ДОДАТОК В

(довідковий)

Дорожньо-кліматичне районування України за умовами проектування дорожніх одягів

  1. Автомобільна дорога перебуває під впливом географічних комплексів – клімату, ґрунтів, геології, рельєфу місцевості, поверхневих і ґрунтових вод. Урахування цих умов дозволяє створити найбільш стійкі та довговічні конструкції земляного полотна й дорожніх одягів, обґрунтувати оптимальні способи будівництва й експлуатації доріг. На земній поверхні геокомплекси мають закономірні зональні зміни. На фоні зональної закономірності спостерігаються фізико – географічні контрасти – азональності.
  2. Різноманітні кліматичні, ґрунтові й гідрологічні умови та рельєф місцевості формують водно-тепловий режим і істотно впливають на стійкість доріг. Основним принципом дорожнього районування є наявність зональної й азональної закономірності на території України. Це дозволяє згрупувати геокомплекси і виділити їх у окремі території.
  3. При диференціації районів, керуючись системою геокомплексів, виділяють серед них головні і другорядні. Як головний прийнятий геокомплекс – рельєф, клімат, ґрунти, гідрогеологія, рослинність. Інші ознаки прийнято як другорядні. Районування виконане за головними і другорядними ознаками на основі ретельного аналізу зонально-азональної диференціації. За одиницю масштабу таксонометричної системи регіональних одиниць прийнято дорожній район, що представляє собою єдиний ландшафт із чітко вираженими зональними й азональними ознаками.

Район являє собою генетично однорідну територію, яка характеризується типовими, характерними тільки для даного району, кліматом, геологією, ґрунтами, рельєфом місцевості і, як наслідок, родом ґрунту, вологістю в характерні періоди року, стандартною щільністю, міцністю та іншими фізико-механічними властивостями.

Кожен район також характеризується типовими для нього особливостями проектування земляного полотна, дорожніх одягів, технології та організації будівництва й експлуатації доріг.

B.4На території України виділено 16 дорожніх районів. Дорожнє районування України наведено на карті (рисунок В.1).

На карті шифрування районів здійснено у такий спосіб – перша (римська) цифра позначає дорожню зону; букви Р чи Г позначають дорожню область (рівнинна чи гірська) і третя (арабська) – дорожній район.

  1. У таблицях В.1 – В.4 приведені характеристики основних природних умов дорожніх районів України. Ці дані можуть бути використані при проектуванні, будівництві й експлуатації автомобільних доріг України.

Рисунок B.1 – Дорожнє районування України за ґрунтово-геологічними умовами

Таблиця В.1 – Середні температури повітря в дорожніх районах у січні та липні та число днів з середньодобовою температурою повітря

№ дорожніх районів

Температура повітря січня, °С

Температура повітря липня, °С

Число днів у році із середньодобовою температурою повітря вище за

10°

15°

1

2

3

4

5

6

7

1

-5,9

+18,8

250

202

167

104

2

-4,9

+18,4

259

205

161

107

3

-5,6

+18,7

249

203

158

108

4

-7,5

+19,7

254

197

158

115

5

-5,9

+19,2

255

204

160

115

6

-4,7

+19,8

266

216

172

122

7

-4,6

+18,6

266

208

170

90

8

-3,2

+20,0

298

238

183

81

9

-6,7

+21,5

250

210

170

128

10

-6,5

+21,0

248

208

173

131

11

-6,5

+21,0

250

210

171

129

12

-5,3

+21,6

257

214

170

127

13

-5,3

+22,6

251

209

171

128

14

-4,0

+22,4

278

224

185

139

15

-3,4

+23,5

277

228

185

139

16

-3,0

+24,0

Таблиця В.2 – Характеристика природних умов України

№ дорожніх районів

Дати переходу у весняний період середньодобової температури повітря через

Дати переходу в осінній період середньодобової температури повітря через

10°

15°

10°

15°

1

10.III – 21.III

5.IV – 10.IV

25.IV – 28.IV

19.V – 24.V

24.ХІ – 17.ХІ

28.Х – 24.Х

3.Х – 30.ІХ

2.ІХ – 3.ІХ

2

9.ІІІ – 13.III

5.III – 7.ІІІ

26.IV

21.V

26.ХІ – 25.XI

30.Х – 27.Х

7.Х – 4.Х

4.ІХ

3

17.III

8.IV

27.IV

18.V

21. XI

28.Х

2.Х

3.ІХ

4

17.III – 24.III

7.IV – 11.IV

23.IV – 26.IV

14.V – 16.V

16.ХІ – 20.ХІ

24.Х – 26.Х

29.ІХ – 3.Х

7.ІХ – 6.ІХ

5

15.III – 18.III

6.IV – 9.IV

26.IV – 29.IV

19.V – 26.V

23.XI – 19.ХІ

27.Х – 30.Х

4.Х – 6.Х

1.ІХ – 10.ІХ

6

5.III – 10.III

30.III – 4.IV

20.IV – 25.IV

11.V – 18.V

27.ХІ – 30.ХІ

2.ХІ – 6.ХІ

8.Х – 15. IX

10.ІХ – 16.ІХ

7

4.ІІІ – 9.ІІІ

2.IV – 4.IV

26.IV – 29.IV

28.V – 29.V

30.ХІ – 25.XI

2.ХІ – 31.Х

6.Х – 9.Х

1.ІХ – 11.IX

8

28.II – 15.III

23.III – 17.IV

17.IV – 9.V

14.V – 2.VI

31.ХІІ – 1.ХІІ

15.ХІ – 8.ХІ

22.Х – 13.Х

20.ІХ – 12.ІХ

9

14.III – 18.III

2.IV – 5.IV

21.IV – 24.IV

8.V – 10.V

19.ХІ – 23.XI

29.Х – 2.ХІ

7.Х – 12.Х

12.ІХ – 17.ІХ

10

18.III

5.IV

20.IV

8.V

21.XI

30.Х

10.Х

16.ІХ

11

16.III

2.IV

20.IV

8.V

21.XI

29.Х

8.Х

14.ІХ

12

11.III – 14.III

2.IV – 4.IV

23.IV – 24.IV

12.V – 13.V

24.ХІ – 25.XI

2.ХІ – 5.ХІ

10.Х – 12.Х

13.ІХ – 21. IX

13

16.III

5.IV

22.IV

10.V

22.ХІ

31.Х

10.Х

15.ІХ

14

1.ІІІ – 16.III

30.III – 5.IV

19.IV – 22.IV

8.V – 10.V

26.ХІ – 20.ХІІ

3.ХІ – 9.ХІ

4.Х – 27.Х

19.IХ – 30.ІХ

15

6.III

26.III

18.IV

9.V

8.ХІІ

9.ХІ

20.Х

25.IX

Таблиця В.3 – Дані температури ґрунту, сонячної радіації та відносної вологості повітря в дорожніх районах

№ дорожніх районів

Температура ґрунту на глибині

Сонячна радіація, ккал/см2, тепле півріччя

Відносна вологість повітря, %

Бере-зень-квітень

Червень-липень

Вере-сень-жовтень

холодне півріччя

весна

літо

осінь

1

3,6

17,8

12,1

75 – 8022 – 23

61

56

69

2

2,1

16,8

11,6

80 22 – 23

62

58

69

3

2,1

16,8

11,6

8022 – 23

60

57

68

4

2,5

18,1

13,2

80 – 8523 – 25

62

53

67

5

2,6

17,0

12,3

80 – 8523 – 25

63

57

68

6

2,3

17,4

11,8

8526

58

56

66

7

2,5

17,0

12,0

Гірський район

64

62

71

8

2,6

17,5

12,8

8028

58

61

70

9

4,2

21,7

14,5

8524 – 26

56

47

64

10

3,4

18,8

14,6

85 – 90

27 – 25

63

48

64

11

3,4

21,1

14,3

85 – 9027 – 25

58

43

58

12

4,3

20,5

15,0

85 – 9027 – 26

58

44

60

13

4,3

19,8

15,6

9026 – 27

56

43

59

14

3,6

21,2

15,6

90 – 9526 – 28

60

47

64

15

6,7

22,2

16,6

90 – 85

27 – 29

58

44

60

16

6,0

22,3

17,5

90 – 95 – 10030 – 28

67

52

69

Таблиця В.4 – Дані основних показників опадів у дорожніх районах

№ дорожніх районів

Сума опадів за рік, мм

Сума опадів за літній період

Кількість днів з опадами більше за

Коливання (чисельник) і середньо максимальна вологість за зиму декадна, висота снігу (знаменник), см

IV

V

VI

VII

VIII

IX

1

600 – 500

400 – 500

2,6

3,7

4,9

4,5

4,6

3,5

16-3728

2

600

400 – 500

2,7

3,5

5,0

5,0

4,3

3,4

15-2217

3

500

400 – 500

2,5

3,6

4,5

4,6

4,0

3,3

2727

4

500 – 400

300 – 400

4,3

3,2

4,1

4,0

3,7

2,9

20-3025

5

700 – 500

500 – 400

2,9

4,3

4,9

4,8

4,1

2,8

14-2622

6

400 – 500

300 – 400

3,0

4,0

4,8

5,2

3,8

2,7

13-22

7

770гірський район

500гірський район

3,6

4,7

6,0

5,6

4,4

4,0

18-2019

8

600

400

3,7

4,5

6,2

5,4

4,0

4,0

3-43

9

400

300 – 350

3,0

3,2

4,0

3,2

2,9

2,2

12-1413

10

400 – 500

300 – 350

2,2

2,8

4,0

3,2

2,4

1,7

12-2015

11

400 – 500

300 – 350

2,4

3,3

3,5

3,3

2,4

2,0

14-2417

12

400 – 500

250 – 300

2,4

3,1

3,8

3,2

3,0

2,5

5-1310

13

400 – 500

250 – 300

2,4

3,2

2,9

2,8

3,0

2,9

1212

14

350 – 400

200 – 250

1,8

2,3

3,2

2,4

1,8

1,5

7-98

15

350 – 400

200 – 250

1,7

2,3

3,0

2,5

1,6

1,4

9 9

16

400 – 350 гірські райони

400 – 350 гірські райони

1,6

2,0

2,5

2,0

1,2

1,0

2-32-3