Постанова від 21 травня 2009 р. № 526


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 травня 2009 р. № 526

Київ

 

Про заходи щодо упорядкування видачі документів

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності

 

З метою удосконалення системи видачі документів дозвільного характеру та забезпечення реалізації Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, що видаються виключно через дозвільні центри, згідно з додатком 1;

основні вимоги до порядку взаємодії адміністратора з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності щодо видачі документів дозвільного характеру згідно з додатком 2.

2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва внести до Типового положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності зміни, що випливають з цієї постанови.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити прийняття заяв та інших документів, що подаються для видачі документів дозвільного характеру, та їх видачу безпосередньо суб’єктам господарювання структурними підрозділами зазначених органів за принципом організаційної єдності в одному приміщенні.

4. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва забезпечити організацію навчання, а Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям — участь адміністраторів у навчанні та підвищенні кваліфікації. Навчання та підвищення кваліфікації адміністраторів проводиться один раз на три роки.

Прем’єр міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО