5.4 Проектування елементів кріпильного каркаса конструкцій фасадної теплоізоляції має здійснюватися так, щоб їх механічний опір та стійкість забезпечували сприйняття навантажень згідно з вимогами ДБН В. 1.2-2, ДСТУ Б В.1.2-3.

На будівельних об'єктах з умовною висотою понад Н > та на об'єктах експериментального будівництва збірні системи допускається використовувати на основі обґрунтування, погодженого у встановленому порядку.

5.5 Клас енергетичної ефективності будинків із зовнішніми стінами з фасадною теплоізоляцією встановлюється та забезпечується при проектуванні будинків за вимогами ДБН В.2.6-31.

5.6 Показники світлопрозорих елементів збірних систем повинні забезпечувати вимоги ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.5-28, ДБН В.2.6-31, ДСТУ Б В.2-7-107, ДСТУ Б В.2.6-23, СН 205 за показниками приведеного опору теплопередачі, температур внутрішньої поверхні та температурного перепаду при розрахункових температурах навколишнього середовища, повітропроникності, індекса ізоляції повітряного шуму, коефіцієнта направленого пропускання світла, інсоляції та природного освітлення приміщень.

5.7 Емісія шкідливих хімічних речовин в атмосферне повітря від матеріалів, що використовуються в конструкціях фасадної теплоізоляції, не повинна перевищувати гранично-допустимих концентрацій (ГДК) згідно з вимогами СанПіН 6027 А, ДСП 201.

5.8 Матеріали, що використовуються в конструкціях фасадної теплоізоляції, повинні відповідати вимогам ДГН 6.6.1.-6.5.001, ДБН В.1.4-0.01, ДБН В.1.4-1.01 та мати позитивні висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

6 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ТА СКЛАДУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1 Проектна документація на об'єкт із застосуванням збірних систем розробляється на підставі завдання на проектування, що затверджується замовником.

6.2 Технічне завдання на проектування повинно включати такі вихідні дані:

 • архітектурні креслення фасадів будинку з вимогами до фактури, кольору личкування;
 • креслення архітектурних деталей (карнизів, віконних обрамлень тощо);
 • дані про значення допустимих навантажень на стіни будинку;
 • клас енергетичної ефективності будинку;
 • для будинків, що підлягають реконструкції, додається акт обстеження зовнішніх стін з оцінкою їх технічного стану (характеристиками несучої здатності, показників відхилень від вертикальної поверхні, стану поверхні тощо), обмірні креслення зовнішніх стін із вузлами примикань до інших зовнішніх елементів

6.3 Під час проектування збірної системи обов'язковим є проведення розрахунків несучої здатності конструкцій збірної системи, теплотехнічних показників та тепловологісного стану збірної системи.

6.4 Визначення несучої здатності конструкцій

6.4.1 Несуча здатність конструкцій кріпильного каркаса фасадної теплоізоляції визначається відповідно до вимог СНиП ІІ-22, СНиП ІІ-23, СНиП 2.03.06, розрахунки здійснюються на навантаження і впливи їх сполучення згідно з ДБН В.1.2-2.

Клас відповідальності збірної системи повинен відповідати класу відповідальності будівлі згідно з ГОСТ 27751.

6.4.1.1 При розрахунках слід враховувати такі навантаження і впливи:

 • власну вагу шару теплоізоляції та опорядження згідно з проектом;
 • вітрові навантаження;
 • навантаження від обледеніння опоряджувального шару (для конструкцій з вентильованим повітряним прошарком - двостороннє обледеніння);
 • температурні деформації і впливи кліматичних факторів;
 • сейсмічні та деформаційні навантаження.

6.4.1.2 Вимоги до фізико-технічних показників встановлюються залежно від конструктивного класу збірної системи згідно з ДСТУ Б В.2.6-34, ДСТУ Б В.2.6-35, ДСТУ Б В.2.6-36.

6.4.1.3 Несуча здатність елементів кріпильного каркаса фасадної теплоізоляції (металевих профілів, анкерних елементів та дюбелів, стикових з'єднань профілів між собою, їх кріплень до основних несучих конструкцій будинку) оцінюється розрахунками за двома групами граничних станів від розрахункових сполучень навантажень, вказаних у 6.4.1.1.

6.4.1.4 При проектуванні конструкцій фасадної теплоізоляції на горизонтальних, похилих та викривлених поверхнях фасадів слід передбачати заходи щодо запобігання впливу на ці поверхні природних і технологічних осадів, які можуть призводити до додаткових механічних навантажень на конструкцію стіни.

6.4.2 У сейсмічне небезпечних районах у збірних системах із світлопрозорим опоряджувальним шаром (клас Г) необхідно застосовувати ламіновані стекла "триплекс", а також передбачити проміжки між торцями стекол та кріпильного каркаса для компенсування деформацій внаслідок сейсмічного впливу.

6.5 Визначення теплотехнічних показників конструкцій

6.5.1 Теплотехнічні показники збірної системи оцінюються згідно з ДБН В 2.6-31.

6.5.2 Тепловологісний стан збірної системи оцінюється відповідно до розділу 6 ДБН В 2.6-31. Вибір матеріалів складових шарів фасадної теплоізоляції, визначення їх конструктивних параметрів здійснюється залежно від матеріалу та конструкції несучої частини стіни, температурної зони експлуатації будинку, експлуатаційного тепловологісного режиму приміщень будинку та зовнішнього середовища так, щоб у товщі збірної системи не відбувалося конденсації вологи при розрахункових тепловологісних параметрах внутрішнього та зовнішнього середовища.

6.5.3 Для конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком (класу В, Г) з використанням горизонтальних елементів кріпильного каркаса з комбінованою конструкцією кріпильного каркаса при поповерховому чи ярусному розділенні повітряного прошарку для забезпечення руху повітря в вентильованому повітряному прошарку в горизонтальних елементах слід передбачати отвори, розмір яких визначається на підставі розрахунків повітрообміну в прошарку.

Товщину вентильованого прошарку, розділеного на яруси, та габарити вентиляційних отворів визначають за розрахунком повітрообміну для кожного ярусу окремо.

Допускається приймати геометричні розміри вентиляційних отворів за вимогами технічних умов на конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком.

При відхиленні геометричних розмірів вентиляційних отворів, товщини повітряного прошарку від вимог чинних нормативних документів або технічних умов конструкція теплоізоляції може використовуватися тільки за наявності експериментально обґрунтованого підтвердження виконання умови п.6.5.2.

6.5.4 Коефіцієнт термічної однорідності збірних систем не повинен бути менше ніж 0,7.

6.6 Збірні системи повинні забезпечувати ізоляцію повітряного шуму відповідно до вимог СНиП ІІ-12 та СН 3077.

6.6.1 Конструкції фасадної теплоізоляції не повинні створювати шумових ефектів за весь період експлуатації будинків.

6.7 Конструктивні рішення парапетів, стиків, укосів, відливів, а також вікон, дверей повинні забезпечувати запобігання замочуванню теплоізоляційного шару.

6.7.1 За наявності деформативних швів у штукатурному шарі збірних систем класу А конструкція швів повинна виключати можливість проникнення вологи в шар теплової ізоляції.

6.7.2 При використанні самонесучої теплової ізоляції в межах поверху або ярусу необхідно проведення розрахунку міцності матеріалу шару теплової ізоляції в нижній частині поверху або ярусу на довготривале навантаження від власної ваги.

6.7.3 Опорні елементи для опоряджувального шару збірних систем класу Б можуть бути у вигляді залізобетонних теплоізольованих консолей для несучих та самонесучих стін будинку; металевих кронштейнів із нержавіючої сталі для навісних зовнішніх стін каркасно-монолітних будинків.

6.7.4 Декоративні елементи фасаду (карнизи, пілястри тощо) необхідно виготовляти із легких матеріалів для мінімізації навантажень на конструкції фасадної теплоізоляції. Кріплення декоративних елементів повинно вибиратися з урахуванням вимоги 6.5.4.

6.8 Конструкції систем теплоізоляції повинні відповідати вимогам пожежної безпеки відповідно до ДБН В.1.1-7 та 5.3 цих норм.

6.8.1 При застосуванні конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням індустріальними та світлопрозорими елементами під опоряджувальним шаром по всьому периметру віконних і дверних прорізів фасаду повинні встановлюватися захисні козирки-екрани з оцинкованої сталі завтовшки не менше ніж або з інших негорючих матеріалів. Екрани повинні розташовуватися перпендикулярно до основної площини фасаду на відстані не менше ніж від відповідного укосу прорізу, на всю ширину повітряного прошарку.

6.8.2 Над виходами з будинку повинні бути споруджені захисні навіси з негорючих матеріалів із вильотом від фасаду не менше ніж при висоті будинку до і не менше ніж при висоті будинку понад .

6.8.3 Допускається застосування конструкцій класу А з опорядженням штукатуркою з горючою тепловою ізоляцією згідно з 5.3.2 для будинків з умовною висотою Н > за умови, якщо вона не поширює вогню. Здатність системи поширювати вогонь по фасаду оцінюють за результатами натурних вогневих випробувань, які проводяться до початку будівельно-монтажних робіт.

6.9 Проектну документацію на збірні системи необхідно розробляти відповідно до вимог ДБН А.2.2-3, ДСТУ Б А.2.4-4, вона має складатися з таких документів:

 • технічного завдання на розроблення спеціальної частини проекту, затвердженого замовником;
 • креслень фасадів будинку з усіма архітектурними деталями і вузлами з зазначенням кольорового рішення фасаду та його окремих елементів;

- креслень конструкцій фасадної теплоізоляції з переліком усіх складових елементів із зазначенням їх марок, нормативних фізико-механічних характеристик та показників теплоізоляційного матеріалу, що використовують у даному проекті з зазначенням його марки, товщини, розрахункового терміну ефективної експлуатації;

 • конструктивних рішень кріплення конструкцій фасадної теплоізоляції до несучої частини стін, примикань до елементів фасаду (вертикальних та горизонтальних уступів, колон, прорізів вікон та балконних дверей, лоджій, цоколів, парапетів, карнизів тощо) із специфікацією всіх необхідних матеріалів та виробів, перелік прихованих робіт, що підлягають прийманню за відповідними актами;
 • основних техніко-економічних показників та гарантійного терміну експлуатації конструкцій фасадної теплоізоляції;
 • результатів розрахунків міцності несучих елементів каркаса із зазначенням навантажень для випробувань кріпильних елементів;
 • результатів розрахунків теплотехнічних показників збірної системи;
 • результатів розрахунків енергетичної ефективності будинку;
 • регламенту експлуатації з обмеженням, забороною чи технічними рішеннями установки і закріплення на стіні навісних пристроїв;
 • висновку про технічний стан будинків, що підлягають реконструкції, в якому наводяться дані про стан поверхні фасаду, результати випробувань зусиль вириву зі стіни дюбелів, дані геодезичної зйомки фасадів із фактичними значеннями відхилень їх ділянок від вертикальної площини, а також фактичні теплотехнічні показники існуючих зовнішніх стін;
 • проекту організації будівництва (ПОБ) зі схемами монтажу елементів конструкцій фасадної теплоізоляції з прив'язкою до всіх елементів фасаду, а при застосуванні конструкцій фасадної теплоізоляції різних конструктивних класів - зони сполучень конструкцій.

У проекті на збірну систему наводяться спосіб кріплення теплоізоляційного матеріалу до несучої частини стіни, номенклатура кріпильних елементів, схеми їх встановлення. Спосіб кріплення опоряджувального шару повинен забезпечувати надійність вузлів кріплення, виключення вібрацій елементів та ослаблення монтажних з'єднань у процесі експлуатації.

6.10 Термін служби конструкцій кріпильного каркаса встановлюється у проекті згідно з технічним завданням на проектування, але не менше ніж 30 років для будинків нормального рівня відповідальності згідно з ГОСТ 27751.

Термін розрахункової ефективної експлуатації теплоізоляційного матеріалу повинен складати не менше розрахункового терміну експлуатації збірної системи, але у всіх випадках не менше ніж 25 років.

7 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБІРНИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА ТА ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРИДАТНОСТІ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ТА КОМПЛЕКТІВ

7.1 На об'єктах будівництва можуть використовуватися збірні системи та конструкції фасадної теплоізоляції, які мають підтвердження придатності для застосування відповідно до вимог цих Норм, нормативних документів, що встановлюють вимоги залежно від конструктивного рішення систем теплоізоляції, та чинних Норм, що встановлюють правила безпеки експлуатації будинків.

7.2Висновки про підтвердження придатності для застосування конструкцій фасадної теплоізоляції та рекомендації до їх експлуатації складаються на підставі:

 • проектної документації відповідно до розділу 6.9 цих Норм;
 • результатів випробувань теплотехнічних показників збірної системи та оцінки відповідності вимогам ДБН В 2.6-31;
 • результатів випробувань несучої здатності конструкцій фасадної теплоізоляції з оцінкою їх відповідності чинним нормам;
 • розрахунків на відповідність вимогам за вітровим навантаженням, температурними деформаціями з урахуванням поверховості, сейсмічності місцезнаходження будинків, складних інженерно-геологічних умов;
 • результатів розрахункової оцінки терміну ефективної експлуатації теплоізоляції;

- результатів визначення горючості матеріалів шару теплової ізоляції та здатності системи не поширювати вогонь по фасаду (згідно з 6.8.3);

-результатів оцінки санітарно-гігієнічних показників всіх складових елементів збірних систем.

8 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОНТАЖУ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ РОБІТ

8.1 Монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції здійснюють після завершення зведення та перевірки якості несучої частини зовнішніх стін на всьому об'єкті, де монтується фасадна теплоізоляція. Не допускається суміщати монтаж конструкцій фасадної теплоізоляції на одній вертикальній ділянці з монтажем конструкцій несучої частини.