ZA.4. ZA.4.1 Приклад інформації на СЕ маркування викласти в новій редакції згідно з рисунком ZA.1:

СЕ маркування відповідності включає:

символ "СЕ", наведений в Директиві 93/68/ЕЕС;

ідентифікаційний номер органу з сертифікації;

найменування або товарний знак виробника;

зареєстрована адреса виробника;

найменування або товарний знак підприємства, на якому був виготовлений цемент 1);

останні дві цифри року, в якому було нанесене маркування 2);

номер ЄС сертифіката відповідності;

номер європейського стандарту.

Приклад стандартного позначення, яке вказує на тип цементу та клас міцності (та, якщо застосовне, позначення для низької теплоти гідратації), як визначено в розділі 8 EN 197-1.

Граничне значення для хлориду, % 3).

Граничне значення для втрат при прожарюванні золи-винесення,

% 4).

Стандартне позначання добавок 5).

Рисунок ZA.1 - Приклад інформації на СЕ маркування

________________________________

1) Вважається необхідним для вимог EN 197-2, але не є обов'язковим.

2) Рік маркування має стосуватись або дати пакування в мішки, або дати відправлення з підприємства або складу.

3) Лише там, де звичайний цемент або низькотермічний звичайний цемент виробляють на відповідність іншим вимогам щодо граничного значення хлориду, ніж наведене в таблиці 3 EN 197-1.

4)Лише там, де згідно з п. 5.2 4.1 EN 197-1 застосовують золу-винесення з граничним значенням втрат при прожарюванні від 5,0 % до 7,0 %.

5)Лише там, де згідно з п. 5.5 EN 197-1 використовують добавку, яка відповідає серії EN 934.

ДОДАТОК НБ

(довідковий)

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,

ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ЦИМ СТАНДАРТОМ ТА ЧИННІ В УКРАЇНІ

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Будівельні матеріали. Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ EN 196-1:2007 Методи випробування цементу. Частина 1. Визначення міцності (EN 196-1:2005, IDТ)

ДСТУ Б EN 196-2:2008 Методи випробовування цементу. Частина 2. Хімічне аналізування цементу (EN 196-2:2005, IDТ)

ДСТУ EN 196-3:2007 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму (EN 196-3:2005, IDТ)

ДСТУ EN 196-6:2007 Методи випробування цементу. Частина 6. Визначення тонкості помелу (EN 196-6:1989, IDТ)

ДСТУ 2439-94 Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення

ДСТУ 3410-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения (Цементи. Методи випробувань. Загальні положення)

ГОСТ 310.2-76 Цементы. Методы определения тонкости помола (Цементи. Методи визначення тонкості помелу)

ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема (Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об'єму)

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (Цементи. Методи визначення границі міцності при вигині та стиску)

ГОСТ 5382-91 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа (Цементи та матеріали цементного виробництва. Методи хімічного аналізу)

Код УКНД 91.100.10

Ключові слова: звичайні цементи або низькотермічні звичайні цементи, контрольне випробування, критерії відповідності, маркування відповідності, склад, складники, тип (вид) та клас цементу, теплота гідратації, технічні вимоги.