Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

Дочірня компанія "Укртрансгаз"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці

ДЛЯ МАШИНІСТА ПІДІЙМАЧА

КИЇВ

Узгоджено

Державний департамент з нагляду за охороною праці

Лист№ 06-1-17/4210 від 06.12.2001 року

Затверджено

Наказ дочірньої компанії "Укртрансгаз"

№266 від 07.12.2001 року

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист № 276 від 04.10.2001р.

ПІ 1.1.23-191-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАШИНІСТА ПІДІЙМАЧА

Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників, що працюють за професією машиніст підіймача на підприємствах ДК "Укртрансгаз", робота яких пов'язана з експлуатацією та обслуговуванням силового обладнання і ходової частини підіймача змонтованого на рамі автомобіля і призначеного для капітального та поточного ремонту свердловин .

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, що отримали спеціальне навчання по даній професії у навчальних закладах та придатні за станом здоров'я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу на робочому місці, попереднього спеціального навчання з охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, машиніст підіймача повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого машиніста підіймача. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування.

1.3. Підіймальна установка призначена для виконання спуско-підйомних операцій при ремонті і освоєнні газових свердловин, які не обладнані стаціонарними вишковими спорудами. За допомогою установки також виконуються роботи з промивання свердловин, ліквідації аварій, розбурювання цементних пробок, монтажу обладнання устя свердловин. Установка являє собою самохідний транспортний засіб, змонтований на рамі автомобіля і складається із наступних вузлів: бурової лебідки, телескопічної вишки з талевою системою, трансмісії, гідросистеми, пневмосистеми, механізмів згвинчування-розгвинчування насосно-компресорних труб (спайдер, ключ, ротор) і буріння (ротор, вертлюг). Привід лебідки, бурового насоса і насосів гідросистеми здійснюється від двигуна автомобіля через трансмісію установки.

1.4. Робочим місцем машиніста підіймача є кабіна транспортного засобу, на рамі котрого встановлена підіймальна установка та робочий майданчик, на якому встановлюється підіймальна установка. Машиніст підіймача виконує обов'язки водія транспортного засобу та машиніста з обслуговування обладнання і ходової частини підіймальної установки.

1.5. Робота машиніста підіймача полягає в експлуатації та обслуговуванні транспортного засобу та підіймальної установки.

1.6. Гальмівні колодки лебідки після закінчення гальмування повинні відтягуватись пружиною і у неробочому положенні не повинні доторкуватись бандажів.

1.7. Рукоятка гальма повинна фіксуватися у заданому положенні за допомогою фіксатора.

1.8. Машиніст підіймача повинен знати основні вимоги з охорони праці, передбачені даною Інструкцією та інструкціями за видами робіт; вимоги безпеки під час обслуговування і ремонту обладнання, механізмів, пристроїв, талевих систем; вимоги безпеки до ручного інструменту; правила користування спецодягом та засобами індивідуального захисту; правила поведінки під час аварійних ситуацій; заходи щодо запобігання аваріям і ускладненням та їх ліквідації; характеристику шкідливих речовин, які використовуються у процесі капітального ремонту свердловин, їх дію на організм людини і заходи захисту, правила внутрішнього трудового розпорядку.

Машиніст підіймача повинен знати, що дотримання вимог інструкцій є основною умовою запобігання нещасним випадкам. Порушення машиністом підіймача вимог інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.9. Машиніст підіймача повинен знати, що його робота пов'язана з підвищеною небезпекою. Небезпечні фактори мають місце, як з боку автотранспортного засобу так і

підіймача і його механізмів та із свердловини (високі тиски, наявність газу, нафтопродуктів тощо).

1.10. У процесі виробничої діяльності на машиніста підіймача впливають наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори: важкість праці та напруженість праці. Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.11. Згідно з Відомчими нормами безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам ДК "Укртрансгаз", затв. наказом ДК "Укртрансгаз" №296 від 29.12.2000 (розділ 2, п.2.1.), машиністу підіймача видається наступний спецодяг:_______________________________________________________

Костюм брезентовий чи костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням

12 місяців

ГОСТ 12.4.043-78

Чоботи кирзові

12 місяців

ГОСТ 5782-75

Рукавиці брезентові або рукавиці комбіновані

2 місяці

ГОСТ 12.4.010-75

Каска захисна

24 місяці

ТУ 6-11-278-83

Підшоломник під каску

12 місяців

ТУ 17-08-149-81

При роботі без кабін, додатково:

Плащ водонепроникний

Черговий

ГОСТ 12.4.134-83

Взимку додатково:

Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Штани бавовняні на утеплювальній прокладці

36 місяців

ГОСТ 12.4.084-80

Валянки

48 місяців

ОСТ 17-672-77

Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і спецвзуття понад встановлені норми.

1.12. Спецодяг машиніста підіймача повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли і рукави можуть бути захоплені частинами машин, що обертаються. На голові необхідно мати каску.

1.13. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна машиніста підіймача сприяє попередженню професійних отруєнь і захворювань.

Машиніст підіймача зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема:

• утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;

• правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту;

• утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;

• перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом ;

• дотримуватись питного режиму зі врахуванням особливостей умов праці;

• дотримуватись режиму праці і відпочинку;

• при появі температури чи інших ознак захворювання негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1 .Машиніст підіймача перед початком роботи повинен перевірити:

■ стан спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

■ перевірити стан транспортного засобу і заправити його паливом ;

■ перевірити стан підіймача, обладнання, інструменту, талевої системи, насосів;

■ для забезпечення безаварійної працездатності електрообладнання перед початком роботи підіймача на свердловині необхідно провести огляд, при якому все електрообладнання повинно бути знеструмлено. Під час огляду необхідно перевірити:

- наявність всіх кріпильних деталей, цілісність ручок вимикачів автоматичних;

- герметичність сальникових ущільнювачів кабелів у з'єднувальних коробках.

■ у всіх вузлах і елементах електрообладнання наявність пилу і вологи недопустима;

■ перевірити зовнішнім оглядом стан обладнання установки, зокрема:

- справність обладнання, відсутність поломок і порушень з'єднання деталей;

- надійність кріплення обладнання до монтажної рами, а рами до ланжеронів автошасі;

- надійність з'єднання обладнання між собою;

- наявність і справність вогнегасника, запобіжного клапана, запірної арматури

- надійність і справність з'єднання важелів і тяг систем управління;

- рівня масла в гідросистемі і редукторів і, при необхідності, долити масло;

- наявність і справність контрольно-вимірювальних приладів;

■ обкаткою на малих обертах двигуна без навантаження перевірити роботу вузлів агрегату і показання контрольно-вимірювальних приладів, а також відсутність витоків масла через ущільнюючі елементи;

■ перевірити справність світових і звукових приладів агрегату;

■ перевірити справність систем автоматики;

■ оглянути болтові з'єднання і, при необхідності, підтягнути їх;

■ перевірити наявність і справність іскрогасника і захисного кожуха на вихлопній трубі двигуна внутрішнього згорання.

■ прибрати з платформи сторонні предмети;

2.2. У разі виявлення несправностей вжити заходи по їх усуненню, якщо усунути їх неможливо, доповісти керівнику робіт до початку роботи.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час виконання робіт машиніст підіймача повинен працювати у спецодязі, касці, утримувати у чистоті своє робоче місце, протягом зміни звертати увагу на стан робочого місця, огороджень, обладнання, пристроїв, приладів та інструменту.

3.2. У процесі щоденної роботи застосовувати безпечні методи праці, що визначені інструкціями за видами робіт.

3.3. Під час пересування підіймача до місця виконання робіт, а також під час виконання робіт з обслуговування працюючого агрегату, не дозволяється передавати управління іншим особам, а також перевозити людей на платформі агрегату.

3.4. Не дозволяється запускати двигун транспортного засобу з буксиру.

3.5. Виконувати закріплення вузлів і деталей обладнання підіймача тільки під час його повної зупинки.

3.6. Місце встановлення підіймача необхідно вибирати таким чином, щоб воно не перебувало під лініями електромереж.

3.7. Місце роботи підіймача повинне бути освітлене.

3.8. По переїзді на виробничий об'єкт підіймач повинен бути встановлений на раніше підготовленій рівній поверхні території майданчику, яка б мала надійний бетонний майданчик під ноги мачти (щогли) і пристроїв для кріплення та виконати наступні заходи:

■ встановити транспортний засіб на ручне гальмо;

■ під колеса підіймача встановити клинці;

■ встановити майданчик оператора і драбини (сходи);

■ перевірити наявність масла у гідравлічній системі;

■ детально оглянути канати, справність манометрів .

3.9. Підіймання і опускання мачти (щогли) виконувати на першій передачі коробки передач.

3.10. Перед підійманням щогли необхідно опресувати гідроциліндри і підвідну арматуру. Гідросистема повинна бути герметичною при максимальному тиску.

3.11. Підіймання верхньої секції щогли виконувати на самій малій швидкості (першій передачі коробки передач і відбору потужності).

3.12. При швидкості вітру 8-10 м/сек висування верхньої секції не повинно виконуватись.

3.13.3 метою запобігання пошкодження верхньої секції перед висуванням і опусканням гвинти всіх розтяжок повинні бути розведені на максимально можливу величину.

3.14. Щогли повинні бути відцентровані відносно осі свердловини, так як порушення центрування може призвести до аварії.

3.15. Усі болтові з'єднання на вишці, кронблоці і гакоблоці повинні бути надійно зафіксовані від самовідгвинчування контргайками.

3.16. Ролики на кронблоці, гакоблоці і вишці повинні періодично ( відповідно до інструкції заводу виготовлювача) оглядатись і змащуватись.

3.17. Підніматись по драбині дозволяється тільки в аварійних ситуаціях, при цьому машиніст підіймача повинен мати запобіжний пояс, який кріпиться до страхового каната вишки.

3.18. При роботі з гідравлічними домкратами необхідно:

■ домкрати міцно з'єднувати між собою і встановлювати їх на рівних металевих поверхнях;

■ під'єднувати домкрати до джерела подачі робочої рідини трубками високого тиску, попередньо опресованими на півторакратний тиск, який виникає при максимально-допустимому навантажені на домкрат;

■ на насосі або на лінії подачі повинен бути справний манометр;

■ не допускати різкого зниження тиску раптовим відкриттям випускного крана.

3.19. Перед початком ремонту свердловини необхідно перевірити справність інструменту і працювати тільки ним.

3.20. Під час роботи механізмів слідує дотримуватись наступних вимог безпеки:

■ виконувати ремонт і кріплення будь-яких частин, чистити і змащувати рухомі частини тільки за умови їх повної зупинки;

■ демонтувати (встановлювати) огородження або окремі його частини на обладнані, що рухається або обертається тільки за умови їх повної зупинки;

■ направляти, надівати, скидати, натягувати або послаблювати ремінні і ланцюгові передачі тільки за умови їх повної зупинки;

3.21. Під час виконання будь-яких ремонтних робіт чи профілактичному обслуговуванні слід вимкнути механізми, зняти тиск і напругу, вивісити плакати «Не включати - працюють люди». Вивести сторонніх із зони виконання робіт.

3.22. Перед оглядом механізмів і дрібним ремонтом окремих частин їх приводи необхідно відключити і вжити заходів проти їх самовільного включення, на пускових засобах встановити плакат «Не включати - працюють люди».