економічних, екологічних, економічних і інших факторів відносно об’єкта оцінки

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Квартира

Комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Квартира у двох рівнях

Квартира, житлові та підсобні приміщення якої розміщені на двох суміжних поверхах і об'єднані внутрішньоквартирними сходами

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Кухня-ніша

Невідокремлений перегородкою простір у структурі житлової кімнати чи передпокою для розміщення кухонного обладнання без обіднього місця; може освітлюватися природним або "другим" світлом через фрамугу; обладнується електроплитою та забезпечується примусовою витяжною вентиляцією

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Терміни

Визначення

Посилання

Ліфтовий хол

Приміщення перед входами до ліфта

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Лоджія

Перекрите й обгороджене у плані з трьох боків приміщення, відкрите до зовнішнього простору або засклене, що служить для відпочинку влітку. Засклена лоджія не є верандою

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Об’єкт оцінки

Нерухоме майно, яке підлягає оцінці відповідно до умов договору на проведення оцінки майна або за інших підстав, визначених законодавством

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Об’єкт-аналог (тип)

Будинок з певними об’ємно-планувальними рішеннями та притаманними йому (будинку) елементами і використаними матеріалами, з відомими вартісними показниками, як по будинку в цілому, так і по окремим елементам

Об’єкт-типорозмір (будинок-типорозмір)

Конкретний будинок, що належить певній множині (ряду будинків), які подібні за своїми об’ємно – планувальними та конструктивними рішеннями, мають однакові вартісні показники за структурними елементами, але відрізняються між собою кількістю секцій (розмірами в плані ) і відповідно вартісними показниками по будинках в цілому

Оціночна вартість

Вартість, яка визначається за встановленим алгоритмом та складом вихідних даних

Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»

Передпокій

Приміщення, яке має безпосередній вихід на сходову клітку, коридор загального користування; тамбур тощо

Площа квартири

Сумарна площа житлових і підсобних приміщень квартири без урахування лоджій, балконів, веранд і терас

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Планувальна позначка землі

Рівень землі на межі вимощення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх мансардний (мансарда)

Поверх у горищному просторі, фасад якого повністю або частково утворений поверхнею (поверхнями) похилої чи ламаної покрівлі

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Терміни

Визначення

Посилання

Поверх надземний

Поверх з позначкою підлоги приміщень не нижче планувальної позначки землі

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх основний

Поверх (для розрахунку ліфтів), на який мешканці мають нормальний доступ із прибудинкової території

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх перший

Нижній надземний поверх житлового будинку

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх підвальний (перший підземний поверх)

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі більш ніж на половину висоти приміщення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх підземний

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на всю висоту приміщення

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Поверх цокольний

Поверх з позначкою підлоги приміщень нижче планувальної позначки землі на висоту не більше половини висоти приміщень

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Приміщення

Частина внутрішнього об’єму будинку, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Приміщення житлове

Опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення

Приміщення вбудовані

Приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму будинку

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Приміщення прибудовані

Приміщення, що прибудовані до основного будинку та мають з ним хоча б одну спільну стіну

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Приміщення вбудовано - прибудовані

Приміщення, частина яких є частиною внутрішнього об’єму будинку, а інша частина - прибудованою

Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

Приміщення нежитлове

Приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду. Є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин

ДБН В.2.2 – 15-2005

Житлові будинки.

Основні положення