Примітки.

  1. Коефіцієнти Сe1, Се2, Се3, Cе4 слід відносити до суми тисків на верхню і нижню поверхні навісів. Для від'ємних значень Сe1, Се2, Се3, Cе4 напрямок тиску на схемах слід змінювати на протилежний.
  2. Для навісів із хвилястим покриттям Сf=0,04.

Схема 12а. Сфера

, град

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

175

180

Ce

+1,0

+0,8

+0,4

-0,2

-0,8

-1,2

-1,25

-1,0

-0,6

-0,2

+0,2

+0,3

+0,4

Число Рейнольдса

Ce

Re < 105

1,3

2х105Rе3х105

0,6

Re < 4x105

0,2

d – діаметр сфери, м;

w0 – визначається відповідно до 9.6, Па;

Ch – визначається відповідно до 9.9;

z – відстань, м, від поверхні землі до центра сфери;

,  – визначаються відповідно до 9.14, 9.15.

Примітка. Коефіцієнти Сe наведені при Re>4.105.

Схема 12б. Споруди з круговою циліндричною поверхнею

h1/d

0,2

0,5

1

2

5

10

25

k1

<0

0,8

0,9

0,95

1,0

1,1

1,15

1,2

>0

1,0

Покриття

Значення Се2 при h1/d, що дорівнює

1/6

1/3

1

Плоске, конічне при <5º, сферичне f/d0,1

-0,5

-0,6

-0,8

h1/d

1/6

1/4

1/2

1

2

5

Ci

-0,5

-0,55

-0,7

-0,8

-0,9

-1,05

Примітки.

  1. Re слід визначати за формулою до схеми 12а, приймаючи z = h1.
  2. Коефіцієнт Сi слід враховувати при опущеному покритті ("плавуча покрівля"), а також при відсутності його.

Схема 13. Призматичні споруди

;

Таблиця 1

5

10

20

35

50

100

k

0,6

0,65

0,75

0,85

0,9

0,95

1

треба визначати за табл. 2, де , a і  – відповідно максимальний і мінімальний розміри споруди або її елемента в площині, перпендикулярній до напрямку вітру. Для стін із лоджіями при вітрі, паралельному до цих стін, Сf=0,1; для хвилястих покриттів Сf= 0,04.

Для прямокутних у плані будівель при l/b=0,1...0,5 і =40...50° =0,75; рівнодійна вітрового навантаження прикладена в точці 0, при цьому эксцентриситет е = 0,15b.

Число Рейнольдса Re слід визначати за формулою до схеми 12а, приймаючи z = h1, d – діаметр описаного кола.

Таблиця 2

Таблиця 3

Ескізи перерізів та напрямків вітру

, град.

l/f

Прямокутник

0

40-50

1,5

3

2,1

1,6

0,2

0,5

2,0

1,7

Ромб

0

0,5

1

2

1,9

1,6

1,1

Правильний трикутник

0

180

-

-

2

1,2

Таблиця 4

Ескізи перерізів та напрямків вітру

, град

п (кількість сторін)

при Re>4.105

Правильний многокутник

Будь-який

5

6-8

10

12

1,8

1,5

1,2

1,0

Схема 14. Споруди та їхні елементи з круговою циліндричною поверхнею (резервуари, градирні, вежі, димарі), проводи і троси, а також круглі трубчасті і суцільні елементи наскрізних споруд

k – визначається за табл.1 схеми 13;

 – визначається за графіком.

Примітки.

  1. Re слід визначати за формулою до схеми 12а, приймаючи z = h, d – діаметр споруди. Значення приймаються: для дерев'яних конструкцій =0,005 м; для цегляної кладки =0,01 м; для бетонних і залізобетонних конструкцій =0,005 м; для сталевих конструкцій =0,001 м; для проводів і тросів діаметром d=0,01 d; для ребристих поверхонь із ребрами висотою b=b.
  2. Для хвилястих покриттів Сf=0,04.
  3. Для проводів і тросів (у тому числі і вкритих ожеледдю) Cf=1,2. Для проводів і тросів d , вільних від ожеледі, значення Сх допускається знижувати на 10%.

Схема 15. Елементи споруд з прокатних профілів

Результуюча сила F може бути подана в двох варіантах:

як сума компонентів Fx і FY, спрямованих уздовж і поперек вітрового потоку, для обчислення яких використовуються аеродинамічні коефіцієнти Сх і Су;

як сума компонентів FN і FT, спрямованих уздовж характерних осей поперечного перерізу, для обчислення яких використовуються аеродинамічні коефіцієнти СТ і cn

Cx

Cy

CT

CN

Cx

Cy

CT

CN

Cx

Cy

CT

CN

+1,49

0

+1,05

+1,05

+1,20

0

0

+1,20

+1,20

+0,60

+0,60

+1,20

45°

+1,08

-1,29

+1,08

+1,29

+1,02

-0,51

+0,36

+1,08

+1,10

+0,42

+0,48

+1,08

90°

+1,02

+0,42

+0,42

-1,02

+0,36

0

+0,36

0

+0,48

-1,20

+0,48

+1,20

135°

+1,14

-0,12

+0,12

-1,14

+0,85

+0,51

+0,24

-0,96

+1,00

+0,32

+0,48

-0,83

180°

+1,11

0

-0,78

-0,78

+1,08

0

0

-1,08

+1,20

-0,06

+0,06

-1,20

Cx

Cy

CT

CN

Cx

Cy

CT

CN

Cx

Cy

CT

CN

+0,96

0

0

+0,96

+1,08

0

0

+1,08

+0,90

0

0

+0,90

45°

+1,42

+0,49

+1,35

+0,66

+0,76

0

+0,54

+0,54

+0,68

-0,55

+0,09

+0,87

90°

+1,29

-0,81

+1,29

+0,81

+1,08

0

+1,08

0

+0,55

+0,43

+0,55

-0,43

135°

+0,81

+0,21

+0,42

-0,72

+0,55

0

+0,39

-0,39

+0,55

-0,34

+0,63

-0,15

180°

+1,20

0

0

-1,20

+1,08

0

0

-1,08

+0,87

0

0

-0,87

Cx

Cy

CT

CN

Cx

Cy

CT

CN

Cx

Cy

CT

CN

+1,20

0

0

+1,20

+1,20

0

0

+1,20

+0,93

0

0

+0,93

45°

+0,81

-0,72

+0,06

+1,08

+1,02

-0,51

+0,36

+1,08

+1,31

-0,13

+0,84

+1,02

90°

+0,06

0

+0,06

0

+0,51

0

+0,51

0

+1,14

0

+1,14

0

Cx

Cy

CT

CN

Cx

Cy

CT

CN

Cx

Cy

CT

CN

+1,14

0

0

+1,14

+1,26

0

0

+1,26

+0,75

0

0

+0,75

45°

+1,27

0

+0,90

+0,90

+0,89

-0,30

+0,42

+0,84

+1,23

-0,13

+0,78

+0,96

90°

+1,14

0

+1,14

0

+0,45

0

+0,45

0

+0,78

0

+0,78

0

Схема 16. Окремо розташовані плоскі ґратчасті конструкції

.

Вітрове навантаження слід відносити до площі, обмеженої контуром конструкції Ak, при цьому припускається, що сума площ Ai i-х елементів, що є проекціями на площину конструкції, задовольняє умову

.

Аеродинамічний коефіцієнт і-ro елемента конструкцій Сxi, для профілів визначається за схемою 15, при цьому допускається приймати Сxi=1,4, а для трубчастих елементів – за графіком до схеми 14 при (див. табл. 2 схеми 13).

Напрямок осі X збігається з напрямком вітру і перпендикулярний до площини конструкції.

Схема 17. Ряд плоских паралельно розташованих ґратчастих конструкцій

Для підвітряної конструкції коефіцієнт Сх1 визначається так само, як для схеми 16; припускається, що й у цій схемі .

Для другої і наступних конструкцій Сх2=Cх1 .

Для ферм із труб при при визначається за таблицею:

Значення для ферм з профілів та труб при і b/h, що дорівнює:

1/2

1

2

4

6

0,1

0,93

0,99

1

1

1

0,2

0,75

0,81

0,87

0,9

0,93

0,3

0,56

0,65

0,73

0,78

0,83

0,4

0,38

0,48

0,59

0,65

0,72

0,5

0,19

0,32

0,44

0,52

0,61

0,6

0

0,15

0,3

0,4

0,5