ЗАТВЕРДЖЕНОнаказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Українивід 5 квітня 2007 р. N 120 

ЗРАЗОК САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО ПАСПОРТА ПОЛІГОНА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

ПОГОДЖЕНО 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

_______________________________________(керівник організації-замовника) 

________________________________________(керівник проектної організації) 

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПОЛІГОНА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

1. Назва полігона _______________________________________________________________________                                                                                     (наводиться назва або номер полігона)2. Місце розташування полігону __________________________________________________________                                                                                                       (наводиться географічна прив'язка полігона)3. Власник полігона3.1. Назва власника _____________________________________________________________________                                                                                  (підприємство, організація, установа - власник полігона)3.2. Код власника за ЄДРПОУ ___________________________________________________________3.3. Підпорядкування власника ___________________________________________________________                                                                                                (міністерство, держкомітет, об'єднання тощо)3.4. Код керівної організації за СПОДУ_____________________________________________________3.5. Адреса власника ____________________________________________________________________                                                                                                (область, район, місто, селище, вулиця, N будинку)3.6. Код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ _________________________________3.7. Контактні реквізити власника _________________________________________________________                                                                                                                        (тел., факс, E-mail тощо)4. Підприємство, що експлуатує полігон (на правах оренди тощо) ____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                 (назва, адреса, тел., факс)5. Проектна організація _________________________________________________________________                                                                                             (назва, адреса, контактні реквізити)6. Будівельна організація ________________________________________________________________                                                                                             (назва, адреса, контактні реквізити)7. Замовник ___________________________________________________________________________                                                                                             (назва, адреса, контактні реквізити)8. Дані про відведену для полігона земельну ділянку8.1. Рішення про відведення земельної ділянки ______________________________________________                                                                                                                                     (коли прийняте рішення, ким______________________________________________________________________________________                                                                           затверджене, загальна площа земельної ділянки)8.2. Найменша відстань земельної ділянки від:- межі міста, км                                        _________________________________________- житлової та громадської забудови, км _________________________________________- сільськогосподарських угідь, км           _________________________________________- лісопосадки чи лісового масиву, км    _________________________________________8.3. Особливі умови території ____________________________________________________________                                                                                                (близькість до курортних зон, заповідних______________________________________________________________________________________                                     територій, місць відпочинку перелітних птахів, морського узбережжя, водойм тощо)8.4. Природно-кліматичні умови та зона зволоження8.4.1. Природно-кліматичні умови ________________________________________________________                                                                                                            (вказується природно-кліматична зона,______________________________________________________________________________________                                                             річний перебіг температур, річна кількість опадів тощо)8.4.2. Зона зволоження __________________________________________________________________                                                                         (вказуються номер зони зволоження та коефіцієнт зволоження)8.5. Організація, що проводила передпроектні інженерні вишукування ________________________________________________________________________________________________________________                                                                            (назва організації, адреса, контактні реквізити)8.6. Основні дані передпроектних інженерних вишукувань8.6.1. Геоморфологічні особливості рельєфу ________________________________________________                                                                                                                           (рівнина, вододіл, схил, балка, улоговина,______________________________________________________________________________________                                                                                          вироблений кар'єр тощо)8.6.2. Ґрунтові умови ___________________________________________________________________                                                                             (шари ґрунтів від поверхні, їх товщина, мінеральний склад)8.6.3. Геологічні умови __________________________________________________________________                                                                                 (зсувні явища, розломна тектоніка, карст, фільтраційні______________________________________________________________________________________                                                                                      породи, гірничі виробки тощо)8.6.4. Гідрогеологічні умови _____________________________________________________________                                                                                              (глибина залягання ґрунтових вод, природна______________________________________________________________________________________                                       захищеність підземних вод, глибина активного водообміну, вихід ґрунтових вод на______________________________________________________________________________________                                                                                                    поверхню тощо)8.6.5. Віддаленість від водойм і водостоків, км ______________________________________________8.6.6. Віддаленість від водозаборів, км _____________________________________________________8.6.7. Поверхневий стік і фільтрація _______________________________________________________                                                                                                   (постійний дренажний стік чи тимчасовий -______________________________________________________________________________________                                    у період атмосферних опадів і танення снігу, напрямок фільтрації стоків, будова______________________________________________________________________________________                                                                               склад і товщина шарів аерації тощо)9. Термін експлуатації, обсяги та склад відходів, розміщених на полігоні в попередні роки (для діючого полігона, до складання паспорта)9.1. Дата початку експлуатації полігона ____________________________________________________                                                                                                                          (число, місяць, рік)9.2. Обсяги відходів, розміщених на полігоні від початку його експлуатації, м3 __________________________________________________________________________________________________________9.3. Обсяги відходів, розміщених за попередній рік, м3 (т) _____________________________________9.4. Склад захоронених відходів, в % ______________________________________________________                                                                                                              (побутові, будівельні, промислові тощо)______________________________________________________________________________________9.5. Земельна площа, зайнята відходами, га _________________________________________________9.6. Загальна площа полігона, га __________________________________________________________10. Площа основних елементів полігона (для нового, реконструйованого полігона)10.1. Загальна площа полігона, га (м2) _____________________________________________________10.2. Площа ділянки складування, га (м2) ___________________________________________________10.3. Площа, зайнята інженерними спорудами і комунікаціями, га (м2) __________________________10.4. Площа під'їзної дороги, га (м2) _______________________________________________________10.5. Площа господарської зони, га (м2) ____________________________________________________10.6. Площа санітарно-захисної зони, га (м2) ________________________________________________10.7. Площа резервної зони, га (м2) ________________________________________________________11. Обсяги захоронення відходів та термін експлуатації полігона (проектні, після складання паспорта)11.1 Обсяги захоронення відходів, м3 (т) ___________________________________________________11.2. Термін експлуатації полігона, роки ___________________________________________________11.3. Черги введення пускових комплексів полігона за роками його експлуатації______________________________________________________________________________________                                                                    (1-а черга, площа, роки; 2-а черга, площа, роки і т. д.)12. Основні об'єкти та споруди полігона, технічне оснащення12.1. Ділянка складування _______________________________________________________________                                                                                         (котлован, траншея, каскад дамб тощо, їх глибина,______________________________________________________________________________________                                                                            ширина, довжина, площа дна, висота дамб)12.2. Протифільтраційний екран дна і укосу (котловану, траншеї, каскаду дамб) _________________________________________________________________________________________________________                                                    (матеріали: природні, штучні геосинтетичні, полімерні; товщини шарів,______________________________________________________________________________________                                                                                            коефіцієнти фільтрації)12.3. Споруди і обладнання для водовідведення, збирання та знешкодження фільтрату12.3.1. Гідротехнічні споруди полігона для відведення поверхневих дощових і талих вод______________________________________________________________________________________                                                    (обвалування, нагірні канави, захисні дамби, водостоки, ставки-випарники,______________________________________________________________________________________                                                                біоставки, контрольно-регулюючі ставки тощо)12.3.2. Природні об'єкти водоскиду _______________________________________________________                                                                                                         (відкрита водойма, річка, балка, яр, водостік тощо)12.3.3. Дренажна система для відведення фільтрату __________________________________________                                                                                                                                             (склад, розміщення, матеріали)12.3.4. Система збирання та накопичення фільтрату _________________________________________                                                                                                                                      (котлован, траншея, резервуар______________________________________________________________________________________                                                           цистерна тощо, їх розміщення, місткість, термін заповнення)12.3.5. Система знешкодження фільтрату __________________________________________________                                                                                                                         (відкачування на поверхню ділянки______________________________________________________________________________________                                               складування полігона для випаровування, розведення з водою та злив в______________________________________________________________________________________                                       каналізацію, використання спеціального очисного обладнання, відстійники та______________________________________________________________________________________                                                                    випаровувальні ставки, біоставки, інші методи)12.3.6. Обладнання для перекачування та знешкодження фільтрату _____________________________                                                                                                                                                                            (насосні станції,______________________________________________________________________________________                                       очисне, випаровувальне та інше обладнання, транспортні засоби тощо)12.4. Фінальне (верхнє ізоляційне) укриття полігона _________________________________________                                                                                                                                             (матеріали, товщини шарів)______________________________________________________________________________________12.5. Споруди і обладнання для керованого відведення, збирання, утилізації біогазу12.5.1. Свердловини, шахти, дренажна система в тілі полігона та під його фінальним укриттям______________________________________________________________________________________                                                                   (опис системи свердловин, шахт, вертикальних та______________________________________________________________________________________                                   горизонтальних дренажних каналів, з'єднувальних колекторів, накопичувачів тощо)12.5.2. Система спалювання біогазу в факелах ______________________________________________                                                                                                                                     (опис системи та обладнання)12.5.3. Система утилізації біогазу _________________________________________________________                                                                                                                   (спалювання з використанням тепла,______________________________________________________________________________________                                            когенерація, очищення і заправляння газових балонів, інші методи)12.5.4. Обладнання для відкачування, очищення, утилізації біогазу _____________________________                                                                                                                                                                                    (насоси,______________________________________________________________________________________                                  газгольдери, фільтри, спалювальне обладнання, марки та короткі характеристики)13. Господарська зона, інженерні споруди та обладнання, елементи благоустрою13.1. Будівлі та споруди виробничого призначення __________________________________________                                                                                                                                                  (призначення, площа)13.2. Складські приміщення ______________________________________________________________                                                                                                                        (призначення, площа)13.3. Будинки (об'єкти) адміністративно-побутового призначення ______________________________                                                                                                                                                                                (площа)13.4. Споруди та обладнання водопостачання та водовідведення ______________________________                                                                                                                                                                          (централізоване,______________________________________________________________________________________                                                                                            свердловини тощо)13.5. Споруди та обладнання теплопостачання ______________________________________________                                                                                                                                     (котельня, нагрівачі тощо)13.6. Споруди та обладнання електропостачання ____________________________________________                                                                                                                                  (підстанція, електрогенератор тощо)13.7. Споруди та обладнання зовнішнього освітлення ________________________________________                                                                                                                                                         (щогли, ліхтарі тощо)13.8. Вагова ___________________________________________________________________________                                                                                              (тип ваг, марка, характеристика)13.9. Контрольно-пропускний пункт (КПП) ________________________________________________                                                                                                                             (описання обладнання, персоналу, охорони)13.10. Зона миття та дезінфекції сміттєвозного транспорту13.10.1. Обладнання для мийки та дезінфекції кузова ________________________________________                                                                                                                                               (естакада, насосна установка______________________________________________________________________________________                                                                                   обладнання для дезінфекції)13.10.2. Споруди та обладнання для миття та дезінфекції коліс______________________________________________________________________________________                                                                              (приямок з дезінфікуючим розчином)13.11. Інші інженерні споруди та обладнання виробничого і невиробничого призначення______________________________________________________________________________________                                                          (назва споруди, обладнання, призначення, характеристика)13.12. Благоустрій територій _____________________________________________________________                                                                                              (елементи благоустрою основної території полігона______________________________________________________________________________________                                                                                     та захисної зони, зелені насадження)13.13. Під'їзна дорога ___________________________________________________________________                                                                             (протяжність, ширина, матеріали і характеристика покриття)14. Основні виробничі засоби механізації14.1. Бульдозери _______________________________________________________________________                                                                                                               (марка, кількість)14.2. Котки-ущільнювачі ________________________________________________________________                                                                                                               (марка, кількість)14.3. Скрепери _________________________________________________________________________                                                                                                               (марка, кількість)14.4. Екскаватори ______________________________________________________________________                                                                                                               (марка, кількість)14.5. Автосамоскиди ____________________________________________________________________                                                                                                              (марка, кількість)14.6. Поливально-мийні машини _________________________________________________________                                                                                                              (марка, кількість)14.7. Мобільні насосні станції ____________________________________________________________                                                                                                              (марка, кількість)14.8. Інша техніка ______________________________________________________________________                                                                                                              (марки, кількість)15. Технологія складування15.1. Розвантажування сміттєвозного транспорту ___________________________________________                                                                                                                                   (місце, способи розвантажування)15.2. Розрівнювання відходів з ущільненням методом ________________________________________                                                                                                                                                (зсуву, насуву, інше)15.3. Пошарове укладання відходів з пересипанням проміжними ізоляційними шарами ґрунту (або інших матеріалів)______________________________________________________________________________________15.4. Добова карта ______________________________________________________________________                                                                                             (площа, обсяг захоронення відходів за добу)15.5. Товщина шарів відходів, м __________________________________________________________15.6. Коефіцієнт (кратність) ущільнення ___________________________________________________15.7. Товщина проміжних ізоляційних шарів, м _____________________________________________15.8. Матеріали ізоляційних шарів та їх походження _________________________________________                                                                                                                                                    (вказати назву і_____________________________________________________________________________________                                                                            характеристику матеріалів та де вони беруться)15.9. Складування тюкованих (брикетованих) відходів ярусами з пересипанням проміжними ізоляційними шарами ґрунту (або інших матеріалів)15.10. Розміри майданчика складування тюків, м ____________________________________________                                                                                                                                        (ширина, довжина, площа)15.11. Розмір тюків (брикетів), м __________________________________________________________                                                                                                                            (ширина, довжина, товщина)15.12. Кількість ярусів між проміжними ізоляційними шарами, шт. ____________________________15.13. Товщина проміжних шарів, м _______________________________________________________15.14. Матеріал проміжних шарів _________________________________________________________                                                                                                             (вказати назву і характеристику матеріалів)16. Протипожежні засоби16.1. Пожежна водойма, котлован, резервуар тощо __________________________________________                                                                                                                                                      (вид водойми, місткість______________________________________________________________________________________                                                                                        пожежний запас води, м3)16.2. Насосні установки _________________________________________________________________                                                                                                         (марка, кількість, подача, л/с)16.3. Інші засоби пожежогасіння __________________________________________________________                                                                                           (пожежні щити та їх обладнання тощо)17. Санітарно-гігієнічні засоби17.1. Дезінфекція ______________________________________________________________________                                                                            (об'єкти оброблення, препарати, режими, обладнання)17.2. Дезінсекція _______________________________________________________________________                                                                            (об'єкти оброблення, препарати, режими, обладнання)17.3. Дератизація _______________________________________________________________________                                                                            (об'єкти оброблення, препарати, режими, обладнання)18. Використання території полігона після його закриття і рекультивації земель______________________________________________________________________________________                                                  (вказати на можливе або заплановане використання території полігона в______________________________________________________________________________________                                                                                                майбутньому)19. Система показників впливу полігона на оточуюче природне середовище19.1. Розміри санітарно-захисної зони по периметру полігона, м _______________________________19.2. Контроль стану підземних і поверхневих водних об'єктів19.2.1. Поверхневі водні об'єкти19.2.1.1. Місця відбору проб _____________________________________________________________19.2.1.2. Режим відбору проб _____________________________________________________________19.2.1.3. Контрольовані показники ________________________________________________________19.2.2. Підземні води19.2.2.1. Система наглядових свердловин __________________________________________________                                                                                                                                (розміщення, глибина, засоби______________________________________________________________________________________                                                                                     відкачування води відбору проб тощо)19.2.2.2. Режим відбору проб _____________________________________________________________19.2.2.3. Контрольовані показники ________________________________________________________19.3. Контроль стану атмосферного повітря19.3.1. Місця відбору проб _______________________________________________________________19.3.2. Режим відбору проб ______________________________________________________________19.3.3. Контрольовані показники _________________________________________________________19.4. Контроль стану ґрунтів19.4.1. Місця відбору проб _______________________________________________________________19.4.2. Режим відбору проб ______________________________________________________________19.4.3. Контрольовані показники _________________________________________________________19.5. Контроль стану рослин19.5.1. Методи і режими контролю ________________________________________________________19.6. Опис найбільш значних та довготривалих впливів на навколишнє природне середовище, в томучислі при аварійних ситуаціях __________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                              (на клімат і мікроклімат, повітряне середовище, геологічне середовище,______________________________________________________________________________________                                            ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти, курортні зони тощо)19.7. Система збору і утилізації біогазу ____________________________________________________                                                                                                                  (збір та утилізація біогазу, контроль______________________________________________________________________________________                                                                                        показників за п. 19.3.3)19.8. Система збирання і знешкоджування фільтрату _________________________________________                                                                                                                                            (дренажні системи, накопичувачі,______________________________________________________________________________________                                        обладнання для знешкодження, контроль показників за пп. 19.2.1.3, 19.2.2.3, 19.4.3)19.9. Біогаз ____________________________________________________________________________                                                        (потенційні обсяги утворення, склад, можливі надходження в атмосферу)19.10. Фільтрат ________________________________________________________________________                                                               (потенційні обсяги утворення, склад, можливі надходження в грунт______________________________________________________________________________________                                                                                                    і ґрунтові та підземні води).