Методичні рекомендації

щодо перевірки вогнегасників в експлуатації

та форма журналу обліку вогнегасників,

які експлуатуються на об'єктах

(Інформаційний лист Держпожбезпеки МВС України від 24.10.2002 №12/1/3636)

Порядок перевірки вогнегасників при експлуатації:

1. Перевірка відповідності маркування вогнегасника.

2. Перевірка наявності й змісту паспорта вогнегасника.

3. Перевірка наявності сертифіката відповідності.

4. Перевірка відповідності вимогам щодо утримування вогнегасників на об'єкті.

5. Перевірка проведення технічного обслуговування.

1 ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ МАРКУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКА

Маркування вогнегасника повинна відповідати вимогам розд. 6 ДСТУ 3675-98 "Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань" і розд. 7 ДСТУ 3734 "Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги", а саме:

Зміст вимог щодо маркування

Позначення на етикетці

Примітки

1 Наявність етикетки

За відсутністю етикетки, експлуатацію вогнегасників ЗАБОРОНЕНО

2 Наявність на етикетці знака відповідності

За відсутністю на етикетці знака відповідності, експлуатацію вогнегасників ЗАБОРОНЕНО

3 Тип вогнегасника

Визначається за видом вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі; вогнегасники бувають таких типів: — вуглекислотний (ВВК);

— порошковий (ВП);

  • повітряно-пінний (ВПП);
  • водяний (ВВ)

4 Типорозмір вогнегасника

Встановлюється масою заряду вогнегасної речовини (кг)

Приклад: позначення ВВК-5 є: вогнегасник вуглекислотний з масою заряду 5 кг

5 Інструкція щодо застосування вогнегасника

Пояснювальний текст із вказівкою щодо відстані, з якої приступати до гасіння

6 Позначення класів пожеж (згідно з ГОСТ 27331-87, що наведений у додатку 2)

Символи:

клас А (горіння твердих речовин);

клас В (горіння рідких речовин);

клас С (горіння газоподібних речовин);

клас D (горіння металів

Символи класів пожеж, для гасіння яких вогнегасник непридатний, повинні бути перекреслені червоною діагональною лінією від верхнього лівого кута до нижнього правого кута використовуваного символу

7 Діапазон температур експлуатації

— вуглекислотні (ВВК): від мінус 20 °С до +50 С;

— порошкові (ВП): від мінус 20 °С до +50 °С;

— повітряно-пінні (ВПП): від +5 °С до +50 °С;

— водяні (ВВ): від +5 °С до +50 °С;

Порошкові вогнегасники (ВП) можуть мати діапазон температур експлуатації від мінус 40 °С до +50 °С

8 Виробник або постачальник після проведення технічного обслуговування

За відсутністю на етикетці інформації про виробника або постачальника, експлуатацію вогнегасників ЗАБОРОНЕНО

9 Дата виготовлення (місяць, рік) та його заводський номер

На корпусі вогнегасника повинно бути нанесено:

00.00

00000

(місяць, рік) (зав. номер)

За відсутністю дати виготовлення та заводського номера, експлуатацію вогнегасника ЗАБОРОНЕНО

2 ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ Й ЗМІСТУ ПАСПОРТА ВОГНЕГАСНИКА

2.1 Перевірити наявність паспорта.

2.2 Перевірити зміст паспорта на вогнегасник, відповідність заводського номера вогнегасника вказаному в паспорті.

2.3 В паспорті повинно бути вказано:

загальні відомості про вогнегасник (тип вогнегасника, позначення нормативних документів, згідно з якими він випускається, технічні характеристики, вогнегасна здатність, склад і принцип дії, вказівки щодо безпеки використання, порядок гасіння пожежі, порядок технічного обслуговування, гарантійні зобов'язання виробника тощо. Крім того, в паспорті повинно бути вказано адреси організацій, що проводять технічне обслуговування вогнегасників.

3 ПЕРЕВІРКА НАЯВНОСТІ СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ

Кожний сертифікований вогнегасник повинен мати сертифікат відповідності. Наявність сертифіката відповідності можна перевірити в Пожежному інформаційному сервері за тел./факс: (044)432-3733 (www.ukrfire.com).

Реалізація вогнегасників за відсутністю діючого сертифіката відповідності СУВОРО ЗАБОРОНЕНА!

4 ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЩОДО УТРИМУВАННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ

Перевірку відповідності утримування вогнегасників на об'єкті проводиться згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні.

4.1 Заряджений вогнегасник при зберіганні й транспортуванні має бути у вертикальному, або в горизонтальному положенні.

4.2 Вогнегасники, що експлуатуються, повинні мати:

- інвентарні номери за системою, що прийнята на об'єкті;

- запобіжник запірно-пускового пристрою;

- маркування за п. 1 цієї інструкції;

- червоне фарбування.

4.3 Вогнегасники повинні бути встановлені у легкодоступних примітних місцях із забезпеченням їх захисту від прямих сонячних променів та дії опалювальних приладів на висоті не більше 1,5 м.

4.4 Один раз на місяць необхідно робити зовнішній огляд вогнегасника. При цьому перевіряти наявність і цілісність запобіжника запірно-пускового пристрою та індикатора тиску. Стрілка індикатора повинна знаходитись в зеленій зоні. При одержанні негативних результатів зовнішнього огляду, а також після закінчення гарантійного терміну експлуатації (12 місяців), вогнегасник потрібно направити до пункту проведення технічного обслуговування.

5 ПЕРЕВІРКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

5.1 На етикетці вогнегасника повинно бути вказано про періодичність технічного обслуговування, яке проводиться не рідше одного разу на два роки.

5.2 Вогнегасники після технічного обслуговування повинні мати відмітку з позначенням дати, адреси виконавця і терміну проведення наступного технічного обслуговування.

В разі відсутності інформації про періодичність і проведення технічного обслуговування, експлуатацію вогнегасників ЗАБОРОНЕНО.

Перелік основних нормативних документів, що встановлюють вимоги до вогнегасників і правил їх експлуатації:

• НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні (розд.6.4).

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань.

ДСТУ 3734-98 Пожежна техніка. Вогнегасники пере сувні. Загальні технічні вимоги.

ГОСТ 12.2.037-78 Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности (п. 1.3).

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание (п. 2.3).

ΦΟΡΜΑ ЖУРНАЛУ

обліку вогнегасників, які експлуатуються на об'єктах

з/п

Назва об'єкта

Відомча підпорядкованість

Тип вогнегасника

Кількість (шт..)

Назва заводу-виробника

Наявність сертифіката №___

Рік випуску

Дата останнього технічного обслуговування (ТО) (перезарядження)

Назва організації, яка здійснює ТО

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Магазин "Майстер" ПП Гречаник С.І.

Приватна власність

ОП-5С

2

ВАТ "ЗІШ" ДП "Метал-ІНВЕСТ", Україна

UA 1.016.15953-01

2001

12.06.02

TOB "Корпус"

2.

Середня школа №154

Державна власність

ОУ-3

ВВ-5(з)-Б

5

6

AT "Пожза-хист", Україна

ЗАТ "Дніпропетровське спецпідприєм-ство "Пожтех-ніка", Україна

UA 1.016. 26944-00

UA 1.016.11281-02

2001

2002

15.07.02

ЗАТ "Пожтех ніка"—

3.

Магазин "Бірюза" ТОВ "Добробут"

Приватна власність

ОП-10

ОП-5

1

2

ЗАТ "Факел", м. Макіївка, Україна

ЗАТ "Пожтех-ніка", м. Торжок, Росія

1990

1998

2002

2002

ДПТ України

Несерти-фіковані