Про затвердження Змін до Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів

Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від 14 квітня 2009 р. № 101

З метою удосконалення нормативної бази у сфері благоустрою населених пунктів щодо належного утримання вулично-дорожньої мережі наказую:

1. Затвердити Зміни до Ресурсних елементних кошторисних норм утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 05.07.2007 № 76, що додаються.

2. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування та інженерного захисту територій (О. П. Ігнатенко) надіслати цей наказ до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для впровадження, використання у роботі та подальшого доведення до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О. Б. Лотоцького.

Міністр О. Ю. Кучеренко

ЗМІНИ

ДО РЕСУРСНИХ ЕЛЕМЕНТНИХ КОШТОРИСНИХ НОРМ УТРИМАННЯ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Затверджено Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від 14 квітня 2009 р. № 101

1. Доповнити Загальні положення пунктом 3.1 такого змісту:

"3.1. Витрати матеріалів або шифр механізму при проектуванні за проектом наведено позначення (п)".

2. Пункт 3.6 Розділу 3 "Безпека руху" викласти в такій редакції:

"3.6. При розрахунку Групи 1 КА не враховуються витрати ресурсів на очищення покриття перед нанесенням дорожньої розмітки. При використанні машин за групами 1 КА-4 – 1КА-6 витрати на причіпний візок з додатковим двигуном не враховані, їх потрібно враховувати за окремою нормою списання палива для візка".

3. Унести до розділу 9 "Дорожній одяг" такі зміни:

3.1. Пункт 9.1 викласти у такій редакції:

"9.1. При визначенні показників робіт за розділом 9 в Групі 9-28-1 та 9-29-1 механізм за шифром (234-0102 Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 2 кВт) використовувався агрегат типу "Фініш".

3.2. Пункт 9.7 викласти в такій редакції:

"9.7. При доставці 100 т бітуму і бітумної емульсії рекомендується додавати гудронатори в кількості 3,6 маш.-год. на кожний кілометр доставки".

3.3. Доповнити пунктом 9.8 такого змісту:

"9.8. Доставка води урахована нормами на середню відстань . При відстані більшій на кожний кілометр доставки рекомендується додавати до норм машино-годин поливально-мийних машин 2,5 маш.-год.".

3.4. Доповнити групами 38 – 42 такого змісту:

"Група 38

На улаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші машиною "Макропейвер 12Б"

Склад робіт:

Установка тимчасового огородження та дорожніх знаків. Регулювання руху транспорту під час виконання робіт. Очищення верхнього шару покриття механічною щіткою від пилу, сухого сміття та грязі. Наповнення місткості машини "Макропейвер 12Б" бітумною емульсією з бітумовоза місткістю . Завантаження щебенево-піщаної суміші накопичувального бункера машини. Завантаження навантажувачем пневмоколісним типу К-701 бункера машини цементом та добавками вручну. Заправлення місткості машини "Макропейвер 12Б" водою з поливально-мийної машини місткістю . Улаштування тонкошарового покриття дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші машиною "Макропейвер 12Б" верхнього та нижнього шару (група 38-1), вирівнювального шару (група 38-2). Очищення механізму по закінченню робіт. Зняття тимчасового огородження та дорожніх знаків (при ущільненні врахован коефіцієнт за лабораторними даними, за обгрунтованими іншими показниками лабораторії коефіцієнт може бути змінений разом з зміною показників матеріалів).

Вимірник:

покриття

- Група 38-1 На улаштування верхнього та нижнього шару тонкошарового покриття дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші машиною "Макропейвер 12Б" (товщина шару ).

- Група 38-2 На улаштування вирівнювального шару тонкошарового покриття дорожнього одягу з литої емульсійно-мінеральної суміші машиною "Макропейвер 12Б" (товщина шару до ).

Таблиця 1 – Група 38 Норма 1

Шифр

ресурсу

Найменування елементів витрат

Одиниця виміру

товщина шару 10 мм

9-38-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робочих будівельників

люд.-год.

4,24

2

Середній розряд робіт

4,4

3

Витрати труда машиністів

люд.-год.

2,94

Машини та механізми

212-1601.9

Машини поливально-мийні МДК 43333 на базі автомобіля "ЗІЛ"

маш.-год.

0,41

270-0033.1

Автобітумовози, місткість

маш.-год.

0,28

203-0854.3

Навантажувачі пневмоколісні одноковшові, вантажопідйомність 2,5 т типу К-701

маш.-год.

0,25

С-280-28-5-ЖК

Машини для улаштування тонкошарових покриттів "Macropaver 12B"

маш.-год.

0,86

Матеріали

1421-9450

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3] – , марка M1000 і більше

м3

3,730

1421-9455-3

Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше фракція до

м3

6,270

111-1901

Емульсія бітумна дорожня

т

1,810

111-1582

Портладцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок марки 400

т

0,221

П

Добавки (редікот)

кг

74,00

142-10-2

Вода

м

1,290

Таблиця 2 – Група 38 Норма 2

Шифр

ресурсу

Найменування елементів витрат

Одиниця виміру

товщина шару до 20 мм

9-38-2

1

2

3

4

1

Витрати труда робочих будівельників

люд.-год.

8,20

2

Середній розряд робіт

4,4

Витрати труда машиністів

люд.-год.

5,46

Машини та механізми

212-1601.9

Машини поливально-мийні МДК 43333 на базі автомобіля "ЗІЛ"

маш.-год.

0,49

270-0033.1

Автобітумовози, місткість

маш.-год.

0,57

203-0854.3

Навантажувачі пневмоколісні одноковшові, вантажопідйомність 2,5 т типу К-701

маш.-год.

0,49

С-280-28-5-ЖК

Машини для улаштування тонкошарових покриттів "Macropaver 12B"

маш.-год.

1,67

Матеріали

1421-9450

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3] – , марка M1000 і більше

м3

7,46

1421-9455-3

Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше фракція до

м3

12,54

111-1901

Емульсія бітумна дорожня

т

3,62

111-1582

Портладцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок марки 400

т

0,442

П

Добавки (редікот)

кг

148,0

142-10-2

Вода

м3

2,58

Вступна частина щодо виконання робіт змішувальною установкою Lebherr Mobilmix 3,33

1. Доставка до місця робіт цементо-ґрунтових сумішей, ґрунту, піску, кам'яних матеріалів для забезпечення роботи заводів нормами не враховано. Витрати на виконання цих робіт рекомендується передбачати додатково.

2. Вказівки до використання норми на приготування та випуск цементобетонної суміші у змішувальній установці Lebherr Mobilmix 3,33.

3. При виконанні робіт нормою не враховані витрати, які рекомендується враховувати окремо:

а) розвантаження щебеню з залізничних вагонів;

б) витрати складових матеріалів для приготування цементобетонної суміші визначаються згідно лабораторного підбору;

в) вологість вихідного кам'яного матеріалу при приготуванні суміші склала до 5 %;

г) при приготуванні суміші витрати складових матеріалів визначаються згідно лабораторного підбору;

д) у даній нормі не враховані витрати на підготовку заводу, промивання змішувального барабану установки. Ці роботи рекомендується виконувати один раз за зміну на підготовку установки до роботи, та чотири рази промивання змішувального барабану установки. Витрати часу приймати згідно норм 9-40-1, та 9-40-2 на одну підготовку та промивку установки до початку випуску суміші.

Група 39

Приготування та випуск цементобетонної суміші у змішувальній установці Lebherr Mobilmix 3,33

Склад робіт:

Переміщення матеріалів у штабель за допомогою бульдозера САТ-6 до . Наповнення ковша. Підйом завантаженого ковша. Переїзд пневмоколісного навантажувача разом з матеріалом пісок до , та щебінь до . Завантаження кам'яних матеріалів та піску за допомогою фронтального пневмоколісного навантажувача CAT-972 у дозатори змішувальної установки Lebherr Mobilmix 3,33. Опускання ковша. Повернення навантажувача до штабелю з матеріалом. Очищення ковша по закінченні робіт. Огляд та регулювання дозаторів. Контроль за роботою конвеєрів і дозаторів. Спостереження за параметрами автоматичної системи керування установки Lebherr Mobilmix 3,33 в процесі її роботи. Видача готової суміші у транспортні засоби. Оформлення паспорта суміші.

Вимірник:

9-39-1 Приготування та випуск цементобетонної суміші у змішувальній установці Lebherr Mobilmix 3,33 тип M100;

9-39-2-7 Подача вихідних матеріалів у бункери та дозатори установки за допомогою навантажувача на пневмоколісному ходу CAT-972 додавати на кожні наступні переміщення навантажувача

9-39-8-11 Переміщення матеріалів у штабель за допомогою бульдозера CAT-6 додавати на кожні наступні переміщення бульдозера CAT-6

9-39-12 Завантаження цементу у бункери з напівпричепа для перевезення насипних вантажів місткістю до разом з тягачем сідельнім MAN

Таблиця 1 – Група 39 Норма 1

Шифр

ресурсу

Найменування ресурсу

Одиниця виміру

9-39-1

1

2

3

4

1

Витрати труда робітників

люд.-год.

3,40

2

Середній розряд робіт

4,0

3

Витрати труда машиністів

люд.-год.

9,28

Машини та механізми

С-280-39-1-ЖК

Змішувальна установка Lebherr Mobilmix 3,33 продуктивністю 150 м3/год.

маш.-год.

1,03

С-280-18-16-ЖК

Навантажувачі пневмоколісні одноковшові CAT 972 місткістю ковша

маш.-год.

2,47

С-280-23-2-ЖК

Бульдозери CAT-D6 MXL, потужність 116 кВт (155 к. с.)

маш.-год.

4,45

С-280-16-6-ЖК

Тягачі сідельні MA№, навантаження на СЗП-14,0 т

маш.-год.

0,30

С-280-16-14-ЖК

Напівпричіп для перевезення насипних вантажів до

маш.-год.

0,30

Матеріали

1421-9550

Пісок природний із відсівів подрібнення

м3

1421-9455- 3

Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до (3 – )

м3

50,0

1421-9450

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фр. 5 (3) – , марка 1000 і більше

м3

1421-9451

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фр. 5 – 20

м3

60,0

П

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фр. 10 – 20

м3

П

Щебінь із природного каменю для будівельних робіт фр. 20 – 40

м3

38,52

П

Добавки типу FK-88

л

П

Добавки типу АИР-202

л

П

Цемент

т

16,5

142-10-2

Вода

м3

12,0