ПІ 1.3.10-464-2006. Примірна інструкція з охорони праці для кислототривника-гумувальника


3.23 При нещасних випадках або раптових захворюваннях, виявлених несправностях устаткування, інструменту та інших небезпечних факторах, що створюють загрозу життю і здоров'ю працюючих, необхідно припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.


4 Вимоги безпеки після закінчення роботи


4.1 Відключити від електромережі механізований інструмент, обладнання.

4.2 Прибрати не використані ізолювальні матеріали у відведене для них місце.

4.3 Пролиті і просипані горючі і токсичні матеріали засипати піском, зібрати і видалити у відведене для цього місце. Забруднені клеєм, розчинниками обтиральні матеріали зібрати в металевий ящик і також видалити у відведене для цього місце.

4.4 Вимкнути через 15-20 хв. після закінчення роботи вентиляційну систему.

4.5 Очистити і привести в порядок інструмент, пристосування, інвентар, які використовувались в процесі роботи, та здати їх для зберігання.

4.6 Зняти спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту, які використовувалися під час роботи, очистити їх, привести в порядок і покласти у відведене для них місце.

4.7 Вимити лице і руки теплою водою з милом або прийняти душ.

4.8 Повідомити безпосереднього керівника про виконану роботу та про виявлені в процесі роботи недоліки.


5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


5.1 До аварійних ситуацій відносяться: непередбачене вимкнення електропостачання, коротке замикання в електрокомунікаціях, електрообладнанні; пошкодження ізоляції струмовідних частих і іскріння; виливання, просипання значної кількості горючих чи токсичних матеріалів; загоряння; розрив шлангів; припинення роботи вентиляційних систем і ін.

5.2 У випадку виникнення аварійної ситуації необхідно припинити роботу, негайно повідомити про те, що сталося, безпосереднього керівника і діяти за його вказівками та згідно з проектом виконання робіт і нарядом-допуском (при його наявності)

5.3 При пожежі необхідно припинити роботу і почати гасіння наявними засобами пожежегасіння, діючи у відповідності з вимогами інструкції з пожежної безпеки підприємства.

5.4 При нещасних випадках необхідно (до прибуття швидкої медичної допомоги) надати першу допомогу потерпілому.

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілим при різноманітних ураженнях викладені в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим, що діє на підприємстві та вивчається кислототривником-гумувальником при проходженні навчання та інструктажів з питань охорони праці.


Примірна інструкція опрацьована Державним науково-дослідним Інститутом техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ, м. Сєвєродонецьк)


Директор інституту


Завідуючий лабораторією