Про внесення зміни до наказів Мінрегіонбуду від 16.03.2009 № 107, від 16.03.2009 № 108,

від 16.03.2009 № 110, від 16.03.2009 № 111

Наказ від 11 листопада 2009 р. № 484

Відповідно до листа ДерждорНДІ від 07.09.2009 № 29-31/1-907 стосовно перенесення дати надання чинності ДБН В.1.2-15-2009 «Навантаження та впливи. Мости та труби», ДБН В.2.3-22-2009 «Мости та труби. Основні вимоги проектування», ДБН В.2.3-6-2009 «Мости та труби. Обстеження та випробування» та ДСТУ-Н Б В.2.3-23:2009 «Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожніх мостів» наказую:

1. Внести до наказів Мінрегіонбуду від 16.03.2009 № 107 «Про затвердження державних будівельних норм», від 16.03.2009 № 108 «Про прийняття національного стандарту України», від 16.03.2009 № 110 «Про затвердження державних будівельних норм», від 16.03.2009 № 111 «Про затвердження державних будівельних норм» таку зміну:

у пункті 1 дату «01.10.2009» замінити на дату «01.03.2010».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В. Беркуту.

Міністр

Василь КУЙБІДА