ВБН Г.1-218-182:2006. БН Г.1-218-182:2006. Организационно-методические, экономические и технические нормативы. Классификация работ из ремонтов автомобильных дорог общего пользования


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

КЛАСИФІКАЦІЯ РОБІТ З РЕМОНТІВ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Київ

Державна служба автомобільних доріг України

(Укравтодор)

2006

ВБН Г.1-218-182:2006

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ:

ВНЕСЕНО:

ПОГОДЖЕНО:

ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

НА ЗАМІНУ

Державним дорожнім науково - дослідним

Інститутом ім. М.П.Шульгіна "ДерждорНДІ", ДП "Науково - виробничий центр "КОМПОЗИТ"

А.А.Борисенко; І.П.Гамеляк, канд. техн. наук; С. М.Климчук; П.М. Коваль, канд. техн. наук; К.В.Краюшкіна; Т.Ю.Химерик, канд. техн. наук (керівник розробки)

Департаментом автомобільних доріг

Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

Міністерством будівництва, архітектури та

житлово-комунального господарства України лист від 06.04.06 №12/7-299

Наказом Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

від 10.04.06 № 130

ВБН В.3.2-218-182-2003 (у частині розділів 1,2)

ВБН Г.1-218-182:2006

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Організаційно-методичні, економічні іВБН Г. 1-218- 182:2006

технічні нормативиНа заміну

Класифікація робіт з ремонтівВБН В.3.2-218-182-2003

автомобільних доріг загального користування(у частині розділів 1,2)

Чинні з 2006.04.10

Ці норми встановлюють перелік робіт, які повинні виконуватись при ремонтах автомобільних доріг загального користування та призначені для їх планування і виконання.

Перелік нормативних документів, на які є посилання у цих нормах, наведено в додатку А.

Терміни та визначення понять наведено в додатку Б.

1 Загальні положення

1.1Ремонти направлені на забезпечення споживчих властивостейавтомобільних дорігсукупності транспортно-експлуатаційнихпоказників, що безпосередньо відповідають інтересам користувачів тачинним нормам згідно з Законами України: "Про автомобільні дороги","Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух" та "Правиламидорожнього руху".

1.2Класифікація встановлює два види ремонтів: капітальний іпоточний (планово-попереджувальний).

1.3Ремонти планують згідно з проектно-кошторисноюдокументацією, розробленою на основі матеріалів діагностики й оцінкистану доріг чи інженерних вишукувань і затвердженою у встановленомупорядку.

1.4Вид ремонту, склад і обсяги робіт по кожній ділянці дороги таокремій дорожній споруді встановлюють на підставі результатівдіагностики й оцінки їхнього фактичного стану, інженерних вишукувань,випробувань і обстежень, які зафіксовані у відомостях дефектів та іншихдокументах з врахуванням міжремонтних строків експлуатації дорожніходягів ха покриттів на автомобільних дорогах загального користуваннязгідно з ВБН Г. 1-218-050.

2 Роботи з капітального ремонту

2.1 Капітальний ремонт — запланований обсяг робіт з комплексного відновлення чи підвищення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних доріг і інженерних споруд або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих елементів з врахуванням

ВБН Г.1-218-182.-2006

зростання інтенсивності руху та осьових навантажень до діючих нормативних вимог з урахуванням категорій і значення доріг згідно з ДБН В.2.3-4; ДБН В.2.3-5; ДБН В.2.3-6.

Критерієм для призначення капітального ремонту є такий транспортно-експлуатаційний стан дороги, який не задовольняє вимогам руху згідно з ДСТУ 3587.

Капітальний ремонт необхідно виконувати комплексно по всіх спорудах і елементах дороги, що ремонтуються. При відповідному обґрунтуванні допускається проведення вибіркового капітального ремонту окремих ділянок і елементів дороги, а також дорожніх споруд (капітальний ремонт мостів, переправ, споруд дорожньої служби, та т. ін.). До капітального ремонту можуть бути включені роботи з поточного (планово-попереджувального) ремонту елементів дороги і дорожніх споруд, якщо зазначені роботи не були виконані до його початку.

Капітальний ремонт виконується відповідно до розробленої і затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації з врахуванням міжремонтних термінів згідно з ВБНГ.1-218-050.

До капітального ремонту автомобільних доріг і дорожніх споруд відносяться роботи по:

2.1.1Земляному полотну та водовідводу згідно з ВБН В.2.3-218-171:

—виправлення земляного полотна у плані, поздовжньому іпоперечному профілях на окремих ділянках; усунення руйнувань наділянках, що виникли внаслідок недостатнього водовідводу;

—влаштування дренажів, ізолюючих прошарків; укріплення укосівта інші роботи, що забезпечують стійкість земляного полотна;

 • відновлення діючих та влаштування нових споруд водовідводу,берегозахисту та зливової каналізації;
 • влаштування земляного полотна та водовідводу на розширенняхдля додаткових смуг, на підйомах, майданчиках для зупинки і стоянкитранспортних засобів, на перехрестях (у тому числі у різних рівнях),майданчиках відпочинку, під'їзних автомобільних дорогах до розв'язок,об'єктів дорожньо-ремонтних служб, об'єктів сервісу, до діючихприкордонних пунктів та пунктів пропуску;
 • розкриття виїмок для забезпечення видимості на кривих у плані;
 • уположення укосів земляного полотна до нормованих значень;

—рекультивація земель, що використовувались як ґрунтові тапіщані кар'єри, а також при розміщенні елементів дороги, споруд припрокладанні за новим напрямком.

2.1.2Дорожньому одягу та покриттю згідно з ВБН В.2.3-218-186:

—підсилення та влаштування нового дорожнього одягу в місцяхрозширення проїзної частини, виправлення і перебудови земляногополотна, на перехрестях (у тому числі у різних рівнях), примиканнях,розворотних майданах, перехідно-швидкісних смугах, влаштування

ВБН Г. 1-218-182:2006

додаткових смуг біля діючих прикордонних пунктів, а також під'їздів до пунктів, пропуску, на тротуарах, пішохідних і велосипедних доріжках, окремих переїздах, з'їздах, майданчиках для зупинки і стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку, набережних, на об'їздах доріг, що ремонтуються, під'їзних автомобільних дорогах до об'єктів дорожньо-ремонтних служб, об'єктів сервісу, виробничих баз, визначних пам'яток, поромних переправ, якщо вони знаходяться на балансі дорожніх організацій;

 • встановлення нових бордюрів і укріплюючих смуг по краяхудосконалених покриттів;
 • ліквідація колій глибиною більш 45 мм із заміною нестабільнихшарів дорожнього одягу методами фрезерування і регенерації на ширинусмуг руху або на всю ширину покриття з укладанням одного чи декількохшарів асфальтобетону;
 • поновлення профілю щебеневих, гравійних поліпшених покриттів здодаванням кам'яних матеріалів більше 500 м3 на один кілометр;
 • влаштування і ремонт віражів на горизонтальних кривих;
 • перемощування бруківок з повною чи частковою заміною піщаноїоснови або влаштування удосконалених покриттів з використанням старихбруківок (понад 50 % загальної площі) як основи;
 • влаштування тротуарів протяжністю до 1000м;
 • влаштування більш удосконалених типів покриттів звикористанням старих, як основи;
 • влаштування укріплення узбіч з капітальним типом покриття.

2.1.3 Штучних спорудах згідно з СНиП 2.05.03; СНиП 3.06.04; ДБНВ.2.3-6:

 • перебудова існуючих мостових споруд і водопропускних труб;
 • підсилення, поширення мостових споруд з доведенням їх габаритівта(або) вантажопідйомності до розрахункових;
 • заміна, відбудова та підсилення опор, торкретування поверхні,відновлення облицювання масивних опор, цементація кам'яної кладки,заміна дренажу, ліквідація місцевих розмивів біля опор;
 • поновлення, підсилення, заміна елементів прогонових будов іопорних частин (заміна пошкоджених елементів поясів і ферм металевихпрогонів, заміна балок прогонових будов, заміна опорних частин тощо),встановлення їх в проектне положення;
 • заміна залізобетонних та металевих огороджень;
 • заміна тротуарних блоків;
 • заміна гідроізоляції та покриття проїзної частини ;
 • заміна перехідних плит сполучення мостової споруди з насипом, втому числі з відновленням дренуючої засипки;
 • відновлення і влаштування підпірних стін, протилавинних галерей,захисних укріплень, регуляційних споруд тощо;

ВБН Г. 1-218-182:2006

-поновлення, влаштування системи водовідводу;

- ремонт і влаштування тунелів, галерей та протилавинних споруд (облаштування, гідроізоляція, водовідвід та т. ін.).

2.1.4Дорожніх пристроях і облаштуванню доріг згідно зДБНВ.2.3-4:

 • влаштування об'єктів дорожнього сервісу, пунктів вагового тагабаритного контролю, оглядових майданчиків та під'їздів до них,пішохідних переходів в різних рівнях, перехідно-швидкісних смуг,огороджень у небезпечних місцях протяжністю понад 500 м, влаштуваннядодаткових смуг біля діючих прикордонних пунктів, а також під'їздів допунктів пропуску;
 • влаштування автобусних зупинок, автопавільйонів, майданчиківдля зупинки транспортних засобів, малих архітектурних форм;
 • влаштування з’їздів та під’їздів до будівель дорожньо-експлуатаційних служб, виробничих баз;
 • влаштування тротуарів, велосипедних доріжок протяжністю більше500 м;
 • влаштування і модернізація існуючого технологічного дорожньогозв'язку на автомобільних дорогах;
 • архітектурне оформлення і благоустрій автомобільних доріг чиокремих ділянок;
 • благоустрій територій виробничих баз, лінійних будівель і споруд;.
 • проведення заходів по охороні навколишнього природногосередовища.

2.1.5Організації та безпеці дорожнього руху згідно з ДСТУ 4092;ДСТУ4100:

влаштування:

 • системи сигналізації, інформаційного забезпечення та освітленняна ділянках автомобільних доріг;
 • нових і ремонт існуючих засобів організації і регулювання руху втому числі на перетинаннях автомобільних доріг з залізницями;

 • систем моніторингу за станом доріг і умовами руху;
 • систем диспетчерського й автоматизованого керування рухом іззастосуванням дистанційно керованих знаків і табло зі змінноюінформацією, світлофорів, систем автоматики і телемеханіки;

-тимчасової розмітки на період капітального ремонту і її видаленняпісля закінчення робіт;

-постійної розмітки після капітального ремонту;

2.1.6Лінійних будівлях та спорудах:

-заміна конструкцій перегородок та покрівлі;

-ремонт, заміна та підсилення міжповерхових та дахових перекриттів, стін, часткова чи повна заміна підлог або їх основ, внутрішнє перепланування будівель та споруд, поновлення гідроізоляції, ремонт, підсилення фундаментів;

ВБН Г.1-218-182:2006

 • ремонт (при наявності руйнувань менше 50 %) або влаштуваннянових (якщо руйнувань більше 50 %) дахів та покрівель;
 • ремонт фасадів будівель влаштування, ремонт чи заміна зовнішніх,внутрішніх інженерних мереж (газові, електричні, теплові, каналізаційні,водопостачання тощо), під'єднання їх до існуючих;
 • ремонт, влаштування природоохоронних і очисних споруд;
 • розширення, відбудова окремих будівель і споруд, комплексівбудівель та споруд дорожніх служб, житлових будинків, виробничих баз,об'єктів дорожнього сервісу та інше.

З Роботи з поточного (планово-попереджувального) ремонту

3.1 Поточний (планово-попереджувальний) ремонт — запланований обсяг робіт з відновлення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та інженерних споруд, а також роботи з покращення облаштування автомобільних доріг.

При поточному (планово-попереджувальному) ремонті виконуються роботи по:

3.1.1Земляному полотну і водовідводу:

 • усунення окремих пошкоджень земляного полотна, дренажних таводовідвідних споруд, підвідних і відвідних русел біля мостів і труб;
 • зменшення ухилів насипів;
 • ліквідація неорганізованих з'їздів;

—влаштування ґрунтових банкетів і берм для захисту укосів відрозмивів і для затримки принесеного снігу;

— відновлення водовідводу на перехрестях і примиканнях,майданчиках для зупинки, стоянках автомобілів, під'їзних дорогах дооб'єктів дорожньо-ремонтної служби, визначних місць, поромних переправі т. ін.;

— зміцнення стінок і дна водовідвідних канав на ділянках, щопіддаються розмиву;

—ліквідація деформацій і руйнувань земляного полотна;

— ремонт пошкоджених елементів водовідвідних споруд, захисних укріплень та регуляційних споруд;

— розчистка обвалів, зсувів, селевих виносів, осипів такаменепадів;

 • укріплення узбіч та укосів земляного полотна і виїмок;
 • термінові роботи по ліквідації пучин.

3.1.2Дорожньому одягу та покриттю:

— влаштування поверхневих обробок та інших шарів зносу дляпідвищення шорсткості, поліпшення рівності покриттів і вирівнюванняпоперечного профілю;

ВБН Г.1-218-182:2006

— ремонт та відновлення зношених верхніх шарів цементобетонних, асфальтобетонних та інших покриттів, у тому числі за технологією регенерації та профілювання, діагностика дорожніх одягів;

 • влаштування тонкошарових покриттів з емульсійно-мінеральнихта асфальтобетонних сумішей поверх існуючих дорожніх одягів;
 • розшивка та герметизація тріщин та швів на покриттях;

— поновлення профілю щебеневих, гравійних поліпшенихпокриттів з додаванням до 50 % товщини шару нових матеріалів;

— відновлення профілю і посилення окремих ділянок проїзноїчастини щебеневих, гравійних і ґрунтових доріг з додаванням місцевихдорожньо-будівельних матеріалів: щебеню, гравію, шлаку, кам'янихвисівок та т. ін. - до 500 м3 на 1 км;

—: перемощення окремих ділянок бруківки (до 50 % загальної площі ділянки);

 • суцільний ремонт окремих ділянок дорожнього покриття;
 • влаштування тротуарів;
 • заміна окремих плит цементобетонних покриттів;
 • ремонт віражів на горизонтальних кривих;
 • відновлення та влаштування бордюрів і зміцнюючих смуг покраях удосконалених покриттів на ділянках автомобільних доріг, щоремонтуються;