Державна адміністрація залізничного транспорту України


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ


для слюсаря з ремонту рухомого складу, який зайнятий на деповському і поточному відчіплювальному ремонті вантажних вагонів


Київ, Харків


УЗГОДЖЕНО


ННДІОП

лист від" 24 " 02 2005 р.

№_120_


ЗАТВЕРДЖЕНО


наказ Укрзалізниці

" 25 " 03 2005 р.

№_078-ЦЗ_


ПІ 5.1.11-386-05


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для слюсаря з ремонту рухомого складу, який зайнятий на деповському і поточному відчіплювальному ремонті вантажних вагонів


Київ, Харків


1 РОЗРОБЛЕНО:

Галузевою асоціацією " Укртрансвуз "

2 ВНЕСЕНО:

Головним управлінням охорони і організації праці Укрзалізниці

3 ВВЕДЕНО:

3 введенням в дію цієї Примірної інструкції " Типовая инструкция по охране труда осмотрщиков вагонов и слесарей по ремонту подвижного состава ", яка затверджена МШС СРСР 23.12.89 р. № ЦВ/4759, вважається такою, що не застосовується в системі Укрзалізниці в частині вимог безпеки для слюсарів з ремонту рухомого складу


ЗМІСТ

1 Загальні положення

5

2 Вимоги безпеки перед початком роботи

10

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

12

3.1 Вимоги безпеки під час підіймання і опускання вагонів

12

3.2 Вимоги безпеки під час ремонту ходових частин і рами вагонів

14

3.3 Вимоги безпеки під час ремонту кузовів вагонів

15

3.4 Вимоги безпеки під час ремонту котлів цистерн

16

3.5 Вимоги безпеки під час ремонту гальмівного обладнання вагонів

18

3.6 Вимоги безпеки під час ремонту автозчепних пристроїв вагонів

20

3.7 Вимоги безпеки під час роботи на пересувних вагоноремонтних установках

21

3.8 Вимоги електробезпеки

23

3.9 Утримання робочого місця

23

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи

25

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

26

5.1 Дії слюсаря під час виникнення ситуацій, які можуть привести


до небажаних наслідків

26

5.2 Порядок дій слюсаря у випадках травмування

27

5.2.1 Електротравми

27

5.2.2 Механічні травми

28

5.2.3 Термічні опіки

28

5.2.4 Опіки кислотами і лугами

28

5.2.5 Отруєння

29

5.2.6 Травми очей

29


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Примірна інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту рухомого складу, який зайнятий на деповському і поточному відчіплювальному ремонті вантажних вагонів (далі - Примірна інструкція) містить вимоги безпеки для слюсарів з ремонту рухомого складу, які зайняті на деповському і поточному відчіплювальному ремонті вантажних вагонів (далі - слюсар).

1.2 До самостійної роботи за професією слюсар з ремонту рухомого складу допускаються особи чоловічої статі, які:

досягли 18 річного віку і мають відповідну кваліфікацію за професією;

пройшли попередній медичний огляд у встановленому порядку і не мають медичних протипоказань;

пройшли навчання, вступний і первинний інструктаж на робочому місці, стажування і перевірку знань з питань охорони праці;

мають групу з електробезпеки, якщо робота пов'язана з використанням електричних домкратів.

1.3 До роботи з ремонту котлів цистерн допускаються слюсарі, які пройшли навчання та перевірку знань Інструкції з охорони праці для промивальника-пропарювача цистерн і слюсаря з ремонту рухомого складу, зайнятого заправкою і ремонтом клапанів зливних приладів цистерн і цієї інструкції.

1.4 Слюсар повинен:

бути проінформованим роботодавцем під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору;

бути забезпеченим безплатно за встановленими нормами спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також мийними та знешкоджувальними засобами;

проходити в установленому порядку періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди;

знати і дотримуватись вимог виробничої санітарії, електробезпеки і пожежної безпеки;

виконувати тільки ту роботу, яка входить до його обов'язків або доручену майстром, бригадиром (далі - керівник робіт ), після відповідного інструктажу; володіти безпечними засобами праці;

утримувати в справному стані і чистоті інструмент, пристрої, інвентар, а також засоби індивідуального захисту (далі - 313);

уважно слідкувати за сигналами і розпорядженнями керівника робіт і виконувати їх;

виконувати вимоги забороняючих, попереджуючих, вказівних і розпорядчих знаків, написів і сигналів, які подаються водіями транспортних засобів і кранівниками кранів;

проходити по території депо за встановленими маршрутами, користуючись пішохідними доріжками, тунелями, спеціальними переходами;

дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;

вміти надати першу долікарняну допомогу потерпілому;

1.5 Під час роботи на слюсаря можуть впливати наступні основні небезпечні і шкідливі виробничі чинники: рухомий склад, що рухається;

транспортні засоби, що рухаються (електро- і автокари, навантажувачі тощо);

предмети і інструмент, які падають з висоти; електричний струм;

недостатня освітленість робочої зони в темний час доби; підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

понижена або підвищена температура, підвищена вологість і рухомість повітря в робочій зоні;

підвищений рівень шуму на робочому місці; підвищений рівень вібрації; фізичні перевантаження.

Конкретні небезпечні і шкідливі виробничі чинники встановлюються за результатами атестації умов праці.

1.6 Згідно з Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від 21.01.2004 № 12, слюсар повинен забезпечуватися наступними 313:

костюм бавовняний; черевики шкіряні; рукавиці комбіновані; окуляри захисні.

На зовнішніх роботах додатково: напівплащ з капюшоном із плащ-намету.

Взимку додатково: теплозахисний костюм типу "Гудок" з подовженою курткою або теплозахисний костюм; чоботи утеплені.

Під час виконання роботи з розбирання, ремонту і монтажу роликових букс додатково:

фартух прогумований; рукавиці кислотозахисні.

Взимку додатково куртка бавовняна на утеплювальній прокладці.

Згідно з колективним договором роботодавець повинен додатково, понад встановлені норми, видавати слюсарю певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці слюсаря вимагають їх застосування.

1.7 Слюсар повинен виконувати наступні вимоги пожежної безпеки: палити тільки у відведених і пристосованих для цього місцях;

не підходити з відкритим вогнем до газозварювального апарату, газових балонів, легкозаймистих рідин, матеріалів і фарбувальних камер;

не торкатися до кисневих балонів руками, які забруднені маслом; знати і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

1.8 Особистий одяг і спецодяг необхідно зберігати окремо в шафах гардеробної, які необхідно утримувати в чистоті і порядку.

1.9 Слюсар повинен слідкувати за справністю спецодягу, своєчасно здаючи його для прання і ремонту.

1.10 Для утримання шкіри в нормальному стані слюсарю після роботи слід використовувати різні індиферентні мазі і креми (борний вазелін, ланоліновий крем тощо).

Не дозволяється застосування гасу або інших токсичних нафтопродуктів для очищення шкіри і засобів індивідуального захисту.

1.11 Приймати їжу слід тільки в їдальнях, буфетах або спеціально відведених для цього кімнатах, які мають відповідне обладнання.

Перед вживанням їжі необхідно ретельно вимити руки водою з милом.

1.12 Під час знаходження на залізничних коліях слюсар повинен дотримуватися наступних вимог:

до місця роботи та з роботи проходити тільки за спеціально встановленими маршрутами, позначеними покажчиками "Службовий прохід";

проходити уздовж колії необхідно по узбіччю або поміж коліями, при цьому звертаючи увагу на локомотиви і вагони, що рухаються по суміжних коліях;

переходити колії тільки під прямим кутом, попередньо переконавшись, що в цьому місці немає локомотива або вагонів, що рухаються на небезпечній відстані;

спускатися і підніматися по підніжках вагона необхідно тримаючись за поручні і розташовуватися обличчям до вагона, попередньо оглянувши місце сходу і переконавшись в справності поручнів і підніжок, а також у відсутності локомотива і вагонів, що рухаються по суміжній колії;

обходити групи вагонів або локомотиви, що стоять на коліях, на відстані не менше 5 м від автозчепу;

проходити між розчепленими вагонами, локомотивами, якщо відстань між їхніми автозчепами не менше 10 м;

звертати увагу на показання обгороджуючих світлофорів, звукові сигнали і попереджувальні знаки;

не переходити і не перебігати колії перед рухомим складом, що рухається;

не підлазити під вагон;

не ставати і не сідати на рейку;

не сідати на підніжки вагонів або локомотивів і не сходити з них під час

руху;

не знаходитися між коліями під час руху поїздів по суміжних коліях; не переходити залізничні колії по стрілочних переводах.

1.13 Слюсарю не дозволяється: знаходитись під піднятим вантажем; наступати на електричні проводи і кабелі;

торкатися до обірваних проводів і інших струмоведучих частин обладнання; перебігати колії перед транспортом, що рухається;

знаходитись на території і в приміщеннях депо в місцях, які відмічені знаком "Обережно! Негабаритне місце", а також біля цих місць під час проходження рухомого складу.

1.14 Виходячи на колію з приміщень або будівель у місцях, де погіршена видимість колії, необхідно попередньо впевнитись у відсутності рухомого складу, який може рухатися по колії.

1.15 Під час виявлення порушень вимог цієї Інструкції, несправностей обладнання, інструменту, захисних пристроїв, засобів індивідуального захисту і пожежогасіння, також погіршення самопочуття, слюсар повинен без зволікання повідомляти про це керівника робіт ( майстра, бригадира ).

1.16 За порушення вимог цієї Інструкції, слюсар притягується до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України.


2 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ


2.1 Перед початком роботи слюсар повинен одягнути справний спецодяг, спецвзуття, привести його в порядок:

застебнути на ґудзики кінці рукавів; заправити одяг так, щоб він не звисав.

Не дозволяється носити спецодяг розстебнутим і з підвернутими рукавами. Спецодяг і спецвзуття слюсар не повинен знімати протягом усього робочого часу.

2.2 Підготувати і перевірити справність інших засобів індивідуального захисту, необхідних для проведення дорученої роботи.

2.3 Слюсар зобов'язаний перевірити наявність і справність інструменту, вимірювальних приладів, шаблонів, а також наявність на стелажах і ремонтних установках запасних частин і матеріалів.

Несправний інструмент, вимірювальні прилади, шаблони повинні бути замінені на справні.

2.4 Слюсар повинен переконатися, що:

молотки насаджені на ручки з твердих порід дерева і розклинені металевими клинами;

поверхня дерев'яних ручок інструментів не має задирок і тріщин;

зубила, крейцмейселі, борідки, обжимки і кернери не мають збитих і скошених ударних частин, задирок на бічних гранях у місцях затиску їх рукою, розклепів на їх бійкових частинах;

розміри гайкових ключів відповідають розмірам болтів і гайок.

У разі необхідності мати довгий важіль користуються ключем із подовженою ручкою.

2.5 Перед роботою з пневмоінструментом необхідно перевірити його справність і переконатися в тому, що:

повітряні гумові шланги не мають пошкоджень, закріплені на штуцерах (штуцери повинні бути із справними гранями і різьбою, що забезпечують міцне і щільне приєднання шланга до пневмоінструменту і до повітряної магістралі);

шланги з пневмоінструментом і між собою з'єднані за допомогою штуцерів або ніпелів із справною різьбою (кільцевими виточками) і стяжними хомутиками;

змінний інструмент (свердла, викрутки, зенкери тощо) правильно заточений і без тріщин, вибоїв, задирок і інших дефектів, а хвостовики цього інструмента рівні, без скосів, тріщин і інших ушкоджень, щільно пригнані і правильно центровані;

хвостовики змінного інструменту ударної дії (зубила, обжимки тощо) із чіткими гранями і щільно входять у робочу частину молотка;

корпус інструмента без пошкоджень;

клапан вмикання інструмента легко і швидко відкривається і не пропускає повітря в закритому положенні;

абразивний круг на шліфувальній машині без відколів і має захисний кожух.

2.6 Перед приєднанням шланга до пневмоінструмента необхідно видалити конденсат із повітряної магістралі. Короткочасним відкриттям крана необхідно продути шланг стисненим повітрям, тримаючи наконечник шланга в руках.