Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актівпро зберігання, використання та облік вибухових матеріалівугалузях промисловості та наоб'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, -

тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств,установ,організацій незалежно від форм власності, громадян - власників підприємств чи уповноваженихними осіб – від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Стаття 94 із змінами, внесеними згідно із Законами № 8/95-ВР від 19.01.95, №55/97-ВР від 07.02.97,№ 2342-III від 05.04.2001)


Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки.

Порушення посадовимиособами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії,вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Стаття 95 із змінами,внесеними згідно із Законом № 8/95-ВР від 19.01.95,№ 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону № 1284-IV від 18.11.2003)


Стаття 95-1. Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання.

Порушення вимог нормативно-правових актів щодо технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, та енергетичного обладнання споживачів, -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на працівників від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею95-1 згідно із Законом № 2598-IV від 31.05.2005 )


Стаття 96. Недодержання державних стандартів, норм і правил під час проектування і будівництва.

Недодержання державних стандартів,норм і правил під час проектування, розміщення, будівництва і реконструкції, а так само прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд, зведених з порушенням законодавства, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, напосадових осіб - від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надання недостовірної інформаціїпроумови проектування і будівництва чи необгрунтована відмова у наданні такої інформації –

тягне за собою накладення штрафу на посадових осібвіддвох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проектування об'єктівіспорудз порушенням затвердженої у встановленомупорядку містобудівної документації, виконання будівельнихабо реставраційних робіт без дозволу чи затвердженого проекту або з відхиленням від нього –

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, напосадових осіб - від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Стаття 96 із змінами, внесеними згідно із Законами № 209/94-ВР від 14.10.94, № 55/97-ВР від 07.02.97)


Глава 10

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ,

В ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗВ'ЯЗКУ

Стаття 120. Порушення правил пожежної безпеки на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті.

Порушення встановлених на залізничному, морському і річковому транспорті правил пожежної безпеки –

тягне за собою накладення штрафу нагромадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і напосадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення встановлених на повітряному транспорті правил пожежної безпеки –

тягне за собою накладення штрафу нагромадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і напосадових осіб - від п'яти додесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Стаття 120 із змінами,внесеними згідно з Указом ПВР №3282-11 від 19.12.86, Законом № 55/97-ВР від 07.02.97)

Глава 12

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ,

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ

ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Стаття 165-4. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій,фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю,строків та обсягів сплати страхових внесків, приховування (заниження) суми заробітної плати(доходу),на яку нараховуються страхові внески,неподання,несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків,несвоєчасне формування Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України про чисельність працівників, річнийфактичний обсяг реалізованої продукції (робіт,послуг), суму заробітної плати на підприємстві, нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання,що сталися на підприємстві,про зміни технології робіт або виду діяльності підприємства – тягнуть засобою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення фізичних осіб,які не мають статусу підприємцівта використовують найману працю,відподання заяви про взяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття наоблікуФонді соціального страхування віднещасних випадків на виробництві та професійних захворюваньУкраїни,приховування (заниження) суми заробітноїплати (доходу), на яку нараховуються страхові внески, порушення строків та обсягів сплати страхових внесків,неподання, несвоєчасне подання,подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про нещасні випадки навиробництві та професійні захворювання,зміну виду діяльності - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою,яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть засобою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею165-4 згідно із Законом № 429-IV від 16.01.2003; текст статті 165-4 в редакції Закону № 435-V від 12.12.2006)


Глава 14

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА

ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, а також використання пожежної техніки та засобів пожежогасінняне за призначенням - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовихосіб-від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Стаття 175 із змінами, внесеними згідно з Указами ВР №3282-11 від 19.12.86, № 7542-11 від 19.05.89,Законом№55/97-ВРвід 07.02.97,в редакції Закону № 651/97-ВР від 19.11.97, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1142-XIV від 08.10.99, № 1155-IV від 11.09.2003)


Глава 15

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА

ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ

Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних вимог посадових осіб органів,які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природногосередовища,використання природних ресурсів,радіаційної безпеки абоо хорону природних ресурсів, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації,вчинення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян відтрьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і напосадових осіб-від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею 188-5 згідно із Законом № 8/95-ВР від 19.01.95, із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-ВР від 06.03.96, №55/97-ВР від07.02.97, №1284-IV від 18.11.2003)


Стаття 188-6. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів.

Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов'язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею 188-6 згідно із Законом № 8/95-ВР від 19.01.95, із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, №666/97-ВР від 21.11.97, в редакції Закону № 1725-IV від 18.05.2004)

Стаття 188-8. Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду

Невиконання приписів та постанов посадовихосіб органів державного пожежного нагляду або створення перешкод для їх діяльності -

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 0,5 до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадовихосіб-від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею 188-8 згідно із Законом №651/97-ВР від19.11.97, із змінами, внесеними згідно із Законами № 1142-XIV від 08.10.99, № 1155-IV від 11.09.2003)


Глава 17

ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ


Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду.

Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (статті 120, 175, 188-8).

Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступники - штраф на громадян до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1-1) старші державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до дев'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду - штраф на громадян до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Стаття 223 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 3282-11від 19.12.86, Законом № 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону № 651/97-ВР від 19.11.97, із змінами, внесеними згідно із Законом № 1155-IV від 11.09.2003)


Стаття 230-1. Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Органи спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з невиконанням законних вимог посадових осіб цих органів або створенням перешкод для діяльності цих органів (стаття 188-6).

Від імені органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

державні інспектори праці територіальних органів - штраф до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Головний державний інспектор праці України, його заступники; головні державні інспектори праці територіальних органів, їх заступники; державні інспектори праці спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю - штраф до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Кодекс доповнено статтею 230-1 згідно із Законом № 666/97-ВРвід 21.11.97, в редакції Закону № 1725-IV від 18.05.2004)


Стаття 231. Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці розглядають справи: про порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, щодо безпечного ведення робіт, зберігання, використання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об'єктах, підконтрольних органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (частина друга статті 41 (за винятком порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статті 47, 57, 58, 93, 94, 188-4).