Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)


редакцiя вiд 11.10.2006

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 25 грудня 1996 р. N 1548

Київ

Про встановлення повноважень органів виконавчої

влади та виконавчих органів міських рад щодо

регулювання цін (тарифів)

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 116 ( 116-97-п ) від 01.02.97

N 293 ( 293-97-п ) від 03.04.97

N 743 ( 743-97-п ) від 15.07.97

N 747 ( 747-97-п ) від 15.07.97

N 96 ( 96-98-п ) від 26.01.98

N 567 ( 567-98-п ) від 27.04.98

N 912 ( 912-98-п ) від 16.06.98

N 1414 ( 1414-98-п ) від 10.09.98

N 1887 ( 1887-98-п ) від 30.11.98

N 1117 ( 1117-2000-п ) від 13.07.2000

N 1499 ( 1499-2001-п ) від 16.11.2001

N 158 ( 158-2002-п ) від 15.02.2002

N 273 ( 273-2002-п ) від 11.03.2002

N 362 ( 362-2002-п ) від 22.03.2002

N 1057 ( 1057-2002-п ) від 25.07.2002

N 1978 ( 1978-2002-п ) від 25.12.2002

N 105 ( 105-2003-п ) від 21.01.2003

N 696 ( 696-2003-п ) від 15.05.2003

N 719 ( 719-2003-п ) від 15.05.2003

N 1068 ( 1068-2003-п ) від 17.07.2003

N 1150 ( 1150-2003-п ) від 24.07.2003

N 1351 ( 1351-2003-п ) від 27.08.2003

N 544 ( 544-2004-п ) від 29.04.2004

N 578 ( 578-2004-п ) від 29.04.2004

N 712 ( 712-2004-п ) від 28.05.2004

N 763 ( 763-2004-п ) від 16.06.2004

N 832 ( 832-2004-п ) від 05.07.2004

N 974 ( 974-2004-п ) від 28.07.2004

N 994 ( 994-2004-п ) від 31.07.2004

N 1359 ( 1359-2004-п ) від 15.10.2004

N 1758 ( 1758-2004-п ) від 25.12.2004

N 265 ( 265-2005-п ) від 09.04.2005 - зміни

діють до 1 січня 2006 року

N 316 ( 316-2005-п ) від 22.04.2005

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005

N 745 ( 745-2005-п ) від 15.08.2005

N 660 ( 660-2006-п ) від 11.05.2006

N 673 ( 673-2006-п ) від 16.05.2006

N 1420 ( 1420-2006-п ) від 11.10.2006 }

З метою вдосконалення системи державного регулювання цін

(тарифів) та подальшого розвитку ринкових відносин Кабінет

Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити повноваження центральних органів виконавчої

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

щодо регулювання (встановлення фіксованих та граничних рівнів цін

(тарифів), торгівельних (постачальницько-збутових) надбавок,

нормативів рентабельності, запровадження обов'язкового

декларування зміни) цін і тарифів на окремі види продукції,

товарів і послуг згідно з додатком. ( Абзац перший пункту 1 із

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1414 ( 1414-98-п )

від 10.09.98 )

Повноваження, зазначені у додатку, не поширюються на тарифи,

що встановлюються виконавчими органами сільських, селищних,

міських рад відповідно до статті 28 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).

( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 567 ( 567-98-п ) від

27.04.98 )

2. Установити, що Міністерство будівництва, архітектури та

житлово-комунального господарства формує кошторисну нормативну

базу та визначає порядок її застосування в будівництві.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 158

( 158-2002-п ) від 15.02.2002, N 660 ( 660-2006-п ) від

11.05.2006 }

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 660

( 660-2006-п ) від 11.05.2006 }

4. Міністерству охорони здоров'я за погодженням з

Міністерством економіки у двотижневий термін затвердити перелік

вітчизняних та імпортних лікарських засобів і виробів медичного

призначення, ціни на які підлягають державному регулюванню та в

разі потреби проводити його перегляд і вносити відповідні зміни та

доповнення.

{ Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 747

( 747-97-п ) від 15.07.97; із змінами, внесеними згідно з

Постановами КМ N 1499 ( 1499-2001-п ) від 16.11.2001, N 158

( 158-2002-п ) від 15.02.2002, N 660 ( 660-2006-п ) від

11.05.2006 }

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р.

N 109 ( 109-95-п ) "Про уточнення повноважень центральних органів

державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим та

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

регулюють (встановлюють):

торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, нормативи

рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні

брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний

кусковий, дрова, торф'яні брикети, газ скраплений), що

відпускаються населенню для побутових потреб; { Абзац другий

пункту 12 в редакції Постанови КМ N 660 ( 660-2006-п ) від

11.05.2006 }

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 273 ( 273-2002-п ) від 11.03.2002 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови

КМ N 273 ( 273-2002-п ) від 11.03.2002 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 273 ( 273-2002-п ) від 11.03.2002 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 273 ( 273-2002-п ) від 11.03.2002 )

граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на

дитяче харчування;

розмір плати за послуги, які надаються медичними

витверезниками при органах внутрішніх справ громадянам у

нетверезому стані;

тарифи на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні

державні і комунальні заклади охорони здоров'я; ( Абзац п'ятий

пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1351

( 1351-2003-п ) від 27.08.2003 )

граничні торговельні надбавки (націнки) на лікарські засоби

і вироби медичного призначення, зазначені у переліку вітчизняних

та імпортних лікарських засобів і виробів медичного призначення,

ціни на які підлягають державному регулюванню, що реалізуються

населенню через аптечну мережу, - на рівні не вище ніж 35

відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з урахуванням

знижок, а на ті, що придбаваються державними та комунальними

закладами охорони здоров'я за бюджетні кошти, - на рівні не вище

ніж 10 відсотків оптової ціни виробника (митної вартості) з

урахуванням знижок; { Пункт 12 доповнено абзацом згідно з

Постановою КМ N 747 ( 747-97-п ) від 15.07.97; в редакції

Постанови КМ N 1499 ( 1499-2001-п ) від 16.11.2001; із змінами,

внесеними згідно з Постановою КМ N 660 ( 660-2006-п ) від

11.05.2006 }

тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення

прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких

прав; ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 273

( 273-2002-п ) від 11.03.2002 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Абзац пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ

N 342 ( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з

продажу продовольчих та непродовольчих товарів; ( Пункт 12

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1978 ( 1978-2002-п )

від 25.12.2002 )

граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника

(митної вартості) на борошно, хліб і хлібобулочні вироби,

макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці,

ковбаси варені, молоко, сир, масло тваринне та олію; ( Пункт 12

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1150 ( 1150-2003-п )

від 24.07.2003; в редакції Постанови КМ N 1359 ( 1359-2004-п ) від

15.10.2004 )

граничний рівень цін на зерно сільськогосподарських культур.

( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1150

( 1150-2003-п ) від 24.07.2003 )

( Абзац тридцять перший пункту 12 виключено на підставі

Постанови КМ N 994 ( 994-2004-п ) від 31.07.2004 )

{ Абзац тридцять другий пункту 12 виключено на підставі

Постанови КМ N 660 ( 660-2006-п ) від 11.05.2006 }

{ Абзац тридцять третій пункту 12 виключено на підставі

Постанови КМ N 660 ( 660-2006-п ) від 11.05.2006 }

тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які

працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському

внутрішньообласному сполученні; ( Пункт 12 доповнено абзацом

згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2004-п ) від 25.12.2004 )

граничні торговельні надбавки на дизельне паливо і бензини

моторні, що реалізуються через автозаправні станції, на рівні не

вище 15 відсотків їх оптово-відпускної ціни або митної вартості;

( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 265

( 265-2005-п ) від 09.04.2005 - зміни діють до 1 січня 2006 року )

граничні торговельні надбавки на рівні не вище 10 відсотків

конкурсної ціни на м'ясо, реалізоване з державного резерву

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня

2005 р. N 266 ( 266-2005-п ) "Про порядок реалізації м'яса з

державного резерву". ( Пункт 12 доповнено абзацом згідно з

Постановою КМ N 316 ( 316-2005-п ) від 22.04.2005 )

13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська міські державні адміністрації,

виконавчі органи Львівської і Криворізької міських рад регулюють

(встановлюють) тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних

квитків у міському пасажирському транспорті - метрополітені,

автобусі, трамваї, тролейбусі (який працює в звичайному режимі

руху).

Рада міністрів Автономної Республіки Крим встановлює тарифи

на перевезення пасажирів і багажу пасажирським електротранспортом

(тролейбусом) у міжміському і приміському сполученні. ( Пункт 13

із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 293 ( 293-97-п )

від 03.04.97 )

Севастопольська міська державна адміністрація встановлює

тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків на

поромах та катерах у м. Севастополі. ( Пункт 13 доповнено абзацом

згідно з Постановою КМ N 1359 ( 1359-2004-п ) від 15.10.2004 )

14. За погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки

Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними

адміністраціями затверджуються тарифи:

на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у

приміському сполученні - управліннями залізниць.

( Абзац третій пункту 14 виключено на підставі Постанови КМ

N 1758 ( 1758-2004-п ) від 25.12.2004 )

( Пункт 15 виключено на підставі Постанови КМ N 1758

( 1758-2004-п ) від 25.12.2004 )

( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 342

( 342-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ N 1758

( 1758-2004-п ) від 25.12.2004 )

( Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ N 832

( 832-2004-п ) від 05.07.2004 )

( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 832

( 832-2004-п ) від 05.07.2004 )

( Пункт 20 виключено на підставі Постанови КМ N 994

( 994-2004-п ) від 31.07.2004 )

21. Держкомзем за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки:

встановлює ціни (тарифи) на розроблення документації із

землеустрою та проведення землеоціночних робіт;

визначає граничні розміри плати з виконання землевпорядних

робіт у разі безоплатної передачі громадянам України земельних

ділянок відповідно до законодавства.

( Додаток доповнено пунктом 21 згідно з Постановою КМ N 763

( 763-2004-п ) від 16.06.2004 )

22. Державіаслужба за погодженням з Мінекономіки встановлює:

аеронавігаційні збори за аеронавігаційне обслуговування

повітряних суден у повітряному просторі України;

аеропортові збори за обслуговування повітряних суден і

пасажирів в аеропортах України (посадка - зліт повітряного судна,

обслуговування пасажирів в аеровокзалі, наднормативна стоянка

повітряного судна, забезпечення авіаційної безпеки).

( Додаток доповнено пунктом 22 згідно з Постановою КМ N 1758

( 1758-2004-п ) від 25.12.2004 )

23. Мінекономіки за погодженням з Мінпаливенерго встановлює

граничні рівні оптово-відпускних цін на дизельне паливо та бензини

моторні, що реалізуються на внутрішньому ринку, з 15 квітня по 1

червня та з 1 серпня по 15 жовтня.

( Додаток доповнено пунктом 23 згідно з Постановою КМ N 265

( 265-2005-п ) від 09.04.2005 - зміни діють до 1 січня 2006 року )

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО