Щодо вимог до забудови нових і реконструкції існуючих територій дачних і садівницьких товариств та об’єднань громадян

Вимоги до забудови нових і реконструкції існуючих територій дачних і садівницьких товариств та об’єднань громадян викладені у відповідному розділі ДБН 360-92 “Планування і забудова міських і сільських поселень”.

У п. 3.41 є визначення “садового будинку” як будівлі літнього (сезонного використання), згідно з яким зазначена будівля в питаннях нормування, площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків, а значить норми ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки. Основні положення” не поширюються на проектування таких будинків, які призначені для тимчасового проживання.

Разом з тим, “дачний будинок” у п. 3.41 ДБН 360-92 визначено як житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Пунктом 3.48 зазначених норм визначено регламент погодження граничних розмірів площі забудови і поверховості садового будинку та дачного будинку, згідно з яким “загальна площа і поверховість дачного будинку та господарських будівель на ділянці встановлюються архітектурно-планувальним завданням з урахуванням чинних будівельних та інших нормативів щодо відстаней та інсоляції будинків і територій суміжних ділянок, а також місцевих правил забудови”, а садового будинку – статутом садівницького товариства чи кооперативу за погодженням з місцевими органами архітектури та містобудування.

Отже, розташування та проектування зазначених котеджів на території дачних поселень встановлюється не статутом дачних товариств, а повинно здійснюватися згідно з нормативами, встановленими для житлових будинків садибної забудови (з урахуванням вимог ДБН Б.2.4-1-94, ДБН 360-92, ДержСанПіН 173, а також ДБН В.2.2-15-2005).

Надруковано:

“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №7, липень, 2006 р., К.: “Укрархбудінформ”