ВБН В.2.2-00032106-1-95. Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ.


Будинки і споруди. Проектування банків і банківських сховищ

ВБН В.2.2.-00032106-1-95

РОЗРОБЛЕНІ Дніпровським проектним інститутом

Мінмашпрому України за участю спеціалістів

Національного банку та Головного управління Державної

служби охорони при МВС України

ПОГОДЖЕНІ Державним комітетом України в справах

містобудування та архітектури, .Іист № 7/3-532

від 13.12 94.

Головним, управлінням Державної пожежної охорони при

МВС України, лист № 12/6/1273 від 09.12.94.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Управлінням організації роботи з готівкою та

управлінням будівництва і реконструкції Національного

банку України

ЗАТВЕРДЖЕНІ Постановою Правління Національного

банку України від 29серпня 1995 р. № 216.

ЗАРЕЄСТРОВАНО в юридичному департаменті 06.09.95,

реєстр. № 286

ВВОДЯТЬСЯ ВПЕРШЕ.

З введенням у дію ВБН В.2.2-00032106-1-95 втрачають

силу "Технічні вимоги на проектування і обладнання

касового вузла в будинках установ Держбанку СРСР", що

були введені в дію листом Державного банку СРСР № 157

від 14.12.78.

Норми встановлюють спеціальні вимоги до будинків та споруд банків і банківських сховищ при їх проектуванні, будівництві і реконструкції та обов'язкові до застосування розробниками проектно-кошторисної документації незалежно від форм власності та відомчої належності банків.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Норми поширюються на проектування державних та комерційних банків і банківських сховищ, окремих банківських служб і є додатком почасти спеціальних вимог до діючих в Україні будівельних норм, правил та інструкцій.

1.2. Дія норм поширюється на будинки і споруди на території України, які заново будуються або реконструюються під банки і банківські сховища на території України.

1.3. При реконструкції існуючих будинків і споруд під банки і банківські сховища необхідно проводити їх обстеження міжвідомчою комісією у складі представників банку-замовника, територіального підрозділу Державної служби охорони, Державного пожежного нагляду та проектної організації з метою визначення можливих заходів щодо доведення об'єкта до рівня вимог, що визначені дійсними нормами.

1.5. Виконання будівельно-монтажних робіт має здійснюватись тільки на основі узгодженого та затвердженого проекту і в послідовності, передбаченій затвердженим замовником і підрядником проектом виконання робіт при обов'язковому авторському з боку проектної організації та технічному нагляді територіальним підрозділом Державної служби охорони.

1.6. Протипожежні заходи при проектуванні банків та банківських сховищ необхідно передбачати відповідно до діючих норм і правил.

Сховища цінностей та їх відсіки, незалежно від площі, захищаються установками газового пожежогасіння. Приміщення для розташування установок газового пожежогасіння повинні розташовуватись за межами касового вузла.

1.7. Проектування технологічної та спеціальних частин проекту банків усіх видів, які заново споруджуються та реконструюються (охоронні заходи, зв'язок, сигналізація, електрозабезпечення, АСУБВ), має здійснюватися проектними організаціями, які мають на це ліцензію.

2. УСТАНОВИ БАНКІВ

2.7. При розробці проектів будівництва банків та банківських сховищ на вільних майданчиках необхідно передбачати обладнання захищеного суцільною огорожею двору з відокремленим в'їздом. В'їзні ворота до двору мають бути ґратчасті з можливістю візуального огляду транспорту охороною.

Розташування на території двору будинків і споруд інших підприємств, а також прокладання транзитних комунікаційних тунелей і прохідних каналів не допускається. Площа двору повинна забезпечувати розворот і маневри спецавтомобілів (інкасаторських, пожежних та ін.).

2.10. Кількість входів та виходів із споруд банків має бути мінімальна і відповідати протипожежним нормам.

Входи та виходи повинні знаходитись у зоні спостереження охорони, забезпечувати найкоротші шляхи проходу до двору і можливість блокування охороною при сигналі "тривога". Для доступу до вбудованих енергетичних приміщень (щитові, вузли введення та ін.), а також у підвали і горища мають передбачатися додаткові входи з середини будинку.

В установах банків слід передбачати центральний вхід ї місцем для поста охорони, склад приміщень якого обговорений спільним наказом НБУ і МВС України по охороні банків.

Рекомендується обладнувати вхід тамбуром, з установкою в ньому стаціонарного металошукача.

2.11. Планувальні рішення приміщень і коридорів банку повинні забезпечувати безперешкодний доступ та огляд їх охороною в будь-який час доби, а також евакуацію людей при пожежі.

2.12. Пожежні сходи для виходу на покрівлю будинків слід передбачати тільки з боку території двору, що охороняється. Розміщення сходів повинно виключати можливість попадання з них у вікна приміщень банків. Евакуаційні виходи необхідно обладнувати в двір, що охороняється, за виключенням центрального входу.

Операційний зал

2.16. Робочі місця операторів слід розміщувати в кабінах, орієнтованих на зону перебування клієнтів, і відділяти їх від неї непрозорим склом. Між собою кабіни мають відділятися перегородками з прозорого скла. Вздовж кабін з боку зони перебування клієнтів передбачається бар'єр заввишки 1,0 м від підлоги з вбудованою горизонтальною панеллю завширшки 450 мм. Висота засклення кабін від рівня верху бар'єра - 1,2 м. Використання органічного скла для засклення кабін не допускається.

Пункт обслуговування населення

2.23. Приміщення призначене для розташування секцій обміну валюти, продажу цінних паперів, приймання та видачі вкладів, установлення розмінних автоматів та експрес-автоматів видачі грошей, інших служб оперативного обслуговування населення. Приміщення слід приймати зального типу і розташовувати, як правило, на першому поверсі з входами з вулиці для відвідувачів і з боку банківських приміщень для персоналу та доставки грошей, обладнаними дверима відповідно до вимог п.4.8.

При наявності площі зони для клієнтів 70 м2 і більше необхідно передбачати другий вихід.

3. КАСОВИЙ ВУЗОЛ

3.6. Касовий вузол повинен мати два входи: один - із службового приміщення банку;

другий (з двору) — з приміщення боксу для розвантаження інкасаторських автомашин.

3.7. Касові вузли слід розташовувати, як правило, на першому поверсі. Влаштування підвалів, технічних підпіль і каналів під сховищами цінностей не допускається.

3.8. Допускається розміщення сховищ у підвальних приміщеннях. При цьому інші приміщення касового вузла, що розташовані на вищих поверхах, з'єднуються з підвалом відокремленими вантажним ліфтом і сходами.

4. ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ І ВИМОГИ З ТЕХНІЧНОЇ УКРІПЛЕНОСТІ

4.2. При виборі матеріалів для опорядження приміщень перевагу слід надавати довговічним зносостійким вогнетривким матеріалам, які дають змогу проводити вологе прибирання.

4.5. Підлоги в операційних і касових залах краще виконувати з твердих, стійких до зносу матеріалів: граніту, мармуру, мозаїчних плит типу "Террацо" та ін. У приміщеннях сховищ, передсховищ, у приміщеннях для розташування сейфів, вечірньої каси, перерахування монет підлоги слід робити вогнетривкими — з керамічних, мозаїчних плит та ін.

4.7. Віконні прорізи перших, підвальних і цокольних поверхів банків повинні захищатися внутрішніми металевими ґратами. Віконні прорізи всіх приміщень касового вузла, центрального блоку системи електронних розрахунків, виготовлення і обробки ламінірованих карт, служби електронної безпеки; архівів, служби охорони повинні захищатися ґратами на всіх поверхах. Віконні прорізи фасадів, що прилягають до пожежних сходів, покрівель прибудов також мають захищатися ґратами. Необхідність захисту прорізів інших приміщень на верхніх поверхах визначається за узгодженням замовника та територіального підрозділу Державної служби охорони.

Для захисту віконних прорізів вищевказаних приміщень замість ґрат допускається застосування броньованого скла, що має сертифікат якості, який дає змогу його застосування на території України,

4.8. Входи до банків необхідно обладнувати дерев'яними глухими дверима, товщиною не менше 40 мм з додатковим встановленням ґратчастих металевих дверей, які відчиняються всередину будинку.

4.10. Приміщення для зберігання зброї, боєприпасів повинні бути ізольовані від інших підсобних і службових приміщень, мати міцні перекриття і протипожежні перегородки 1-го типу. Внутрішні поверхні стін, стель, перегородок та підлог слід укріплювати металевою зварною сіткою із стрижнів діаметром 16 А III з вічком 100x100 мм з подальшим покриттям шаром штукатурки або конструкцією підлоги. Двері слід приймати металеві або дерев'яні протипожежні 2-го типу. Зсередини приміщення необхідно влаштовувати ґратчасті металеві двері, які відчиняються всередину приміщення. Стіни кімнати одержання (здавання) зброї слід облицьовувати дерев'яними щитами (дошками) товщиною не менше 40 мм. У цьому приміщенні не повинно бути вікон.

5. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ

5.2. Електрообладнання

При проектуванні електрообладнання будинків банків і банківських сховищ необхідно керуватися дійсними нормами і вимогами діючих будівельних норм і правил, правил улаштування електроустановок (ПУЕ), відомчих будівельних норм ВБН-59-88 "Електрообладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування".

5.2.1. За ступенем надійності електропостачання елек-троприймачі обладнання банків належать до категорій, вказаних у таблиці 5.2.1.

У разі неможливості забезпечення надійності електропостачання відповідно до табл. 5.2.1 від джерел енергопостачання необхідно передбачити автономне джерело живлення (дизель-генератор).

Таблиця 5.2.1

5.2.2. Живлення споживачів І категорії та особливої групи надійності електропостачання повинно здійснюватися від двох незалежних джерел 380/220В (+10%-15%), частотою 50 Гц (+1) з пристроєм автоматичного переключення на резервне джерело у споживача.

5.2.3. Для споживачів особливої групи як третє незалежне джерело необхідно використовувати спеціальні агрегати безперебійного живлення з акумуляторною батареєю, що забезпечує електропостачання у разі відключення головних джерел протягом не менше 20 хвилин, а для апаратури охоронної і тривожної сигналізації - не менше 24 годин роботи в черговому режимі.

5.2.4. У будинку банку слід передбачати електропри-міщення з встановленням у ньому ввідно-розподільного щита або головного розподільного щита.

5.2.5. Для підключення автоматизованих робочих місць слід передбачати п'ятипровідну систему для мереж 380/220 В і трипровідну - для однофазних мереж з приєднанням провідників захисного занулення до нульових шин щитів.

5.2.7. У приміщеннях банків та банківських сховищ слід використовувати систему загального освітлення.

5.2.8. Аварійне освітлення слід влаштовувати відповідно до вимог СНиП П-4-79 "Естественное и искусственное освещение" і ВБН 59-88 "Електрообладнання житлових і громадських будинків. Норми проектування".

5.2.10. Загальне освітлювання банків слід виконувати переважно люмінесцентними лампами. Лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення сховищ світильниками зі ступенем захисту IP 44.

5.2.11. Живлення мереж освітлення сховищ і систем механізації слід здійснювати із передсховищ. Введення мережі освітлення і живлення систем механізації в сховищах у період експлуатації повинно передбачатися через відчинені двері гнучкими кабелями, які підключаються у передсховищі до штепсельних роз'ємників.

5.2.13. Живильні освітлювальні та розподільні силові мережі слід прокладати в шахтах і каналах будівельних конструкцій, у підлозі, в підшивних стелях у сталевих трубах.

5.2.14. Розподільні освітлювальні мережі слід виконувати приховано - дротом АППВ у порожнинах будівельних конструкцій і під шаром штукатурки, дротом АПВ у сталевих трубах у підшивних стелях.

5.2.15. Допускається відкрите прокладання групової мережі освітлення і розподільної силової мережі в сталевих трубах у випадках, коли приховану проводку виконати технічно неможливо.

5.3. Водопостачання і каналізація

5.3.1. Протипожежний і госппитний водопровід у будинках банку слід проектувати відповідно до діючих будівельних норм і правил.

5.3.2. Пожежні крани слід установлювати біля входів у касові і операційні зали, у вестибюлях, сходових клітках.

5.3.3. Прокладання мереж водопроводу в приміщеннях банку слід здійснювати відкрито в місцях, доступних для огляду і ремонту.

5.4. Опалення, вентиляція і коидиціонування повітря

5.4.1. Опалення, вентиляцію, кондиціонування повітря і аварійну протидимну вентиляцію будинків банків слід проектувати відповідно до вимог діючих норм на проектування опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.

5.5. Зв'язок, охоронна та пожежна сигналізація

5.5.1. Проектування комплексів засобів зв'язку, охоронної пожежної і тривожної сигналізації слід виконувати за технічним завданням, складеним спільно замовником і проектною організацією та узгодженим органами охорони і пожежної інспекції.

5.5.2. Технічне завдання повинне складатися на основі таких нормативних документів:

1) спільного наказу МВС України і НБУ про охорону банків;

2) діючих норм і правил з проектування засобів зв'язку і сигналізації.

5.5.3. Приміщення банків можуть обладнуватися такими технічними засобами зв'язку і сигналізації:

1) автоматичною телефонною міською;

2) автоматичною телефонною установчою;

9) пожежною;

10) оповіщенням про пожежу;

11) охоронною;

12) охоронним телебаченням;

14) тривожною (умовно-кодове звукове оповіщення за сигналом тривоги).

5.5.6. Для розташування станційного (приймального) обладнання технічних засобів зв'язку, охоронної та пожежної сигналізації банків, банківських сховищ слід передбачати технічні приміщення: