Примітка. У деяких системах цей трансивер може працювати тільки як приймач

4.19 віддалений центр (remote center)

Центр, розташований поза підохоронними об'єктами, де здійснюється збирання та зберігання інформації про стан однієї або декількох систем тривожної сигналізації для сповіщень (у разі виконування функцій центра приймання тривожних сповіщень) або для її подальшого передавання (у разі проміжної станції чи пункту збирання інформації)

4.20 сигнальний захист (signalling security)

Метод{и), який(і) застосовують для запобігання чи виявляння навмисних спроб перешкоджання передаванню тривожних сповіщень, їх блокування або змінювання їх змісту

4.21 трансивер підохоронного приміщення (supervised premises transceiver)

Устаткування приймання-передавання розташованого у підохоронному приміщенні, враховуючи інтерфейс системи тривожної сигналізації та інтерфейс системи передавання тривожних сповіщень

4.22 інформаційна місткість системи (system capacity)

Максимальне число систем тривожної сигналізації, які можуть бути під'єднані до системи передавання тривожних сповіщень

4.23 виявляння втручання (tamper defection)

Виявляння навмисного втручання в систему тривожної сигналізації чи в її частину

4.24 мережа передавання (transmission network)

Система каналів зв'язку між двома чи більше елементами устаткування передавання тривожних сповіщень.

Примітка. Якщо мережа забезпечується загальними засобами передавання (наприклад загальнодоступним оператором телефонної мережі) мережа може охоплювати елементи загального устаткування передавання, що може не відповідати вимогам EN 50136-2-1

4.25 канал передавання (transmission path)

Засіб зв'язку, по якому передають інформацію

4.26 час передавання (transmission time).

Час від моменту зміни стану, що відбувається в інтерфейсі трансивера підохоронного приміщення системи тривожної сигналізації до моменту, коли новий стан інтерфейсу трансивера прийнято на інтерфейсі устаткування оповіщення центра приймання тривожних сповіщень

4.27 комумікатор мовних сповіщень (voice communicator)

Трансивер системи тривожної сигналізації розташований в підохоронному приміщенні, який використовують у комунікаційній системі передавання мовних сповіщень

4.28 комунікаційна система передавання мовних сповіщень (voice communicator system)

Система передавання тривожних сповіщень, яка передає мовне сповіщення каналом передавання, що встановлений за допомогою автоматичного набирання номера через ТМЗК.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

5.1 Застосування стандартів

У разі використання мережі загального користування, чинні Європейські Телекомунікаційні Стандарти (ETS) від ETS! (СИСТЕМИ ВВЄДЕННЯ 3 ПОДІЛОМ ЧАСУ) потрібно застосовувати разом з рекомендаціями від МККТТ, CCIR і СЕРТ.

За необхідності здійснюється посилання на багатошарову модель архітектури ISO Взаємодія Відкритих Систем (OSi).

Відповідне устаткування і системи повинні виконувати регіональні, національні і Європейські вимоги і правила під'єднування, установлювання, під'єднування і передавання телефонною мережею загального користування або мережею передавання даних (враховуючи ТМЗК) та (або) правила передавання з використанням безпровідного (радіо)каналу, кіл мережі розподіляння електроенергії та систем кабельного телебачення.

5.2 Конфігурація систем передавання тривожних оповіщень

Логічна конфігурація системи передавання тривожних сповіщень показана на рисунку 1,

Залежно від необхідного рівня надійності та функцій них особливостей центрів приймання тривожних сповіщень, можливе використання систем різної конфігурації, зокрема використання більше ніж одного каналу передавання сповіщень про тривогу між системою тривожної сигналізації та одним або декількома центрами приймання тривожних сповіщень.

Вибирання типу системи передавання тривожних сповіщень, яку використовують для системи тривожної сигналізації, повинно бути визначене необхідним рівнем надійності та захисту. Рекомендації потрібно зробити на основі окремих стандартів, які описують різні типи систем передавання тривожних сповіщень, з позначкою, де вони існують.

Для дублювального передавання, необхідно забезпечити систему тривожної сигналізації підохоронного приміщення можливістю бути з'єднаною з віддаленим центром декількома формами передавання, наприклад за допомогою спеціально виділеної лінії зв'язку та цифровими комунікаторами, які використовують суспільну скомутовну телефонну мережу загального користування.

Якщо використовувати загальну одноступну мережу передавання, канал передавання тривожних сповіщень може існувати тільки протягом періоду часу, який установлено для з'єднання.

Примітка. Якщо канал забезпечено загальнодоступними засобами (наприклад оператором суспільної телефонної мережі) він може охоплювати елементи устаткована передавання, які не відповідають вимогам EN 50136-2-1.

5.3 Характеристики передавання

Передавання сповіщення про стан системи тривожної сигналізації повинно бути:

- Безперервне, або

- Періодичне, та (або)

- У разі зміни стану системи тривожної сигналізації.

Якщо передавання не безперервне, ним повинні керувати:

- Система тривожної сигналізації, та (або)

- Центр приймання тривожних сповіщень, та (або)

- Система передавання тривожних сповіщень.

5.4 Класифікація систем передавання тривожних сповіщень

Цей стандарт визначає характеристики систем передавання тривожних сповіщень. Для деяких специфічних характеристик наведено класифікацію або параметри вимірювання.

Маючи можливість застосувати для передавання різних видів тривог наприклад: про проникнення, пожежу, несанкційованний доступ тощо вимоґи до систем для кожної галузі застосування потрібно визначити як частину вимог для відповідного використання та містити:

Класи для:

- часу затримування у разі передавання (таблиця 1);

- максимального часу затримування у разі передавання (таблиця 2);

- період часу для сповіщення (таблиця 3);

- доступності (таблиця 4);

та вимоги відносно:

- сигнального захисту (6,5);

- модифікації віддаленого параметра (EN 50136-2-1, 5.2.3.1);

- рівнів доступу (EN 50136-2-1)

6 ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ

Система передавання тривожних сповіщень повинна забезпечувати зв'язок між однією чи декількома системами тривожної сигналізації та одним чи декількома центрами приймання тривожних сповіщень.

6.1 Засоби передавання, які сумісні з іншими системами сигналізації

6.1.1 Загальні положення:

зв'язок між системного тривожної сигналізації і центром приймання тривожних сповіщень повинен відповідати вимогам згідно з класом, наведеним у таблиці 1 під час одночасної роботи з будь-якими видами сповіщень, які передає система передавання тривожних сповіщень.

Конструкція системи передавання тривожних сповіщень повинна бути така, щоб додавання, змінювання чи видалення однієї системи сигналізації не впливало на сповіщення від інших систем сигналізації.

6.1.2 Пропускна спроможність:

зв'язок між системою тривожної сигналізації і центром приймання тривожних сповіщень повинен відповідати вимогам відповідного класу щодо часу затримування у разі передавання поданого у таблиці 1, і класу максимального часу затримування під час передавання наведеного у таблиці 2, під час стану тривоги або сповіщення про несправність:

а) y разі показника, еквівалентного одному сповіщенню за хвилину від одного з багатьох трансиверів підохоронних приміщень, що повинен дорівнювати до 0,1 % інформаційної місткості системи, і

б) не менше 2 тривожних сповіщень за хвилину від інтерфейсу трансивера центра приймання тривожних сповіщень, до устаткування оповіщення (пульта централізованого спостерігання).

Оцінювання потрібно зробити, коли система передавання тривожних сповіщень перебуває у стабільному (нормальному) стані і з передбаченими показниками передавання сповіщень.

6.1.3 Зменшення функційних можливостей:

якщо показники передавання, визначені у 6.1.2, перевищені, тоді процес зменшування функційних можливостей системи передавання тривожних сповіщень повинен відбуватися поступово (наприклад. час затримування у разі передавання повинен поступово збільшуватися) до показника еквівалентного одному сповіщенню за хвилину від трансивера, установленого в підохоронному приміщені, до подвійної продуктивності, вказаної у 6.1.2, і підпунктах а) або б).

Час затримування у разі передавання повинен відповідати вимогам, зазначеним у 6.1.2, у переліках а) чи b) y межах періоду часу, який не перевищує 5 хв, показника продуктивності, зменшеного наполовину від значення, визначеного у 6.1.2 і переліках а) чи Ь).

Збільшення показника повинне відбуватися протягом періоду часу не менше ніж 5 хв і система передавання тривожних сповіщень повинна перебувати в стабільному (нормальному) стані перш, ніж показник буде зменшений протягом періоду часу не більшого ніж 5 хв.

Якщо система передавання тривожних сповіщень здійснює передавання інших видів сповіщень додатково до тривожних сповіщень, вона також повинна відповідати вимогам цього стандарту.

6.2 Устаткування для передавання, яке використовують спільно з іншими системами

Устаткування для передавання, яке використовують спільно з системами не тривожної сигналізації, повинно бути сконструйовано таким чином, щоб функціювання та експлуатування цих систем не впливали на здатність системи передавання тривожних сповіщень відповідати вимогам цього стандарту.

Примітка. У разі використання скомутовної мережі передавання, вищевказані вимоги чинні лише після встановлювання зв'язку

6.3 Експлуатаційні характеристики

6.3.1. Загальні положення:

система передавання тривожних сповіщень повинна передавати інформацію (сповіщення) про власний стан до центру приймання тривожних сповіщень, з яким вона з'єднана.

6.3.2. Час затримування під час передавання;

середнє арифметичне часу затримування під час передавання тривожного сповіщення і верхній 95 процентів вимірів часу затримування під час передавання не повинні перевищувати величини, визначеної в таблиці 1 для відповідного класу, як це визначено методом перевіряння у 7,4.

Будь-який час затримування під час передавання, що перевищує максимально зазначене наведене в таблиці 2 для відповідної системи, у кожному випадку буде вважатися несправністю системи передавання відповідно до 6,4.3.

Час затримування під час передавання потрібно вимірювати з моменту зміни стану на виході інтерфейсу трансивера системи тривожної сигналізації підохоронного приміщення до моменту переходу в новий стан входу інтерфейсу трансивера центра приймання тривожних сповіщень в результаті надходження сповіщення і відображання устаткуванням оповіщення (пультом централізованого спостерігання),

Час затримування під час передавання застосовують до всіх змін стану, інформацію (сповіщення) про які передано системою тривожної сигналізації через інтерфейс трансивера підохоронного приміщення до системи передавання тривожних сповіщень.

Примітка 1. Якщо інтерфейс трансивера системи тривожної сигналізації підохоронного приміщення недоступний, то вимірювання здійснюють в більш доступній точці перед інтерфейсом трансивера системи тривожної сигналізації підохоронного приміщення і відповідним коригуванням результату.

Примітка 2. Якщо в центрі приймання тривожних сповіщень інтерфейстрансивера до устаткування оповіщення (пульту централізованого спостерігання) недоступний, вимірювання здійснюють в точці після інтерфейсу трансивера центра приймання тривожних сповіщень до устаткування оповіщення (пульту централізованого спостерігання), де це більш зручно з відповідним коригуванням результату.

Примітка 3. Час затримування під час передавання в межах системи тривожної сигналізації та устаткування оповіщення (пульту централізованого спостерігання) визначають іншими стандартами.

Примітка 4. Для більшості систем передавання тривожних сповіщень існує прямий взаємозв'язок між класифікаціями таблиці 1 в. 2.

6.3.3 Контролювання каналу зв'язку із системою тривожної сигналізації:

У разі порушення з'єднання між системою тривожної сигналізації і системою передавання тривожних сповіщень сигнал тривоги чи сповіщення про несправність повинні бути сформовані і передані до центру приймання тривожних сповіщень. Середній арифметичний час і верхній 95 процентів для усіх переданих сповіщень не повинен перевищувати значень, зазначених у таблиці 1 для відповідного класу. Максимальний час затримування для усіх подій, необхідний для формування і передавання такого сповіщення, не повинен перевищувати значень, зазначених у таблиці 2 для відповідного класу.

Таблиця 1

Класифікація часу затримування під час передавання

Час затримування під час передавання, с

Клас

DO

D1

02

03

D4

Середнє арифметичне значення часу усіх передавань

120

60

20

10

Верхній 95 процентів від усіх передавань

240

240

80

30

15

Таблиця 2

Максимальний час затримування передавання

Максимальний час затримування під час передавання, с

Клас

МО

М1

М2

Ш

М4

Максимальний час затримування передавання

480

120

60

20

6.3.4 Контролювання системи передавання тривожних сповіщень:

для систем з автоматичним контролюванням, період часу з моменту виявляння несправності в системі передавання тривожних сповіщень до моменту отримування інформації про несправність в центрі приймання тривожних сповіщень, та (або) центрі спостерігання не повинен перевищувати значень, наведених у таблиці 3 для відповідних класів.