Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Н А К А З

N 18 від 21.03.2002

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 квітня 2002 р.

за N 337/6625

Про затвердження Ветеринарних та санітарних

вимог до пунктів закупівлі молока від тварин,

які утримуються в особистих підсобних

господарствах населення

На виконання Законів України "Про ветеринарну медицину", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" , "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" та з метою забезпечення проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю за дотриманням суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних вимог щодо заготівлі й реалізації сирого товарного молока, підвищення його якості та безпеки у ветеринарно-санітарному відношенні Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення (далі - Вимоги), що додаються.

2. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст здійснювати ветеринарно-санітарний нагляд та

контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які заготовляють й реалізують сире товарне молоко, відповідно до чинного законодавства та цих Вимог.

3. Зареєструвати ці Вимоги в Міністерстві юстиції України.

4. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи (Кучерявенко О.О.) забезпечити тиражування та розсилання Вимог до установ ветеринарної медицини.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державного департаменту

ветеринарної медицини П.І. Вербицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

департаменту ветеринарної

медицини України

21.03.2002 N 18

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 квітня 2002 р.

за N 337/6625

ВЕТЕРИНАРНІ ТА САНІТАРНІ ВИМОГИ ДО ПУНКТІВ ЗАКУПІВЛІ

МОЛОКА ВІД ТВАРИН, ЯКІ УТРИМУЮТЬСЯ В ОСОБИСТИХ

ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ

1. Загальні положення

1.1. Ці Вимоги спрямовані на створення необхідних

організаційних, технічних, ветеринарних та санітарних умов для

закупівлі якісного сирого товарного коров'ячого молока від тварин,

які утримуються в особистих підсобних господарствах населення та

дрібних фермерських господарствах.

1.2. Вимоги є обов'язковими для:

- працівників пунктів закупівлі молока (далі - пункти);

- молокопереробних підприємств та інших суб'єктів

підприємницької діяльності незалежно від форм власності, яким

підпорядковані пункти;

- власників особистих підсобних господарств населення та

дрібних фермерських господарств, які постачають молоко на пункти;

- спеціалістів ветеринарної медицини, які здійснюють

ветеринарне забезпечення і державний ветеринарно-санітарний

контроль за функціонуванням суб'єктів підприємницької діяльності,

де проводиться закупівля молока, та фахівців державної служби

ветеринарної медицини, які здійснюють державний

ветеринарно-санітарний нагляд, а також для установ державної

санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють нагляд за

проходженням працівниками пунктів обов'язкових профілактичних

медичних оглядів, за станом питної води, наявністю мийних та

дезінфекційних засобів, спецодягу тощо.

2. Ветеринарно-санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока

2.1. Закупівля молока від тварин, які утримуються в особистих

підсобних господарствах населення, повинна здійснюватися лише на

відповідно обладнаному пункті.

2.2. Пункт має розміщуватися в окремому приміщенні та бути

підключеним до мережі водопостачання, каналізації, опалення і

електрозабезпечення у відповідності до діючих будівельних та

санітарних норм і правил.

За відсутності централізованої каналізації обладнують

локальні очисні споруди. Допускається використання вигрібних ям

(об'ємом до 5 куб. м) відповідно до встановлених вимог.

Якість питної води на пункті має відповідати санітарним

вимогам.

2.3. При вході у приміщення встановлюють скребки, решітки чи

металеві сітки для очищення взуття від бруду, а також обладнують

дезкилимок. Вікна захищають від мух металевими, полімерними або

марлевими сітками, а приміщення - від гризунів.

2.4. Пункт складається з відділів:

- приймання молока, в якому розміщують лабораторний стіл,

шафу для реактивів і посуду, ваги для зважування молока, інші

прилади, потрібні для визначення його якості, згідно з вимогами,

наведеними у пункті 3.4. Тут також має бути робоче місце

спеціаліста ветеринарної медицини для дослідження молока на

соматичні клітини;

- зберігання молока, в якому встатковують відповідне

обладнання для його охолодження;

- санітарної обробки молочного посуду. У цьому відділі

встановлюють водонагрівач, стелажі для зберігання посуду.

Обладнують санітарний куток з рукомийником, милом, рушниками,

дезінфекційним розчином для рук. Тут також зберігають санітарний

одяг.

2.5. Розміри кімнат (кімнати) в залежності від обсягів

надходження молока, що закуповує пункт, мають дозволяти вільно

відбутися тільки за наявності письмового дозволу спеціаліста

ветеринарної медицини, про що він робить запис у ветеринарному

паспорті тварини та обліковому журналі пункту.

4. Ветеринарно-санітарні вимоги щодо збору та первинної

обробки молока закупівельним пунктом

4.1. Закупівля і облік молока на пункті здійснюється

відповідно до встановленого порядку.

4.2. Приймальник молока повинен бути одягненим у чистий

спецодяг (комбінезон, халат, головний убір тощо).

4.3. Закуплене молоко відправляють на переробне підприємство

не пізніше ніж через одну годину після його надходження на пункт.

За інших умов молоко підлягає обов'язковому охолодженню на

відповідному обладнанні. Температура та терміни реалізації

охолодженого молока мають відповідати вимогам п. 3.3.

4.4. Для транспортування молока використовують

спеціалізований автотранспорт (цистерну) або спеціально обладнаний

транспортний засіб для перевезення молока у флягах. Засоби

транспортування повинні бути чистими і мати санітарні паспорти.

Забороняється використання таких транспортних засобів для

перевезення інших вантажів.

Водій транспортного засобу повинен мати особисту медичну

книжку, видану у встановленому порядку.

4.5. Звільнений від молока посуд та ємності негайно

обполіскують водою (+35...+45 град. С) і не пізніш як через одну

годину миють гарячим розчином мийного засобу та дезінфікують, як

зазначено у відповідних санітарних правилах.

5. Прикінцеві вимоги

5.1. За порушення цих Вимог працівники пунктів закупівлі

молока, суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм

власності, яким підпорядковані пункти, та власники особистих

підсобних господарств населення та дрібних фермерських

господарств, які постачають молоко на пункти, несуть

відповідальність згідно з чинним законодавством.

Начальник управління забезпечення

протиепізоотичної роботи

Держдепартаменту ветмедицини О.О. Кучерявенко

Додаток 1

до п. 3.1 Ветеринарних та

санітарних вимог до пунктів

закупівлі молока від тварин,

які утримуються в особистих

підсобних господарствах

населення

ЖУРНАЛ

обліку господарств - виробників сирого товарного молока *

_____________________________________________________________

(назва пункту закупівлі молока)

_______________________________________________________________

(назва населеного пункту, району)

-----------------------------------------------------------------------------------

| N |Прізвище, |Адреса |Номер | Дослідження на мастит тощо |При- |

|з/п|ім'я, |госпо- |паспор-|----------------------------------------|мітка |

| |по батькові|дарства- |та | місяці | |

| |господаря |виробника|корови |----------------------------------------| |

| | | | | I|II|III|IV| V|VI|VII|VIII|IX|X |XI|XII| |

|---+-----------+---------+-------+----------------------------------------+------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5** | 6 |

-----------------------------------------------------------------------------------

* Журнал зберігається на пункті закупівлі молока. Його аркуші

нумерують, прошнуровують і скріплюють печаткою державної установи

ветеринарної медицини, яка здійснює державний

ветеринарно-санітарний нагляд за діяльністю пункту.

** Графа 5 заповнюється спеціалістом ветеринарної медицини.

Додаток 2

до п.3.1 Ветеринарних та

санітарних вимог до пунктів

закупівлі молока від тварин,

які утримуються в особистих

підсобних господарствах

населення

ЖУРНАЛ

обліку ветеринарно-санітарних заходів

__________________________________________________________

(назва пункту закупівлі молока)

Населений пункт, район ______________________________________

Приймальник пункту __________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Спеціаліст ветеринарної медицини, який обслуговує пункт

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

------------------------------------------------------------------

| N | Дата |Результати огляду, | 3міст виконаної роботи|

|з/п | |короткий зміст указівок, | та дата виконання. |

| | |вимог та пропозицій. | Підпис спеціаліста |

| | |Терміни виконання. | ветеринарної медицини |

| | |Підписи спеціаліста | і завідувача пункту |

| | |ветеринарної медицини і | |

| | |завідувача пункту | |

|----+-------+--------------------------+------------------------|

|----+-------+--------------------------+------------------------|

|----+-------+--------------------------+------------------------|

|----+-------+--------------------------+------------------------|

------------------------------------------------------------------

_____________

Примітка. Журнал зберігається на пункті закупівлі молока.

Заповнюється тільки спеціалістом ветеринарної медицини. Аркуші

журналу нумерують, прошнуровують і скріплюють печаткою державної

установи ветеринарної медицини, яка здійснює державний

ветеринарно-санітарний нагляд за діяльністю пункту.