О внедрение ДСТУ ІSО 9001:2009 (N250)


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

13.07.2009 N 250

Про запровадження ДСТУ ISO 9001:2009

Зважаючи на Настанови міжнародної організації стандартизації

(ISO) щодо запровадження міжнародного стандарту ISO 9001:2008

(документ ISO/TC 176/SC 2/N 836 Implementation Guidance for ISO

9001:2008), а також на спільне комюніке ISO та IAF з цього

питання, Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту від 22 червня

2009 р. N 225 "Про затвердження національних

стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування

нормативних документів", а саме:

у підпункті "а" пункту 3 слова та цифри "з 1 вересня 2009 р."

замінити на слова та цифри "з 15 листопада 2010 р." для ДСТУ ISO

9001-2001 "Системи управління якістю. Вимоги".

2. Державному підприємству "Український науково-дослідний і

навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"

(Корчевна Л.О.):

здійснювати реєстрування сертифікатів на системи управління

якістю на відповідність ДСТУ ISO 9001-2001 тільки до 15 листопада

2009 року на термін до 15 листопада 2010 року;

перереєстровувати сертифікати на системи управління якістю на

відповідність ДСТУ ISO 9001:2009 замість виданих на відповідність

ДСТУ ISO 9001-2001 тільки за результатами наглядового аудиту на

строк до закінчення терміну дії останніх;

скасувати з 15 листопада 2010 року чинність сертифікатів на

системи управління якістю, виданих на відповідність

ДСТУ ISO 9001-2001.

3. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)

та ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем

стандартизації, сертифікації та якості" (Корчевна Л.О.)

забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі

Держспоживстандарту України та опублікування наказу у черговому

виданні щомісячного інформаційного покажчика "Стандарти".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Черепкова С.Т.

Голова Л.Лосюк