ВБН Д.1.1-218-1-2001. БН Д.1.1-218-1-2001. Порядок определения стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов автомобильных дорог общего пользования (государственного и местного значения)./с изменениями и дополнениями N 3/


ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

УКРАЇНИ

Порядок визначення вартості будівництва,

реконструкції, капітального та поточного ремонтів

автомобільних доріг загального користування

(державного та місцевого значення)

ВБН Д.1.1-218-1-2001

(із змінами та доповненнями № 3)

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

Українське державне виробничо-технологічне підприємство

"Укрдортехнологія"

Київ-2007

1. РОЗРОБЛЕНІ

Державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія"

ВНЕСЕНІ

Управлінням науково-технічної політики і Управлінням інвестиційної політики Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор)

2. УЗГОДЖЕНО

Державним комітетом України з будівництва та архітектури

Листи від 25.07.2003 № 7/5-687, від 21.01.2004 № 7/10-48, № 7/5-417 від 09.04.2004,№ 7/10-278 від 15.04.2005 р. та наказом Держбуду № 94 від 13.06.2005 року.

3. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Наказом Державної служби автомобільних доріг України № 410 від 29.06.2004 та № 631/1 від 19.12.2005 р., та № 32 від 03.02.2006 р.

4. РОЗРОБНИКИ: Г.С. Мельничук, Г.П. Жучко, Р.П. Поліщук, В.П. Висоцький, П.С. Демидюк, В.В. Шаповалов.

Державний комітет України з будівництва та архітектури

Держбуд України

03150, м. Київ-150, вул. Димитрова, 24тел. 244-39-82, факс 227-23-35

21.01.04 № 7/10-48

На № 2/10-4а-37 від 13.01.04

Про застосування усереднених показників кошторисного прибутку,загальновиробничих та адміністративних витрат при визначенні вартості будівництва, реконструкції та ремонту доріг загального користування(державного та місцевого значення)

Держбуд України розглянув лист та обгрунтовуючі розрахунки Державної служби автомобільних доріг України щодо внесення змін до ВБН Д.1.1.218-1-2001 в частині використання усереднених показників для обчислення кошторисного прибутку, загальновиробничих та адміністративних витрат і повідомляє.

З огляду на те, що більшість робіт, які виконуються ручним способом, за ВБН Д.3.2-218-182-2003 "Класифікатор робіт з ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування", введеним в дію з 01.01.2004 р., віднесено до робіт з утримання автомобільних доріг (раніше ці роботи відносились до поточного ремонту), що суттєво зменшило використання ручної праці в обсязі ремонтних робіт, Держбуд вважає за можливе погодити наведені в таблиці усереднені показники кошторисного прибутку, адміністративних та загальновиробничих витрат за призначенням.

Усереднені показники

Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, (в т.ч. полегшений)

Поточний ремонт

Усереднені показники для визначення:

- кошторисного прибутку (грн./люд.-год)

4,0

2,13

- адміністративних витрат (грн./люд.-год)

0,45

0,45

- решти статей загальновиробничих витрат (грн./люд.-год)

0,98

0,98

- Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах

0,132

0,132

При формуванні договірних цін та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт зазначені показники можуть уточнюватися, виходячи з структури будівельної організації, маси та структури цих витрат за попередній період з урахуванням повного завантаження будівельної організації, структури робіт, конкретних умов та способу їх виконання тощо.

Перший заступник Голови КомітетуА.В. Беркута

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

(УКРАВТОДОР)

НАКАЗ

м. Київ

29.06.2004№ 410

Про внесення змін до Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази Державної служби автомобільних доріг України, НАКАЗУЮ:

1.Затвердити і ввести у дію з 01.07.04 розроблені підприємством "Укрдортехнологія" і погоджені Держбудом України листом від 21.01.04 № 7/10-48 зміни до пунктів 2.20, 2.23, 2.28, 2.30, 2.32 „Порядку визначення вартості будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення)" ВБН Д.1.1-218-1-2001.

 1. Управлінню інвестиційної політики (Гамалій В.В.), підприємству "Укрдортехнологія" (Нагайчук В.М.) до 10.07.04 забезпечити публікацію необхідним тиражем вказаних змін та направити їх дорожнім організаціям для використання у роботі.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Завійського І.М. та Березовського М.В. за належністю питань.

ГоловаІ.А.Вужинський

Відомчі будівельні норми

Кошторисні норми на дорожні роботи Порядок визначення вартості дорожніх робіт на автомобільних дорогах

ВБН Д.1.1-218-1-2001

(із змінами та доповненнями № 3)

Чинний з 01.04.2005

1. Загальні положення

1.1Ці норми встановлюють основні правила визначення вартості будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення), надалі – дорожні роботи і носять обов'язковий характер при визначенні вартості дорожніх робіт на автомобільних дорогах, які знаходяться в державній власності і фінансуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

1.2Правила поширюються на підрядний, господарський та змішаний спосіб здійснення дорожніх робіт.

1.3Нормативні посилання.

В цих ВБН прийняті посилання на такі нормативні документи:

ДБН Д.1.1-1-2000Правила визначення вартості будівництва

(з урахуванням доповнень та змін).

ДБН Д.2.7-2000Ресурсні кошторисні норми експлуатації

будівельних машин та механізмів (РКНЕМ)

ДБН Д.2.2-1,2,...47-99Ресурсні елементні кошторисні норми на

будівельні роботи (РЕКН)

ВБН Д.2.2-218-045-2001Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми.

Ремонт автомобільних доріг та мостів. (ВРЕКН)

ВБН Д.2.7-218-045-2002Відомчі ресурсні кошторисні норми експлуатації

будівельних машин і механізмів (ВРКНЕМ)

1.4 При визначенні вартості дорожніх робіт слід керуватися кошторисними нормативами, які поділяються на:

 • загальнодержавні кошторисні нормативи;
 • відомчі кошторисні нормативи;
 • кошторисні нормативи для окремих великих будов;
 • індивідуальні кошторисні норми.

Види кошторисних нормативів наведені в п.1.2.1 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).

1.5Для визначення вартості прямих витрат дорожніх робіт слід керуватись ресурсними елементними кошторисними нормами ДБН Д.2.7-2000, ДБН Д.2.2.-1....47-99, ВБН Д.2.2-218-045-2006, ВБН Д.2.7-218-045-2006, а при ремонтах промислових та адміністративних споруд – ДБН Д.2.4.1-20.2000.

1.6На окремі види дорожніх робіт, на які відсутні "Ресурсні елементні кошторисні норми", підприємства і організації дорожнього господарства розробляють індивідуальні кошторисні норми, що затверджуються у складі проектно-кошторисної документації з обов'язковим проведенням відповідної експертизи і застосовується тільки для будови (об'єкту) за даним проектом, а при більш широкому використанні ці норми затверджуються Укравтодором за погодженням з Держбудом України і вводяться в дію як відомчі.

 1. Кошторисною нормою називається сукупність ресурсів (трудовитрат, часу роботи будівельних машин і механізмів, витрат матеріалів, виробів і конструкцій), встановлена на прийнятий вимірювач будівельних або монтажних робіт, а також конструкцій, виражена, як правило, у натуральних (фізичних) величинах або у відносній формі (у вигляді коефіцієнтів).
 2. Кошторисні норми використовуються як основа для наступного переходу до вартісних показників.

Кошторисні норми згідно з п.1.3.4.2 ДБН 1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін) призначені для:

 • визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні дорожніх робіт;
 • визначення прямих витрат у вартості дорожніх робіт;
 • розрахунків за обсяги виконаних робіт.

Крім того, вказані норми можуть використовуватись при розробленні індивідуальних одиничних розцінок, визначенні тривалості робіт, складанні технологічної документації, встановленні норм списання матеріалів.

1.8.1 Кошторисні норми трудомісткості робіт, виконуваних робітниками-будівельниками, монтажниками та робітників, зайнятих на керуванні машин і механізмів, і середні розряди робіт наведені в РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНпн, ВРКНЕМ, ВРЕКН, розрахункові показники трудомісткості з перевезення автотранспортом ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших), та розрахункова трудомісткість будівельно –монтажних робіт, що виконується за рахунок загальновиробничих витрат, та поточна вартість людино-години відповідного розряду є нормативно-розрахунковою базою для визначення кошторисної заробітної плати робітників-будівельників, монтажників та працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах.

Правила визначення кошторисної заробітної плати робітників – будівельників і монтажників викладено в Розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).

Нормативно-розрахунковою базою для визначення прямих витрат на експлуатацію будівельних машин і механізмів, у тому числі заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цих машин, є:

 • кошторисні норми часу будівельних машин і механізмів, наведені в ресурсних елементних кошторисних нормах;
 • кошторисні норми ресурсів, необхідних для їх роботи, наведені в ресурсних кошторисних нормах експлуатації будівельних машин і механізмів;
 • поточні ціни машино-години, що розраховуються на підставі ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів.

Правила визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів викладено в Розділі 3 ДБН Д.1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін).

1.8.2 Нормативно-розрахунковою базою для визначення загальної кошторисної трудомісткості дорожніх робіт є сума кошторисної нормативної трудомісткості робіт, наведеної в РЕКН, РЕКНМУ що враховує трудовитрати робітників-будівельників, монтажників і робітників*, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, розрахункової трудомісткості при перевезенні ґрунту, будівельного сміття і дорожніх матеріалів (кам'яних матеріалів, піску, сумішей та інших), що враховує трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів і тракторів та розрахункових трудовитрат працівників, заробітна плата яких передбачається в загальновиробничих витратах, коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, коштах на сезонні (зимові та літні) подорожчання вартості дорожніх робіт.

Зазначена нормативна кошторисна трудомісткість при виконанні дорожніх робіт передбачає виконання робіт у звичайних умовах при плюсовій температурі зовнішнього повітря, але не більш ніж +27° С в літній період просто неба, і помірному вітрі швидкість до 10 м/с.

2 Правила розробки та склад інвесторської кошторисної документації

2.1Вимоги до кошторисних нормативів, правила розробки та склад інвесторської кошторисної документації обумовлені розділом 2 ДБН 1.1-1-2000 (з урахуванням доповнень та змін) і передбачають для дорожніх робіт:

 • локальні і об'єктні кошториси та відомості ресурсів до них;
 • зведений кошторисний розрахунок вартості дорожніх робіт.

2.2У зведених кошторисних розрахунках вартості дорожніх робіт кошти розподіляються по таких главах:

Глава 1. Підготовка території будівництва, реконструкції і ремонтів доріг

Глава 2. Земляне полотно

Глава 3. Штучні споруди

Глава 4. Дорожній одяг

Глава 5. Будівлі та споруди дорожньої та автотранспортної служб

Глава 6. Пересічення та примикання

Глава 7. Облаштування та обстановка дороги

Глава 8. Тимчасові будівлі і споруди

Глава 9. Інші роботи і витрати

Глава 10. Утримання служби замовника і авторський нагляд

Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів

Глава 12. Проектні та вишукувальні роботи

Крім того, після підсумку глав 1-12 враховуються:

 • кошторисний прибуток;
 • кошти на покриття адміністративних витрат будівельно – монтажних організацій;
 • кошти на покриття ризику всіх учасників дорожніх робіт;
 • кошти на страхування ризику;
 • кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами;
 • податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості дорожніх робіт .
 1. Кошторисна вартість, яка визначається за локальними кошторисами, містить у собі прямі і загальновиробничі витрати.
 2. Прямі витрати в локальних кошторисах визначаються шляхом множення визначеної за ресурсними елементними кошторисними нормами кількості трудових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання обсягів дорожніх робіт обчислених за робочими кресленнями, техно-робочим проектом або дефектними актами, на відповідні поточні ціни цих ресурсів.

2.5Поточні ціни на трудові та матеріально-технічні ресурси приймаються за вихідними даними замовника, які не повинні перевищувати ціни, встановлені Державною службою автомобільних доріг України. Вихідні показники для складання кошторисів приймаються замовником по дорожній організації у районі виконання дорожніх робіт.