Примітка

Прилад оформлення відомості наведений для координатного прив'язування мереж.

Примечание

Пример оформления ведомости приведен для координатной привязки сетей.

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.23

Додаток В

(довідковий)

Приложение В

(справочное)

Приклад оформления експлікації будівлі та споруди

Пример оформления экспликации здания и сооружения

Додаток Г

(довідковий)

Приложение Г

(справочное)

Приклад оформлення відомості житлових та громадських будівель та споруд

Пример оформления ведомости жилых и общественных зданий и сооружении

Номер

на

плані

Номер на плане

Найменування

та позначка

Наименование и обозначение

Поверхо-

вість

Этажность

Кількість

Количество

Площа

Пдлощадь, м2

Будівельний об’єм

Строительный объем, м3

Будівель

Зданий

Квартир

Забудови

Застройки

Загальна, що нормується

Общая нормированная

Будівлі

Здания

Всього

Всего

Будівлі Здания

Всього Всего

Будівлі Здания

Всього Всего

Будівлі Здания

Всього Всего

Житлові будинки

Жилые здания

1

Великопанельний 3-секц. житловий будинок

Крупнопанельный 3-секц. жилой дом

(5КБС-7-2С; 5КБС-5А-1С)

5

1

60

60

957,36

957,36

3593,35

3593,35

15546,7

15546,7

2,3

Великопанельний 4-секц. житловий будинок з проїздом

Крупнопанельный 4-секц. жилой дом с проездом

(КБС-7-4С)

9

2

140

280

1242,68

2485,36

8270,8

16541,6

36220,7

72441,4

8

Великопанельний 5-секц. житловий будинок

Крупнопанельный 5-секц. жилой дом

(5КБС-7-2С; 5КБС-5А-2С; КБС-5А-1С)

5-9

1

116

116

1268,0

1268,0

7085,5

7085,5

30906,1

30906,1

Разом

Итого

10

876

8755,6

53351,2

235246,8

Продовження додатка Г

Продолжение приложения Г

Номер

на

плані

Номер на плане

Найменування

та позначка

Наименование и обозначение

Поверхо-

вість

Этажность

Кількість

Количество

Площа

Пдлощадь, м2

Будівельний об’єм

Строительный объем, м3

Будівель

Зданий

Квартир

Забудови

Застройки

Загальна, що нормується

Общая нормированная

Будівлі

Здания

Всього

Всего

Будівлі Здания

Всього Всего

Будівлі Здания

Всього Всего

Будівлі Здания

Всього Всего

Громадські будівлі та споруди

Общественные здания и сооружения

9

Дитячі ясла-садок

на 190 місць, 8 груп,

цегляний

Детские ясли-сад на 190 мест, 8 групп,

кирпичный

(214-1-270.83)

1

983,7

983,7

1799,5

1799,5

6659,6

6659,6

10

Критий басейн для

дитячих ясел-садка

цегляний

Крытый бассейн для детских яслей-сада

кирпичный

(294-3-15)

1

154,3

154,3

110,8

110,8

608,0

608,0

12

Магазин «Овочі-фрукти»

цегляний

Магазин «Овощи-фрукты» кирпичный

(274-13-105,84)

1

1000,2

1000,2

880,2

880,2

3237,9

3237,9

Разом

Итого

3183,2

3183,2

4705,5

18180,5

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.26

Додаток Д

(довідковий)

Приложение Д

(справочное)

Приклад оформления відомості водовідвідних споруд

Пример оформления ведомости водоотводных сооружений

Вид

споруди

Вид сооружения

Координата осі або

номер споруди Координата оси или номер сооружения

Координата (пікетаж)

Координата (пикетаж)

Довжина

Длина, м

Тип укріплення

або

конструкція

Тип укрепления или конструкция

Примітка

Примечание

Початку

Начала

Кінця

Конца

Потік

Лоток

0А+98,00

0Б+17,00

1Б+90.00

173,00

З.Б. Ж.Б.

3.501-68

Канава

0Б+07,00

0А+80,00

3А+75,00

295,00

Труба

1

3А+75,00

3А+87,45

12,45

З.Б. Ж.Б.

3.501,1-144

Труба

2

4А+12.00

4А+18,38

6,38

З.Б. Ж.Б.

501-6

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.27

Додаток Е

(довідковий)

Приложение Е

(справочное)

Приклад оформлення креслення розпланування Пример оформлення разбивочного плана

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.28

Додаток Ж

(довідковий)

Приложение Ж

(справочное)

Приклад оформления плану організації рельефу

у проектних горизонталях

Пример оформления плана организации рельефа

в проектных горизонталях

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.29

Додаток И

(довідковий)

Приложение И

(справочное)

Приклад оформления плану організації рельефу

у проектних відмітках

Пример оформления плана организации рельефа

в проектных отметках

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21,508-93) С.30

Додаток К

(довідковий)

Приложение К

(справочное)

Приклад оформлення плану земляних мас

Пример оформления плана земляных масс

ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) С.31

Додаток Л

(довідковий)

Приложение Л

(справочное)

Приклад оформления відомості об'ємів земляних мас

Пример оформлення ведомости объемов земляных масс

Найменування грунту Наименование грунта

Кількість

Количество, м2

Примітка Примечание

Заводська територія

Заводская территория

Передзаводська територія

Предзаводская территория

Насип

Насыпь

(+)

Виїмка

Выемка

(-)

Насип

Насыпь

(+)

Виїмка

Выемка

(-)

1 Грунт планування території

Грунт планировки территории

150000

96480

61240

56660

ГП(6)

2 Витиснутий грунт Вытесненный грунт

74120

10600

в т.ч. при улаштуванні

в т.ч. при устройстве

а) підземних частин будівель (споруд) подземных частей зданий (сооружений)

(25000)

КЖ (2,4)

б) автошляхових покриттів автодорожных покрытий

(46000)

(10420)

АД (2)

в) залізничних колій железнодорожных путей

(1500)

ПЖ(2)

г) підземних мереж подземных сетей

(300)

(40)

НВК(1,2)

д) водовідвідних споруд водоотводных сооружений

(460)

ГП(3)

е) родючого грунту на ділянках озеленення плодородной почвы на участках озеленения

(860)

(140)

ГП(4)

3 Грунт для улаштування високих підлог

Грунт для устройства высоких полов зданий н обвалований сооружений

6900

АР (7)

4 Поправка на ущільнення Поправка на уплотнение

15690

6120

інженерно-геолог.вишук. инженерно-геолог, изыск.

Всього придатного грунту

Всего пригодного грунта

172520

170600

67360

67260