"Относительно начинания нового механизма финансовой поддержки завершения строительства объектов инфраструктуры размещения путем привлечения кредитных ресурсов банков"


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

Вих. № 12/19-2-9/5-1497 від 02.10.09

Обласним державним адміністраціям, виконавчим комітетам міських рад

Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. № 793 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» внесено зміни до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. № 107. При цьому серед завдань і заходів, визначених у додатку 2 до Державної програми, передбачено видатки на відшкодування відсоткової ставки за кредитами в обсязі 270 млн. гривень, з яких 55 млн. гривень – у 2009 році. Мінрегіонбудом розроблено та внесено на розгляд Уряду проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Крім цього, на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.09.09 № 49325/1/1-09 центральними органами виконавчої влади опрацьовується питання щодо започаткування нового механізму фінансової підтримки завершення будівництва об’єктів інфраструктури розміщення шляхом залучення кредитних ресурсів банків.

Враховуючи необхідність прискорення всіх етапів підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та з метою оперативної організації подальшої роботи щодо визначення об’єктів, яким будуть надаватися кредити на будівництво та відшкодування з державного бюджету відсоткових ставок за кредитами, прошу до 12 жовтня 2009 р. подати до Мінрегіонбуду інформацію про стан будівництва (реконструкції) кожного з об’єктів, включених Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за формою згідно з додатком, для попереднього розгляду та аналізу.

Крім того прошу додатково надати інформацію за такою ж формою щодо інших готелів, які можуть бути розглянуті для включення до Державної програми та надання державної підтримки.

Інформацію прошу надавати у паперовому вигляді та на електронну адресу: medvedchuk@minregionbud.gov.ua.

Для забезпечення оперативного опрацювання лист та додаток за встановленою формою у редакторі Mikrosoft Exel розміщено на офіційному сайті Мінрегіонбуду www.minregionbud.gov.ua у розділі «Діяльність Міністерства», рубрика «Інформація до відома».

Додаток: на __ арк.

Заступник Міністра Д.В. Ісаєнко

Інформація щодо будівництва об'єктів інфраструктури розміщення, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

№ п.п.

Місце розташування

Найменування об'єкта (адреса, кількість номерів)

Власник* (інвестор), замовник

Наявність земельної ділянки (договір оренди тощо)

Етап проектування

Етап будівництва

Етап експлуатації

Стан будівни-цтва. Проб-лемні питання

Орієнтов-ний ступінь будівель-ної готовності обєкта, %

Висновок щодо можливості введення об’єкта в експлуатацію до листопада 2011 року (можливо, із застереженнями, не можливо)

Генпроек-тувальник (назва)

Стадійність проектуван-ня

Дата та № комплексного позитивного висновку експертизи (вартість будівництва)

Генпід-рядник (назва)

Дата та № Дозволу на виконан-ня будівель-них робіт

Загальна вартість об'єкта (тис. грн)

Дата початку і завер-шення будівництва

Дата введення в експлуата-цію згідно графіку

Фактична дата введення в експлуата-цію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* у разі, якщо власником (інвестором) та замовником є різні суб'єкти господарської діяльності, зазначається кожен з них окремо