МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Н А К А З

N 17 від 21.03.2002

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 квітня 2002 р.

за N 336/6624

Про затвердження Ветеринарних та санітарних вимог

до особистих підсобних господарств населення -

виробників сирого товарного молока

На виконання Законів України "Про ветеринарну медицину", "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" та з метою забезпечення проведення державного ветеринарно-санітарного нагляду і контролю за дотриманням суб'єктами господарювання ветеринарно-санітарних вимог щодо одержання, первинної обробки та реалізації сирого товарного молока й підвищення його якості та безпеки у ветеринарно-санітарному відношенні Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення - виробників сирого товарного молока (далі - Вимоги), що додаються.

2. Головним державним інспекторам ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст здійснювати ветеринарно-санітарний нагляд та

контроль за діяльністю суб'єктів господарювання, які виробляють сире товарне молоко відповідно до чинного законодавства та цих Вимог.

3. Зареєструвати ці Вимоги в Міністерстві юстиції України.

4. Управлінню забезпечення протиепізоотичної роботи (Кучерявенко О.О.) забезпечити тиражування та розсилання Вимог до установ ветеринарної медицини.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова Державного департаменту

ветеринарної медицини П.І. Вербицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного

департаменту ветеринарної

медицини України

21.03.2002 N 17

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 квітня 2002 р.

за N 336/6624

ВЕТЕРИНАРНІ ТА САНІТАРНІ ВИМОГИ

ДО ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ ГОСПОДАРСТВ НАСЕЛЕННЯ -

ВИРОБНИКІВ СИРОГО ТОВАРНОГО МОЛОКА

1. Загальні вимоги

1.1. Ці Вимоги є обов'язковими для:

- власників особистих підсобних господарств населення, що

утримують до 5 голів корів і виробляють сире товарне коров'яче

молоко (молочну сировину);

- спеціалістів ветеринарної медицини, які здійснюють

ветеринарне забезпечення і державний ветеринарно-санітарний

контроль за діяльністю особистих підсобних господарств населення,

що виробляють сире товарне молоко, фахівців державної служби

ветеринарної медицини, які здійснюють державний

ветеринарно-санітарний нагляд, а також для установ державної

санітарно-епідеміологічної служби, які здійснюють нагляд за

проходженням власниками особистих підсобних господарств населення

обов'язкових профілактичних медичних оглядів, станом питної води,

наявністю мийних та дезінфекційних засобів, спецодягу тощо.

1.2. Цим нормативно-правовим актом установлюються ветеринарні

та санітарні вимоги щодо одержання, первинної обробки та

реалізації виробленого особистими підсобними господарствами

населення сирого товарного молока.

2. Терміни та їх визначення

У цих Вимогах застосовують такі терміни:

Ветеринарний паспорт тварини - ветеринарний документ

установленої форми, що видається власнику корови спеціалістом

державної служби ветеринарної медицини, який обслуговує населений

пункт. У паспорті зазначається власник тварини, дата народження

корови, її ідентифікаційний номер, планові профілактичні щеплення,

діагностичні дослідження тощо. Паспорт поряд з іншими документами

дає право на реалізацію молока заготівельним пунктам, а також на

видачу ветеринарної довідки при реалізації молочної продукції на

ринку.

Знезараження (знешкодження) - технологічна обробка продукції

(пастеризація, кип'ятіння тощо), що забезпечує її безпеку для

людей і тварин та охорону довкілля.

Реалізація молока за прямими зв'язками - реалізація молока за

договорами молокопереробним підприємствам через заготівельні

пункти або безпосередньо підприємствам громадського харчування

тощо.

Реалізація молока у вільний продаж - реалізація молока на

ринку.

3. Вимоги до тваринницьких приміщень та санітарного

благоустрою території

3.1. Приміщення для утримання корів (корівник) повинно бути

спроектовано і побудовано так, щоб забезпечувати зручне та надійне

у ветеринарно-санітарному відношенні утримання корів, а також

сприяти дотриманню чистоти при їх доїнні.

3.2. Приміщення для утримання корів розташовують на більш

високому рівні за рельєфом місцевості щодо інших господарських

будівель. Воно повинно бути зручними для обслуговування, а також

для енерго- та водопостачання.

3.3. Корівник повинен мати зручні підходи до стійла корів.

Підходи покривають таким матеріалом, щоб їх можна було легко

утримувати в чистоті.

3.4. Приміщення для утримання корів має бути сухим, стіни

покриті штукатуркою і побілені свіжогашеним вапном, підлога

водонепроникна з дерев'яним настилом стійла. Орієнтовна ширина

стійла на одну корову - 1,2-1,5 м, довжина - 1,8-2,0 м, довжина

годівниці - 0,75-0,9 м, висота переднього борту - 0,25-0,3 м.

Ширина проходу між сечозбірним каналом і стіною - не менше 1 м.

Начальник управління забезпечення

протиепізоотичної роботи

Держдепартаменту ветмедицини О.О. Кучерявенко

Додаток 1

до п.5.2 Ветеринарних та

санітарних вимог до

особистих підсобних

господарств населення -

виробників сирого товарного

молока

Зразок

УКРАЇНА

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ВЕТЕРИНАРНИЙ ПАСПОРТ ТВАРИНИ

N ___________________

ПАМ'ЯТКА ВЛАСНИКУ ТВАРИН

1. Ветеринарний паспорт тварини є обліковим ветеринарним

документом про стан здоров'я тварини, що видається державною

установою ветеринарної медицини за місцезнаходженням суб'єкта

господарювання.

2. Паспорт видається на кожну тварину і є документом, який

дає право власнику на отримання в державних установах ветеринарної

медицини відповідних ветеринарних документів, необхідних для

транспортування або реалізації тварин та продукції тваринного

походження (у тому числі м'яса і м'ясопродуктів, молока і

молокопродуктів, шкур, вовни тощо).

3. Власник тварини зобов'язаний:

- виконувати законні вимоги спеціалістів державних установ

ветеринарної медицини щодо здійснення протиепізоотичних,

карантинних, обмежувальних та інших ветеринарних заходів;

- негайно інформувати державні установи ветеринарної медицини

про переміщення, забій, захворювання тварин, їх загибель (вимушене

дорізування) або невластиву поведінку;

- охороняти здоров'я тварин і забезпечувати виробництво

якісної та безпечної продукції тваринного походження;

- ідентифікувати велику і дрібну рогату худобу та коней;

- доставляти тварин у визначене місце або надавати в

господарстві можливість для проведення ветеринарного огляду,

профілактичних і лікувально-профілактичних обробок, досліджень і

щеплень, забезпечувати їх надійну фіксацію під час проведення

маніпуляцій, а також надавати продукцію тваринного і рослинного

походження для проведення ветеринарно-санітарної експертизи;

- на вимогу спеціалістів ветеринарної медицини надавати

безоплатно зразки продукції тваринного походження для проведення

відповідних досліджень;

- сприяти спеціалістам ветеринарної медицини у виконанні ними

своїх службових обов'язків.

ВЕТЕРИНАРНИЙ ПАСПОРТ ТВАРИНИ N ___________

Кличка тварини ______________________________________________

Робочий N ___________________________________________________

Ідентифікаційний N __________________________________________

Стать _______________________________________________________

Дата народження _____________________________________________

Код породи __________________________________________________

Масть _______________________________________________________

Особливі прикмети ___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Тварину зареєстровано _______________________________________

_____________________________________________________________

(назва державної установи ветеринарної медицини)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Спеціаліст ветмедицини ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Підпис _________________

М.П.

1. Власник тварини

_____________________________________________________________

(прізвище)

_____________________________________________________________

(ім'я)

_____________________________________________________________

(по батькові)

Місце проживання власника ___________________________________

(область)

_____________________________________________________________

(район)

_____________________________________________________________

(населений пункт)

_____________________________________________________________

(вулиця, N будинку)

Ветеринарний паспорт тварини виданий ________________________

_____________________________________________________________

(назва державної установи ветеринарної медицини)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. Зміна власника тварини

Заміна власника проведена на підставі _______________________

_____________________________________________________________

(продаж, дарування, спадщина тощо)

Власник _____________________________________________________

(прізвище)

_____________________________________________________________

(ім'я)

_____________________________________________________________

(по батькові)

Місце проживання власника ___________________________________

(область)

_____________________________________________________________

(район)

_____________________________________________________________

(населений пункт)

_____________________________________________________________

(вулиця, N будинку)

Тварину перереєстровано: ____________________________________

(назва державної установи ветеринарної медицини)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Дата ________________________________________________________

Спеціаліст ветеринарної медицини ____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Підпис _________________

М.П.

3. Клінічний огляд тварини

------------------------------------------------------------------

| N | Дата | Результати клінічного |Посада, підпис |

|з/п | | огляду |спеціаліста |

| | | |ветмедицини |

|-----+--------+------------------------------+------------------|

| | | | |

|-----+--------+------------------------------+------------------|

| | | | |

|-----+--------+------------------------------+------------------|

| | | | |

|-----+--------+------------------------------+------------------|

| | | | |

|-----+--------+------------------------------+------------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

4. Діагностичні дослідження

------------------------------------------------------------------

| N | Дата |Назва дослідження |Результат |Посада, підпис |

|з/п | | |(дата та N |спеціаліста |

| | | |експертного |ветмедицини |

| | | |висновку | |

| | | |ДЛВМ) | |

|-----+-------+------------------+--------------+----------------|

| | | | | |

|-----+-------+------------------+--------------+----------------|

| | | | | |

|-----+-------+------------------+--------------+----------------|

| | | | | |

|-----+-------+------------------+--------------+----------------|

| | | | | |

|-----+-------+------------------+--------------+----------------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

5. Дослідження на мастити

------------------------------------------------------------------

| N | Дата |Результати дослідження |Дата |Посада, підпис|

|з/п | |та вжиті заходи |дозволу |спеціаліста |

| | | |вживання |ветмедицини |

| | | |молока без | |

| | | |обмеження | |

|-----+-------+-----------------------+-----------+--------------|

| | | | | |

|-----+-------+-----------------------+-----------+--------------|

| | | | | |

|-----+-------+-----------------------+-----------+--------------|

| | | | | |

|-----+-------+-----------------------+-----------+--------------|

| | | | | |

|-----+-------+-----------------------+-----------+--------------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

6. Профілактичні обробки

------------------------------------------------------------------

| N | Дата | Назва вакцинації, обробок |Посада, підпис |

|з/п | | |спеціаліста |

| | | |ветмедицини |

|-----+--------+-------------------------------+-----------------|

| | | | |

|-----+--------+-------------------------------+-----------------|

| | | | |

|-----+--------+-------------------------------+-----------------|

| | | | |

|-----+--------+-------------------------------+-----------------|

| | | | |

|-----+--------+-------------------------------+-----------------|

| | | | |

------------------------------------------------------------------

7. Лікувальна робота

------------------------------------------------------------------

| N | Дата | Діагноз | Дата | Посада, підпис|

|з/п | захворю-| | одужання | спеціаліста |

| | вання | | тварини | ветмедицини |

| | тварини | | | |

|-----+---------+------------------+------------+----------------|

| | | | | |

|-----+---------+------------------+------------+----------------|

| | | | | |

|-----+---------+------------------+------------+----------------|

| | | | | |

|-----+---------+------------------+------------+----------------|

| | | | | |

|-----+---------+------------------+------------+----------------|

| | | | | |

------------------------------------------------------------------

8. Дати отелення

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________