20. Призначений для осланцювання гірничих виробок та улаштування сланцевих заслонів інертний пил повинен:

а) містити не більше 1% горючих речовин і не більше як 10% вільного кремнезему. Вміст інших шкідливих і отруйних домішок (миш'яку та ін.) не повинен перевищувати санітарні норми;

б) мати здатність легко переходити у завислий стан, утворюючи щільну хмару після перебування у вологій атмосфері;

в) мати тонкість помелу такою, щоб пил не менше ніж на 99% проходив через сито з сіткою № 06 і не менше ніж на 50% - через сито з сіткою № 0071;

г) бути світлого кольору, що забезпечує можливість візуального контролю пиловибухобезпеки гірничих виробок.

21. Фабрики інертного пилу повинні щомісячно направляти у МакНДІ середньодобову пробу пилу для проведення випробувань на придатність її до застосування у шахтах.

22. Результати випробувань і характеристику кожної партії інертного пилу із зазначенням ситового складу, вмісту горючих речовин, вільного кремнезему, отруйних домішок, а також здатності до зависання у повітрі фабрики повинні передавати шахтам.

23. Під час надходження на шахту інертний пил повинен перевірятися на зависання. При цьому пил вважається непридатним, якщо він при стискуванні у руці утворює щільну грудку, що погано розсипається і тоне при короткочасному перемішуванні з водою. Непридатний інертний пил повинен бракуватися.

24. На поверхні шахти інертний пил повинен зберігатися у спеціально захищених від вологи складах, до яких повинен бути забезпечений зручний під'їзд.

25. На шахті повинен бути незнижуваний місячний запас інертного пилу для своєчасного осланцювання гірничих виробок і заміни його у заслонах.

III. Гідропиловибухозахист

26. Побілка гірничих виробок довжиною понад 200 м повинна провадитися механізованим способом. Побілці повинні підлягати боки і покрівля виробок з розрахунку не менше як 0,8 л вапнового розчину на 1 м2 оброблюваної поверхні. Виробка вважається обробленою, якщо на її боках і покрівлі немає поверхонь, не покритих розчином.

27. Обмивання гірничих виробок повинно провадитися шляхом змивання пилу водою з покрівлі, боків виробки й доступних місць за затяжками. Витрата води повинна становити не менше як 1,5-1,8 л на 1 м2 поверхні. Як розпилювачі повинні застосовуватися форсунки, зрошувачі, насадки. Вугільний дрібняк і пил, що залишилися після обмивання на грунті виробки, повинні бути зволожені так, щоб вміст зовнішньої вологи у них був не менше як 12%, і в міру накопичення повинні бути прибрані. Для попередження обводнення виробок у разі обмивання систематично повинно провадитися очищення водостічних канавок.

Мал.1.11. Схема встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених металевим

арковим кріпленням із спецпрофілю

Підвіска

А Поз .4.

Поз.6

Вид кріплення

Профіль

Розмыри, мм

а

b

11

Довжина заготовки

Арочна

трьохланкова і п'ятиланкова

СВП-17 СВП-22, СВП-27

160 180

160

180

45 45

440

510

Кільцева

СВП-17 СВП-22, СВП-27

160 180

170 200

50 50

470

550

Профіль

α, град.

Розміри, мм

l

Довжина

заготовки

СВП-17

40

110

255

40

225

370

40

270

415

СВП-22

40

110

255

40

170

315

40

225

370

СВП-27

ЗО

270

415

30

390

535

Мал.1.12. Елементи підвісок для встановлення водяних заслонів у горизонтальних виробках, закріплених металевим арковим кріпленням із спецпрофілю

Мал.1.13. Схема встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених дерев'яним

Кріпленням

Мал.1.14. Схема встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених залізобетонними стояками і шарнірно-підвісними верхняками

Підвіска

Номер

двутавра верхняка

Довжина, мм

верхняка

заготовки

І 12, 14, 18, 22

255

346

І 18

225

316

І 12 І 22

130

271

І 14, 16, 22

170

261

Мал.1.15. Елементи підвісок для встановлення

водяних заслонів у горизонтальних виробках,

закріплених залізобетонними стояками і

шарнірно-підвісними верхняками

Деталі

Тяга

Муфта

Болт спец.

Планка

Штрих

Гайка

Шайба

Шплінт

Маса підвіски,

кг

Довжи на,мм

Маса, кг

Довжи на, мм

Маса, кг

Довжи на,мм

маса, кг

Довжи на, мм

Маса, кг

Кіль кість

Довжи на, мм

Маса,кг

Кіль кість

Маса, кг

Довжи

на,мм

Маса, кг

маса,кг

Оди ниці

Загаль на

Оди ниці

Загаль на

Видаткові матеріали на одну підвіску

256

0,42

125

0,536

М16Х160

0,67

250

1,2

2

200

0,32

0,64

2

0,034

0,068

80х80х4

0,2

0,0035

3,74

Матері

али і ГОСТ

Круг 16

ГОСТ 2590-71

Муфта 1,2

М16х125 ОСТ 22-692-73

Шестигран. 24

ГОСТ 8560-57

Куток рівнобіч.

63х63х6

ГОСТ 8509-72

Круг 16 ГОСТ 2590-71

Гайка М16

ГОСТ 5015-70

Полоса

4х80

ГОСТ 103-57

Шплінг 4х32

ГОСТ 397-66

Ст.3

ГОСТ 535-58

Ст.3

ГОСТ 1051-60

Ст.3

ГОСТ 535-58

Ст.3

ГОСТ

535-58

Ст.3

ГОСТ

535-58

Мал.1.1б. Елементи підвісок для встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених бетонним та блоковим бетонним кріпленням

Мал.1.17. Схема встановлення водяних заслонів у виробках, закріплених бетонним

кріпленням

Додаток 2

УЗГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командир ____ взводу ____ ВГРЗ « » 19 р.

Головний інженер шахти

« 9 19 р.

ПЛАН

періодичного контролю пиловибухобезпеки гірничих виро

бок, відбору проб осланцьованого пилу та вугільного дріб

няка по шахті ____________ виробничого об'єднання

_ __ _ на __ квартал 19__ р.

№№

пп

Дата проведен-

ня контролю,

відбору проб, вимірювання

Виробка, дільниця

Протяж-

ність ви-

робки, м

Місце контролю пиловибухобез-

пеки виробки і відбору проби (№ пікету або відстань до будь-якої відправної точки)

Номер

заслону,

що контролюється

найменування

код

1

2

3

4

5

6

7

Начальник дільниці ВТБ _________

Додаток З

Газоаналітична лабораторія____ взводу ____________________________ВГРЗ

Шахта_______________

ВО__________________

АКТ-ПОВІДОМЛЕННЯ

періодичного контролю пиловибухобезпеки

гірничих виробок і відбору проб осланцьованого пилу,

вугільного дрібняка

№№ пп

Найменування виробки

Місце контролю пиловибухобезпеки І відбору проб

Номер і стан заслону

Результати візуального контролю пиловибухобезпеки виробки

Номер проби

Вміст негорючих речовин в осланцьованому пилу або вміст зовнішньої вологи у вугільному дрібняку

Висновок про пи-ловибухобезпеку виробки

1

2

3

4

5

6

7

8

Начальник дільниці ВТБ______________________

Командир взводу________________

Представник ВТБ___________________________ Пробовідбирач_____________________________

Старший технік__________________

Додаток 4

Об'єднання__________________

Шахта______________________

КНИГА

контролю стану пилового режиму

Почата________________19___ р.

Закінчена _____________19____р.

Частина І

Заходи з попередження

вибухів вугільного пилу

Пласт ____________

Виробка ___________

Заходи ____________

Нижня межа вибуховості пилу, г/м3____________

Норма осланцювання, % _____________

Місце контролю (номер пімету або відстань від сполучення з будь-якою виробкою)

Дата

Висновок про пило-вибухобезпеку виробки

Підпис особи, що провадила

контроль

Вміст зовнішньої вологи у вугільному дрібняку й пилу або негорючих речовин в осланцьованому пилу, за даними ДВГРС, %

Зауваження головного інже-нера шахти

1

2

3

4

5

6