ДСТУ Б В.2.6-15-99. СТУ Б В.2.6-15-99. Изменение N1. Конструкции домов и сооружений. Окна и дверь поливинилхлоридные. Общие технические условия


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

ВІКНА ТА ДВЕРІ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНІ Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-15-99 Зміна № 1

Київ

Мінрегіонбуд України 2008

Зміна № 1

Сторінка 1 Сторінок 7

ДСТУ Б В.2.6-15-99

Код УКНД-91.060.50

Конструкції будинків і споруд. Вікна та двері полівінілхлоридні.

Загальні технічні умови

 1. РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний іпроектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП")
 2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 21 січня 2008 р. № 27

Чинні від 2008-05-01

Зміст. Пункт 5. Слова: "навколишнього середовища" замінити словом: "довкілля", вилучити "Додатки Е, Ж, Н".

Розділ 1. У першому абзаці слово: "жорсткого" замінити словом: "непластифікованого".

У другому абзаці посилання на СНІП 2.01.02 замінити посиланням на ДБН В.1.1 -7.

Після другого абзацу вставити наступний абзац: "Стандарт не розповсюджується на світлопрозорі фасадні системи, зенітні ліхтарі, а також на вироби спеціального призначення (протизламні, куленепробивні, протипожежні та ін.)".

У четвертому абзаці, п 'ятому рядку після 4.2.17 доповнити 4.2.18, рядок сьомий вилучити.

Розділ 2

Вилучити такі стандарти:

ГОСТ 2.001-70

ЕСКД. Общие положения

ГОСТ 12.0.004-90

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 111-90

Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 4647-80

Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи

ГОСТ 7502-89*

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9550-81

Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении, сжатии и изгибе

ГОСТ 11262-80

Пластмассы. Метод испытания на растяжение

ГОСТ 15088-83

Пластмассы. Метод определения температуры размягчения термопластов по Вика

ГОСТ 19111-77

Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные. Технические условия

ГОСТ 23166-78

Окна и балконные двери деревянные. Общие технические условия

ГОСТ 24866-89

Стеклопакеты клееные. Технические условия

ГОСТ 25891-83

Здания и сооружения. Методы определения сопротивления воздухопроницанию ограждающих конструкций

ГОСТ 26302-84

Стекло строительное. Метод определения коэффициента направленного пропускания света

ГОСТ 26602-85

Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче

ГОСТ 27296-87

Защита от шума в строительстве. Звукоизоляция ограждающих конструкций. Методы измерения

СНиП 2.01.01-82

Строительная климатология и геофизика

СНиП 2.01.02-85

Противопожарные нормы

СНиП 2.01.07-85

Нагрузки и воздействия

СНиП II-3-79**

Строительная теплотехника

СНиП II-4-79

Естественное и искусственное освещение

СН 3223-85

Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочем месте

ТУ У 24936090.001-98

Уплотнители из термопластичного каучука. Технические условия

ТУ У В.2.7-19354290.001 -95

Стекло листовое теплоотражающее тонированное. Технические условия

Зміна № 1 ДСТУ Б В.2.6-15-99

Сторінка 2 Сторінок 7

Доповнити такими стандартами:

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

ДБН В.1.1-7-2002

Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДЬН В.1.2-2:2006

СНББ. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.2.5-13-98

Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд

ДБН В.2.5-28-2006

Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБНВ.2.6-31:2006

Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ ГОСТ 2.001:2006

ЄСКД. Загальні положення

ДСТУ 4179-2003

Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-17-2000 (ГОСТ 26602.1-99)

Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення опору теплопередачі

ДСТУ Б В.2.6-18-2000 (ГОСТ 26602.2-99)

Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Методи визначення повітро- та водопроникності

ДСТУ Б В.2.6-19-2000 (ГОСТ 26602.3-99)

Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення звукоізоляції

ДСТУ Б В.2.6-20-2000 (ГОСТ 26602.4-99)

Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Метод визначення загального коефіцієнта пропускання світла

ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99)

Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99)

Будівельні матеріали. Склопакети клеєні будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В. 2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001)

Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-130:2007

Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСН 3.3.6.037-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004

Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008- 2004

Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004

Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.004- 2005

Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знаньпрацівників з питань охорони праці

Змінити позначення стандартів:

ДСТУ 2651-94 на ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-94); ДСТУ Б В.2.6-13-97 на ДСТУ Б В.2.6-13:2006; ГОСТ 14192-77* на ГОСТ 14192-96; СНІП 2.04.01-85 на СНиП 2.04.01-85; СНІП 2.04.05-91 на СНиП 2.04.05-91; СНІП II-12-77 на СНиП II-12-77; СанПіН 4630-88 на СанПиН 4630-88; СанПіН 42-128-4690-88 на СанПиН 42-128-4690-88; СанПіН 6027 А-91 на СанПиН 6027 А-91.

Зміна № 1 ДСТУ Б В.2.6-15-99

Сторінка З Сторінок 7

Замінити назву стандартів: ГОСТ 9.302-88 на "ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля"; ГОСТ 9.303-84 на "ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору", ГОСТ 12.1.018-93 на "ССБТ. Пожаро-взрывобезопасность статического электричества. Общие требования"; ГОСТ 12.1.044-89 на "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"; ГОСТ 12.4.011-89 на "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация"; СТ СЭВ 4178-83 на "Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости створки"; СТ СЭВ 4179-83 на "Двери деревянные. Метод испытания сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки".

Пункт 4.1.1 Перший абзац викласти в новій редакції: "Вироби повинні виготовлятись у відповідності з вимогами цього стандарту, ДСТУ Б А.3.1 -6, ДСТУ Б В.2.6-23, конструкторської та технічної документації згідно з ДСТУ ГОСТ 2.001, затвердженої за встановленим порядком і нормативного документа на конкретні типи нестандартизованих виробів (додаток А)".

Пункт 4.2.1 Після таблиці 1 додати абзац: "Примітка. Значення граничних відхилень встановлені для температурного інтервалу проведення вимірів від 16 °С до 24 °С".

Пункт 4.2.4 Викласти в новій редакції: "Перепад лицьових сполучених поверхонь профілів в зварних кутових та Т-подібних з'єднаннях не повинен перевищувати 0,6 мм, при механічному з'єднанні імпостів з профілями коробок та стулок, а також між собою - не більше 1,0 мм".

Пункт 4.2.5 Вилучити.

Пункт 4.2.8 У п'ятому рядку замінити "5 000" на "20 000". У шостому рядку замінити "10 000" на "20 000". У сьомому рядку замінити "10 000" на "20 000". У восьмому рядку замінити "5 000" на "20 000".

Пункт 4.2.9 У дванадцятому рядку замінити "50 (490,5)" на "100 (981)". У тринадцятому рядку замінити "100 (981)" на "120 (1177,2)".

Пункт 4.2.10 У п'ятому, шостому і сьомому рядках замінити "20 (196,2)" на "25 (245,2)". У восьмому та дев'ятому рядках замінити "50 (490,5)" на "40 (392,4)".

Пункт 4.2.15 У першому абзаці посилання на СНІП 2.01.07 замінити посиланням на ДБН В.1.2-2. У другому абзаці після слів: "...не більше 8 мм" доповнити словами: "на кожен склопакет".

Пункт 4.2.16 Цифри в кінці другого речення замінити (91,8 Н) на (98,1 Н).

Пункт 4.2.18 Викласти в новій редакції: "Опір теплопередачі виробів повинен прийматись у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-31".

Пункт 4.2.19 Викласти в новій редакції: "Опір повітропроникності виробів повинен відповідати вимогам розділу 5 ДБН В.2.6-31".

Пункт 4.2.21 Посилання на СНІП ІІ-4 замінити посиланням на ДБН В.2.5-28.

Пункт 4.2.22 У другому абзаці вилучити слова "...безперервних по периметру ущільнення".

Підрозділ 4.2 Доповнити наступними пунктами:

"4.2.32 Рамочні елементи виробів та їх деталі повинні мати правильну геометричну форму. Відхилення від прямолінійності кромок деталей рамочних елементів не повинне перевищувати 1,0 мм на 1 м довжини на будь-якій ділянці елемента виробу.

 1. Граничне відхилення розмірів розташування приладів повинно бути ±1,5 мм.
 2. Різниця довжин діагоналей прямокутних елементів виробів не повинна перевищувати:
 • для виробів із розмірним інтервалом до 1000 мм включно - 2,0 мм;
 • для виробів із розмірним інтервалом понад 1000 мм до 2000 мм включно - 3,0 мм;
 • для виробів із розмірним інтервалом більше 2000 мм - 4,0 мм.

4.2.35Відхилення від номінальних розмірів розташування водозливних та інших отворів: ± 3,0 мм- за довжиною профілів, ±1,0 мм - за висотою перерізу.

Зміна № 1 ДСТУ Б В.2.6-15-99

Сторінка 4 Сторінок 7

 1. Відхилення від розміру відстані між наплавами суміжних зачинених стулок - не більше1,0 мм на 1,0 м.
 2. Провисання (завищення) зачинених елементів, які відчиняються (стулок, полотен, ква-тирок) у виробі не повинне перевищувати 1,5 мм на 1,0 м ширини.
 3. Перепад лицьових поверхонь (провисання) у кутових і Т-подібних з'єднаннях суміжнихдеталей коробок і стулок, встановлення яких передбачене в одній площині, не повинен перевищувати1,0 мм.
 4. Зазори у кутових і Т-подібних з'єднаннях розміром понад 0,5 мм не допускаються".

Пункт 4.3.1 Другий рядок викласти у новій редакції:" - профілі із ПВХ згідно з ДСТУ Б В.2.7-130".

Пункти 4.3.2 - 4.3.11 Вилучити.

Пункт 4.3.14 Замінити "± 1° 30'" на"+ 1,5°"

Пункт 4.3.17 Замінити ТОСТ 9.302" на "ГОСТ 9.303"

Пункт 4.3.19 Вилучити другий абзац.

Пункт 4.3.20 Перший абзац після слів: "...конкретних типів" доповнити словами:" і мати захисне або захисно-декоративне покриття згідно з ГОСТ 9.303, яке забезпечує надійну корозійну стійкість".

Пункт 4.3.21 Викласти в новій редакції: "Для світлопрозорого заповнення стулок і полотен застосовуються склопакети згідно з ДСТУ Б В.2.7-107, скло згідно з ДСТУ Б В.2.7-122".

Розділ 5 У назві розділу слова: "навколишнього середовища" замінити словом: "довкілля".

Пункт 5.1 Посилання СанПІН 6027 А-91 замінити посиланням на СанПиН 6027 А, посилання СИ № 6035 А-91 замінити посиланням на СИ 6035 А.

Пункт 5.2 Посилання на ДСП-201 -97 замінити посиланням на ДС-201. Пункт 5.3 Посилання на СИ № 6035 А-91 замінити посиланням на СИ 6035 А.

Пункт 5.4 Посилання на СНІП ІІ-4 замінити посиланням на ДБН В.2.5-28; посилання на СНІП 2.04.05 замінити посиланням на СНиП 2.04.05; посилання на СНІП 2.04.01 замінити посиланням ш СНиП 2.04.01.

Пункт 5.6 Посилання на СН 3223 замінити посиланням на ДСН 3.3.6.037.

Пункт 5.7 Вилучити речення:"(Затверджені Держнаглядом з охорони праці України, наказ № 4 від 9.01.98 р.)".

Пункт 5.9 Посилання на СН 3223 замінити посиланням на ДСН 3.3.6.037. Пункт 5.10 Після ГОСТ 12.1.012 долучити ДСН 3.3.6.039.

Пункт 5.11 Посилання на СанПІН 4630-88 замінити посиланням на СанПиН 4630; посилання на СНІП 2.04.01 замінити посиланням на СНиП 2.04.01.

Пункт 5.12 Посилання на СанПІН 42-128-4690 замінити посиланням на СанПиН 42-128-4690.

Пункт 5.14 Перше речення після слів "відповідати вимогам" викласти в новій редакції: "НАПБ А.01.001"

Пункт 5.17 Посилання на наказ МОЗ України "№ 45 від 31.03.94 р." замінити посиланням "№ 280 від 23.07.2002 р."; посилання на ГОСТ 12.0.004 замінити посиланням на "Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці".

Розділ 5. Доповнити пунктами: