у зону й написи "Небезпечна зона".

7.21.43. Затягувати стяжні кільця сінажної башти до заданого зусилля працівник повинен тільки з підвісної люльки з обов'язковим застосуванням запобіжного поясу.

7.21.44. Водонапірні башти слід піднімати без ривків і перерв до закріплення їх у проектному положенні.

7.21.45. Під час опускання труб у свердловину необхідно застосовувати пластинчасті стяжки, виконані зі штабового металу з болтовими затискачами. Водопровідні труби у свердловину або колодязь необхідно встановлювати за допомогою блоків або поліспасту. Не можна держатися руками за трос під час його руху.

7.21.46. Для електрозахисту вакуумного трубопроводу від напруги при замиканні електродвигуна, потрібно встановити у вакуумній магістралі від насосу ізоляційну вставку з гумового шланга або поліетилену довжиною не менше ніж 1 м.

7.21.47. Під час прокладання водопроводу, каналізації повинен здійснюватися контроль, щоб вони не дотикались і не перехрещувались з електричними проводами. Якщо це не можна зробити, то вживають заходи безпеки, що передбачені для цих випадків ДНАОП 0.00-1.21-98.

7.21.48. Різання, згинання та інші операції з передмонтажної обробки труб повинні здійснюватися поза підмостками, що використовуються для монтажу трубопроводів.

7.21.49. Труби, деталі і трубні заготовки потрібно вкладати горизонтально. Не можна притуляти їх до стіни.

7.21.50. В місцях приготування ізоляційних мастик і нанесення на труби ґрунтовки необхідно дотримуватися вимог розділу 8.3. Правил пожежної безпеки в Україні.

7.21.51. Під час монтажу обладнання в умовах пожежо- і вибухонебезпечного середовища необхідно застосовувати пристрої й оснащення, що виключають можливість іскроутворення.

7.21.52. Відгалуження від металічних трубопроводів до автопоїлок або загальне відгалуження від магістральної лінії до трубопроводу, який живить автопоїлки і доїльні установки, повинні мати ізолюючі вставки довжиною не менше 1,0 м, які виготовлені з матеріалів із високим електричним опором.

7.21.53. Монтаж повітропроводів усередині приміщень потрібно проводити тільки з підмостків, риштувань, люльок, настилів, виготовлених із міцного матеріалу.

7.21.54. Збирання і довиготовлення конструкцій і обладнання, що підлягають монтажу повинні виконуватися на спеціально призначених для цього площадках. Ширина проходів на збиральній площадці повинна бути не менше ніж 2 м.

7.21.55. Під час виконання крупноблокового монтажу необхідно передбачити можливість розстропування блоків на висоті (закріплення монтажних драбин, улаштування площадок тощо).

7.21.56. Вентилятори, калорифери та інше обладнання можна встановлювати на кронштейни, зароблені в стіну, тільки після затвердіння бетону.

7.21.57. Фланцеві, зварні та інші з'єднання трубопроводів не повинні розміщуватися у стінах, перекриттях і незручних для доступу місць.

7.21.58. Усі пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання, необхідно проводити при виключеному рубильнику. На рубильнику повинен бути вивішений плакат із написом "Не включати! Працюють люди".

7.21.59. Налагодження обладнання, що знаходиться під водою, в резервуарах та інших ємкісних спорудах, необхідно проводити тільки після вивільнення його від води.

7.21.60. Перед запуском електродвигуна будь-якої складової частини технологічного обладнання необхідно впевнитися у відсутності в ньому і на його поверхні сторонніх предметів.

7.21.61. Не можна проводити налагоджування й очищення електродвигунів, вентиляторів, насосів та іншого обладнання, а також надівати й знімати приводні паси до повної зупинки електродвигуна.

7.21.62. Не дозволяються роботи всередині повітроводів, вентиляційних камер, бункерів, укриттів, охолоджувачів та інших улаштувань до повної зупинки вентиляційної системи і її провітрювання.

7.21.63. Проводи ручного електроінструмента не повинні дотикатися до гарячих, вологих, рухомих, гострих елементів та елементів, покритих мастилами.

7.21.64. При визначенні якості роботи окремих складових частин обладнання пуск можна проводити тільки після подачі звукового сигналу.

7.21.65. Не дозволяється підігрів балона під час заповнення системи хладоагентом.

7.21.66. Пристрої для розчалювання, такелажне та монтажне устаткування (щогли, стріли тощо) повинні бути розташовані від обладнання на відстані не менше висоти самого обладнання.

7.21.67. Скляні труби при монтажі молокопроводів потрібно різати спеціальними пристроями. Для різання електронагріванням необхідно користуватися електричними джерелами напруги не більше 42 В.

7.22. Установлення техніки на зберігання

7.22.1. Роботи, пов'язані із зберіганням машин, повинні виконуватися у відповідності з вимогами ДНАОП 0.03-1.07-73, ГОСТ 12.3.002-75, ДНАОП 0.01-1.01-95, експлуатаційній документації на обладнання та цих Правил.

7.22.2. Постановку машин на зберігання необхідно проводити під керівництвом відповідальної особи, яка призначається роботодавцем підприємства.

7.22.3. До роботи по підготовці, постановці машин на зберігання і зняття із зберігання допускаються особи, які пройшли відповідний інструктаж та ознайомлені з правилами користування легкозаймистими і отруйними рідинами.

7.22.4. Матеріально-технічна база для зберігання техніки на машинному дворі й секторі при пункті технічного обслуговування повинні включати:

- закриті приміщення, навіси, відкриті майданчики для зберігання;

- склад для зберігання агрегатів, деталей тощо;

- майданчики для складання та регулювання машин і комплектування агрегатів;

- майданчики для списаних машин і тих, що підлягають списанню;

- огородження всієї території;

- пост чищення й миття машин;

- закритий або під навісом пост для нанесення антикорозійних покриттів (захисних мастил, запобіжних сполук та лакофарбових покриттів);

- вантажопідіймальне обладнання, механізми, пристрої й підставки для встановлення машин і зняття їх із зберігання;

- протипожежне обладнання та інвентар;

- освітлення;

- приміщення для оформлення та зберігання документації.

7.22.5. При розташуванні місць зберігання техніки необхідно враховувати направлення вітрів, характерних для даної місцевості.

7.22.6. Відкриті майданчики для зберігання машин необхідно розташовувати на незатоплюваних місцях та робити по периметру водовідвідні канави. Поверхня майданчиків повинна бути рівною, з нахилом 2-3% для стоку води, мати тверде суцільне або у вигляді окремих смуг покриття, яке витримує навантаження машин, що рухаються або знаходяться на зберіганні.

7.22.7. Площу закритих приміщень, навісів, відкритих майданчиків необхідно визначати, враховуючі вид, кількість, габарити машин та відстані між ними та рядами.

7.22.8. Під час очистки банок, ємкостей, бункерів, баків, трубо- та тукопроводів машин для приготування й внесення пестицидів та агрохімікатів працівники повинні застосовувати засоби індивідуального захисту.

7.22.9. При підготовці машин до зберігання, а також при технічному огляді й обслуговуванні машин, агрегатів, обладнання, вузлів та деталей на період зберігання і при зніманні їх із зберігання повинно бути забезпечено виконання відповідних розділів чинних Правил.

7.22.10. Розміщення машин у місцях зберігання повинно забезпечувати безпечні в'їзди та виїзди, а також проведення технічних оглядів.

7.22.11. Короткочасне зберігання машин можна здійснювати на польових станах бригад, у відділеннях, на фермах та центральній садибі господарства, а також при ремонтних майстернях в період очікування ремонту або після його закінчення з дотриманням всіх заходів безпеки. При цьому механізми і робочі органи, які піднімаються повинні бути опущені на опорну поверхню.

7.22.12. Тимчасові стоянки машин у польових умовах дозволяється на спеціально відведених майданчиках не ближче 50 м від будівель, 100 м скирт соломи (сіна), токів, посівів та ліній електропередачі. Майданчик повинен бути очищений від стерні, сухої трави і обораний смугою шириною не менше 4 м.

На тимчасових стоянках не дозволяється куріння, розведення вогнищ і виконання ремонтних робіт, пов'язаних із застосуванням відкритого полум’я.

7.22.13. Під час постановки машин на зберігання необхідно вживати заходи по запобіганню самовільного перекидання або зміщення машин.

7.22.14. Знешкодження машин, які працювали з пестицидами й агрохімікатами, необхідно проводити на спеціально виділених місцях із дотриманням вимог додатка 12 ДНАОП 0.03-1.82-98.

7.22.15. Установлювати великогабаритну техніку на підставки необхідно за допомогою двох домкратів.

7.22.16. Піднімати машину домкратом відповідної вантажопідйомності дозволяється тільки після встановлення противідкатних упорів під інші колеса.

7.22.17. Під час нанесення антикорозійних покрить працівники повинні користуватися фартухами, рукавицями і захисними окулярами, а за необхідністю - респіраторами.

7.22.18. Ножі різальних апаратів збиральних машин необхідно вкладати у спеціальні чохли або розміщувати на стелажах сегментами вниз.

7.22.19. Зубові борони необхідно зберігати в штабелях зубами всередину.

7.22.20. У місцях зберігання машин не дозволяється:

- в'їзд машин, які не пройшли очищення, миття, а при необхідності й знешкодження;

- очищення машин від рослинних решток;

- миття та протирання бензином деталей і агрегатів, а також рук і одягу;

- зберігання палива (бензину, дизельного палива) у баках машин;

- ремонт машин.

8. Електроустановки і електросилове обладнання

8.1. Експлуатація електроустановок, електричних станцій і підстанцій та електричних мереж повинна проводиться з дотриманням вимог електробезпеки у відповідності з ДНАОП 0.00-1.21-98, ДНАОП 0.00-1.29-97, ПВЕ.

8.2. Пускова апаратура (рубильники, вимикачі, магнітні пускачі, реостати тощо) і захисна (запобіжники, автомати тощо) повинна бути закритого типу, щоб виключити можливість доторкання до струмоведучих частин.

8.3. Металеві частини електрообладнання, корпуси електродвигунів, генераторів і ручного електроінструмента, каркаси розподільчих щитів, кожухів розподільчих приборів, кожухи рубильників, магнітних пускачів, вимикачів, деталі освітлювальної арматури, металева ізоляція кабелів, труби, в яких розміщені проводи, металеві оболонки проводів та інші частини, що не знаходяться під напругою, але можуть бути під напругою через несправність обладнання, повинні бути надійно заземлені (занулені).

8.4. Заземлення (занулення) повинно виконуватися відповідно до розділу 1.7. ПВЕ.

8.5. При порушенні або несправності заземлення електричні установки повинні бути негайно відключені й вжиті заходи по відновленню заземлення.

8.6. Електроприлади і електрообладнання, встановлені на верстаті та ізольовані від станини верстата, повинні мати самостійне заземлення.

8.7. Заміна плавких вставок запобіжників в щитах повинна проводитися тільки атестованим персоналом (електромонтерами) при відключеній живильній мережі. При цьому монтер повинен застосовувати засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавички, головний убір, діелектричні чоботи або калоші, діелектричний коврик, захисні окуляри).

8.8. Плавкі вставки повинні бути калібровані з указанням на клеймі номінального струму вставки. Клеймо повинно бути заводу-виготовлювача або електротехнічної лабораторії.

8.9. Електропроводка і арматура силової та освітлювальної мережі у виробничих приміщеннях повинні бути надійно ізольовані й захищені від впливу високої температури, механічних пошкоджень і хімічної дії.

8.10. Стан ізоляції й надійність заземлення після капітального ремонту, довготривалої бездіяльності або аварії заземлюючого пристрою необхідно перевірити контрольно-вимірювальними приладами.

8.11. Ремонт обладнання і механізмів проводиться тільки після їх відключення від електромережі. Ремонт розподільчих щитів, зборок і живильних магістралей, електроприводів тощо проводиться електротехнічними працівниками відповідно до підрозділу 3.14. ДНАОП 0.00-1.21-98. При цьому в місцях відключення обов`язково вивішуються попереджувальні плакати.

8.12. У вибухонебезпечних приміщеннях слід установлювати відповідне електрообладнання. Не дозволяється встановлювати в цих приміщеннях вимикачі, рубильники, запобіжники, розподільчі щити тощо.

8.13. При роботі поблизу відкритих струмоведучих частин електричних пристроїв на підлозі необхідно встановлювати дерев’яні щити, решітки, покриті гумовими ковриками або діелектричні коврики.

8.14. Не допускається держати легкозаймисті матеріали поблизу працюючих електричних машин, апаратів, приладів і проводів.

8.15. Електродвигуни верстатного й пневматичного обладнання слід захищати від попадання стружки й пилу.

8.16. Силова електропроводка, розподільна і пускова електроапаратура в приміщенні для регенерації масла, промивання деталей гасом, випробувальної станції, малярних цехах, складах та в коморах змащувальних мастил, масляних фарб і лаків повинні задовольняти вимоги до приміщень, небезпечних в пожежному відношенні, а в приміщеннях складів і комор для легкозаймистих рідин, складів балонів із горючими газами - вимогам до вибухонебезпечних приміщень.

9. Режими праці та відпочинку

9.1. Режими праці та відпочинку працівників, зайнятих виконанням робіт по технічному обслуговуванню та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва не повинні суперечити Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законодавству України про охорону праці, законодавчим нормативним актам України.

10. Організація навчання та вимоги до персоналу

10.1. На підприємствах на основі Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99), з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблюються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.