Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ

БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

01.10.2007 N 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 грудня 2007 р.

за N 1338/14605

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

Відповідно до Закону України "Про охорону праці", Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року N 1640,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі (далі - Норми), що додаються.

2. Розділ 3 "Гумошинне виробництво" Типових галузевих норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, затверджених постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Президії ВЦРПС від 23.09.80 N 269/П-10 (НПАОП 23.2-3.25-80) вважати такими, що не застосовуються на території України.

2.1. У розділі 2 Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам хімічних виробництв. (Частина 1), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України 07.09.2004 N 194, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26.10.2004 за N 1362/9961 (НПАОП 24.0-3.01-04):

пункт 2.36 "Виробництво гумо-технічних виробів" виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.37-2.55 вважати відповідно пунктами 2.36-2.54;

пункт 2.54 "Виробництво шин" виключити.

3. Начальнику управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки Морозову В.М. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. у встановленому порядку внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

5. Начальникам територіальних управлінь Держгірпромнагляду вжити заходів щодо вивчення вимог Норм посадовими особами державних інспекцій.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Т.в.о. Голови Держгірпромнагляду ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра праці та соціальної політики України Т.в.в. Міністра внутрішніх справ України Голова Державного комітету ядерного регулювання України Перший заступник Міністра охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар України Перший заступник Міністра промислової політики України Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Г.М.Суслов М.Солдатенко М.В.Корнієнко О.А.Миколайчук С.П.Бережнов Д.В.Колєсніков В.О.Романченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держгірпромнагляду

01.10.2007 N 223

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 грудня 2007 р.

за N 1338/14605

НОРМИ

безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі

1. Загальні положення

1.1. Ці норми розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про охорону праці".

1.2. Норми є обов'язковими для всіх підприємств та організацій гумотехнічної галузі незалежно від форм власності.

1.3. Ці норми розроблено для професій працівників, зайнятих у гумотехнічній галузі, передбачених Класифікатором професій ДК 003:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

1.4. Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі ЗІЗ), необхідних для виконання виробничого процесу працівниками підприємств гумотехнічної галузі.

1.5. Забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ визначається Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 N 170 та зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 (НПАОП 0.00-4.26-96).

1.6. Контроль за правильністю і своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють професійні спілки та служби охорони праці підприємств, установ, організацій.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах, в установах, організаціях здійснюють трудові колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

2. Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам на підприємствах гумотехнічної галузі:

&#N з/п

Код згідно з ДК 003:2005

Професійна назва роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

Позначення захисних властиво- стей, тип, марка ЗІЗ за ГОСТ 12.4.103-83, очей за ГОСТ 12.4.013-83

Строк носіння в місяцях

1

2

3

4

5

6

2.1. Виробництво гумотехнічних виробів 2.1.1. Підготовка каучуку та хімікалій

1

8231.2

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів

Комбінезон або костюм Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Респіратор протипиловий При виконанні роботи з виготовлення фарб і паст: Комбінезон Черевики шкіряні Рукавички гумові

З Ми К Щ 50 50 Ми Ми К Щ 50 50 З Ми Ми К Щ 50 50

12 6 12 1 чергові до зносу 12 12 чергові

2

8231.2

Апаратник приготування латексної суміші

Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Респіратор протипиловий

З Ми З З Ми Вн Ми

9 6 6 12 чергові 1 до зносу

3

8152.2 8151.2 8159.3

Апаратник сушіння Дробильник Просівальник

Комбінезон або костюм Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Ми

9 6 12 1

4

8152.3 8231.3

Пропарювач Різальник еластомерів, гумових та азбестових виробів

Комбінезон або костюм Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

9 12 1

5

8231.2

Складач наважок інгредієнтів

Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані Респіратор протипиловий

З Ми З З Ми Вн Ми

9 6 6 12 чергові 1 до зносу

6

8231.2

Термопластикаторник

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

2.1.2. Виготовлення гумових сумішей

7

8231.2 8153.2 8152.2

Апаратник приготування латексної суміші Апаратник промивання Апаратник сушіння

Комбінезон або костюм Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові Респіратор протипиловий

З Ми Вн В Ми Вн

12 6 12 3 3 до зносу

8

9411

Вагар

Костюм або халат Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

9

8231.2

Вальцювальник гумових сумішей

Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Окуляри захисні Респіратор протипиловий

З Ми Пн З З Ми Ми О чи ОО

9 6 6 12 1 до зносу до зносу

10

9411

Комірник

Костюм або халат Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

11

8231.2

Машиніст гумозмішувача

Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З З Ми Ми

9 6 6 12 1

12

8231.2

Машиніст стрейнера

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

9 2

13

9132

Прибиральник виробничих приміщень

Халат Черевики шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Нм Ми

9 12 чергові 2

14

8229.3

Приймальник сировини, напівфабрикатів та готової продукції

Костюм або халат Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

15

8229.2

Сортувальник

Костюм або халат Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

16

8333.3

Транспортувальник (обслуговування механізмів)

При виконанні роботи з транспортування інгредієнтів, технічного вуглецю, пом'якшувачів, фактису, лаку, смол, масел і ебонітового пилу: Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Шкарпетки На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена При виконанні робіт з транспортування каучуку, гуми, регенерату, тканини: Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З З Ми Ми Ми Тн З Ми Ми Ми

9 6 12 12 1 6 36 12 12 1

17

8231.2

Фарбувальник гумових виробів

Комбінезон Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Пн З З Ми Ми

9 6 6 12 1

18

8231.2

Холодильщик гумових сумішей

Комбінезон або костюм Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Рукавички гумові

З Ми Вн В Ми Вн

12 6 12 3 3

2.1.3. Каландрування і шприцювання гуми, прогумовування тканин

19

8159.2

Апаратник витягання

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

Ми Ми Ми

12 12 1

20

8231.2

Апаратник приготування гумових клеїв та покриттів

Комбінезон Тапочки шкіряні Респіратор протипиловий

З Ми Ми

12 3 до зносу

21

8264.2

Апаратник просочування

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

22

8231.2

Каландрувальник гумових сумішей

Комбінезон або костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

23

8231.2

Машиніст каландра

Комбінезон або костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

24

8229.2

Машиніст шпрединг- машини

Комбінезон або костюм Тапочки шкіряні Рукавички гумові Рукавиці комбіновані

З Ми Ми К Щ 50 50 Ми

12 6 2 3

25

8229.2

Машиніст шприц- машини

Костюм або комбінезон Тапочки шкіряні Рукавички трикотажні

З Ми Ми Ми

12 6 1

26

8231.3

Перекочувач тканини та прокладки

Костюм або халат

З Ми

12

27

9322

Сушильник сировини та матеріалів

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

2.1.4. Заготовка деталей (закрій, намазування, зшивання)

28

8231.2

Вирубник заготовок та виробів

Комбінезон або костюм Черевики шкіряні Респіратор протипиловий При роботі з водою: Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові

З Ми Ми Нл Вн В

12 12 до зносу 9 12

29

8231.3

Дублювальник

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

30

8231.2

Заготівник гумових виробів та деталей

Фартух з нагрудником Нарукавники

З З

9 6

31

8231.2

Закрійник гумових виробів та деталей

Комбінезон або костюм Під час виконання робіт на різальній машині додатково: Тапочки шкіряні Рукавиці комбіновані При роботі з водою додатково: Фартух прогумований Чоботи гумові

З Ми Ми Ми Вн В

12 6 3 9 12

32

8231.3

Намазувальник деталей

Фартух клейончастий з нагрудником Черевики шкіряні Рукавички гумові Нарукавники клейончасті Респіратор газопилозахисний

Вн Ми Нм Нм

9 12 чергові 6 до зносу

33

8231.3

Різальник еластомерів, гумових та азбестових виробів

Костюм Тапочки шкіряні Рукавиці комбіновані При роботі з водою додатково: Фартух прогумований Чоботи гумові

З Ми Ми Ми Вн В

12 6 3 9 12

34

8211.2

Свердлувальник

Комбінезон

З Ми

12

35

8231.3

Стикувальник смуг

Костюм

З Ми

12

36

8211.2 8211.2 8211.2 8231.2

Токар Фрезерувальник Шліфувальник Шорсткувальник

Комбінезон

З Ми

12

2.1.5. Клеєння, збирання гумових виробів 2.1.5.1. Виробництво пасів і транспортерних стрічок

37

8231.2

Виготовлювач молдингів

Комбінезон

З Ми

12

38

8231.2

Знімач гумових виробів

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

39

8231.2

Пресувальник- вулканізаторник

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

40

8284.2

Складальник гумових технічних виробів

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

2.1.5.2. Виробництво гумових рукавів

41

8290.2 8231.3

Автоматник на вузлов'язальних та навивальних автоматах та верстатах Готувач камер і рукавів

Комбінезон

З Ми

12

42

8231.3

Заготівник бинта

Костюм

З Ми

12

43

8231.2

Машиніст обплітальної машини

Комбінезон Рукавиці комбіновані або рукавиці белтингові

З Ми Ми Ми

12 2 2

44

8231.3

Намазувальник деталей

Костюм Рукавички гумові

З Ми Нм

12 чергові

45

8159.3

Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів

Фартух прогумований з нагрудником

Нл

6

46

7215.2

Намотувальник дроту та тросів

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми

12 2

47

8284.2

Складальник гумових технічних виробів

Комбінезон

З Ми

12

2.1.6. Виготовлення формових, неформових виробів

48

8231.2 8152.2

Апаратник виготовлення гумових ниток Апаратник сушіння

Костюм

З Ми

12

49

8231.2 8231.2

Виготовлювач молдингів Вирубник заготовок та виробів

Костюм Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

50

8231.2

Виготовлювач мочаних виробів

Халат Чоботи гумові Рукавиці комбіновані

З Ми В Ми

12 9 2

51

8231.2 8232.3

Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів Комплектувальник

Костюм

З Ми

12

52

8231.3 8231.3

Перекочувач тканини та прокладки Піддувальник виробів

Костюм

З Ми

12

53

8284.2

Складальник гумових технічних виробів

Комбінезон

З Ми

12

54

8223.2

Травильник

Костюм Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Респіратор газопилозахисний

К 20 К Щ 50 50 К Щ 50 50 К Щ 50 50

12 6 12 чергові черговий

2.1.7. Виробництво ебонітових виробів

55

8153.2

Апаратник віджимання

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавиці комбіновані Нарукавники

Вн В Ми З

6 12 1 4

56

8151.2

Апаратник коагуляції

Костюм Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові

К20 К Щ 50 50 К Щ 20 20 К Щ 50 50

12 6 12 3

57

8153.2

Апаратник промивання

Комбінезон Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові

З Ми Вн В Вн

12 6 9 1

58

8152.2

Апаратник сушіння

Костюм

З Ми

12

59

8284.2

Клеїльник ебонітових виробів

Костюм

З Ми

12

60

8231.3

Намазувальник деталей

Фартух прогумований з нагрудником Рукавички гумові

Нл Нм

6 чергові

61

8159.3

Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів

Костюм

З Ми

12

62

8229.2

Пресувальник

Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Нарукавники Рукавиці комбіновані

Вн В Ми Ми

6 12 4 1

63

8231.2

Пресувальник- вулканізаторник

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці сукняні

З Ми Ми Тп 100

12 12 2

64

7233.2

Слюсар з механоскладальних робіт

Комбінезон Черевики шкіряні з металевим носком Рукавиці сукняні

З Ми Ми Мун 100 Тп100

12 12 2

65

8223.2

Травильник

Костюм Фартух прогумований з нагрудником Чоботи гумові Рукавички гумові Окуляри захисні Респіратор газопилозахисний

К 20 К 80 К Щ 20 50 К Щ 50 50 ЗН

12 черговий 12 чергові до зносу до зносу

2.1.8. Гумування металовиробів

66

8231.2

Гумівник металовиробів

При виконанні роботи з бинтування гумованих металовиробів: Комбінезон Фартух прогумований з нагрудником При виконанні робіт з гумування валів, хімапаратури, коксу та металовиробів: Комбінезон Налокітники Наколінники При роботі в цистернах та ємностях додатково: Калоші діелектричні Рукавички діелектричні

З Ми З Ми З Ми Ми Ми Эн Эн

12 6 12 чергові чергові чергові чергові

67

8122.3

Чистильник металу, відливок виробів та деталей

Комбінезон Налокітники Наколінники При роботі всередині цистерн додатково: Чоботи гумові Протигаз фільтрувальний

З Ми Ми Ми В

12 чергові чергові чергові черговий

2.1.9. Виробництво гумового і полімерного взуття

68

8231.2

Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів

При виконанні роботи з підрублювання виробів: Фартух з нагрудником Надолонники При виконанні роботи зі склеювання деталей взуття: Халат При виконанні роботи зі склеювання-збирання гумового взуття: Халат Напальчники Надолонники

З Ми Ми З Ми З Ми Ми Ми

12 1 12 12 чергові чергові

69

8231.2

Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів

Халат

З Ми

12

70

8232.3

Комплектувальник

Фартух з нагрудником Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

3 1

71

8232.3

Комплектувальник

Халат

З Ми

12

72

8229.2

Лакувальник

Халат або напівкомбінезон Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом Респіратор газопилозахисний

З Ми Вн Ми

12 6 12 до зносу

73

8333

Лебідник

Комбінезон Плащ прогумований Чоботи гумові Рукавиці комбіновані

З Ми Вн В Ми

12 черговий 18 3

74

7442.2

Модельєр колодок

Халат

З Ми

18

75

8231.2

Фарбувальник гумових виробів

Костюм Фартух прогумований з нагрудником Черевики шкіряні з гладким верхом Респіратор газопилозахисний

З Ми Вн Ми

12 6 12 до зносу

76

8231.2

Штампувач гумового взуття

Костюм Надолонники Напальчники

З Ми Ми Ми

12 чергові чергові

2.1.10. Вироби хімзахисту

77

8231.2

Вулканізаторник

Халат

З Ми

12

78

8231.3

Гофрувальник трубок

Костюм

З Ми

12

79

8231.2

Заготівник гумових виробів та деталей

Костюм

З Ми

12

80

8231.2

Знімач гумових виробів

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

81

8231.2

Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів

Костюм

З Ми

12

82

8284.2

Складальник гумових технічних виробів

Фартух з нагрудником Нарукавники

Ми Ми

6 чергові

83

9322

Укладальник- пакувальник

Халат

З Ми

12

2.1.11. Вироби інженерного і повітроплавного майна

84

8231.2

Випробувач гумових виробів

Комбінезон На зовнішніх роботах додатково: Чоботи гумові

З Ми В

12 12

85

8231.2 8231.2

Заготівник такелажу інженерного майна Закрійник гумових виробів та деталей

Костюм

З Ми

12

86

8231.2

Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів

Костюм Туфлі антистатичні

З Ми Эс

12 12

87

8232.3

Комплектува- льник

Костюм

З Ми

12

88

8231.2

Машиніст обплітальної машини

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 1

89

8155.2 8231.3

Оператор газгольдерної станції Різальник еластомерів, гумових та азбестових виробів

Костюм

З Ми

12

90

8229.2

Сортувальник

Костюм

З Ми

12

2.1.12. Вулканізація виробів

91

8231.2

Вулканізаторник

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані При виконанні робіт на автоклавах та біля щита високого тиску: Костюм замість напівкомбінезону При охолодженні форм водою та обслуговуванні ебонітових і калошних котлів додатково: Чоботи гумові

З Ми Ми З Ми В

12 1 12 9

92

8231.2

Пресувальник- вулканізаторник

Комбінезон Рукавиці комбіновані При охолодженні форм водою додатково: Чоботи гумові Пресувальнику- вулканізаторнику штучної підошви додатково: Фартух з брезентової тканини та ватним нагрудником Рукавиці ватні

З Ми З В Тп 100 Тп 100

12 1 9 6 1

93

8231.2

Пресувальник- освинцювальник рукавів

Костюм Білизна натільна Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці сукняні Окуляри захисні

Ти Тк З З Ми Тп 100 О чи ОО

9 6 6 12 2 до зносу

94

8284.2

Складальник гумових технічних виробів

Комбінезон Рукавиці комбіновані При охолодженні форм водою додатково: Чоботи гумові

З Ми З В

12 1 9

2.1.13. Опоряджувальні роботи

95

8153.2

Апаратник промивання

При виконанні робіт з протиранням гліцерином: Костюм При виконанні робіт на нейтралізації: Фартух прогумований з нагрудником Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми

12 6 2

96

8231.2

Вирубник заготовок та виробів

Фартух з нагрудником

З

6

97

8231.2

Знімач гумових виробів

При виконанні робіт по зніманню рукавів: Комбінезон Рукавиці комбіновані При виконанні робіт по зніманню кисетів з моделей: Халат При виконанні робіт по зніманню мочаних виробів та гумового взуття: Костюм Фартух з нагрудником Рукавиці комбіновані Рукавички

З Ми Пн Ми З Ми З Ми З Ми Ми

12 1 12 12 6 2 1

98

8229.2 8290.2

Лакувальник Маркувальник

Костюм або халат

З Ми

12

99

8231.2 8231.3

Нормалізаторник Обрізувач гумових виробів

Комбінезон

З Ми

12

100

8231.3

Обрізувач гумових виробів

Напівкомбінезон При виконанні робіт по обрізуванню облою: Фартух з нагрудником Нарукавники Рукавички трикотажні

З Ми З Ми Ми

12 6 6 1

101

8231.3 8231.2

Пропалювач медичних виробів Ремонтувальник гумових виробів

Халат Фартух

З Ми З Ми

12 6

102

8231.3

Різальник еластомерів, гумових та азбестових виробів

Костюм При виконанні робіт з різання ізолюючої стрічки: Фартух з нагрудником При роботі з водою додатково: Чоботи гумові

З Ми З В

12 6 9

103

8284.2

Складальник гумових технічних виробів

Фартух з нагрудником Нарукавники

Ми Ми

6 3

104

8229.2

Сортувальник

Костюм або халат Рукавиці комбіновані При виконанні робіт на перекочуванні транспортерних стрічок: Комбінезон

З Ми Ми З Ми

12 1 12

105

9322

Укладальник-пакувальник

Халат Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 1

106

8231.2

Фарбувальник гумових виробів

Костюм або халат Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 1

107

8211.2 8231.2

Шліфувальник Шорсткувальник

Костюм або халат При виконанні робіт із шорсткування-шліфування виробів у барабанах: Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Ми

12 12 2

2.1.14. Виробництво латексних сумішей

108

8151.2

Апаратник дозування

Комбінезон Головний убір Тапочки шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Ми

9 12 9 1

109

8231.2

Апаратник приготування латексної суміші

Комбінезон Головний убір Фартух прогумований Тапочки шкіряні При виконанні робіт з приготування латексної суміші: Костюм замість комбінезона Черевики шкіряні замість тапочок шкіряних Додатково: Рукавиці комбіновані При виконанні робіт з приготування розчинів та дисперсій: Халат Білизна натільна Черевики шкіряні

З Ми З Нм Ми З Ми Ми Ми З Ми З Ми

9 12 черговий 9 9 12 1 9 6 12

110

8151.2

Апаратник приготування хімічних розчинів

Комбінезон Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавички гумові

К 50 З Ми К Щ 50 50

9 6 12 чергові

111

8153.2

Апаратник промивання

Комбінезон Головний убір Тапочки шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Ми

12 12 9 1

112

8152.2

Апаратник сушіння

Комбінезон Головний убір Тапочки шкіряні

З Ми З Ми

12 12 9

113

7432.2

Бригадир на дільницях основного виробництва

Халат Тапочки шкіряні

З Ми Ми

12 12

114

8231.2

Вулканізаторник

Костюм Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Ми

12 12 12 1

115

8229.2

Контролер

Костюм Головний убір Тапочки шкіряні

З Ми З Ми

12 12 12

116

1222.2

Майстер

Костюм Тапочки шкіряні

З Ми Ми

12 12

117

8231.1

Налагоджувальник устаткування для виробництва гумових виробів та взуття

Костюм Черевики шкіряні Головний убір Рукавиці комбіновані

З Ми Ми З Ми

12 12 12 1

118

1222.2

Начальник зміни

Костюм Туфлі шкіряні

З Ми Ми

12 12

119

8231.2

Ремонтувальник гумових виробів

Комбінезон Головний убір Тапочки шкіряні

З Ми З Ми

12 12 9

120

7233.2

Слюсар з ремонту технологічних установок

Костюм Черевики шкіряні або чоботи кирзові Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 1

121

8229.2 9322

Сортувальник Укладальник-пакувальник

Комбінезон Головний убір Тапочки шкіряні

З Ми З Ми

12 12 9

2.2. Шинне виробництво

122

8231.2

Апаратник приготування гумових клеїв і покриттів

При виконанні роботи по підготовці рубраксу: Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При виконанні роботи з плавлення рідких матеріалів додатково: Фартух прогумований При виконанні роботи по виготовленню клеїв і розчинників: Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми Вн З Ми Ми Ми

9 12 2 12 9 12 3

123

8231.3

Балансувальник шин

Халат

З Ми

12

124

7432.2

Бригадир на дільницях основного виробництва

Рукавиці брезентові

Ми Тп 100

1

125

8231.2

Вальцювальник гумових сумішей

Комбінезон Головний убір Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Ми

9 6 12 1

126

8231.2

Виготовлювач кілець

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

127

8231.2

Виймальник варильних камер

Костюм Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При виконанні роботи з контролю варочних камер: Халат Рукавиці комбіновані

З Ми Вн Ми Ми З Ми Ми

12 черговий 12 1 12 2

128

8231.3

Віджимач повітря і вологи з камер

Халат Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці комбіновані При виконанні роботи з контролю вентилів: Халат

З Ми Вн В Ми З Ми

12 черговий 12 2 12

129

8231.3

Вставник камер

Халат Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

130

8231.2

Вулканізаторник

Напівкомбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При виконанні роботи з вулканізації камер: Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні

З Ми Ми Ми З Ми Ми Ми

12 12 1 12 2 12

131

8231.3

Дублювальник

Комбінезон або халат Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

132

8231.3

Заготівник шприцьованих деталей до шин

Халат

З Ми

12

133

8231.2

Закрійник гумових виробів та деталей

При виконанні роботи з розкрою жорстких сердечників, дискових і смугових камер: Фартух Нарукавники При виконанні роботи з розкрою деталей і дискових камер: Халат При виконанні роботи на діагонально- і повздовжньо- різальних агрегатах: Напівкомбінезон Закрійнику-дублювальнику: Халат Рукавиці

З Ми З З Ми З Ми З Ми Ми

6 6 12 12 12 2

134

8231.3 8231.2

Ізолювальник кілець Каландрувальник гумових сумішей

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

135

8231.2

Клеїльник гумових, полімерних деталей та виробів

Халат Рукавиці комбіновані При виконанні роботи по склеюванню жорстких сердечників, дискових і підосових камер: Фартух Нарукавники При виконанні роботи по наклеюванню підсилювальних стрічок, варочних камер і стрічок: Халат

З Ми Ми З Ми Ми З Ми

12 2 6 6 12

136

8232.3

Комплектувальник

При розважуванні каучуку, регенерату та інших непилових інгредієнтів: Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Розрізальнику каучуку на мокрих роботах на дисковому ножі додатково: Калоші гумові При розважуванні сипких матеріалів: Комбінезон Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Головний убір При виконанні роботи по комплектуванню деталей і шин: Халат Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми В З Ми З Ми Ми З З Ми Ми Ми

12 12 2 9 9 6 12 2 12 12 12 2

137

8231.2

Контролер шинного виробництва

Халат Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці комбіновані При виконанні роботи з контролю вентилів: Халат

З Ми Вн В Ми З Ми

12 черговий 12 2 12

138

8231.2

Машиніст автокамерного агрегату

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 3

139

8231.2

Машиніст каландра

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

140

8231.2

Машиніст просочувального агрегату

Напівкомбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

141

8231.2

Машиніст протекторного агрегату

Напівкомбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

142

8231.3

Машиніст сквиджового верстата

Напівкомбінезон Черевики шкіряні

З Ми Ми

12 12

143

8229.2

Машиніст шпрединг-машини

Напівкомбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

144

8229.2

Машиніст шприц- машини

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані При виконанні роботи по заготівлі гумового шнура: Фартух Нарукавники

З Ми Ми Ми З Ми

12 12 3 12 6

145

9321 8284.2 9321

Монтувальник вентилів Монтувальник шин Монтувальник шино- пневматичних муфт

Халат

З Ми

12

146

9322

Навішувач заготовок

При розважуванні каучуку, регенерату та інших непилових інгредієнтів: Комбінезон Рукавиці комбіновані Розрізальнику каучуку на мокрих роботах на дисковому ножі додатково: Калоші гумові При розважуванні сипких хімікалій: Комбінезон Білизна натільна Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Головний убір Респіратор протипиловий При виконанні роботи по зніманню-укладанню

З Ми Ми В З Ми З Ми Ми З

12 1 9 9 6 12 2 12 до зносу

протекторів: Напівкомбінезон Черевики шкіряні

З Ми Ми

12 12

147

8283.2

Наклеювач заготовок

Халат

З Ми

12

148

8231.3

Намазувальник деталей

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

149

8231.3

Обрізувач гумових виробів

Фартух прогумований Черевики шкіряні Нарукавники

Вн Ми Ми

6 12 3

150

8231.3

Оброблювач вентилів

Костюм

З Ми

12

151

8211.2

Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та установок

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

152

8211.2

Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та установок

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

153

8231.2

Оператор з виготовлення гумових сумішей

Халат

З Ми

12

154

8231.2

Оператор з перезарядження транспортних систем

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

155

8231.2

Оператор подавання наповнювачів

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

156

8231.2

Оператор подавання наповнювачів

Комбінезон Черевики шкіряні Білизна натільна Рукавиці комбіновані

З Ми Ми З Ми

12 12 6 2

157

8231.2

Перезарядник складальних верстатів

Напівкомбінезон Черевики шкіряні

З Ми Ми

12 12

158

8231.2

Пластикаторник

Костюм Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

159

8231.3

Правильник дроту та плетінки

Комбінезон Рукавиці брезентові

З Ми Тп

9 1

160

8229.2

Пресувальник

Напівкомбінезон Черевики шкіряні

З Ми Ми

12 12

161

8131.3

Промазувальник форм

Халат Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

162

8231.2

Ремонтувальник гумових виробів

Костюм Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

163

8231.3

Різальник еластомерів, гумових та азбестових виробів

Халат Чоботи гумові Рукавиці комбіновані

З Ми В Ми

9 12 1

164

7233.1

Слюсар-ремонтник

Халат

З Ми

12

165

8284.2

Складальник браслетів та брекерів

Халат Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні

З Ми Ми Ми

12 2 12

166

8285.2

Складальник деталей та виробів

Комбінезон Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Головний убір На зовнішніх роботах на відкритих площадках узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми З Вн Ми Ми З Тн Тн

9 6 черговий 12 1 12 36 36

167

8284.2

Складальник покришок

Напівкомбінезон Головний убір Черевики шкіряні

З Ми З Ми

12 12 12

168

8229.2

Сортувальник

Комбінезон Плащ брезентовий або плащ прогумований Чоботи гумові На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені При виконанні роботи по сортуванню технічного вуглецю та хімікалій: Комбінезон Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Головний убір На зовнішніх роботах на відкритих площадках узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені

З Ми Ми Тп100 Ву В Тн Тн З Ми З Вн Ми Ми З Тн Тн

12 черговий 12 36 36 9 6 черговий 12 1 12 36 36

169

8284.2

Стикувальник гумових виробів

Напівкомбінезон або халат При виконанні роботи по стикуванню протекторів на станку: Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Ми

12 12 2

170

8231.3

Стикувальник смуг

Халат

З Ми

12

171

8265.2

Сушильник сировини, напів- фабрикатів та виробів

Комбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

172

8231.2

Термопластикаторник

Костюм Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

173

9322

Укладальник- пакувальник

При виконанні роботи по складанню-пакуванню технічного вуглецю та хімікалій: Комбінезон Білизна натільна Фартух прогумований Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Головний убір Респіратор протипиловий На зовнішніх роботах на відкритих площадках узимку додатково: Куртка утеплена Штани утеплені При виконанні роботи по пакуванню шин: Халат Рукавиці комбіновані На зовнішніх роботах узимку додатково: Куртка утеплена

З Ми З Вн Ми Ми З Тн Тн З Ми Ми Тн

9 6 черговий 12 1 12 черговий 36 36 12 2 36

174

8231.2

Фарбувальник гумових виробів

Халат При виконанні роботи по воскуванню покришок: Комбінезон Фартух прогумований Чоботи гумові Рукавиці комбіновані

З Ми З Ми Вн В Ми

12 12 черговий 12 2

175

8231.2

Фарбувальник гумових виробів

Напівкомбінезон Черевики шкіряні

З Ми Ми

12 12

176

8231.3

Фліперувач бортових кілець

Напівкомбінезон Черевики шкіряні

З Ми Ми

12 12

177

8231.2

Формувальник покришок

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

9 2

178

8231.2

Холодильщик гумових сумішей

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані Головний убір

З Ми Ми Ми З

9 12 1 12

179

8231.2

Шорсткувальник

Комбінезон Фартух прогумований Черевики шкіряні

З Ми Вн Ми

12 черговий 12

180

8211.2

Шліфувальник

Комбінезон Рукавиці комбіновані Черевики шкіряні При виконанні роботи з шліфування-лакування покришок: Комбінезон Фартух прогумований Черевики шкіряні

З Ми Ми Ми З Ми Вн Ми

12 2 12 12 черговий 12

2.2.1. Виробництво гальмівних камер

181

8231.2

Закрійник гумових виробів і деталей

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

182

8231.3

Готувач камер та рукавів

Халат

З Ми

12

183

8231.2

Клеїльник гумових, полімерних деталей і виробів

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

184

8131.3

Промазувальник форм

Костюм Фартух прогумований

З Ми Вн

12 черговий

185

8231.2

Шорсткувальник

Костюм Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

2.2.2. Виробництво губчастих камер

186

8231.3

Вставник камер

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

187

8284.2

Монтувальник шин

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

188

8231.3

Різальник еластомерів, гумових і азбестових виробів

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

189

8284.2

Стикувальник гумових виробів

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

190

8231.2

Фарбувальник гумових виробів

Комбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 2

2.2.3. Виробництво масивних шин

191

8231.2

Вулканізаторник

Напівкомбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 1

192

8231.2

Випалювач масивних шин

Напівкомбінезон Черевики шкіряні Рукавиці комбіновані

З Ми Ми Ми

12 12 1

193

8231.2

Каландрувальник гумових сумішей

Напівкомбінезон Рукавиці комбіновані

З Ми Ми

12 2

194