4.2. У вогнеперепинувачах, призначених для роботи у середовищах, які можуть спричинити засмічування каналів полум'ягасильних елементів механічними та/або хімічними домішками, що конденсуються та полімеризуються, рекомендується передбачати фільтри у вигляді комплектуючих виробів або сполучених з вогнеперепинувачем елементів.

4.3. Конструкційні матеріали для вогнеперепинувачів необхідно вибирати з урахуванням механічного і температурного навантажень, а також можливої корозії та небезпечних реакцій взаємодії з технологічними продуктами.

Матеріали для ущільнювальних прокладок повинні бути стійкими до впливу технологічного середовища і виконані з важкогорючих або негорючих матеріалів відповідно до вимог ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (далі - ГОСТ 12.1.044-89).

4.4. Корпус і внутрішні деталі, що утримують полум'ягасильний елемент вогнеперепинувачів комунікаційного типу, повинні бути розраховані на тиск вибуху.

4.5. Приміщення для виробництва вогнеперепинувачів повинні бути забезпечені освітленням відповідно до вимог ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення".

5. Вимоги безпеки під час експлуатації вогнеперепинувачів

5.1. Профілактичне обслуговування та огляд вогнеперепинувачів виконується у плановому порядку за графіками, розробленими відповідною службою підприємства.

5.2. Під час експлуатації вогнеперепинувачів необхідно проводити перевірку герметичності фланцевих з'єднань корпусу, чистоти та цілісності полум'ягасильного елемента. Вказані види перевірок необхідно проводити у міру збільшення гідравлічного опору вогнеперепинувача. За необхідності проводять їх очищення. Мийні засоби (або розчинники) вибирають залежно від конструкції вогнеперепинувача і характеру забруднення. За наявності вибору перевагу віддають мийним засобам (або розчинникам), які мають найнижчі показники пожежовибухонебезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.044-89 і є найменш токсичними.

5.3. Під час експлуатації вогнеперепинувачів відбувається забивання каналів полум'ягасильних елементів продуктами корозії, пилом або продуктами згоряння, що призводить до збільшення гідравлічного опору вогнеперепинувача і тиску парогазового середовища у захищуваній системі. Перед розбиранням вогнеперепинувача для ремонту, чищення та внутрішнього огляду він повинен бути продутий гострою парою, а потім чистим повітрям.

5.4. Вогнеперепинувачі необхідно оглядати після кожного випадку гасіння (обмеження поширення) полум'я та заміни зіпсованого полум'ягасильного елемента.

5.5. Не допускається експлуатувати вогнеперепинувач у разі появи тріщин або вдавлень на корпусі або у полум'ягасильному елементі.

5.6. Полум'ягасильні елементи вогнеперепинувачів повинні бути захищені від попадання до них атмосферних опадів.

5.7. Для забезпечення безпечного виконання робіт працівники повинні бути ознайомлені з ПЛАС, розробленим відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.33-99.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ ВОГНЕПЕРЕПИНУВАЧІВ НА СТЕНДАХ

1. Обладнання (стенди), яке використовується під час проведення випробувань вогнеперепинувачів, повинно бути атестоване відповідно до вимог ГОСТ 24555-81, а засоби вимірювальної техніки мають бути повірені відповідно до вимог ДСТУ 3215-95.

2. Дистанційне керування та контроль параметрів процесу поширення полум'я під час випробування повинні здійснюватися із спеціального приміщення, розташованого на безпечній відстані від випробувального стенда, броньованої кабіни або підземного притулку.

3. Не пізніше ніж за 10 хвилин до початку проведення випробування за допомогою гучномовного зв'язку проводиться оповіщення працівників про необхідність залишити небезпечну зону. За 5 хвилин до початку випробування включається сигнальна сирена.

4. Не дозволяється допуск сторонніх осіб на місце проведення випробувань без відома керівника робіт.

5. Аварійне припинення робіт на випробувальному стенді проводиться у таких випадках:

загоряння проводів, електроприладів, що знаходяться під напругою. При цьому необхідно: електроустаткування знеструмити, гасити піском або вуглекислотним вогнегасником;

раптової розгерметизації трубопроводів, що підводять горючий газ, кисень з балонів до вузла дозування газів. При цьому необхідно: негайно закрити вентилі на балонах;

руйнування окремих вузлів випробувального стенда від вибуху або детонації під час заповнення стенда вибухонебезпечною сумішшю. При цьому необхідно: перекрити надходження газу в систему випробувального стенда, на територію не входити до повного припинення горіння.

6. У разі виникнення пожежі на випробувальному стенді необхідно:

негайно перекрити подавання газу в систему;

відключити електроенергію;

повідомити керівника робіт;

викликати підрозділи пожежної охорони;

приступити гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння, не чекаючи прибуття підрозділу пожежної охорони.

 

Начальник управління організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки 

   В. М. Морозов 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

   Ю. Мельников 

Міністр регіонального розвитку та будівництва України 

 В. Г. Яцуба 

Генеральний директор Федерації роботодавців України 

 Р. Іллічов 

Керівник спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань 

   В. Г. Хара 

Генеральний директор Спілки орендарів і підприємців України  

  Л. Шкорута 

Голова Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 

   О. В. Поволоцький 

В. о. президента Спілки підприємцівмалих, середніх і приватизованихпідприємств України  

  В. Биковець 

В. о. президента Всеукраїнськоїасоціації роботодавців  

 В. Биковець 

Головний державний санітарний лікар України, Перший заступник Міністра охорони здоров'я України 

   Г. С. Рожков 

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

    В. Романченко 

Заступник Міністра промислової політики 

 В. В. Кравченко 

Голова Центральної Ради профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України 

   В. С. Мойсюк 

Перший заступник головного вченого секретаря Національної академії наук України 

  В. О. Ємельянов 

Голова Державного комітету ядерного регулювання України 

 О. А. Миколайчук